Po uruchomieniu programu Photoshop w lewej części ekranu jest wyświetlany panel Narzędzia. Niektóre narzędzia tego panelu zawierają opcje wyświetlane na kontekstowym pasku opcji.

Niektóre narzędzia można rozwinąć, aby wyświetlić dodatkowe narzędzia ukryte w kategoriach. Mały trójkąt w prawym dolnym rogu narzędzia informuje, że w danej kategorii znajdują się narzędzia ukryte.

Aby uzyskać pewne informacje o narzędziu, wystarczy umieścić na nim kursor. Nazwa narzędzia jest wyświetlana w etykietce narzędzia pod kursorem.

Uwaga:

Niektóre przestrzenie robocze programu Photoshop CC 2015 modyfikują pasek narzędzi. Przełączenie się do jednej z tych przestrzeni powoduje usunięcie niektórych narzędzi z paska narzędzi. Informacje dotyczące rozwiązywania tego problemu można uzyskać w artykule Brakujące narzędzia na pasku narzędzi.

Uwaga:

W przypadku programu Photoshop CS6 niektóre narzędzia były dostępne tylko w wersji Photoshop Extended. Wszystkie funkcje dawniej ograniczone do programu Photoshop Extended działają obecnie w wersji Photoshop. Program Photoshop nie ma osobnej wersji Extended.

Panel Narzędzia w programie Photoshop

Uwaga:

Informacje ogólne na temat używania tych narzędzi w programie Photoshop zawiera artykuł Korzystanie z narzędzi.

Podpowiedzi rozszerzone

Teraz jeszcze szybciej można sprawdzić, do czego służą narzędzia programu Photoshop. Wskazanie kursorem niektórych narzędzi w panelu Narzędzia program Photoshop powoduje wyświetlenie opisu i krótkiego filmu ilustrującego działanie danej funkcji.

Można wyłączyć wyświetlanie rozszerzonych podpowiedzi. Aby to zrobić, usuń zaznaczenie opcji Preferencje > Narzędzia > Stosuj rozszerzone podpowiedzi.

v2_q-s-video
Podpowiedź rozszerzona: narzędzie Szybkie zaznaczanie
v2_crop-tool-video
Podpowiedź rozszerzona: narzędzie Kadrowanie

Dostosowywanie paska narzędzi

Pasek narzędzi programu Photoshop można dostosować, na przykład porządkując narzędzia w grupy.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 • Wybierz opcję Edycja > Pasek narzędzi
 • Przytrzymaj przycisk u dołu paska narzędzi i wybierz opcję Edytuj pasek narzędzi.
Okno dialogowe dostosowywania paska narzędzi w programie Photoshop
Okno dialogowe dostosowywania paska narzędzi

 1. W oknie dialogowym Dostosowywanie paska narzędzi wykonaj jedną z następujących czynności:
 • Rozmieść narzędzia na pasku, przeciągając i upuszczając narzędzia i/lub grupy.
 • Nadmiarowe, nieużywane lub rzadko używane narzędzia można przenieść do obszaru Narzędzia dodatkowe.
 • Aby uzyskać dostęp do dodatkowych narzędzi, przytrzymaj przycisk u dołu paska narzędzi.
 • Aby zapisać własny pasek narzędzi, kliknij opcję Zapisz ustawienia predefiniowane
 • Aby otworzyć wcześniej zapisany własny pasek narzędzi, kliknij opcję Wczytaj ustawienia predefiniowane.
 • Aby przywrócić domyślne ustawienia predefiniowane, kliknij opcję Przywróć domyślne.
 • Aby przenieść wszystkie narzędzia do obszaru Narzędzia dodatkowe, kliknij opcję Wyczyść narzędzia.
 • Wybierz widżety niebędące narzędziami, które mają być widoczne lub ukryte u dołu paska narzędzi.
Wybieranie widżetów innych niż narzędzi w celu ich pokazywania/ukrywania na pasku narzędzi w programie Photoshop
A. Pokazywanie/ukrywanie narzędzi dodatkowych | B. Pokazywanie/ukrywanie kolorów tła/pierwszego planu | C. Pokazywanie/ukrywanie trybu szybkiej maski | D. Pokazywanie/ukrywanie trybu ekranu | 

Galerie narzędzi


Narzędzia do zaznaczania pozwalają zaznaczać obszary prostokątne, obszary w kształcie elips oraz pojedyncze wiersze i kolumny.


Narzędzia do przesuwania pozwalają przesuwać zaznaczenia, warstwy i linie pomocnicze.


Narzędzia typu Lasso pozwalają zaznaczać obszary dowolne, ograniczone wielokątami oraz przyciągnięte do elementów obrazu.


Narzędzie Szybkie zaznaczenie pozwala na szybkie malowanie zaznaczenia przy użyciu pędzla z regulowaną okrągłą końcówką.


Narzędzie Różdżka pozwala zaznaczyć obszary o podobnych kolorach.

 

 

 


Narzędzie Kadrowanie służy do przycinania obrazów.


Narzędzie Odcięcie pozwala tworzyć odcięcia.


Narzędzie Zaznaczanie odcięcia pozwala zaznaczać odcięcia.


Narzędzie Punktowy pędzel korygujący służy do usuwania obiektów punktowych, takich jak plamki.


Narzędzie Pędzel korygujący pozwala malować za pomocą próbki lub wzorku, tak aby poprawić pewne niedociągnięcia.


Narzędzie Łatka pozwala poprawić wygląd zaznaczonego obszaru obrazu przez malowanie wzorkiem lub próbką.


Narzędzie Czerwone oczy pozwala usunąć czerwone odbłyski będące skutkiem odbicia światła lampy błyskowej od źrenicy.


Narzędzie Stempel służy do malowania fragmentem obrazu.


Narzędzie Stempel ze wzorkiem służy do malowania fragmentem obrazu (traktowanym jak wzorek).


Narzędzie Gumka pozwala usuwać piksele i przywracać uprzednio zapisane stany obrazu.


Narzędzie Gumka tła pozwala uzyskiwać efekt przezroczystości przez przeciąganie.


Narzędzie Magiczna gumka pozwala zmienić pojedynczym kliknięciem obszary jednokolorowe w przezroczyste.


Narzędzie Rozmycie pozwala rozmyć ostre krawędzie obrazu.


Narzędzie Wyostrzanie pozwala wyostrzyć krawędzie obrazu.


Narzędzie Smużenie pozwala uzyskać efekt smugi.


Narzędzie Rozjaśnianie pozwala rozjaśnić obszary obrazu.


Narzędzie Ściemnianie pozwala ściemnić obszary obrazu.


Narzędzie Gąbka pozwala zmienić nasycenie koloru na pewnym obszarze.

 


Narzędzie Pędzel służy do malowania wzorzystych pociągnięć pędzlem.


Narzędzie Ołówek służy do malowania pociągnięć pędzlem o ostrych krawędziach.


Narzędzie Zastępowanie kolorów pozwala zastąpić wybrany kolor nowym kolorem.


Narzędzie Pędzel mieszający symuluje realistyczne techniki malowania, takie jak mieszanie kolorów obszaru roboczego i zmienianie wilgotności farby.


Narzędzie Pędzel historii pozwala umieścić w aktywnym oknie dokumentu kopię wybranego stanu lub wybranej migawki.


Narzędzie Artystyczny pędzel historii pozwala malować stylizowane obrysy (w różnych stylach malarskich) przy użyciu wybranego stanu lub wybranej migawki.


Narzędzia do tworzenia gradientów pozwalają tworzyć różne przejścia między kolorami: liniowe, radialne, kątowe, lustrzane i romboidalne.


Narzędzie Wiadro z farbą służy do wypełniania obszarów o podobnych barwach kolorem obrazu.


Narzędzia do zaznaczania ścieżek pozwalają wyświetlać w zaznaczeniach punkty kotwiczenia, linie kierunkowe i punkty kierunkowe.


Narzędzia tekstowe pozwalają umieszczać w obrazach teksty.


Narzędzia Maska tekstowa pozwalają tworzyć zaznaczenia w kształcie tekstu.


Narzędzia Pióro pozwalają rysować gładkie ścieżki.


Narzędzia do tworzenia kształtów i narzędzie Linia pozwalają rysować kształty na warstwach (zwykłych lub warstwach kształtów).


Narzędzie Kształt własny pozwala tworzyć i wybierać z listy niestandardowe kształty.

 

 


Narzędzie Rączka służy do przesuwania obrazu w oknie.


Narzędzie Obracanie widoku umożliwia bezpieczne obracanie obszaru roboczego.


Narzędzie Powiększanie służy do powiększania i zmniejszania obrazu.


Narzędzie Notatka umożliwia tworzenie uwag, które można dołączać do obrazu.


Narzędzie Kroplomierz służy do pobierania próbek kolorów.


W narzędziu Próbnik kolorów prezentowane są wartości kolorów dla maksymalnie czterech obszarów.


Narzędzie Miarka pozwala wyznaczać odległości, położenia i kąty.


Narzędzie Zliczanie obiektów umożliwia liczenie obiektów na obrazie.


Narzędzie Obracanie obiektu 3D umożliwia obracanie obiektu wokół jego osi X.


Narzędzie Przetaczanie obiektu 3D umożliwia obracanie obiektu wokół jego osi Z.


Narzędzie Panoramowanie obiektu 3D umożliwia panoramowanie obiektu w kierunku X lub Y.


Narzędzie Przesuwanie obiektu 3D umożliwia poprzeczne przesuwanie obiektu podczas przeciągania poziomego lub do przodu i do tyłu podczas przeciągania pionowego.


Narzędzie Skalowanie obiektu 3D pozwala zmienić skalę obiektu (zwiększyć go lub zmniejszyć).


Narzędzie Obracanie kamery 3D umożliwia obracanie po orbicie w kierunku X lub Y.


Narzędzie Przetaczanie kamery 3D umożliwia obracanie kamery wokół jej osi Z.


Narzędzie Panoramowanie kamery 3D umożliwia panoramowanie kamery w kierunku X lub Y.


Narzędzie Poruszanie się z kamerą 3D umożliwia poprzeczne przesuwanie kamery podczas przeciągania poziomego lub do przodu i do tyłu podczas przeciągania pionowego.


Narzędzie Powiększanie kamerą 3D powoduje zmianę pola widzenia w celu przybliżenia lub oddalenia obrazu.

 

 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online