Podręcznik użytkownika Anuluj

Rozmiar a rozdzielczość obrazu

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop a inne produkty i usługi firmy Adobe
  1. Korzystanie z kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop
  2. Korzystanie z plików programu Photoshop w programie InDesign
  3. Materiały Substance 3D w programie Photoshop
  4. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
 4. Photoshop na tablet iPad (brak dostępu w Chinach)
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie z przestrzenią roboczą
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop na tablet iPad
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
  29. Polecenia dopasowań automatycznych w programie Photoshop na tablet iPad
  30. Rozmazywanie obszarów obrazów w programie Photoshop na tablet iPad
  31. Zwiększanie i zmniejszanie nasycenia obrazów przy użyciu narzędzia Gąbka
  32. Wypełnienie z uwzględnieniem zawartości na tablecie iPad
 5. Photoshop w Internecie (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania
  2. Wymagania systemowe
  3. Skróty klawiaturowe
  4. Obsługiwane typy plików
  5. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Funkcje oparte na generatywnej sztucznej inteligencji
  8. Podstawowe pojęcia związane z edytowaniem
  9. Szybkie operacje
  10. Korzystanie z warstw
  11. Retuszowanie obrazów i usuwanie niedoskonałości
  12. Szybkie zaznaczanie
  13. Ulepszenia obrazów dzięki warstwom dopasowania
  14. Przesuwanie, przekształcanie i kadrowanie obrazów
  15. Rysowanie i malowanie
  16. Korzystanie z warstw tekstowych
  17. Współpraca z innymi przez Internet
  18. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  19. Generowanie obrazów
  20. Generowanie tła
  21. Obraz odniesienia
 6. Photoshop (beta) (brak dostępu w Chinach)
  1. Pierwsze kroki z wersjami beta aplikacji Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na komputer
  3. Generowanie obrazów z opisów tekstowych
  4. Generowanie tła z opisów tekstowych
 7. Generatywna sztuczna inteligencja (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania dotyczące generatywnej sztucznej inteligencji w programie Photoshop
  2. Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na komputer
  3. Rozszerzenie generatywne w programie Photoshop na komputer
  4. Narzędzie Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  5. Narzędzie Rozszerzenie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  6. Funkcje oparte na SI w programie Photoshop w Internecie
 8. Autentyczność zawartości (brak dostępu w Chinach)
  1. Poświadczenia zawartości w programie Photoshop
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 9. Pliki w chmurze (brak dostępu w Chinach)
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich przy użyciu programu Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Zapraszanie innych do edytowania plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 10. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Preferencje
  3. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Umieszczanie plików
  6. Domyślne skróty klawiaturowe
  7. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  8. Galerie narzędzi
  9. Preferencje wydajności
  10. Korzystanie z narzędzi
  11. Ustawienia predefiniowane
  12. Siatka i linie pomocnicze
  13. Gesty dotykowe
  14. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  15. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  16. Zapowiedzi technologii
  17. Metadane i uwagi
  18. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  19. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  20. Miarki
  21. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  22. Określanie kolumn dla obrazu
  23. Cofanie i historia
  24. Panele i menu
  25. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  26. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
 11. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 12. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 13. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
 14. Zaznaczenia
  1. Podstawy zaznaczania
  2. Zaznaczanie elementów kompozycji
  3. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  7. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  8. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  9. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  10. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  11. Podstawy stosowania kanałów
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
 15. Dopasowywanie obrazów
  1. Zastępowanie kolorów obiektu
  2. Wypaczenie perspektywy
  3. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  4. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  5. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  6. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  7. Omówienie dopasowań kolorów
  8. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  9. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  10. Dopasowanie Poziomy
  11. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  12. Dopasowanie jaskrawości
  13. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  14. Szybkie dopasowania tonalne
  15. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  16. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  17. Obrazy HDR
  18. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  19. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  20. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  21. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  22. Warstwy dopasowań i wypełnień
  23. Dopasowywanie krzywych
  24. Tryby mieszania
  25. Przygotowywanie obrazów do druku
  26. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  27. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  28. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  29. Dopasowania koloru selektywnego
 16. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  10. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  11. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  12. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  13. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  14. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  15. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  16. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 17. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 18. Ulepszanie i przekształcanie obrazów
  1. Zastępowanie nieba na obrazach
  2. Przekształcanie obiektów
  3. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  4. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  5. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  6. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  7. Punkt zbiegu
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
 19. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
  27. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
 20. Tekst
  1. Dodawanie i edytowanie tekstu
  2. Jednolity mechanizm tekstowy
  3. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  4. Formatowanie znaków
  5. Formatowanie akapitów
  6. Tworzenie efektów tekstowych
  7. Edytowanie tekstu
  8. Odstępy między wierszami i między znakami
  9. Tekst arabski i hebrajski
  10. Czcionki
  11. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  12. Tekst azjatycki
  13. Tworzenie tekstu
 21. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z galerii rozmyć
  2. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  3. Dokumentacja efektów filtrów
  4. Dodawanie efektów świetlnych
  5. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  6. Korzystanie z filtra Farba olejna
  7. Korzystanie z filtra Formowanie
  8. Efekty i style warstw
  9. Stosowanie określonych filtrów
  10. Smużenie obszarów obrazu
 22. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Bichromia
  5. Korzystanie z profilów kolorów
  6. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  7. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  8. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  9. Próby kolorów
 24. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 25. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 26. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Profesjonalne drukowanie obrazów
  8. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  9. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 27. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 28. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy 
  2. Znane problemy
  3. Optymalizacja wydajności programu Photoshop
  4. Podstawowe rozwiązywanie problemów
  5. Rozwiązywanie problemów z awariami i zawieszeniami
  6. Usuwanie błędów programu
  7. Rozwiązywanie problemu z zapełnionym dyskiem magazynującym
  8. Rozwiązywanie problemów z GPU i sterownikiem graficznym
  9. Znajdowanie brakujących narzędzi
  10. Photoshop — 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji

Kliknij poniższe tematy, aby uzyskać więcej informacji o różnych aspektach rozmiarów i rozdzielczości:

Rozdzielczość obrazu drukowanego

Wymiary oznaczają liczbę pikseli szerokości i wysokości obrazu.

Rozdzielczość to liczba pikseli obrazu na cal obrazu (PPI). Im więcej pikseli na cal, tym większa jest rozdzielczość obrazu. Obrazy o wysokiej rozdzielczości są wyraźniejsze po wydrukowaniu.

Zmieniając wymiary lub rozdzielczość, pamiętaj że dane obrazu pozostaną niezmienione, dopóki nie zostanie wykonane ponowne próbkowanie. Przy zmianie rozdzielczości pliku jego szerokość i wysokość zmieniają się odpowiednio, tak aby zachować tę samą ilość danych obrazu.

Warto zwrócić uwagę na zależność między polami Rozmiar obrazu i Rozdzielczość w oknie dialogowym Rozmiar obrazu

Aby otworzyć okno dialogowe Rozmiar obrazu, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz polecenie Obraz > Rozmiar obrazu.

  Otwieranie okna dialogowego Rozmiar obrazu
  Otwieranie okna dialogowego Rozmiar obrazu

 2. Pole wyboru Ponowne próbkowanie jest domyślnie zaznaczone. Pozwala dopasować wymiary obrazu.
  Okno dialogowe Rozmiar obrazu w programie Photoshop
  Okno dialogowe Rozmiar obrazu w programie Photoshop

  Okno dialogowe Rozmiar obrazu zawiera szereg opcji interpolacji, które pozwalają zachować ostrość obrazów nawet po ich powiększeniu.

  Z lewej strony znajduje się okno aktywnego podglądu, w którym widać stan obrazu odpowiadający wybranym ustawieniom. Z prawej strony znajdują się ustawienia. 

Więcej informacji o polu wyboru Ponowne próbkowanie znajdziesz w jego szczegółowym opisie. Możesz też skorzystać z poniższej tabeli:

Nie zaznaczaj opcji Ponowne próbkowanie.

Zaznacz opcję Ponowne próbkowanie.

Usunięcie zaznaczenia pola Ponowne próbkowanie pozwala zmieniać rozmiar i rozdzielczość obrazu przez ponowne użycie istniejących pikseli.

Opcja Ponowne próbkowanie jest domyślnie zaznaczona. Pozwala to zmieniać wymiary obrazu przez dodawanie lub odejmowanie pikseli w wartościach Szerokość i Wysokość.

Możesz zmienić wartości Szerokość i Wysokość obrazu na dwa sposoby: albo jako piksele w przypadku obrazów używanych online, albo jako cale (centymetry) w przypadku obrazów drukowanych.

Klikając ikonę ogniwa łańcucha, możesz zablokować proporcje. Umożliwia to automatyczne dopasowywanie wysokości przy zmianach szerokości. Jeśli nie klikniesz ogniwa łańcucha, zmienisz tylko jeden wymiar, co spowoduje rozciągnięcie obrazu w jednym kierunku.

Więcej informacji o metodach interpolacji znajdziesz w rozdziale Ponowne próbkowanie.

Dwa sposoby modyfikowania szerokości i wysokości obrazu
Dwa sposoby modyfikowania szerokości i wysokości obrazu

Opcja Automatycznie pozwala użyć domyślnej metody interpolacji. Aby szczegółowo sterować tym procesem, wybierz jedną z innych opcji. Każda z nich jest przeznaczona do określonych zastosowań związanych z powiększaniem i zmniejszaniem obrazów.

Opcje interpolacji (automatyczna i inne) okna zmieniania rozmiarów obrazów
Opcje interpolacji (automatyczna i inne) okna zmieniania rozmiarów obrazów

Wyświetlanie bieżącego rozmiaru obrazu
Wyświetlanie bieżącego rozmiaru obrazu

W celu szybkiego wyświetlenia bieżącego rozmiaru obrazu można skorzystać z pola informacji u dołu okna dokumentu.
Następnie wskaż pole informacji i przytrzymaj lewy przycisk myszy.

Rozdzielczość monitora

Rozdzielczość monitora jest mierzona w pikselach. Jeśli rozdzielczość monitora i wymiary obrazu w pikselach są jednakowe pod względem rozmiaru, a powiększenie wynosi 100%, obraz wypełnia ekran. 

Czynniki wpływające na rozmiar obrazu na ekranie

 • Wymiary obrazu w pikselach
 • Rozmiar i ustawienia rozdzielczości monitora

W programie Photoshop możesz zmieniać powiększenie obrazu na ekranie, co ułatwia pracę z obrazami o dowolnych wymiarach w pikselach.

Rozdzielczość monitora w programie Photoshop
Obraz o wymiarach 620 na 400 pikseli wyświetlany na monitorach o różnych wielkościach i rozdzielczościach.

Przygotowując obraz do wyświetlenia na ekranie, należy wziąć pod uwagę najmniejszą rozdzielczość, w jakiej obraz może być oglądany.

Rozmiar pliku

Rozmiar pliku obrazu jest to ilość danych zawartych w pliku, wyrażona w kilobajtach (K), megabajtach (MB) lub gigabajtach (GB). Rozmiar pliku zależy od wymiarów obrazu w pikselach. Obrazy o większej liczbie pikseli (wyższej rozdzielczości) zawierają więcej szczegółów, ale zapisywanie ich wymaga więcej miejsca na dysku, a ponadto ich edycja i drukowanie przebiegają wolniej. Z tego powodu wybór rozdzielczości obrazu zawsze stanowi kompromis pomiędzy wymaganą jakością (czyli uwzględnieniem wszystkich potrzebnych danych) a rozmiarem pliku.

Innym czynnikiem wpływającym na wielkość pliku jest jego format. Dane zapisywane w formatach GIF, JPEG, PNG i TIFF są kompresowane za pomocą różnych metod, dlatego pliki zawierające obrazy o tych samych wymiarach (w pikselach) mogą mieć różne rozmiary. Rozmiar pliku jest także uzależniony od głębi bitowej, liczby warstw i liczby kanałów obrazu.

Maksymalne wymiary obrazu w pikselach obsługiwane przez program Photoshop wynoszą 300 000 na 300 000 pikseli. Te ograniczenia wpływają na maksymalną wielkość wydruku i rozdzielczość dostępną na obrazie.

Rozdzielczość drukarki

Rozdzielczość drukarki jest wyrażana w ilości punktów na cal (DPI). Im wyższa jest wartość DPI, tym bardziej szczegółowy może być wydruk. Rozdzielczość większości drukarek atramentowych waha się w granicach od 720 do 2880 DPI.

Rozdzielczość drukarki jest czymś innym niż rozdzielczość obrazu, chociaż jest z nią powiązana. W celu uzyskania wysokiej jakości zdjęcia na wydruku pochodzącym z drukarki atramentowej rozdzielczość obrazu powinna wynosić przynajmniej 220 ppi.

Liniatura rastra jest to liczba punktów drukarskich lub punktów rastrowych na cal, za pomocą których są drukowane obrazy w skali szarości lub poszczególne rozbarwienia. Liniatura rastra jest też określana jako raster. Jest wyrażana jako liczba linii punktów rastra na cal (LPI). Im wyższa jest rozdzielczość urządzenia drukującego, tym wyższej (drobniejszej) liniatury rastra można użyć.

Zależność między rozdzielczością obrazu a liniaturą rastra warunkuje jakość wydruku szczegółów na danym obrazie. Zwykle najwyższą jakość obrazów półtonowych zapewnia rozdzielczość obrazu od 1,5 do 2 razy liniatura rastra.

W niektórych wypadkach— zależnie od konkretnego obrazu i urządzenia drukującego — także przyjęcie niższej rozdzielczości może dać dobre wyniki. Aby ustalić liniaturę rastra danej drukarki, sprawdź jej dokumentację lub skonsultuj się z dostawcą usług.

Uwaga:

W przypadku niektórych naświetlarek i drukarek laserowych o rozdzielczości 600 dpi są stosowane inne technologie rastrowania niż raster półtonowy. Jeżeli obraz jest drukowany na drukarce, która nie tworzy półtonów, należy porozumieć się z biurem obsługi klienta lub skorzystać z dokumentacji drukarki w celu uzyskania informacji dotyczących zalecanych rozdzielczości obrazów.

Przykłady liniatury rastra w programie Photoshop
Przykłady liniatury rastra

A. 65 lpi: raster niskiej jakości używany na ogół do drukowania ulotek i katalogów sklepowych B. 85 lpi: raster średni używany na ogół do drukowania gazet C. 133 lpi: raster wysokiej jakości używany do czterobarwnego druku czasopism D. 177 lpi: raster bardzo wysokiej jakości stosowany w druku albumów i ilustracji książkowych 

Specyfikacja rozdzielczości obrazów drukowanych

Standardem branżowym w przypadku druku o wysokiej jakości jest rozdzielczość 300 pikseli na cal. Gwarantuje ona ostry, szczegółowy wydruk obrazu. 

Rozdzielczość 300 pikseli na cal pozwala oglądać odbitki z bardzo bliska. W przypadku większych wydruków, które będą oglądane z daleka, można użyć niższej rozdzielczości. Jeśli na przykład drukujesz billboard przeznaczony do ustawienia w pobliżu drogi, możesz użyć niższej rozdzielczości, zachowując wystarczającą jakość. Wysoka rozdzielczość ma mniejsze znaczenie, gdy oddalamy się od obrazu.

Domyślna rozdzielczość drukarek

Zazwyczaj drukarki mają domyślną rozdzielczość 300 pikseli na cal. Aby drukować w niższej rozdzielczości, dostosowują one ustawienia obrazu odpowiednio do oczekiwań użytkownika, zachowując jednak tę rozdzielczość.  

Oznacza to, że nie można drukować poniżej domyślnej rozdzielczości drukarki. Jeśli nie powiększysz obrazu, zrobi to drukarka.

Sprawdzanie rozmiaru wydruku na ekranie

Aby wyświetlić rozmiar wydruku na ekranie, wybierz polecenie Widok > Rozmiar w druku. Możesz też wybrać narzędzie Rączka lub Powiększanie i na pasku opcji kliknąć przycisk Rozmiar w druku.

Obraz zostanie wyświetlony ponownie, a jego wymiary zostaną dostosowane (w przybliżeniu) do rozmiaru wybranego w polu Rozmiar dokumentu w oknie dialogowym Rozmiar obrazu. Na wymiary druku widoczne na ekranie mają wpływ rozmiar i rozdzielczość monitora.

Ponowne próbkowanie

Ponowne próbkowanie jest to zmiana ilości danych obrazu towarzysząca zmianom jego wymiarów w pikselach lub jego rozdzielczości.

Próbkowanie w dół (zmniejszanie ilości pikseli) polega na usuwaniu pewnych informacji z obrazu.

Próbkowanie w górę powoduje zwiększenie liczby pikseli. Są przy tym dodawane nowe piksele.

Samodzielnie określasz interpolację, czyli metodę dodawania pikseli do obrazu lub usuwania ich.

Ponowne próbkowanie pikseli w programie Photoshop
Ponowne próbkowanie pikseli

A. Wynik próbkowania w dół B. Oryginał C. Wynik próbkowania w górę (ilustracja wybranych pikseli dla każdego zestawu obrazów) 

Należy pamiętać, że ponowne próbkowanie może obniżyć jakość obrazu. Na przykład w przypadku próbkowania ukierunkowanego na zwiększenie wymiarów obraz traci ostrość i niektóre szczegóły. Zastosowanie filtra Maska wyostrzająca do ponownie próbkowanego obrazu może przywrócić jego ostrość.

Aby uniknąć konieczności ponownego próbkowania, obrazy należy skanować lub tworzyć przy wystarczająco dużej rozdzielczości. Aby sprawdzić efekty zmiany bieżącego rozmiaru obrazu na ekranie lub sporządzić próbne wydruki o różnej rozdzielczości, możesz przeprowadzić ponowne próbkowanie duplikatu oryginalnego pliku.

W programie Photoshop obrazy są ponownie próbkowane przy użyciu metody interpolacji, za pomocą której nowo powstałym pikselom są przydzielane wartości kolorystyczne oparte na wartościach istniejących pikseli. Żądaną metodę możesz wybrać w oknie dialogowym Rozmiar obrazu.

 • Najbliższy sąsiad jest to metoda szybka, ale najmniej precyzyjna, polegająca na powielaniu pikseli obrazu. Jest zalecana w przypadku ilustracji zawierających niewygładzone krawędzie, ponieważ pozwala zachować ostrość krawędzi i uzyskać mniejszy plik obrazu. Brak precyzji ujawnia się jednak w zniekształceniu zmodyfikowanych obszarów — zwłaszcza przy modyfikacji obrazu, zmianie jego rozmiarów lub wielokrotnym manipulowaniu zaznaczonym obszarem.
 • Dwuliniowa jest to metoda polegająca na dodawaniu pikseli i przypisywaniu im średniej wartości kolorów pikseli otaczających. Zapewnia ona wyniki o średniej jakości.
 • Dwusześcienna jest to metoda wolniejsza, ale precyzyjna; oparta na analizie wartości pikseli otaczających nowe piksele. Dzięki zastosowaniu złożonych obliczeń metoda Dwusześcienna zapewnia łagodniejsze przejścia między różnymi odcieniami kolorów niż metody Najbliższy sąsiad i Dwuliniowa.
 • Dwusześcienna (wygładzanie) jest to zaawansowana wersja metody dwusześciennej, dostosowana do powiększania obrazów. Zapewnia jeszcze łagodniejsze przejścia między kolorami.
 • Dwusześcienna (wyostrzanie) jest to inna zaawansowana wersja metody dwusześciennej dostosowana do zmniejszania obrazów, która obejmuje bardziej agresywne wyostrzanie. Pozwala ona zachować detale w próbkowanym obrazie. Jeśli ta metoda powoduje nadmierne wyostrzanie pewnych obszarów obrazu, należy wypróbować metodę Dwusześcienna.
Uwaga:

Możesz ustawić wybraną metodę interpolacji jako domyślną dla każdego kolejnego próbkowania w programie Photoshop. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Ogólne (Windows) lub Photoshop > Preferencje > Ogólne (macOS), a następnie skorzystaj z wybranej metody dostępnej w menu Interpolacja.

Zmienianie wymiarów obrazu w pikselach

Zmiana wymiarów obrazu w pikselach wpływa nie tylko na jego wielkość na ekranie, ale także na jego jakość oraz charakterystykę w druku.

 1. Wybierz polecenie Obraz > Rozmiar obrazu.

 2. Aby zachować bieżący stosunek szerokości do wysokości (w pikselach), zaznacz opcję Zachowaj proporcje. Przy takim ustawieniu zmiana wysokości powoduje automatyczne dostosowanie szerokości — i na odwrót.

 3. W sekcji Wymiary w pikselach wpisz odpowiednie wartości w polach Szerokość i Wysokość. Aby wprowadzone wartości były interpretowane jako odsetek wymiarów bieżących, w polu jednostek miary wybierz ustawienie Procent. Nowy rozmiar pliku obrazu jest wyświetlany u góry okna dialogowego Rozmiar obrazu, podczas gdy poprzedni rozmiar pliku jest wyświetlany w nawiasach.

 4. Upewnij się, że jest zaznaczona opcja Ponowne próbkowanie. Wybierz metodę interpolacji.

 5. Jeżeli obraz zawiera warstwy z nadanymi stylami, zaznacz opcję Skaluj style, co pozwoli na dostosowanie wielkości tych efektów do nowej wielkości obrazu. Ta opcja jest dostępna tylko pod warunkiem, że zaznaczono opcję Zachowaj proporcje.

 6. Po ustawieniu opcji kliknij przycisk OK.

  Uwaga:

  Aby uzyskać dobre wyniki dla mniejszego obrazu, wykonaj dla niego ponowne próbkowanie w dół, a następnie zastosuj filtr Maska wyostrzająca. Aby uzyskać większy obraz, poddaj go skanowaniu przy wyższej rozdzielczości.

Zmienianie wymiarów wydruku i rozdzielczości

W przypadku przygotowywania obrazów do druku najkorzystniej jest określać wielkość obrazu w kategoriach wymiarów i rozdzielczości, które będą obowiązywać na wydruku. Te dwie wartości, określane łącznie jako rozmiar dokumentu, wyznaczają całkowitą liczbę pikseli obrazu, a tym samym rozmiar pliku obrazu.

Rozmiar dokumentu warunkuje też jego wymiary bazowe, obowiązujące po umieszczeniu obrazu w innej aplikacji. Dodatkowe zmiany rozmiaru drukowanego obrazu możesz wprowadzać za pomocą polecenia Drukuj. Należy jednak pamiętać, że dotyczą one tylko wydruku, a nie rozmiaru dokumentu czy pliku obrazu.

Jeśli jest zaznaczona opcja ponownego próbkowania, wymiary obrazu na wydruku i jego rozdzielczość możesz zmieniać niezależnie od siebie (tym samym zmieniając całkowitą liczbę pikseli obrazu). Jeśli opcja ponownego próbkowania nie jest zaznaczona, można zmienić albo wymiary, albo rozdzielczość — drugi z parametrów jest ustawiany automatycznie, tak aby zachować całkowitą liczbę pikseli obrazu.

W celu uzyskania najwyższej jakości wydruku najlepiej jest zmienić wielkość i rozdzielczość przy wyłączonym ponownym próbkowaniu. Następnie przeprowadź ponowne próbkowanie zależnie od potrzeb.

 1. Wybierz polecenie Obraz > Rozmiar obrazu.

 2. Zmień wymiary wydruku, rozdzielczość lub obydwa te parametry:
  • Aby zmienić tylko wymiary wydruku lub tylko rozdzielczość i proporcjonalnie — całkowitą liczbę pikseli w obrazie, zaznacz opcję Ponownie próbkuj obraz i wybierz metodę interpolacji.

  • Aby zmienić wymiary wydruku i rozdzielczość bez zmiany całkowitej liczby pikseli obrazu, usuń zaznaczenie opcji Ponownie próbkuj obraz.

 3. Aby zachować bieżące proporcje szerokości i wysokości obrazu, zaznacz opcję Zachowaj proporcje. Przy takim ustawieniu zmiana wysokości powoduje automatyczne dostosowanie szerokości.

 4. W sekcji Rozmiar dokumentu wpisz nowe wartości wysokości i szerokości. W razie potrzeby wybierz nową jednostkę miary. Gdy opcja Szerokość ma wartość Kolumny, są stosowane te wartości szerokości i odstępu, które określono w preferencjach Jednostki i miarki.

 5. Wprowadź nową wartość w polu Rozdzielczość. W razie potrzeby wybierz nową jednostkę miary.

  Uwaga:

  Aby przywrócić oryginalne wartości wyświetlane w oknie dialogowym Rozmiar obrazu, przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (macOS) i kliknij przycisk Wyzeruj.

Od czego zależy rozmiar pliku?

Rozmiar pliku jest proporcjonalny do wymiarów obrazu w pikselach i liczby warstw, jakie zawiera. Obrazy o większej liczbie pikseli mogą być dokładniejsze po wydrukowaniu, ale wymagają więcej miejsca na dysku, a ich edycja i drukowanie może przebiegać wolniej.

Jeśli plik staje się zbyt duży, zmniejsz liczbę warstw obrazu lub zmień jego rozmiar.

Informacje o rozmiarze pliku obrazu są wyświetlane u dołu okna aplikacji.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online