Podręcznik użytkownika Anuluj

Rysowanie i edytowanie kształtów

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop a inne produkty i usługi firmy Adobe
  1. Korzystanie z kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop
  2. Korzystanie z plików programu Photoshop w programie InDesign
  3. Materiały Substance 3D w programie Photoshop
  4. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
 4. Photoshop na tablet iPad (brak dostępu w Chinach)
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie z przestrzenią roboczą
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
 5. Photoshop w Internecie (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania
  2. Wymagania systemowe
  3. Skróty klawiaturowe
  4. Obsługiwane typy plików
  5. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Funkcje oparte na generatywnej sztucznej inteligencji
  8. Podstawowe pojęcia związane z edytowaniem
  9. Szybkie operacje
  10. Korzystanie z warstw
  11. Retuszowanie obrazów i usuwanie niedoskonałości
  12. Szybkie zaznaczanie
  13. Ulepszenia obrazów dzięki warstwom dopasowania
  14. Przesuwanie, przekształcanie i kadrowanie obrazów
  15. Rysowanie i malowanie
  16. Korzystanie z warstw tekstowych
  17. Współpraca z innymi przez Internet
  18. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
 6. Photoshop (beta) (brak dostępu w Chinach)
  1. Pierwsze kroki z wersjami beta aplikacji Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na komputer
 7. Generatywna sztuczna inteligencja (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania dotyczące generatywnej sztucznej inteligencji w programie Photoshop
  2. Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na komputer
  3. Rozszerzanie generatywne w programie Photoshop na komputer
  4. Funkcje oparte na SI w programie Photoshop w Internecie
  5. Warianty generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
 8. Autentyczność zawartości (brak dostępu w Chinach)
  1. Poświadczenia zawartości w programie Photoshop
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 9. Pliki w chmurze (brak dostępu w Chinach)
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich w programie Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Zapraszanie innych do edytowania plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 10. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Preferencje
  3. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Umieszczanie plików
  6. Domyślne skróty klawiaturowe
  7. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  8. Galerie narzędzi
  9. Preferencje wydajności
  10. Korzystanie z narzędzi
  11. Ustawienia predefiniowane
  12. Siatka i linie pomocnicze
  13. Gesty dotykowe
  14. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  15. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  16. Zapowiedzi technologii
  17. Metadane i uwagi
  18. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  19. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  20. Miarki
  21. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  22. Określanie kolumn dla obrazu
  23. Cofanie i historia
  24. Panele i menu
  25. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  26. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
 11. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 12. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 13. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
 14. Zaznaczenia
  1. Podstawy zaznaczania
  2. Zaznaczanie elementów kompozycji
  3. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  7. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  8. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  9. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  10. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  11. Podstawy stosowania kanałów
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
 15. Dopasowywanie obrazów
  1. Zastępowanie kolorów obiektu
  2. Wypaczenie perspektywy
  3. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  4. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  5. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  6. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  7. Omówienie dopasowań kolorów
  8. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  9. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  10. Dopasowanie Poziomy
  11. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  12. Dopasowanie jaskrawości
  13. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  14. Szybkie dopasowania tonalne
  15. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  16. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  17. Obrazy HDR
  18. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  19. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  20. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  21. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  22. Warstwy dopasowań i wypełnień
  23. Dopasowywanie krzywych
  24. Tryby mieszania
  25. Przygotowywanie obrazów do druku
  26. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  27. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  28. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  29. Dopasowania koloru selektywnego
 16. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  10. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  11. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  12. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  13. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  14. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  15. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  16. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 17. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 18. Ulepszanie i przekształcanie obrazów
  1. Zastępowanie nieba na obrazach
  2. Przekształcanie obiektów
  3. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  4. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  5. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  6. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  7. Punkt zbiegu
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
 19. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
  27. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
 20. Tekst
  1. Dodawanie i edytowanie tekstu
  2. Jednolity mechanizm tekstowy
  3. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  4. Formatowanie znaków
  5. Formatowanie akapitów
  6. Tworzenie efektów tekstowych
  7. Edytowanie tekstu
  8. Odstępy między wierszami i między znakami
  9. Tekst arabski i hebrajski
  10. Czcionki
  11. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  12. Tekst azjatycki
  13. Tworzenie tekstu
 21. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z filtra Formowanie
  2. Korzystanie z galerii rozmyć
  3. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  4. Dokumentacja efektów filtrów
  5. Dodawanie efektów świetlnych
  6. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  7. Korzystanie z filtra Farba olejna
  8. Korzystanie z filtra Formowanie
  9. Efekty i style warstw
  10. Stosowanie określonych filtrów
  11. Smużenie obszarów obrazu
 22. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Bichromia
  5. Korzystanie z profilów kolorów
  6. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  7. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  8. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  9. Próby kolorów
 24. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 25. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 26. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Profesjonalne drukowanie obrazów
  8. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  9. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 27. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 28. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy 
  2. Znane problemy
  3. Optymalizacja wydajności programu Photoshop
  4. Podstawowe rozwiązywanie problemów
  5. Rozwiązywanie problemów z awariami i zawieszeniami
  6. Usuwanie błędów programu
  7. Rozwiązywanie problemu z zapełnionym dyskiem magazynującym
  8. Rozwiązywanie problemów z GPU i sterownikiem graficznym
  9. Znajdowanie brakujących narzędzi
  10. Photoshop — 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji

Dowiedz się, jak tworzyć kształty na obszarze roboczym i modyfikować je za pomocą funkcji Właściwości aktywnego kształtu.

Logo Adobe Photoshop

Skorzystaj z pomocy w aplikacji
Użyj panelu Odkrywanie, w którym znajdziesz odpowiedzi na pytania, samouczki oraz dodatkowe informacje o tworzeniu kształtów.

Program Photoshop umożliwia rysowanie i edytowanie kształtów wektorowych. Pozwala też konwertować kształty wektorowe na rastrowe (oparte na pikselach). Przeczytaj cały artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Tematyka tego artykułu:

Tworzenie kształtów

Aby utworzyć kształt w programie Photoshop, wykonaj te proste kroki:

 1. Wybieranie narzędzia Kształt

  Na pasku narzędzi kliknij i przytrzymaj ikonę grupy narzędzi Kształt (), aby otworzyć wybór narzędzi: Prostokąt, Elipsa, Trójkąt, Wielokąt, Linia i Kształt własny. Wybierz narzędzie odpowiadające kształtowi, który chcesz narysować.

  Narzędzia kształtów w programie Photoshop

 2. Ustawianie opcji narzędzia kształtu

  Na pasku opcji narzędzia kształtu możesz określić następujące ustawienia:

  • Tryb: Określ tryb narzędzia kształtu: Kształt, Ścieżka lub Piksele.
  • Wypełnienie: Wybierz kolor, jakim zostanie wypełniony kształt.
  • Obrys: Wybierz kolor, grubość i typ obrysu kształtu.
  • Szerokość i wysokość: Pozwala ręcznie ustawić szerokość i wysokość kształtu.
  • Operacje na ścieżkach: Przy użyciu operacji na ścieżkach możesz określić sposób interakcji między kształtami.
  • Wyrównanie ścieżek: Ta funkcja pozwala wyrównywać i rozmieszczać elementy kształtów.
  • Rozmieszczenie ścieżek: Ta funkcja pozwala określić kolejność układania utworzonych kształtów.
  • Dodatkowe opcje kształtów i ścieżek: Kliknij ikonę koła zębatego (), aby otworzyć dodatkowe opcje kształtów i ścieżek. Pozwalają one ustawić dodatkowe atrybuty, takie jak grubość i kolor wyświetlania ścieżki na ekranie, a także ograniczenia podczas rysowania kształtów.
  Pasek opcji narzędzi kształtów

 3. Rysowanie kształtu

  Używając wybranego narzędzia kształtu, kliknij i przeciągnij na obszarze roboczym, aby narysować ten kształt. W panelu Warstwy zostanie automatycznie utworzona nowa warstwa kształtu.

  • Aby zachować proporcje kształtu, podczas rysowania przytrzymaj klawisz Shift.
  • Gdy jest wybrana warstwa kształtu, narzędzie Przesunięcie pozwala przesuwać kształty na obszarze roboczym.
  • Aby w prosty sposób skalować, przekształcać lub obracać kształty, wybierz polecenie Edycja > Przekształcanie swobodne lub naciśnij klawisze Control+T (Windows) / Command+T (macOS).
 4. Edytowanie właściwości kształtów

  Właściwości możesz edytować bezpośrednio na obszarze roboczym. Jest też dostępna sekcja Właściwości kształtu w panelu Właściwości. Opcje wyświetlane na obszarze roboczym są bardziej intuicyjne.

  Wygląd kształtu możesz dostosować przy użyciu opcji przekształcania i zaokrąglania dostępnych na obszarze roboczym. W przypadku opcji przekształcania na obszarze roboczym modyfikatory klawiszowe działają tak samo jak w przypadku narzędzia Przekształcanie w programie Photoshop. Aby zmienić promień wszystkich rogów kształtu prostokątnego naraz, przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (macOS) i przeciągnij w celu modyfikacji promienia na jednym z rogów. W przypadku trójkąta przeciągnięcie jednego rogu powoduje zmianę wszystkich kątów. Kształt możesz łatwo obrócić przy użyciu uchwytu wyświetlanego po wskazaniu obiektu na obszarze roboczym.

  Aby wyzerować wszelkie modyfikacje, kliknij ikonę zerowania () w panelu Właściwości.

  aktywne kształty
  Narysuj kształt i przy użyciu opcji na obszarze roboczym dostosuj jego właściwości.

  Po narysowaniu kształtu możesz kliknąć w dowolnym miejscu obszaru roboczego, aby wyświetlić okno podręczne Tworzenie kształtu i zmodyfikować jego parametry.

  Tworzenie prostokąta
  Okno dialogowe Tworzenie kształtu (na powyższym przykładzie Tworzenie prostokąta) pozwala modyfikować parametry kształtu.

Wypełnienia i obrysy kształtów

Aby wypełnić kształt lub utworzyć jego obrys, wykonaj te kroki:

 1. W panelu Warstwy zaznacz warstwę kształtu, dla którego chcesz utworzyć wypełnienie lub obrys.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności, aby ustawić typ wypełnienia lub obrysu kształtu:

  • Wybierz dowolne narzędzie kształtu z paska narzędzi (naciśnij klawisz U). Na pasku opcji narzędzia zaznacz opcjęWypełnienie lub Obrys.
  • W panelu Właściwości kliknij opcję typu wypełnienia lub obrysu.
 3. Z menu podręcznego wybierz opcję wypełnienia lub obrysu Kolor kryjący, Gradient lub Wzorek.

  Kolor kryjący: Powoduje wypełnienie lub obrysowanie warstwy kształtów bieżącym kolorem narzędzia.Możesz wybrać inny kolor, używając próbnika kolorów lub koloru predefiniowanego.

  Gradient: Wybierz gradient predefiniowany lub kliknij gradient, aby wyświetlić okno dialogowe Edytor gradientów. Ustaw dodatkowe opcje gradientu:

  • Opcja Kąt określa kąt gradientu.
  • Opcja Odwróć pozwala zmienić orientację kolorów gradientu.
  • Opcja Styl określa kształt gradientu.
  • Opcja Skala służy do zmiany wielkości gradientu.
  • Opcja Wyrównaj do warstwy pozwala obliczyć wypełnienie gradientowe na podstawie obwiedni warstwy. Środek gradientu można przesunąć, przeciągając go w oknie obrazu.

  Wzorek: Wybierz wzorek z menu podręcznego i ustaw jego dodatkowe opcje.

  • Wartość Kąt określa kąt stosowania wzorku. Ustaw selektor kąta na konkretną liczbę stopni albo ręcznie wprowadź wartość kąta w celu obrócenia wzorku o odpowiedni kąt.
  • Opcja Skala służy do zmiany rozmiaru wzorku. Wpisz wartość lub przesuń suwak.

Rysowanie kształtu własnego

Nowości w programie Photoshop z lutego 2021 r. (wersji 22.2)

Aby narysować kształty własne, możesz skorzystać z kształtów dostępnych w panelu podręcznym Kształt własny lub zapisać kształt albo ścieżkę w celu użycia jako kształtu własnego.

 1. W kategorii narzędzi kształtów na pasku narzędzi wybierz opcję Kształt własny.

 2. Aby wyświetlić wszystkie kształty własne dostępne w programie Photoshop, w kategorii narzędzi kształtów na pasku opcji kliknij ikonę koła zębatego na prawo od próbnika Kształt własny. Zostanie wyświetlona lista dostępnych kształtów. Wybierz odpowiedni kształt własny.

 3. Jeśli nie znajdziesz właściwego kształtu, kliknij ikonę koła zębatego w panelu próbnika Kształt własny i wybierz opcję Importuj kształty, aby zaimportować kształt z dysku. Możesz też utworzyć kształt własny i zapisać go w bibliotece.

  Próbnik kształtów własnych

 4. Właściwości narzędzia Kształt własny możesz edytować w obszarze Właściwości kształtu w panelu Właściwości. Również na obszarze roboczym są dostępne opcje przekształcania kształtów własnych (z zachowaniem ich właściwości).

 5. Aby narysować kształt własny, kliknij i przeciągnij w dowolnym miejscu obszaru roboczego.

Ulepszony panel Właściwości narzędzia Kształt własny
Ulepszony panel Właściwości narzędzia Kształt własny

Ustawienie predefiniowane narzędzia Kształt własny możesz też określić w panelu Kształty. Wybranie kształtu własnego w panelu Okno > Kształt powoduje też zaktualizowanie ustawienia predefiniowanego w próbniku Kształt własny > Kształt własny.

Uwaga:

Właściwości kształtu własnego są dostępne tylko pod warunkiem, że narysowano go za pomocą narzędzia Kształt własny. Nie są dostępne w przypadku ścieżek przekonwertowanych na kształty.

Zapisywanie kształtu lub ścieżki jako kształtu własnego

 1. Zaznacz ścieżkę w panelu Ścieżki — może to być maska wektorowa warstwy kształtu, ścieżka robocza lub zapisana ścieżka.

 2. Wybierz polecenie Edycja > Definiuj kształt własny, po czym wprowadź nazwę nowego kształtu własnego w oknie dialogowym Nazwa kształtu. Nowy kształt pojawi się w panelu podręcznym Kształt na pasku opcji.

 3. Aby zapisać nowy kształt własny w nowej bibliotece, wybierz polecenie Zapisz kształty z menu panelu podręcznego.

  Więcej informacji znajdziesz w artykule Praca z Menedżerem ustawień domyślnych.

Rysowanie kształtu gwiazdy przy użyciu narzędzia Wielokąt

Jednym z prostych kształtów, jakie uczymy się rysować w dzieciństwie, jest gwiazda pięcioramienna.

Aby narysować gwiazdę narzędziem Wielokąt, wykonaj te trzy kroki:

 1. Na pasku narzędzi kliknij i przytrzymaj ikonę grupy narzędzi Kształt, aby otworzyć wybór narzędzi. Wybierz narzędzie Wielokąt.

 2. Przeciągnij po obszarze roboczym, aby narysować wielokąt.

 3. Kliknij w dowolnym miejscu obszaru roboczego, aby wywołać okno dialogowe Tworzenie wielokąta. Ustaw w nim następujące atrybuty:

  • Szerokość i wysokość: Pozwala ręcznie ustawić szerokość i wysokość wielokąta.
  • Symetryczne: Zaznaczenie tego pola wyboru pozwala zachować symetrię wielokąta.
  • Liczba boków: Możesz ręcznie wprowadzić wymaganą liczbę boków wielokąta. Aby na przykład uzyskać gwiazdę pięcioramienną, ustaw 5 boków.
  • Promień narożnika: Możesz ręcznie ustawić promień zaokrąglonych narożników wielokąta.
  • Proporcje gwiazdy: Pozwala dopasować wartość procentową proporcji gwiazdy w celu precyzyjnego ustalenia kształtu.
  • Gładkie wcięcia gwiazd: Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje zaokrąglenie wcięć gwiazdy.
  • Od środka: Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że kształt gwiazdy jest wyrównywany od środka.
  Tworzenie kształtu gwiazdy przy użyciu narzędzia Wielokąt
  Tworzenie kształtu gwiazdy przy użyciu narzędzia Wielokąt

Korzystanie ze starszych kształtów własnych

Jeśli masz kształty własne starszego typu (utworzone w starszych wersjach programu Photoshop), które chcesz dodać do nowej wersji, wykonaj poniższą procedurę.

 1. W oknie głównym wybierz opcję Okno > Kształty
  .

 2. W prawym górnym rogu panelu Kształty kliknij ikonę menu () i wybierz opcję Starsze kształty i nie tylko
  .

Rysowanie serc w programie Photoshop

Obejrzyj to krótkie wideo, aby przekonać się, jak funkcja Starsze kształty własne pozwala rysować serca w programie Photoshop.


Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto