Podręcznik użytkownika Anuluj

Efekty i style warstw

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop a inne produkty i usługi firmy Adobe
  1. Korzystanie z kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop
  2. Korzystanie z plików programu Photoshop w programie InDesign
  3. Materiały Substance 3D w programie Photoshop
  4. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
 4. Photoshop na tablet iPad (brak dostępu w Chinach)
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie z przestrzenią roboczą
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
 5. Photoshop w Internecie (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania
  2. Wymagania systemowe
  3. Skróty klawiaturowe
  4. Obsługiwane typy plików
  5. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Funkcje oparte na generatywnej sztucznej inteligencji
  8. Podstawowe pojęcia związane z edytowaniem
  9. Szybkie operacje
  10. Korzystanie z warstw
  11. Retuszowanie obrazów i usuwanie niedoskonałości
  12. Szybkie zaznaczanie
  13. Ulepszenia obrazów dzięki warstwom dopasowania
  14. Przesuwanie, przekształcanie i kadrowanie obrazów
  15. Rysowanie i malowanie
  16. Korzystanie z warstw tekstowych
  17. Współpraca z innymi przez Internet
  18. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
 6. Photoshop (beta) (brak dostępu w Chinach)
  1. Pierwsze kroki z wersjami beta aplikacji Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na komputer
 7. Generatywna sztuczna inteligencja (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania dotyczące generatywnej sztucznej inteligencji w programie Photoshop
  2. Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na komputer
  3. Rozszerzanie generatywne w programie Photoshop na komputer
  4. Funkcje oparte na SI w programie Photoshop w Internecie
  5. Warianty generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
 8. Autentyczność zawartości (brak dostępu w Chinach)
  1. Poświadczenia zawartości w programie Photoshop
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 9. Pliki w chmurze (brak dostępu w Chinach)
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich w programie Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Zapraszanie innych do edytowania plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 10. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Preferencje
  3. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Umieszczanie plików
  6. Domyślne skróty klawiaturowe
  7. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  8. Galerie narzędzi
  9. Preferencje wydajności
  10. Korzystanie z narzędzi
  11. Ustawienia predefiniowane
  12. Siatka i linie pomocnicze
  13. Gesty dotykowe
  14. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  15. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  16. Zapowiedzi technologii
  17. Metadane i uwagi
  18. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  19. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  20. Miarki
  21. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  22. Określanie kolumn dla obrazu
  23. Cofanie i historia
  24. Panele i menu
  25. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  26. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
 11. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 12. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 13. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
 14. Zaznaczenia
  1. Podstawy zaznaczania
  2. Zaznaczanie elementów kompozycji
  3. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  7. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  8. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  9. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  10. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  11. Podstawy stosowania kanałów
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
 15. Dopasowywanie obrazów
  1. Zastępowanie kolorów obiektu
  2. Wypaczenie perspektywy
  3. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  4. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  5. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  6. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  7. Omówienie dopasowań kolorów
  8. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  9. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  10. Dopasowanie Poziomy
  11. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  12. Dopasowanie jaskrawości
  13. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  14. Szybkie dopasowania tonalne
  15. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  16. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  17. Obrazy HDR
  18. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  19. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  20. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  21. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  22. Warstwy dopasowań i wypełnień
  23. Dopasowywanie krzywych
  24. Tryby mieszania
  25. Przygotowywanie obrazów do druku
  26. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  27. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  28. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  29. Dopasowania koloru selektywnego
 16. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  10. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  11. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  12. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  13. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  14. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  15. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  16. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 17. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 18. Ulepszanie i przekształcanie obrazów
  1. Zastępowanie nieba na obrazach
  2. Przekształcanie obiektów
  3. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  4. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  5. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  6. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  7. Punkt zbiegu
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
 19. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
  27. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
 20. Tekst
  1. Dodawanie i edytowanie tekstu
  2. Jednolity mechanizm tekstowy
  3. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  4. Formatowanie znaków
  5. Formatowanie akapitów
  6. Tworzenie efektów tekstowych
  7. Edytowanie tekstu
  8. Odstępy między wierszami i między znakami
  9. Tekst arabski i hebrajski
  10. Czcionki
  11. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  12. Tekst azjatycki
  13. Tworzenie tekstu
 21. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z filtra Formowanie
  2. Korzystanie z galerii rozmyć
  3. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  4. Dokumentacja efektów filtrów
  5. Dodawanie efektów świetlnych
  6. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  7. Korzystanie z filtra Farba olejna
  8. Korzystanie z filtra Formowanie
  9. Efekty i style warstw
  10. Stosowanie określonych filtrów
  11. Smużenie obszarów obrazu
 22. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Bichromia
  5. Korzystanie z profilów kolorów
  6. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  7. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  8. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  9. Próby kolorów
 24. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 25. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 26. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Profesjonalne drukowanie obrazów
  8. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  9. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 27. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 28. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy 
  2. Znane problemy
  3. Optymalizacja wydajności programu Photoshop
  4. Podstawowe rozwiązywanie problemów
  5. Rozwiązywanie problemów z awariami i zawieszeniami
  6. Usuwanie błędów programu
  7. Rozwiązywanie problemu z zapełnionym dyskiem magazynującym
  8. Rozwiązywanie problemów z GPU i sterownikiem graficznym
  9. Znajdowanie brakujących narzędzi
  10. Photoshop — 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji

Program pozwala stosować efekty i style do zawartości warstw oraz wprowadzać bezpieczne zmiany.

Tematyka tego artykułu:

Efekty i style warstw

Program Photoshop pozwala używać wielu efektów, takich jak cienie, blaski i fazy, w celu bezpiecznego modyfikowania wyglądu zawartości warstwy.

Efekty warstwy są łączone z jej zawartością. Znaczy to, że gdy użytkownik przenosi lub edytuje elementy warstwy, dla elementów tych po modyfikacji zostają zachowane te same efekty. Jeśli na przykład zastosujesz do warstwy tekstowej efekt cienia, a następnie dodasz nowy tekst, cień zostanie automatycznie stosowany również do tego tekstu.

Styl warstwy jest to efekt lub zespół efektów zastosowany do warstwy lub grupy. Program Photoshop pozwala stosować style predefiniowane oraz tworzyć własne style przy użyciu okna dialogowego -Styl warstwy.

Tworzenie własnego stylu przy użyciu okna dialogowego Styl warstwy w programie Photoshop
Tworzenie własnego stylu przy użyciu okna dialogowego Styl warstwy w programie Photoshop

Ikona efektów warstwy jest wyświetlana z prawej strony nazwy warstwy w panelu Warstwy. Rozwijając styl w panelu Warstwy, możesz wyświetlić lub edytować jego efekty składowe.

Styl warstwy może zawierać szereg efektów. Może też zawierać wiele wystąpień tego samego efektu.

Panel Warstwy z widoczną warstwą, do której zastosowano wiele efektów w programie Photoshop
A. Ikona efektów warstwy B. Kliknięcie w celu rozwinięcia i pokazania efektów warstwy C. Efekty warstwy

Gdy zapiszesz styl niestandardowy, staje się on stylem predefiniowanym. Style predefiniowane są wyświetlane w panelu Style. Możesz je stosować do warstwy lub grupy warstw za pomocą jednego kliknięcia.

Korzystanie z panelu Ustawienia predefiniowane

Tutaj uzyskasz informacje o nowych i ulepszonych panelach ustawień predefiniowanych w programie Photoshop. Julieanne Kost omawia wszystkie elementy — od próbek przez wzorki, gradienty i style po kształty.

Julieanne Kost

Stosowanie stylów predefiniowanych

Panel Style w programie Photoshop
Panel Style w programie Photoshop

Wybierz opcję Okno > Style i zastosuj styl predefiniowany z panelu Style.

Style warstw programu Photoshop są pogrupowane w osobne biblioteki w zależności od ich funkcji. Jedna biblioteka może na przykład zawierać style do tworzenia przycisków stron internetowych, a inna — style do modyfikacji wyglądu tekstu.

Aby uzyskać dostęp do stylów, wczytuje się odpowiednią bibliotekę.

Więcej informacji o wczytywaniu i zapisywaniu stylów znajdziesz w artykule Tworzenie stylów predefiniowanych i zarządzanie nimi.

Uwaga:

Stylów warstw nie można stosować do tła, warstw zablokowanych ani grup.

Nadawanie warstwie stylu predefiniowanego

Zastosowanie stylu predefiniowanego powoduje zastąpienie nim bieżącego stylu warstwy. Możliwe jest też dodanie atrybutów nowego stylu do stylu bieżącego.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • W panelu Style kliknij styl, aby zastosować go do zaznaczonych warstw.

 • Przeciągnij styl z panelu Style na warstwę w panelu Warstwy.

 • Przeciągnij styl z panelu Style do okna dokumentu.

  Uwaga: Aby styl został jedynie dodany do istniejących już efektów na warstwie docelowej — zamiast je zastąpić — podczas przeciągania lub klikania przytrzymaj klawisz Shift.

 • Wybierz polecenie Warstwa > Styl warstwy > Opcje mieszania, a następnie w oknie dialogowym Styl warstwy wybierz opcję Style, wybierz preferowany styl i kliknij przycisk OK.

 • Podczas korzystania z narzędzia Kształt lub Pióro w trybie warstwy kształtu wybierz styl z panelu podręcznego na pasku opcji, zanim zaczniesz rysować kształt.

Uwaga:

Niektóre efekty zawierają ikonę +, która wskazuje, że można je zastosować więcej niż raz w stylu warstwy.

Stosowanie stylu z innej warstwy

W panelu Warstwy wykonaj jedną z poniższych czynności:

 • Przeciąganie z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (macOS)
 • Kliknij styl i przeciągnij go z listy efektów jednej warstwy na drugą.

Zmienianie sposobu wyświetlania stylów predefiniowanych

 1. Kliknij menu rozwijane w panelu Style, oknie dialogowym Styl warstwy lub panelu podręcznym Styl warstwy na pasku opcji.

 2. Z menu panelu wybierz opcję wyświetlania:
  • Opcja Tylko nazwy powoduje wyświetlanie stylów warstw w postaci listy.

  • Opcje Małe miniaturki i Duże miniaturki pozwalają wyświetlać style warstw w postaci miniaturek.

  • Opcje Mała lista i Duża lista powodują, że style warstw są wyświetlane w postaci listy nazw z dołączonymi miniaturkami.

Okno dialogowe Styl warstwy

Korzystając z okna dialogowego Styl warstwy, możesz edytować style zastosowane do warstwy i tworzyć nowe.

Okno dialogowe Styl warstwy Zaznaczenie pola wyboru powoduje zastosowanie bieżących ustawień bez wyświetlania opcji efektu. Aby wyświetlić te opcje, zaznacz nazwę efektu.
Okno dialogowe Styl warstwy Zaznaczenie pola wyboru powoduje zastosowanie bieżących ustawień bez wyświetlania opcji efektu. Aby wyświetlić te opcje, zaznacz nazwę efektu.

Style niestandardowe tworzy się, wybierając jeden lub więcej spośród następujących efektów:

Cień Umożliwia dodanie cienia rzucanego przez zawartość na danej warstwie.
Cień wewnętrzny Umożliwia dodanie cienia wewnątrz krawędzi zawartości warstwy. Ten efekt pozwala uzyskać wrażenie cofnięcia warstwy w głąb.
Blask zewnętrzny i Blask wewnętrzny
Pozwalają utworzyć poświatę wychodzącą z zewnętrznych lub wewnętrznych krawędzi zawartości warstwy.
Faza i Płaskorzeźba
Umożliwiają dodanie do warstwy dodatkowych obszarów oświetlonych i cieni.
Satyna     Pozwala zastosować wewnętrzne cieniowanie o wyglądzie satyny.
Kolor, Gradient i Nałożenie wzorku
Umożliwia wypełnienie warstwy kolorem, gradientem lub wzorkiem.
Obrys
Pozwala obrysować obiekt na warstwie bieżącej przy użyciu koloru, gradientu lub wzorku. Ten efekt jest przeznaczony głównie dla kształtów o wyraźnych krawędziach (takich jak tekst).

Stosowanie i edytowanie własnego stylu warstwy

Aby można było zastosować styl do warstwy tła, przekonwertuj ją najpierw na warstwę zwykłą.

Jeśli chcesz edytować wiele efektów, użyj okna dialogowego Styl warstwy. Wybierz oczekiwany efekt z lewego panelu okna dialogowego, aby wyświetlić dostępne opcje.

Aby zastosować i zmienić własny styl warstwy, wykonaj te czynności. 

 1. Zaznacz pojedynczą warstwę w panelu Warstwy.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij dwukrotnie warstwę poza obszarem jej nazwy i miniaturką.

  • Kliknij ikonę Dodaj styl warstwy u dołu panelu Warstwy i wybierz efekt z listy.

  • Wybierz efekt z podmenu Warstwa > Styl warstwy.

  • Aby edytować istniejący styl, kliknij dwukrotnie efekt wyświetlany poniżej nazwy warstwy w panelu Warstwy. Aby wyświetlić efekty zawarte w stylu, kliknij strzałkę w dół obok ikony Dodaj styl warstwy.

 3. Ustaw opcje efektu w oknie dialogowym Styl warstwy. Zobacz Opcje stylu warstw.

 4. Jeśli zachodzi taka potrzeba, możesz dodać do stylu inne efekty. Aby dodać efekt, zaznacz pole wyboru po lewej stronie nazwy efektu w oknie dialogowym Styl warstwy.

Zmienianie ustawień domyślnych stylu na własne wartości

 1. W oknie dialogowym Styl warstwy dostosuj ustawienia zależnie od potrzeb.

 2. Kliknij opcję Ustaw jako domyślne.

  Przy kolejnym otwarciu okna dialogowego automatycznie zostaną zastosowane własne ustawienia zdefiniowane przez Ciebie. Jeśli po dostosowaniu ustawień będzie trzeba przywrócić własne ustawienia domyślne, kliknij opcję Przywróć domyślne.

Opcje stylów warstw

Wysokość Pozwala określić, gdzie znajduje się źródło światła efektu Faza i płaskorzeźba. Podłoże ma wysokość 0, a wysokość 90 oznacza położenie prostopadle nad warstwą.
Kąt Określa kąt padania światła właściwy danemu efektowi. W programie Photoshop dopasowanie kąta takich efektów jak Nałożenie wzorku, Cień, Cień wewnętrzny i Satyna możesz osiągnąć przez przeciąganie w oknie dokumentu.
Wygładzanie Odpowiada za mieszanie pikseli konturu lub konturu blasku. Ta opcja jest najbardziej użyteczna w przypadku małych cieni o złożonych konturach.
Tryb mieszania Określa sposób mieszania stylu warstwy z warstwami położonymi niżej, które mogą zawierać warstwę aktywną, lub też nie. Przykładowo, cień wewnętrzny może się łączyć z warstwą aktywną, ponieważ efekt ten jest rysowany na wierzchu tej warstwy, a cień jest mieszany tylko z warstwami pod warstwą aktywną. W większości przypadków najlepsze wyniki daje domyślny tryb efektu. Zobacz Tryby mieszania.
Podlewka Pozwala zmniejszyć krawędzie otoczki opcji Cień wewnętrzny i Blask wewnętrzny przed zastosowaniem rozmycia.
Kolor Określa kolor cienia, blasku lub światła. Kolor możesz wybrać, klikając pole kolorów.
Kontur W przypadku blasków w jednym kolorze pozwala na tworzenie okręgów przezroczystości. W przypadku blasków wypełnionych gradientem pozwala na tworzenie wariacji powtórek koloru gradientu i krycia. W przypadku fazy i płaskorzeźby pozwala na rzeźbienie wgłębień, grzbietów i wybrzuszeń zacienianych w procesie rzeźbienia. W przypadku cieni pozwala na określenie stopnia zaniku. Więcej informacji znajdziesz w artykule Modyfikowanie efektów warstw przy użyciu konturów.
Odległość Określa wielkość przesunięcia dla efektów cienia i satyny. W programie Photoshop stopień przesunięcia możesz określić metodą przeciągania.
Głębia Określa głębokość fazy. Ta opcja wyznacza także głębię wzorku.
Użyj globalnego oświetlenia To ustawienie pozwala zdefiniować wzorcowy kąt padania światła, który możesz później stosować dla wszystkich efektów zawierających cienie — takich jak Cień, Cień wewnętrzny oraz Faza i płaskorzeźba. W każdym z tych efektów przy zaznaczonej opcji Użyj globalnego oświetlenie, zdefiniowany kąt oświetlenia staje się kątem oświetlenia globalnego. Również dowolny efekt, w którym zaznaczona zostanie opcja Użyj globalnego oświetlenia, automatycznie przejmuje te same ustawienia kąta. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, wybrany kąt oświetlenia jest kątem miejscowym — odnosi się tylko do efektu, dla którego został utworzony. Kąt oświetlenia globalnego możesz również zdefiniować za pomocą polecenia Styl warstwy > Jednolite światło.
Błyszczący kontur Pozwala uzyskać błyszczący, metaliczny wygląd obiektów. Opcja Błyszczący kontur jest stosowana po wycieniowaniu fazy lub płaskorzeźby.
Gradient Określa gradient efektu warstwy. Aby wyświetlić Edytor gradientów, zaznacz gradient. Aby wybrać gradient z panelu podręcznego, kliknij odwróconą strzałkę. W programie Photoshop okno Edytor gradientów umożliwia edytowanie gradientu lub utworzenie nowego. Użytkownik może edytować kolor lub krycie w panelu Nałożenie gradientu w taki sam sposób, jak w oknie Edytor gradientów. Dla niektórych efektów możesz określić dodatkowe opcje gradientów. Opcja Odwróć pozwala zmienić orientację gradientu, opcja Wyrównaj do warstwy pozwala wyznaczyć wypełnienie gradientowe na podstawie obwiedni warstwy, a opcja Skaluj pozwala przeskalować gradient. Środek gradientu możesz przesuwać: Kliknij i przeciągnij go w oknie obrazu. Opcja Styl określa kształt gradientu.
Tryb Podświetlenie lub Cień
Określa tryb mieszania światła lub cienia dla fazy lub płaskorzeźby.
Wahanie Pozwala zmienić stopień zastosowania koloru gradientu i krycia.
Warstwa odcina cień
Pozwala kontrolować widoczność cienia na warstwie półprzezroczystej.
Szum Określa ilość losowych elementów znajdujących się w obrębie krycia cienia lub blasku. Wprowadź wartość lub przesuń suwak.
Krycie Pozwala określić krycie efektu warstwy. Wprowadź wartość lub przesuń suwak.
Wzorek Określa wzorek efektu warstwy. Kliknij panel podręczny i wybierz wzorek. Ustaw selektor kąta na konkretną liczbę stopni albo ręcznie wprowadź wartość kąta w celu obrócenia wzorku o odpowiedni kąt. Aby utworzyć nowy wzorek predefiniowany na podstawie bieżących ustawień, kliknij przycisk Nowy wzorek. Kliknięcie opcji Przyciągaj do punktu początkowego spowoduje umieszczenie punktu początkowego wzorku w punkcie początkowym dokumentu (jeśli jest zaznaczona opcja Połącz z warstwą) lub w lewym górnym rogu warstwy (jeśli opcja Połącz z warstwą nie jest zaznaczona). Zaznacz opcję Połącz z warstwą, jeśli w razie przesuwania warstwy wzorek ma być przesuwany wraz z nią. Wielkość wzorku określa się, przeciągając suwak Skala lub wpisując odpowiednią wartość. Położenie wzorku w wybranym miejscu warstwy ustala się za pomocą przeciągania. Do wyzerowania położenia służy natomiast przycisk Przyciągnij do punktu początkowego. Opcja wzorek nie jest dostępna, jeśli nie wczytano żadnych wzorków.
Położenie Określa położenie efektu obrysu jako Na zewnątrz, Wewnątrz lub Do środka.
Zakres Pozwala określić, jaka część blasku ma być stosowana do konturu.
Rozmiar Określa promień i stopień rozmycia lub rozmiar cienia.
Zmiękcz Pozwala rozmyć efekt cieniowania w celu usunięcia niepotrzebnych elementów.
Źródło Określa źródło blasku wewnętrznego. Opcja Do środka pozwala zastosować blask wychodzący ze środka zawartości warstwy, a opcja Do krawędzi pozwala zastosować blask wychodzący z wewnętrznych krawędzi zawartości warstwy.
Zalewka Powoduje rozszerzenie granic otoczki przed jej rozmyciem.
Styl

Określa styl fazy:

Opcja Faza wewnętrzna powoduje fazowanie po wewnętrznej stronie krawędzi zawartości warstwy.

Opcja Faza zewnętrzna powoduje fazowanie po wewnętrznej stronie krawędzi zawartości warstwy.

Opcja Płaskorzeźba pozwala symulować efekt wyrzeźbienia zawartości warstwy względem warstw pod spodem.

Opcja Żłobienie pozwala symulować efekt stemplowania warstw pod spodem przy użyciu krawędzi zawartości bieżącej warstwy.

Opcja Płaskorzeźba obrysu ogranicza efekt płaskorzeźby do obramowania efektu obrysu zastosowanego do warstwy. (Efekt Płaskorzeźba obrysu nie jest widoczny, jeśli do warstwy nie został zastosowany obrys.)

Technika Opcje Wygładzanie, Dłuto twarde i Dłuto miękkie są dostępne dla efektów fasety i płaskorzeźby. Opcje Łagodnie i Precyzyjnie odnoszą się do efektów Blask wewnętrzny i Blask zewnętrzny.
Wygładzanie

W przypadku fazy i płaskorzeźby dostępna jest opcja Gładki, która powoduje delikatne rozmycie krawędzi otoczki; technika ta jest przydatna dla wszystkich typów otoczek o różnych krawędziach. Opcja nie pozwala zachować szczegółowych elementów (na dużych obrazach). 

Opcja Dłuto twarde udostępnia technikę mierzenia odległości i jest używana do otoczek o wyraźnych krawędziach kształtów wygładzonych, takich jak tekst. Zachowuje ona więcej szczegółów niż technika Gładkie.

Opcja Dłuto miękkie udostępnia zmodyfikowaną technikę mierzenia odległości. Chociaż jest mniej dokładna od opcji Dłuto twarde, jest bardziej przydatna do obróbki różnego rodzaju otoczek. Umożliwia zachowanie większej liczby szczegółów niż technika Gładkie.

Opcja Łagodnie pozwala tworzyć blaski za pomocą techniki opartej na rozmyciu. Jest przydatna do wszystkich typów otoczek — o krawędziach zarówno wyraźnych, jak i miękkich. Nie pozwala zachować szczegółowych elementów na dużych obrazach.

Opcja Precyzyjnie udostępnia technikę mierzenia odległości na potrzeby tworzenia blasku. Jest przydatna głównie do otoczek o wyraźnych krawędziach powstałych z wygładzonych kształtów, takich jak tekst. Umożliwia zachowanie większej liczby szczegółów niż technika Łagodnie.

Tekstura

Pozwala zastosować teksturę.

Opcja Skala umożliwia skalowanie wielkości tekstury.

Jeśli w czasie przesuwania warstwy tekstura ma być przesuwana wraz z nią, zaznacz opcję Połącz z warstwą. Opcja Odwrotnie pozwala odwrócić teksturę. Opcja Głębia pozwala zmienić stopień i kierunek (góra/dół), w jakim jest stosowana tekstura.

Opcja Przyciągaj do punktu początkowego powoduje umieszczenie punktu początkowego wzorku w punkcie początkowym dokumentu (jeśli jest zaznaczona opcja Połącz z warstwą) lub w lewym górnym rogu warstwy (jeśli opcja Połącz z warstwą nie jest zaznaczona). Aby umieścić teksturę w warstwie, przeciągnij ją w wybrane miejsce.

Uwaga:

Możesz również ustawić kąt obrotu nakładki wzorku i łatwo zmienić jego orientację.

Modyfikowanie efektów warstw przy użyciu konturów

Tworząc niestandardowe style warstw, możesz za pomocą konturów modyfikować kształt efektów Cień, Cień wewnętrzny, Blask wewnętrzny, Blask zewnętrzny, Faza i Płaskorzeźba. W przypadku efektu Cień użyj konturu Liniowy, aby krycie opadało w sposób liniowy, lub Niestandardowy, jeśli chcesz utworzyć specyficzne przejście cienia.

Program umożliwia zaznaczanie, zerowanie, usuwanie i zmienianie podglądu konturów w panelu podręcznym Kontur oraz w Menedżerze ustawień predefiniowanych.

Szczegóły okna dialogowego Styl warstwy dla efektu Cień
A. Kliknij, aby wyświetlić okno dialogowe Edytor konturów. B. Kliknij, aby wyświetlić panel podręczny.

Tworzenie konturów niestandardowych

 1. W oknie dialogowym Styl warstwy wybierz efekt Cień, Cień wewnętrzny, Blask wewnętrzny, Blask zewnętrzny, Faza, Płaskorzeźba, Kontur lub Satyna.

 2. Kliknij miniaturkę konturu w oknie dialogowym Styl warstwy i wybierz kontuj, aby dodać punkty. Możesz też przeciągnąć, aby dopasować kontur. Możesz także wprowadzić odpowiednie wartości w polach Wejście i Wyjście.

 3. Aby utworzyć ostry kąt zamiast łagodnej krzywej, zaznacz punkt i kliknij opcję Narożnik.

 4. Aby zapisać kontur w pliku, kliknij przycisk Zapisz i nadaj mu nazwę.

 5. Aby zachować kontur jako predefiniowany, wybierz opcję Nowy.

 6. Aby dodać nowy kontur w panelu podręcznym, kliknij przycisk OK.

Wczytywanie konturu

Aby wczytać kontuj, w oknie dialogowym Styl warstwy wybierz opcję Wczytaj z sekcji Edytor konturów. Przejdź do folderu zawierającego preferowaną bibliotekę konturów i użyj przycisku Otwórz.

Usuwanie konturu

Aby usunąć kontur, kliknij odwróconą strzałkę obok zaznaczonego konturu. Zostanie wyświetlony panel podręczny. Przytrzymując klawisz Alt (Windows) lub Option (macOS), zaznacz kontur, który trzeba usunąć. 

Ustawianie kąta oświetlenia globalnego dla wszystkich warstw

Zastosowanie oświetlenia globalnego sprawia, że elementy obrazu wydają się być oświetlone przez to samo źródło światła.

Wykonaj jedną z następujących czynności: 

 • Wybierz polecenie Warstwa > Styl warstwy > Jednolite światło. W oknie dialogowym Jednolite światło wprowadź wartość lub przeciągnij promień kąta, aby określić kąt i wysokość. Następnie kliknij przycisk OK.

  Inna możliwość:

 • W oknie Styl warstwy dla efektu Cień, Cień wewnętrzny lub Faza zaznacz opcję Użyj globalnego oświetlenia. W polu Kąt wprowadź wartość lub ustaw ją za pomocą suwaka kąta. Następnie kliknij przycisk OK.

Każdy efekt warstwy, w którym jest stosowany kąt oświetlenia globalnego, podlega temu oświetleniu.

Wyświetlanie i ukrywanie stylów warstw

Po zastosowaniu efektów stylu do warstwy ich ikona jest wyświetlana z prawej strony nazwy warstwy w panelu Warstwy.

Aby ukryć lub pokazać wszystkie style warstw na obrazie, wybierz polecenie Warstwa > Styl warstwy, a następnie wybierz opcję Ukryj wszystkie efekty lub Pokaż wszystkie efekty.

Rozwijanie i zwijanie stylów warstw w panelu Warstwy

Wykonaj jedną z następujących czynności: 

 • Kliknij trójkąt znajdujący się obok ikony Dodaj styl warstwy, aby rozwinąć listę efektów zastosowanych do danej warstwy.

  Inna możliwość:

 • Kliknij trójkąt, aby zwinąć listę efektów.

  Inna możliwość:

 • Aby rozwinąć lub zwinąć wszystkie style warstw, które zastosowano w ramach wybranej grupy, kliknij trójkąt lub odwrócony trójkąt, przytrzymując klawisz Alt (Windows) lub Option (macOS). Style warstw zastosowane do wszystkich warstw w grupie są rozwijane i zwijane razem.

Kopiowanie stylów warstw

Kopiując i wklejając style, możesz stosować te same efekty do wielu warstw.

Między warstwami

 1. Po zaznaczeniu warstwy źródłowej kopiowania w panelu Warstwa wybierz polecenie Warstwa > Styl warstwy > Kopiuj styl warstwy.

 2. Zaznacz w panelu warstwę docelową i wybierz polecenie Warstwa > Styl warstwy > Wklej styl warstwy.

  Wklejony styl warstwy zastępuje dotychczasowy styl na warstwie docelowej.

Między warstwami przez przeciąganie

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby skopiować efekt warstwy, w panelu Warstwy przeciągnij efekt z jednej warstwy na inną, przytrzymując klawisz Alt (Windows) lub Option (macOS). Aby skopiować styl warstwy, przeciągnij pasek Efekty z jednej warstwy na inną w panelu Warstwy.
 • Przeciągnij co najmniej jeden efekt warstwy z panelu Warstwy na obraz, aby zastosować styl warstwy wynikowej do warstwy położonej najwyżej w panelu Warstwy i zawierającej piksele w punkcie upuszczenia przeciąganych elementów.

Skalowanie efektu warstwy

Styl warstwy możesz dostosować do rozdzielczości docelowej przy zachowaniu określonych parametrów.

Polecenie Skaluj efekty umożliwia skalowanie efektów bez skalowania obiektu, do którego zastosowano styl warstwy.

 1. Zaznacz warstwę w panelu Warstwy.

 2. Wybierz polecenie Warstwa > Styl warstwy > Skaluj efekty.

 3. Wprowadź wartość procentową lub ustaw ją za pomocą suwaka.
 4. Wybierz opcję Podgląd, aby obejrzeć zmiany na obrazie. Następnie kliknij przycisk OK.

Usuwanie efektów warstw

Istnieje możliwość usunięcia zarówno pojedynczego efektu ze stylu nadanego warstwie, jak też całego stylu z warstwy.

Procedura usuwania efektu ze stylu:

 1. Rozwiń styl w panelu Warstwy, aby wyświetlić jego efekty.

 2. Przeciągnij efekt na ikonę usuwania ().

Aby usunąć styl z warstwy, zaznacz tę warstwę w panelu Warstwy. Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Przeciągnij pasek Efekty na ikonę usuwania ().

Inna możliwość:

 • Wybierz polecenie Warstwa > Styl warstwy > Wyczyść styl warstwy, a następnie użyj przycisku Wyczyść styl w panelu Style.

Konwertowanie stylu warstwy na warstwy obrazu

Aby dostosować lub poprawić wygląd stylów warstw, możesz je przekonwertować na zwykłe warstwy obrazu. 

Następnie możesz dodatkowo poprawić wygląd, malując lub stosując inne polecenia i filtry. Takie style nie mogą być już edytowane na warstwie oryginalnej i nie są aktualizowane po zmianie tamtej warstwy obrazu.

Uwaga:

Warstwy tworzone w ten sposób mogą odbiegać wyglądem od kompozycji utworzonych za pomocą stylów warstw. Podczas tworzenia nowych warstw może zostać wyświetlone ostrzeżenie.

 1. W panelu Warstwy zaznacz warstwę zawierającą styl, który ma zostać przekonwertowany.

 2. Wybierz polecenie Warstwa > Styl warstwy > Utwórz warstwy. Teraz możesz modyfikować nowe warstwy i zmieniać ich kolejność podobnie jak w przypadku zwykłych warstw. Jest również obsługiwane konwertowanie niektórych efektów (takich jak Blask wewnętrzny) na warstwy w ramach maski przycinającej.

Tworzenie stylów predefiniowanych i zarządzanie nimi

Istnieje możliwość utworzenia własnego stylu i zapisania go jako predefiniowanego, który będzie później dostępny w panelu Style.

Style predefiniowane możesz zapisać w bibliotece i zależnie od potrzeby wczytywać je do panelu Style lub usuwać z niego.

Tworzenie nowego stylu predefiniowanego

 1. W panelu Warstwy zaznacz warstwę zawierającą styl, który ma zostać zapisany jako styl predefiniowany.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij pusty obszar panelu Style.

  Inna możliwość:

  • Kliknij przycisk Utwórz nowy styl w panelu Style.

  Inna możliwość:

  • Z menu panelu Style wybierz polecenie Nowy styl.

  Inna możliwość:

  • Wybierz polecenie Warstwa > Styl warstwy > Opcje mieszania, a następnie kliknij przycisk Nowy styl w oknie dialogowym Styl warstwy.

 3. Określ nazwę stylu predefiniowanego, wybierz jego opcje i kliknij przycisk OK.

Zmienianie nazwy stylu predefiniowanego

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Kliknij dwukrotnie styl w panelu Style. Jeśli panel Style zawiera miniaturki, wprowadź nową nazwę w oknie dialogowym i kliknij przycisk OK. W przeciwnym wypadku wprowadź nazwę bezpośrednio w panelu Style i naciśnij klawisz Enter (Windows) lub Return (macOS).

Inna możliwość:

 • Zaznacz styl w obszarze Style okna dialogowego Styl warstwy. Wybierz z menu podręcznego polecenie Zmień nazwę stylu, wprowadź nową nazwę i kliknij przycisk OK.

Inna możliwość:

 • Podczas pracy z narzędziem Kształt lub Pióro wybierz styl z panelu podręcznego Styl na pasku opcji. Z menu panelu podręcznego wybierz polecenie Zmień nazwę stylu.

Usuwanie stylu predefiniowanego

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Przeciągnij styl na ikonę usuwania () u dołu panelu Style.

Inna możliwość:

 • Przytrzymując klawisz Alt (Windows) lub Option (macOS), wybierz styl warstwy w panelu Style.

Inna możliwość:

 • Zaznacz styl w obszarze Style okna dialogowego Styl warstwy. Wybierz z menu podręcznego polecenie Usuń styl. Więcej informacji znajdziesz w artykule Stosowanie stylów predefiniowanych.

Inna możliwość:

 • Podczas pracy z narzędziem Kształt lub Pióro wybierz styl z panelu podręcznego Styl warstwy na pasku opcji. Z menu panelu podręcznego wybierz polecenie Usuń styl.

Zapisywanie stylów predefiniowanych jako biblioteki

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Z menu panelu Style wybierz polecenie Zapisz style.

  Inna możliwość:

  • W oknie dialogowym Styl warstwy wybierz opcję Style. Wybierz z menu podręcznego polecenie Zapisz style.

  Inna możliwość:

  • Podczas pracy z narzędziem Kształt lub Pióro zaznacz miniaturkę stylu warstwy na pasku opcji i wybierz opcję Zapisz style z menu podręcznego panelu.
 2. Po zapisaniu stylów wybierz lokalizację biblioteki, wprowadź nazwę pliku i kliknij przycisk Zapisz.

  Bibliotekę możesz zapisać w dowolnym miejscu, ale jeśli umieścisz plik biblioteki w folderze Presets/Styles w domyślnej lokalizacji ustawień predefiniowanych, po ponownym uruchomieniu programu nazwa biblioteki będzie wyświetlana u dołu menu panelu
  Style.

  Uwaga:

  Do zmieniania nazw, usuwania i zapisywania bibliotek stylów możesz używać okna Menedżer ustawień predefiniowanych.

Wczytywanie biblioteki stylów predefiniowanych

 1. Kliknij trójkąt w panelu Style, oknie dialogowym Styl warstwy lub panelu podręcznym Styl warstwy na pasku opcji.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby dodać bibliotekę do bieżącej listy, kliknij opcję Wczytaj style. Wybierz preferowany plik biblioteki i użyj przycisku Wczytaj.

  Inna możliwość: 

  • Aby zastąpić bieżącą listę zawartością innej biblioteki, wybierz polecenie Zastąp style. Wybierz preferowany plik biblioteki i użyj przycisku Wczytaj.

  Inna możliwość: 

  • Wybierz plik biblioteki i użyj przycisku OK, aby zastąpić bieżącą listę albo Dołącz, aby dołączyć listę.
 3. Aby przywrócić domyślną bibliotekę stylów predefiniowanych, użyj polecenia Wyzeruj style. Dostępne opcje obejmują zastąpienie bieżącej listy, albo dołączenie biblioteki domyślnej do listy bieżącej.

  Uwaga:

  Wczytywanie i zerowanie bibliotek stylów umożliwia także okno Menedżera ustawień predefiniowanych. Zobacz Praca z Menedżerem ustawień predefiniowanych.

Masz pytanie lub pomysł?

Zapytaj społeczność

Jeśli masz pytanie lub chcesz się podzielić pomysłem, dołącz do nas na forum użytkowników programu Adobe Photoshop. Zachęcamy do dzielenia się opiniami.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto