Podręcznik użytkownika Anuluj

Efekty i style warstw

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
  8. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop a inne produkty i usługi firmy Adobe
  1. Korzystanie z kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop
  2. Korzystanie z plików programu Photoshop w programie InDesign
  3. Materiały Substance 3D w programie Photoshop
  4. Program Photoshop a usługa Adobe Stock
  5. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
  6. Biblioteki Creative Cloud
  7. Biblioteki Creative Cloud w programie Photoshop
  8. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  9. Siatka i linie pomocnicze
  10. Tworzenie operacji
  11. Cofanie i historia
 4. Photoshop na tablet iPad
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie z przestrzenią roboczą
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
 5. Photoshop w Internecie (beta)
  1. Często zadawane pytania | Photoshop w Internecie (beta)
  2. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  3. Wymagania systemowe | Photoshop w Internecie (beta)
  4. Skróty klawiaturowe | Photoshop w Internecie (beta)
  5. Obsługiwane typy plików | Photoshop w Internecie (beta)
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Współpraca z uczestnikami projektu
  8. Stosowanie ograniczonych zmian do plików w chmurze
 6. Pliki w chmurze
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich w programie Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Udostępnianie i wspólne edytowanie plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 7. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop
  3. Tworzenie dokumentów
  4. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  5. Galerie narzędzi
  6. Preferencje wydajności
  7. Korzystanie z narzędzi
  8. Gesty dotykowe
  9. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  10. Zapowiedzi technologii
  11. Metadane i uwagi
  12. Domyślne skróty klawiaturowe
  13. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  14. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  15. Preferencje
  16. Domyślne skróty klawiaturowe
  17. Miarki
  18. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  19. Określanie kolumn dla obrazu
  20. Cofanie i historia
  21. Panele i menu
  22. Umieszczanie plików
  23. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  24. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
  25. Ustawienia predefiniowane
  26. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  27. Siatka i linie pomocnicze
 8. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 9. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 10. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
  26. Warstwa
  27. Spłaszczanie
  28. Obrazy kompozytowe
  29. Tło
 11. Zaznaczenia
  1. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  2. Szybkie zaznaczanie
  3. Podstawy zaznaczania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  7. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  8. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  9. Podstawy stosowania kanałów
  10. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  11. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
  16. Zaznaczenie
  17. Obwiednia
 12. Dopasowywanie obrazów
  1. Wypaczenie perspektywy
  2. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  3. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  4. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  5. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  6. Omówienie dopasowań kolorów
  7. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  8. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  9. Dopasowanie Poziomy
  10. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  11. Dopasowanie jaskrawości
  12. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  13. Szybkie dopasowania tonalne
  14. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  15. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  16. Obrazy HDR
  17. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  18. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  19. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  20. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  21. Warstwy dopasowań i wypełnień
  22. Dopasowywanie krzywych
  23. Tryby mieszania
  24. Przygotowywanie obrazów do druku
  25. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  26. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  27. Filtr
  28. Rozmycie
  29. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  30. Dopasowania koloru selektywnego
  31. Zastępowanie kolorów obiektu
 13. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Edytowanie z zachowaniem danych oryginału we wtyczce Camera Raw
  10. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  11. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  12. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  13. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  14. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  15. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  16. Podsumowanie funkcji | Adobe Camera Raw | Wydania z 2018 r.
  17. Podsumowanie nowych funkcji
  18. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  19. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 14. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 15. Przekształcenia obrazów
  1. Przekształcanie obiektów
  2. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  3. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  4. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  5. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  6. Punkt zbiegu
  7. Korzystanie z filtra Formowanie
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
  10. Wypaczenie
  11. Przekształcanie
  12. Panorama
 16. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
 17. Tekst
  1. Dodawanie i edytowanie tekstu
  2. Jednolity mechanizm tekstowy
  3. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  4. Formatowanie znaków
  5. Formatowanie akapitów
  6. Tworzenie efektów tekstowych
  7. Edytowanie tekstu
  8. Odstępy między wierszami i między znakami
  9. Tekst arabski i hebrajski
  10. Czcionki
  11. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  12. Tekst azjatycki
  13. Tworzenie tekstu
  14. Błąd mechanizmu wyszukiwania w tekście podczas używania narzędzia do pisania w programie Photoshop | Windows 8
 18. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 19. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z filtra Formowanie
  2. Korzystanie z galerii rozmyć
  3. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  4. Dokumentacja efektów filtrów
  5. Dodawanie efektów świetlnych
  6. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  7. Korzystanie z filtra Farba olejna
  8. Efekty i style warstw
  9. Stosowanie określonych filtrów
  10. Smużenie obszarów obrazu
 20. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 21. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Bichromia
  8. Profesjonalne drukowanie obrazów
  9. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  10. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 22. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Korzystanie z profilów kolorów
  5. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  6. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  7. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  8. Próby kolorów
 24. Content Authenticity
  1. Informacje o poświadczeniach zawartości
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 25. Grafika 3D i techniczne przetwarzanie obrazów
  1. Photoshop 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji 3D
  2. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  3. Drukowanie obiektów 3D
  4. Malowanie 3D
  5. Ulepszenia panelu 3D | Photoshop
  6. Podstawowe pojęcia i narzędzia związane z grafiką 3D
  7. Renderowanie i zapisywanie grafiki 3D
  8. Tworzenie obiektów i animacji 3D
  9. Stosy obrazów
  10. Obieg pracy z grafiką 3D
  11. Pomiary
  12. Pliki DICOM
  13. Programy Photoshop i MATLAB
  14. Zliczanie obiektów na obrazie
  15. Łączenie i konwertowanie obiektów 3D
  16. Edytowanie tekstur 3D
  17. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  18. Ustawienia panelu 3D

Program Photoshop pozwala używać wielu efektów, takich jak cienie, blaski i fazy, w celu bezpiecznego modyfikowania wyglądu zawartości warstwy. Efekty warstwy są łączone z jej zawartością. Znaczy to, że gdy użytkownik przenosi lub edytuje elementy warstwy, dla elementów tych po modyfikacji zostają zachowane te same efekty. Przykładowo, jeżeli do warstwy tekstowej zastosuje się efekt cienia, a następnie doda nowy tekst, cień ten jest automatycznie stosowany również do niego.

Styl warstwy jest to dany efekt lub zespół efektów zastosowany do warstwy lub grupy. Można skorzystać z jednego z gotowych stylów dostępnych w programie Photoshop lub utworzyć własny styl za pomocą okna dialogowego Styl warstwy. Ikona efektów warstwy  jest wyświetlana z prawej strony nazwy warstwy w panelu Warstwy. Istnieje możliwość rozwinięcia stylu w panelu Warstwy w celu wyświetlenia lub edytowania efektów składowych stylu.

W jednym stylu warstwy można zastosować wiele efektów. Styl warstwy może zawierać więcej niż jedno wystąpienie niektórych efektów.

Panel Warstwy w programie Photoshop
Panel Warstwy z widoczną warstwą, do której zastosowano wiele efektów

A. Ikona Efekty warstwy B. Kliknij, aby rozwinąć i pokazać efekty warstwy C. Efekty warstwy 

Gdy zapiszesz styl niestandardowy, staje się on stylem gotowym. Style domyślne są wyświetlane na panelu Style. Można je stosować do warstwy lub grupy warstw za pomocą pojedynczego kliknięcia.

Korzystanie z nowych ustawień predefiniowanych w programie Photoshop

Tutaj uzyskasz informacje o nowych i ulepszonych panelach ustawień predefiniowanych w programie Photoshop. Julieanne Kost omawia wszystkie elementy — od próbek przez wzorki, gradienty i style po kształty.

Julieanne Kost

Nadawanie gotowych stylów

Style domyślne można stosować, korzystając z panelu Style. Style warstw programu Photoshop są pogrupowane w osobne biblioteki w zależności od ich funkcji. Jedna biblioteka zawiera na przykład style przeznaczone do tworzenia przycisków internetowych, a inna — style pozwalające dodawać efekty do tekstu. Aby uzyskać dostęp do wymienionych stylów, należy wczytać odpowiednią bibliotekę. Więcej informacji o wczytywaniu i zapisywaniu stylów można uzyskać w sekcji Tworzenie stylów domyślnych i zarządzanie nimi.

Uwaga:

Stylów warstw nie można stosować do tła, warstw zablokowanych ani grup.

Wyświetlanie panelu Style

 1. Wybierz polecenie Okno > Style.

Nadawanie warstwie gotowego stylu

Standardowo, zastosowanie gotowego stylu powoduje zastąpienie nim bieżącego stylu warstwy. Niemniej jednak możliwe jest też dodanie atrybutów nowego stylu do stylu bieżącego.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Na panelu Style kliknij styl, aby zastosować go do zaznaczonych warstw.

  • Przeciągnij styl z panelu Style na warstwę na panelu Warstwy.

  • Przeciągnij styl z panelu Style do okna dokumentu i upuść go (zwalniając przycisk myszy) na zawartości warstwy, do której ma zostać zastosowany.

   Uwaga: Aby styl został jedynie dodany do istniejących już efektów na warstwie docelowej zamiast je zastąpić, podczas przeciągania lub klikania przytrzymaj klawisz Shift.

  • Wybierz polecenie Warstwa > Styl warstwy > Opcje mieszania, a następnie kliknij wyraz Style w oknie dialogowym Styl warstwy (jest to najwyżej położony element na liście w lewej części okna). Kliknij najpierw wybrany styl, a następnie przycisk OK.

  • Podczas pracy z narzędziem Kształt lub Pióro w trybie warstwy kształtu wybierz styl z panelu podręcznego na pasku opcji przed narysowaniem kształtu.

  Uwaga:

  Niektóre efekty zawierają ikonę +, która wskazuje, że można je zastosować więcej niż raz w stylu warstwy.

Stosowanie stylu z innej warstwy

 • Aby skopiować styl, przeciągnij go w panelu Warstwy z listy efektów jednej warstwy na drugą warstwę, przytrzymując wciśnięty klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS).
 • W panelu Warstwy kliknij styl i przeciągnij go z listy efektów jednej warstwy na drugą.

Zmienianie sposobu wyświetlania stylów domyślnych

 1. Kliknij trójkąt na panelu Style, w oknie dialogowym Styl warstwy lub na panelu podręcznym Styl warstwy na pasku opcji.
 2. Z menu panelu wybierz opcję wyświetlania:
  • Tylko tekst aby wyświetlać style warstwy w postaci listy.

  • Małe miniaturki lub Duże miniaturki, aby style warstw były wyświetlane w postaci miniaturek.

  • Mała lista lub Duża lista, aby style warstw były wyświetlane w postaci listy nazw z dołączonymi miniaturkami.

Omówienie okna dialogowego Styl warstwy

Korzystając z okna dialogowego Styl warstwy, można edytować style zastosowane do warstwy i tworzyć nowe.

Okno dialogowe Styl warstwy w programie Photoshop
Okno dialogowe Styl warstwy. Kliknięcie pola wyboru powoduje zastosowanie ustawień bieżących bez wyświetlania opcji efektu. Aby wyświetlić te opcje kliknij nazwę efektu.

Style niestandardowe tworzy się, wybierając jeden lub więcej spośród następujących efektów:

 • Cień: Umożliwia dodanie cienia rzucanego przez zawartość na danej warstwie.
 • Cień wewnętrzny: Umożliwia dodanie cienia wewnątrz krawędzi zawartości warstwy. Efekt pozwala uzyskać wrażenie cofnięcia warstwy w głąb.
 • Blask zewnętrzny i Blask wewnętrzny: Pozwalają utworzyć poświatę wychodzącą z zewnętrznych lub wewnętrznych krawędzi zawartości warstwy.
 • Faza i płaskorzeźba: Umożliwia dodanie do warstwy dodatkowych światłocieni.
 • Satyna: Pozwala zastosować wewnętrzne cieniowanie o wyglądzie satyny.
 • Nałożenie koloru, Nałożenie gradientu i Nałożenie wzorku: Umożliwiają wypełnienie warstwy kolorem, gradientem lub wzorkiem.
 • Pociągnięcie: Pozwala obrysować obiekt na warstwie bieżącej za pomocą koloru, gradientu lub wzorku. Efekt jest przeznaczony głównie dla kształtów o wyraźnych krawędziach (np. tekst).

Stosowanie i edytowanie własnego stylu warstwy

Uwaga:

Stylów warstw nie można stosować do tła, warstw zablokowanych oraz grup. Aby można było zastosować styl do warstwy tła, przekonwertuj ją najpierw na warstwę zwykłą.

 1. Zaznacz pojedynczą warstwę na panelu Warstwy.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij dwukrotnie warstwę poza obszarem jej nazwy i miniaturką.

  • Kliknij ikonę Dodaj styl warstwy u dołu panelu Warstwy i wybierz efekt z listy.

  • Wybierz efekt z podmenu Warstwa > Styl warstwy.

  • Aby edytować istniejący styl, kliknij dwukrotnie efekt wyświetlany poniżej nazwy warstwy w panelu Warstwy. (Aby wyświetlić efekty zawarte w stylu, kliknij trójkąt obok ikony Dodaj styl warstwy ).

 3. Ustaw opcje efektu w oknie dialogowym Styl warstwy. Zobacz Opcje stylu warstw.
 4. Jeśli zachodzi taka potrzeba, można dodać do stylu inne efekty. Aby dodać efekt bez zaznaczania go, kliknij pole wyboru po lewej stronie nazwy efektu w oknie dialogowym Styl warstwy.
  Uwaga:

  W programie Photoshop istnieje możliwość edytowania wielu efektów bez konieczności zamykania okna dialogowego Styl warstwy. Aby wyświetlić opcje efektu kliknij jego nazwę po lewej stronie okna dialogowego

Zmiana ustawień domyślnych stylu na niestandardowe wartości

 1. W oknie dialogowym Styl warstwy dostosuj ustawienia zależnie od potrzeb.
 2. Kliknij opcję Ustaw jako domyślne.

  Przy kolejnym otwarciu okna dialogowego automatycznie zostaną zastosowane niestandardowe ustawienia domyślne zdefiniowane przez użytkownika. Jeśli po dostosowaniu ustawień konieczny jest powrót do niestandardowych ustawień domyślnych zdefiniowanych przez użytkownika, kliknij opcję Wyzeruj do ustawień domyślnych.

Opcje stylów warstw

Począwszy od programu Photoshop 21.2, można również ustawić kąt obrotu nakładki wzorku i łatwo zmienić jego orientację.

Wysokość

Ustala wysokość źródła światła dla efektu Faza i płaskorzeźba. Ustawienie wartości 0 oznacza poziom gruntu, natomiast wartość 90 powoduje usytuowanie źródła światła bezpośrednio ponad warstwą.

Kąt

Określa kąt padania światła właściwy danemu efektowi. W programie Photoshop dopasowanie kąta takich efektów jak Nałożenie wzorku, Cień, Cień wewnętrzny i Satyna można osiągnąć przez przeciąganie w oknie dokumentu.

Wygładzanie

Odpowiada za mieszanie pikseli konturu lub konturu blasku. Ta opcja jest najbardziej użyteczna w przypadku małych cieni o złożonych konturach.

Tryb mieszania

Określa sposób mieszania stylu warstwy z warstwami położonymi niżej, które mogą zawierać warstwę aktywną, lub też nie. Przykładowo, cień wewnętrzny może się łączyć z warstwą aktywną, ponieważ efekt ten jest rysowany na wierzchu tej warstwy, a cień jest mieszany tylko z warstwami pod warstwą aktywną. W większości przypadków najlepsze wyniki daje domyślny tryb efektu. Zobacz Tryby mieszania.

Podlewka

Pozwala zmniejszyć krawędzie otoczki w Cieniu wewnętrznym i Blasku wewnętrznym przed zastosowaniem rozmycia.

Kolor

Określa kolor cienia, blasku lub światła. Kolor można wybrać klikając pole kolorów.

Kontur

W przypadku blasków w jednym kolorze pozwala na tworzenie okręgów przezroczystości. W przypadku blasków wypełnionych gradientem pozwala na tworzenie wariacji powtórek koloru gradientu i krycia. W przypadku fazy i płaskorzeźby pozwala na rzeźbienie wgłębień, grzbietów i wybrzuszeń zacienianych w procesie rzeźbienia. W przypadku cieni pozwala na określenie stopnia zaniku. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Modyfikacja efektów warstwy za pomocą konturów.

Odległość

Określa wielkość przesunięcia dla efektów cienia i satyny. W programie Photoshop stopień przesunięcia można określić metodą przeciągania.

Głębia

Określa głębokość fazy. Opcja ta wyznacza także głębię wzorku.

Użyj globalnego oświetlenia

Ustawienie to pozwala na zdefiniowanie jednego „wzorcowego” kąta padania światła, który może być później wykorzystany dla wszystkich efektów, w jakich występują cienie, jak np. Cień, Cień wewnętrzny oraz Faza i płaskorzeźba. W każdym z tych efektów przy zaznaczonej opcji Użyj globalnego oświetlenie, zdefiniowany kąt oświetlenia staje się kątem oświetlenia globalnego. Analogicznie, dowolny efekt, w którym zaznaczona zostanie opcja Użyj globalnego oświetlenia automatycznie przejmuje te same ustawienia kąta. Natomiast jeśli opcja ta nie jest zaznaczona, wybrany kąt oświetlenia jest kątem „miejscowym” i odnosi się tylko do efektu, dla którego został utworzony. Kąt globalnego oświetlenia można również zdefiniować za pomocą polecenia Styl warstwy > Globalne oświetlenie.

Błyszczący kontur

Pozwala uzyskać błyszczący, metaliczny wygląd obiektów. Opcja Błyszczący kontur jest stosowana po wycieniowaniu fazy lub płaskorzeźby.

Gradient

Określa gradient efektu warstwy. Aby wyświetlić Edytor gradientów, kliknij gradient. Aby wybrać gradient z panelu podręcznego, kliknij odwróconą strzałkę. W programie Photoshop okno Edytor gradientów umożliwia edytowanie gradientu lub utworzenie nowego. Użytkownik może edytować kolor lub krycie w panelu Nałożenie gradientu w taki sam sposób, jak w oknie Edytor gradientów. Dla niektórych efektów można określić dodatkowe opcje gradientów. Opcja Odwróć pozwala zmienić orientację gradientu, opcja Wyrównaj do warstwy pozwala wyznaczyć wypełnienie gradientowe na podstawie obwiedni warstwy, a opcja Skaluj pozwala przeskalować gradient. Środek gradientu można przesuwać: kliknij i przeciągnij go w oknie obrazu. Opcja Styl określa kształt gradientu.

Tryb Światło lub Cień

Określa tryb mieszania światła lub cienia dla fazy lub płaskorzeźby.

Wahanie

Pozwala zmienić stopień zastosowania koloru gradientu i krycia.

Warstwa odcina cień

Pozwala kontrolować widoczność cienia na warstwie półprzezroczystej.

Szum

Określa ilość losowych elementów znajdujących się w obrębie krycia cienia lub blasku. Wpisz wartość lub przesuń suwak.

Krycie

Pozwala określić krycie efektu warstwy. Wpisz wartość lub przesuń suwak.

Wzorek

Określa wzorek efektu warstwy. Kliknij panel podręczny i wybierz wzorek. Ustaw selektor kąta na konkretną liczbę stopni albo ręcznie wprowadź wartość kąta w celu obrócenia wzorku o odpowiedni kąt. Aby utworzyć nowy wzorek predefiniowany na podstawie bieżących ustawień, kliknij przycisk Nowy wzorek . Kliknięcie opcji Przyciągaj do punktu początkowego spowoduje umieszczenie punktu początkowego wzorku w punkcie początkowym dokumentu (jeśli jest zaznaczona opcja Połącz z warstwą) lub w lewym górnym rogu warstwy (jeśli opcja Połącz z warstwą nie jest zaznaczona). Zaznacz opcję Połącz z warstwą, jeśli w razie przesuwania warstwy wzorek ma być przesuwany wraz z nią. Wielkość wzorku określa się, przeciągając suwak Skala lub wpisując odpowiednią wartość. Położenie wzorku w wybranym miejscu warstwy ustala się za pomocą przeciągania. Do wyzerowania położenia służy natomiast przycisk Przyciągnij do punktu początkowego. Opcja wzorek nie jest dostępna, jeśli nie wczytano żadnych wzorków.

Położenie

Określa położenie efektu pociągnięcia jako Na zewnątrz, Do wewnątrz lub Do środka.

Zakres

Pozwala określić, jaka część blasku ma być stosowana do konturu.

Rozmiar

Określa promień i stopień rozmycia lub rozmiar cienia.

Zmiękcz

Pozwala rozmyć efekt cieniowania w celu usunięcia niepotrzebnych elementów.

Źródło

Określa źródło blasku wewnętrznego. Opcja Do środka pozwala zastosować blask wychodzący ze środka zawartości warstwy, a opcja Do krawędzi pozwala zastosować blask wychodzący z wewnętrznych krawędzi zawartości warstwy.

Zalewka

Powoduje rozszerzenie granic otoczki przed jej rozmyciem.

Styl

Określa styl fazy. Opcja Faza wewnętrzna powoduje utworzenie fazy na wewnętrznych krawędziach zawartości warstwy. Opcja Faza zewnętrzna powoduje utworzenie fazy na zewnętrznych krawędziach zawartości warstwy. Opcja Płaskorzeźba zapewnia efekt wyrycia zawartości warstwy w warstwach leżących poniżej. Opcja Żłobienie zapewnia efekt wyżłobienia konturów zawartości warstwy w warstwach leżących poniżej. Opcja Płaskorzeźba obrysu umożliwia ograniczenie efektu płaskorzeźby tylko do efektu obrysu zastosowanego do warstwy. (Efekt Płaskorzeźba obrysu nie jest widoczny, jeśli do warstwy nie został zastosowany obrys.)

Technika

Opcje Gładki, Dłuto twarde i Dłuto miękkie są dostępne dla efektów fazy i płaskorzeźby. Opcje Łagodnie i Precyzyjnie odnoszą się do efektów Blask wewnętrzny i Blask zewnętrzny.

Opcja Gładkie powoduje delikatne rozmycie krawędzi otoczki. Ta technika jest przydatna dla wszystkich typów otoczek o miękkich lub twardych krawędziach. Ta opcja nie pozwala zachować szczegółowych elementów na dużych obrazach.Opcja Dłuto twarde udostępnia technikę mierzenia odległości i jest używana do otoczek o wyraźnych krawędziach kształtów wygładzonych, takich jak tekst. Zachowuje ona więcej szczegółów niż technika Gładkie.Opcja Dłuto miękkie udostępnia zmodyfikowaną technikę mierzenia odległości. Chociaż jest mniej dokładna od opcji Dłuto twarde, jest bardziej przydatna do obróbki różnego rodzaju otoczek. Umożliwia zachowanie większej liczby szczegółów niż technika Gładkie.Opcja Łagodnie udostępnia technikę rozmycia i jest używana do wszystkich typów otoczek — o krawędziach zarówno wyraźnych, jak i miękkich. Nie pozwala zachować szczegółowych elementów na dużych obrazach.Opcja Precyzyjnie udostępnia technikę mierzenia odległości na potrzeby tworzenia blasku. Jest stosowana głównie do otoczek o wyraźnych krawędziach (utworzonych z wygładzonych kształtów, takich jak tekst). Umożliwia zachowanie większej liczby szczegółów niż technika Łagodnie.

 

 

Tekstura

Pozwala zastosować teksturę. Opcja Skala umożliwia skalowanie rozmiaru tekstury. Jeśli w czasie przesuwania warstwy tekstura ma być przesuwana wraz z nią, zaznacz opcję Połącz z warstwą. Opcja Odwrotnie pozwala odwrócić teksturę. Opcja Głębia pozwala zmienić stopień i kierunek (góra/dół), w jakim jest stosowana tekstura. Opcja Przyciągaj do punktu początkowego powoduje umieszczenie punktu początkowego wzorku w punkcie początkowym dokumentu (jeśli jest zaznaczona opcja Połącz z warstwą) lub w lewym górnym rogu warstwy (jeśli opcja Połącz z warstwą nie jest zaznaczona). Aby umieścić teksturę w warstwie, przeciągnij ją w wybrane miejsce.

Modyfikowanie efektów warstw przy użyciu konturów

Tworząc niestandardowe style warstw, można zmieniać wygląd efektów za pomocą konturów. Dotyczy to efektów Cień, Cień wewnętrzny, Blask wewnętrzny, Blask zewnętrzny, Faza i Płaskorzeźba oraz Satyna. Na przykład, zastosowanie do efektu Cień konturu liniowego powoduje liniowe zmniejszanie krycia. Kontury niestandardowe zapewniają niepowtarzalne przejścia między cieniami.

Program umożliwia zaznaczanie, zerowanie, usuwanie i zmienianie podglądu konturów na panelu podręcznym Kontur oraz w Menedżerze ustawień domyślnych.

Okno dialogowe Styl warstwy dla efektu Cień w programie Photoshop
Okno dialogowe Styl warstwy dla efektu Cień

A. Kliknij, aby wyświetlić okno dialogowe Edytor konturów. B. Kliknij, aby wyświetlić panel podręczny. 

Tworzenie konturów niestandardowych

 1. W oknie dialogowym Styl warstwy zaznacz efekt Cień, Cień wewnętrzny, Blask wewnętrzny, Blask zewnętrzny, Faza, Płaskorzeźba, Kontur lub Satyna.
 2. Kliknij miniaturkę konturu w oknie dialogowym Styl warstwy.
 3. Kliknij kontur, aby dodać punkty, a następnie przeciągnij, aby zmodyfikować kontur. Możesz także wprowadzić odpowiednie wartości w polach Wejście i Wyjście.
 4. Aby utworzyć ostry kąt zamiast łagodnej krzywej, zaznacz wybrany punkt i kliknij opcję Narożnik.
 5. Aby zapisać kontur w pliku, kliknij przycisk Zapisz i nazwij kontur.
 6. Aby zapisać kontur jako gotowy element, wybierz opcję Nowy.
 7. Kliknij przycisk OK. Nowe kontury są dodawane u dołu panelu podręcznego.

Wczytaj kontur

 1. Kliknij kontur w oknie dialogowym Styl warstwy, a następnie wybierz opcję Wczytaj w oknie dialogowym Edytor konturów. Przejdź do folderu, z którego ma być wczytana biblioteka konturów, i kliknij przycisk Otwórz.

Usuwanie konturu

 1. Kliknij odwróconą strzałkę obok aktualnie zaznaczonego konturu, aby wyświetlić panel podręczny. Wciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS), a następnie kliknij kontur, który ma być usunięty.

Ustawianie kąta globalnego oświetlenia dla wszystkich warstw

Zastosowanie oświetlenia globalnego sprawia, że elementy obrazu wydają się oświetlone przez to samo źródło światła.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Warstwa > Styl warstwy > Globalne oświetlenie. W oknie dialogowym Globalne oświetlenie wpisz odpowiednią wartość lub przeciągnij promień kąta aby określić kąt i wysokość. Następnie kliknij OK.

  • W oknie Styl warstwy dla efektu Cień, Cień wewnętrzny lub Faza zaznacz opcję Użyj oświetlenia globalnego. W polu Kąt wpisz odpowiednią wartość lub ustaw ją za pomocą suwaka kąta. Następnie kliknij przycisk OK.

  Każdy efekt warstwy, w którym wykorzystany jest kąt globalnego oświetlenia podlega mu.

Wyświetlanie lub ukrywanie stylów warstw

Jeśli do warstwy zastosowano styl, w panelu Warstwy po prawej stronie nazwy tej warstwy pojawi się ikona „fx” .

Ukrywanie lub wyświetlanie wszystkich stylów warstwy obrazu

 1. Wybierz polecenie Warstwa > Styl warstwy > Ukryj wszystkie efekty lub Pokaż wszystkie efekty.

Rozwijanie lub zwijanie stylów warstw na panelu Warstwy

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij trójkąt  znajdujący się obok ikony Dodaj styl warstwy , aby rozwinąć listę efektów zastosowanych do danej warstwy.

  • Kliknij trójkąt, aby zwinąć listę efektów.

  • Aby rozwinąć lub zwinąć wszystkie style warstw, które zastosowano w ramach wybranej grupy, kliknij trójkąt lub odwrócony trójkąt, przytrzymując klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS). Style warstw zastosowane do wszystkich warstw w grupie rozwijają się i zwijają razem.

Kopiowanie stylów warstwy

Metoda kopiowania i wklejania stylów pozwala w łatwy sposób stosować te same efekty do wielu warstw.

Kopiowanie stylów warstwy pomiędzy warstwami

 1. Na panelu Warstwy zaznacz warstwę zawierającą styl, który ma zostać skopiowany.
 2. Wybierz polecenie Warstwa > Styl warstwy > Kopiuj styl warstwy.
 3. Zaznacz na panelu warstwę docelową i wybierz polecenie Warstwa > Styl warstwy > Wklej styl warstwy.

  Wklejony styl warstwy zastępuje dotychczasowy styl na warstwie docelowej.

Kopiowanie stylów warstwy pomiędzy warstwami metodą przeciągania

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby skopiować efekt warstwy, na panelu Warstwy przeciągnij wybrany efekt z jednej warstwy na inną, przytrzymując klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS). Aby skopiować styl warstwy, przeciągnij pasek Efekty z jednej warstwy na inną na panelu Warstwy.

  • Przeciągnij co najmniej jeden efekt warstwy z panelu Warstwy na obraz, aby zastosować styl warstwy wynikowej do warstwy położonej najwyżej na panelu Warstwy i zawierającej piksele w punkcie upuszczenia przeciąganych elementów.

Skalowanie efektu warstwy

Styl warstwy może być dostosowany do docelowej rozdzielczości przy zachowaniu określonych parametrów. Polecenie Skaluj efekty umożliwia skalowanie efektów bez skalowania obiektu, do którego zastosowano styl warstwy.

 1. Zaznacz warstwę w panelu Warstwy.
 2. Wybierz polecenie Warstwa > Styl warstwy > Skaluj efekty.
 3. Wpisz wartość procentową lub ustaw ją za pomocą suwaka.
 4. Zaznacz opcję Podgląd, aby obejrzeć zmiany na obrazie.
 5. Kliknij przycisk OK.

Usuwanie efektów warstwy

Istnieje możliwość usuwania zarówno pojedynczego efektu ze stylu nadanego warstwie, jak też całego stylu z warstwy.

Usuwanie efektu ze stylu

 1. Rozwiń styl w panelu Warstwy, aby wyświetlić jego efekty.
 2. Przeciągnij efekt na ikonę Usuń  .

Usuwanie stylu z warstwy

 1. Na panelu Warstwy zaznacz warstwę zawierającą styl, który ma zostać usunięty.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W panelu Warstwy przeciągnij pasek Efekty na ikonę Usuń .

  • Wybierz polecenie Warstwa > Styl warstwy > Wyczyść styl warstwy.

  • Zaznacz warstwę, a następnie kliknij przycisk Wyczyść styl  u dołu panelu Style.

Konwersja stylu warstwy na warstwy obrazu

Aby dostosować lub ujednolicić wygląd stylów warstw, można je przekonwertować na zwykłe warstwy obrazu. Po przekonwertowaniu stylu na warstwy obrazu można go dodatkowo wyretuszować, za pomocą malowania lub zastosowania odpowiednich poleceń lub filtrów. Należy jednak pamiętać, że style takie nie mogą być już edytowane na warstwie oryginalnej i nie są uaktualniane po zmianie oryginalnej warstwy obrazu.

Uwaga:

Warstwy tworzone w ten sposób mogą odbiegać wyglądem od kompozycji utworzonych za pomocą stylów warstw. Podczas tworzenia nowych warstw w programie Photoshop na ekranie może pojawić się ostrzeżenie.

 1. W panelu Warstwy zaznacz warstwę zawierającą styl, który ma zostać przekonwertowany.
 2. Wybierz polecenie Warstwa > Styl warstwy > Utwórz warstwy.

  Nowe warstwy mogą być teraz modyfikowane, a ich kolejność zmieniana, tak jak w przypadku innych warstw. Niektóre efekty — np. Blask wewnętrzny — są konwertowane na warstwy w obrębie maski przycinającej.

Tworzenie gotowych stylów i zarządzanie nimi

Istnieje możliwość utworzenia własnego stylu i zapisania go jako stylu domyślnego, który będzie później dostępny na panelu Style. Style predefiniowane można zapisać w bibliotece i zależnie od potrzeby wczytywać je na panel Style lub usuwać z niego.

Tworzenie nowego gotowego stylu

 1. Na panelu Warstwy zaznacz warstwę zawierającą styl, który ma zostać zapisany jako styl domyślny.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij pusty obszar panelu Style.

  • Kliknij przycisk Utwórz nowy styl u dołu panelu Style.

  • Z menu panelu Style wybierz polecenie Nowy styl.

  • Wybierz polecenie Warstwa > Styl warstwy > Opcje mieszania, a następnie kliknij przycisk Nowy styl w oknie dialogowym Styl warstwy.

 3. Wpisz nazwę stylu, ustaw jego opcje, po czym kliknij OK.

Zmień nazwę gotowego stylu

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij dwukrotnie styl na panelu Style. Jeśli style są wyświetlane na tym panelu jako miniaturki, wprowadź nową nazwę w oknie dialogowym i kliknij przycisk OK. W przeciwnym wypadku wprowadź nazwę bezpośrednio na panelu Style i naciśnij klawisz Enter (Windows) lub Return (Mac OS).

  • Zaznacz styl w obszarze Style okna dialogowego Styl warstwy. Następnie wybierz z menu podręcznego polecenie Zmień nazwę stylu, wpisz nową nazwę i kliknij przycisk OK.

  • Podczas pracy z narzędziem Kształt lub Pióro wybierz styl z panelu podręcznego Styl na pasku opcji. Następnie z menu panelu podręcznego wybierz polecenie Zmień nazwę stylu.

Usuwanie gotowego stylu

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przeciągnij styl na ikonę Usuń u dołu panelu Style.

  • Przytrzymując klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS), kliknij styl warstwy na panelu Style.

  • Zaznacz styl w obszarze Style okna dialogowego Styl warstwy. (Zobacz Stosowanie stylów gotowych.) Następnie wybierz z menu podręcznego polecenie Usuń styl.

  • Podczas pracy z narzędziem Kształt lub Pióro wybierz styl z panelu podręcznego Styl warstwy na pasku opcji. Następnie z menu panelu podręcznego wybierz polecenie Usuń styl.

Zapisywanie predefiniowanych ustawień stylów jako biblioteki

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Z menu panelu Style wybierz polecenie Zapisz style.

  • W lewej części okna dialogowego Styl warstwy zaznacz opcję Style. Następnie wybierz z menu podręcznego polecenie Zapisz style.

  • Podczas pracy z narzędziem Kształt lub Pióro kliknij miniaturkę stylu warstwy na pasku opcji. Następnie z menu panelu podręcznego wybierz polecenie Zapisz style.

 2. Po zapisaniu stylów wybierz położenie biblioteki, wpisz nazwę pliku i kliknij przycisk Zapisz.

  Bibliotekę można zapisać w dowolnym miejscu. Jeśli plik biblioteki zostanie umieszczony w folderze Presets/Styles w domyślnej lokalizacji ustawień domyślnych, to po ponownym uruchomieniu aplikacji nazwa biblioteki będzie wyświetlana u dołu menu panelu Style.

  Uwaga:

  Do zmiany nazw, usuwania i zapisywania bibliotek stylów można używać okna Menedżera ustawień predefiniowanych.

Wczytywanie biblioteki gotowych stylów

 1. Kliknij trójkąt na panelu Style, w oknie dialogowym Styl warstwy lub na panelu podręcznym Styl warstwy na pasku opcji.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij opcję Wczytaj style, aby dodać bibliotekę do bieżącej listy. Następnie zaznacz odpowiedni plik biblioteki i kliknij przycisk Wczytaj.

  • Aby zastąpić bieżącą listę zawartością innej biblioteki, wybierz polecenie Zastąp style. Następnie zaznacz odpowiedni plik biblioteki i kliknij przycisk Wczytaj.

  • Wybierz plik biblioteki (wyświetlany u dołu menu panelu). Kliknij OK aby zastąpić bieżącą listę, lub Dołącz, aby ją uzupełnić.

 3. Natomiast powrót do domyślnej biblioteki gotowych stylów, umożliwia polecenie Wyzeruj style. Dostępne opcje obejmują zastąpienie bieżącej listy, albo dołączenie biblioteki domyślnej do listy bieżącej.
  Uwaga:

  Wczytywanie i zerowanie bibliotek stylów umożliwia także okno Menedżera ustawień predefiniowanych. Zobacz Praca z Menedżerem ustawień predefiniowanych.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto