Poznámka:

Používáte-li aplikaci Photoshop CC 2015 a novější, můžete si stáhnout zásuvný modul Digimarc® Barcode for Digital Images pro Adobe Photoshop na adrese https://www.adobeexchange.com/creativecloud.details.12783.html.

Řešení Digimarc Barcode, využívající patentovanou technologii digitálního vodoznaku, používá jedinečný digitální identifikátor pro obrazové soubory aplikace Photoshop k zajištění ochrany autorských práv.

Zjištění kódu Digimarc Barcode

 1. Zvolte Filtr > Digimarc > Číst vodoznak. Najde-li filtr čárový kód, dialogové okno zobrazí údaje kódu Digimarc Barcode, informace o autorovi a atributy obrázku.

 2. Klikněte na tlačítko OK nebo kliknutím na tlačítko Vyhledat na webu zahajte webové vyhledávání. V prohlížeči se zobrazí webová stránka společnosti Digimarc obsahující kontaktní informace identifikačního čísla daného tvůrce..

Před přidáním kódu Digimarc Barcode

Před přidáním kódu Digimarc Barcode do obrázku zvažte následující informace.

Proměnlivost barev

Obrázek musí obsahovat určitý stupeň proměnlivosti nebo náhodnosti barev, aby bylo možné efektivně a nepozorovaně přidat kód Digimarc Barcode. Obraz nesmí být tvořen převážně nebo zcela jednou plnou barvou.

Rozměry v obrazových bodech

Technologie Digimarc vyžaduje určitý minimální počet obrazových bodů, aby mohla fungovat. Společnost Digimarc doporučuje následující minimální rozměry obrázku chráněného kódem Digimarc Barcode:

 • 100 krát 100 obrazových bodů, pokud neočekáváte úpravy obrázku ani jeho kompresi před skutečným použitím.

 • 256 krát 256 obrazových bodů, pokud očekáváte, že bude obrázek oříznut, otočen, komprimován nebo jinak upraven po přidání kódu Digimarc Barcode.

 • 750 krát 750 obrazových bodů, pokud očekáváte, že obrázek bude nakonec vytištěns rozlišením300 dpi nebo vyšším.

  Velikost obrázku, který lze označit vodoznakem, není omezena maximální hodnotou.

Komprese souboru

Kód Digimarc Barcode obvykle přečká ztrátové kompresní metody jako je JPEG, přesto doporučujeme preferovat při kompresi kvalitu obrazu před velikostí souboru (nejlépe funguje nastavení komprese JPEG na 4 nebo vyšší). Čím vyšší je také nastavení trvanlivosti vodoznaku při použití kódu Digimarc Barcode, tím větší je šance, že digitální signál kompresi vydrží.

Pracovní postup

Použití kódu Digimarc Barcode by mělo být jedním z úplně posledních úkonů, které s obrázkem provedete, kromě komprese souboru. Použijte následující doporučený pracovní postup:

 • Proveďte všechny nezbytné úpravy obrázku, potřebné pro dosažení jeho konečného vzhledu (to zahrnuje i změnu velikosti a korekce barev).

 • Použijte kód Digimarc Barcode.

 • Podle potřeby zkomprimujte soubor uložením do formátu JPEG nebo GIF.

 • Pokud je obrázek určený pro tištěný výstup, vytvořte výtažky barev.

 • Proveďte zjištění kódu Digimarc Barcode a změřte sílu signálu, abyste ověřili, že obrázek obsahuje dostatečně silný signál pro vaše účely.

 • Publikujte digitální obrázek chráněný technologií Digimarc.

Použití kódu Digimarc Barcode

Chcete-li použít kód Digimarc Barcode, musíte se nejprve zaregistrovat u společnosti Digimarc Corporation, abyste získali jedinečný identifikátor Digimarc. Pak můžete identifikátor Digimarc vkládat do svých obrázků spolu s informacemi o roku copyrightu nebo o omezení použití.

 1. Otevřete obrázek, který chcete chránit. Můžete použít jeden kód Digimarc Barcode na obrázek. Filtr Vložení vodoznaku nebude fungovat na obrázku, který byl již dříve označen kódem Digimarc Barcode.

  Pokud pracujete s obrázkem, který obsahuje vrstvy, měli byste před použitím ochrany obrázek sloučit. V opačném případě bude kód Digimarc Barcode použitý jen na aktivní vrstvu.  

  Poznámka:

  Kód Digimarc Barcode můžete použít i na obrázek v indexovaných barvách, když ho napřed převedete do režimu RGB, přidáte kód, a pak převedete obrázek zpět do indexovaných barev. Výsledky ale mohou být nespolehlivé. Abyste se přesvědčili, že jste kód Digimarc Barcode úspěšně přidali do obrázku, spusťte filtr Číst vodoznak.

 2. Zvolte Filtr > Digimarc > Vložení vodoznaku.
 3. Používáte-li filtr poprvé, klikněte na tlačítko Personalizovat. Získejte ID Digimarc tak, že kliknutím na Informace otevřete webový prohlížeč a navštívíte web společnosti Digimarc.. Zadejte svůj PIN a číslo identifikátoru do textového pole Digimarc ID a klikněte na OK.

  Jakmile zadáte identifikátor Digimarc, tlačítko Personalizovat se změní na tlačítko Změnit, které umožňuje zadat jiný identifikátor Digimarc.

 4. Zadejte rok copyrightu, identifikátor transakce nebo identifikátor obrázku.
 5. Vyberte libovolné z následujících atributů obrázku:

  Omezené použití

  Omezuje použití obrázku.

  Nekopírovat

  Určuje, že obrázek nemá být kopírován.

  Pouze pro dospělé

  Označí obsah obrázku jako vhodný pouze pro dospělé. 

 6. Nastavte hodnotu pro volbu Trvanlivost vodoznaku přetažením posuvníku nebo zadáním hodnoty, jak je popsáno v následující části.

 7. Vyberte Ověřit, chcete-li po použití kódu Digimarc Barcode automaticky vyhodnotit jeho trvanlivost.

 8. Klikněte na OK.

Použití nastavení trvanlivosti vodoznaku

Výchozí nastavení trvanlivosti vodoznaku je navrženo tak, aby se dosáhlo kompromisu mezi trvanlivostí kódu Digimarc Barcode a jeho neviditelností ve většině obrázků. Můžete ale nastavit trvanlivost vodoznaku tak, aby vyhovovala požadavkům vašich obrázků. Nízké hodnoty jsou méně viditelné v obrázku, ale méně trvanlivé, a mohou být poškozeny aplikováním filtrů, provedením některých úprav obrázku nebo vytištěním či naskenováním obrázku. Vyšší hodnoty jsou trvanlivější, ale v obrázku se může objevit viditelný šum.

Vaše nastavení by mělo záviset na tom, jak chcete obrázek použít, a na účelu vodoznaku. Může být například zcela přijatelné použít vyšší nastavení trvanlivosti vodoznaku pro obrázky JPEG umísťované na webovou stránku. Vyšší trvanlivost vám pomůže zajistit zachování kódu Digimarc Barcode a zvýšená viditelnost není často postřehnutelná v obrázcích JPEG se středním rozlišením. Společnost Digimarc doporučuje vyzkoušet různá nastavení, abyste určili nastavení, které bude nejlépe vyhovovat pro většinu vašich obrázků.

Kontrola síly signálu

Stupnice síly signálu vám pomůže určit, zda je kód Digimarc Barcode dostatečně odolný, aby vydržel při zamýšleném využití obrázku.

 1. Zvolte Filtr > Digimarc > Číst vodoznak. Stupnice síly signálu se objeví v dolní částí dialogového okna. Chcete-li stupnici zobrazit automaticky, vyberte volbu Ověřit při vkládání kódu Digimarc Barcode.

Stupnice síly signálu je k dispozici pouze pro obrázky obsahující kód Digimarc Barcode, který jste do nich sami přidali.

Firma Digimarc vám doporučuje zkontrolovat sílu signálu před publikováním obrazů. Pokud například často komprimujete obrazy s vodoznakem a vkládáte je do stránek webu, zkontrolujte sílu vodoznaku před odesláním svých obrazů na web. Měření síly signálu můžete také použít pro vyhodnocení efektivnosti různých nastavení trvanlivosti vodoznaku, která testujete.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online