Přečtěte si, jak jsou v aplikaci Adobe Photoshop vytvářeny barvy a jaký mají k sobě navzájem vztah.

O barvách

Znalost způsobů vytváření barev a jejich vzájemných vztahů vám umožní efektivnější práci v aplikaci Photoshop. Pokud pochopíte základní teorii barev, budete stabilně vytvářet úspěšné výsledky místo náhodných efektů.

Primární barvy

Aditivní primární barvy jsou tři barvy světla (červená, zelená a modrá), které při míchání v různých kombinacích vytvářejí všechny barvy ve viditelné části spektra. Při smíchání stejného množství červeného, modrého a zeleného světla vznikne bílá barva. Při úplné absenci červeného, modrého a zeleného světla vznikne černá barva. Počítačové monitory jsou zařízení, která vytvářejí barvy s použitím aditivních primárních barev.

Photoshop: Aditivní barvy (RGB)
Aditivní barvy (RGB)

A. Červená B. Zelená C. Modrá 

Subtraktivní primární barvy jsou barviva, která vytvoří barevné spektrum v různých kombinacích. Na rozdíl od monitorů tiskárny vytvářejí barvy pomocí subtraktivního míchání s použitím subtraktivních primárních barev (azurové, purpurové, žluté a černé tiskové barvy). Výraz „subtraktivní“ se používá proto, že primární barvy jsou čisté, dokud je spolu nezačnete míchat, čímž vzniknou barvy, které jsou méně čistými verzemi primárních barev. Například oranžová se vytvoří subtraktivním smícháním purpurové a žluté.

Photoshop: Subtraktivní barvy (CMYK)
Subtraktivní barvy (CMYK)

A. Azurová B. Purpurová C. Žlutá D. Černá 

Barevné kolo

Pokud nejste zběhlí v úpravách jednotlivých barevných složek v obraze, může vám při úpravách vyvážení barev pomoci, když máte po ruce znázornění standardního barevného kola. Barevné kolo vám může pomoci předvídat, jak změna jedné barevné složky ovlivní ostatní barvy v obraze, a jak se změny barev převádí mezi barevnými modely RGB a CMYK.

Photoshop: Barevné kolo
Barevné kolo

A. Červená B. Žlutá C. Zelená D. Azurová E. Modrá F. Purpurová 

Můžete například snížit podíl některé barvy v obraze tím, že zvýšíte podíl opačné barvy na barevném kole – a naopak. Barvy, které leží na standardním barevném kole proti sobě, se označují jako doplňkové barvy. Podobně můžete přidat a odebrat barvu úpravou dvou sousedních barev na barevném kole nebo dokonce nastavením dvou sousedních barev k opačné barvě.

V obrazu CMYK můžete odebrat purpurovou buď snížením množství purpurové nebo zvýšením jejího doplňku, což je zelená (barva na opačné straně barevného kola). Podobně v obraze RGB můžete odebrat purpurovou tím, že uberete červenou a modrou nebo tím, že přidáte zelenou. Všechny tyto úpravy vedou k celkovému barevnému vyvážení, které obsahuje méně purpurové.

Barevné modely, prostory a režimy

Barevný model popisuje barvy, které vidíme a se kterými pracujeme v digitálních obrazech. Každý barevný model, jako je RGB, CMYK nebo HSB, představuje jinou metodu (obvykle číselnou) popisu barev.

Barevný prostor je variantou barevného modelu a má specifický gamut (neboli rozsah) barev. Například v barevném modelu RGB existuje řada barevných prostorů: Adobe RGB, sRGB, ProPhoto RGB a další.

Každé zařízení, například váš monitor nebo tiskárna, má svůj vlastní barevný prostor a může reprodukovat barvy pouze v jeho gamutu. Při přenesení obrazu z jednoho zařízení na jiné se mohou barvy obrazu změnit, protože každé zařízení interpretuje hodnoty RGB nebo CMYK podle svého vlastního barevného prostoru. Při přenášení obrazů můžete použít správu barev, abyste zajistili, že většina barev bude stejná nebo alespoň dostatečně podobná, aby vypadala shodně. Viz Proč barvy někdy nesouhlasí.

Barevný režimdokumentu v aplikaci Photoshop určuje, který barevný model se použije k zobrazení a tisku obrazu, na kterém pracujete. Barevné režimy v aplikaci Photoshop jsou založené na barevných modelech, které jsou vhodné pro obrazy používané při publikování. Můžete zvolit RGB (Red – červená, Green – zelená, Blue – modrá); CMYK (Cyan – azurová, Magenta – purpurová, Yellow – žlutá, Black – černá); Lab (založený na CIE L*a*b*) a stupně šedi. Photoshop také obsahuje režimy pro specializovaný barevný výstup, jako jsou indexované barvy a duplexy. Barevné režimy určují počet barev, počet kanálů a velikost souboru obrazu. Zvolený barevný režim také určuje, které nástroje a formáty souborů budou dostupné. Další informace naleznete v části Barevné režimy

Při práci s barvami v obrazu nastavujete číselné hodnoty v souboru. Je snadné si určité číslo představit jako nějakou barvu, ale tyto číselné hodnoty nejsou samy o sobě absolutními barvami – mají barevný význam pouze v rámci barevného prostoru daného zařízení, které barvu vytváří.

Nastavení barevného odstínu, sytosti a jasu

Model HSB je založen na lidském vnímání barvy. V modelu HSB jsou všechny barvy popsány pomocí tří základních charakteristik:

Odstín

Barva odražená od objektu nebo procházející objektem. Měří se jako poloha na standardním barevném kole a vyjadřuje se ve stupních mezi 0° a 360°. Obecně se odstín označuje názvem barvy, jako je červená, oranžová nebo zelená.

Sytost

Síla nebo čistota barvy (někdy nazývaná chroma). Sytost představuje množství šedi v poměru k odstínu a měří se v procentech od 0 % (šedá) do 100 % (plně nasycená barva). Na standardním barevném kole vzrůstá sytost od středu k okrajům kola.

Jas

Relativní světlost nebo tmavost barvy, která se obvykle měří v procentech od 0 % (černá) do 100 % (bílá).

Photoshop: Barevný model HSB
Barevný model HSB

A. Odstín B. Sytost C. Jas 

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online