Použití filtru Světelné efekty

Filtr Světelné efekty umožňuje vytvořit nesčíslné množství světelných efektů v obrazech RGB. Pokud chcete vytvořit jakoby trojrozměrné efekty osvětlení, můžete také použít textury ze souborů ve stupních šedi (zvaných mapy výstupků) a vytvořené styly osvětlení můžete uložit pro použití v jiných obrazech.

Poznámka:

Filtr Světelné efekty funguje v aplikaci Photoshop pouze u 8bitových obrázků RGB. Abyste mohli světelné efekty používat, musíte mít podporovanou grafickou kartu. Další informace naleznete v článku Časté otázky.

 1. Vyberte možnosti Filtr > Vykreslení > Světelné efekty.
 2. Vyberte z nabídky přednastavení vlevo nahoře příslušný styl.

 3. V okně náhledu vyberte jednotlivá světla, která chcete přizpůsobit. Poté proveďte v horní polovině panelu vlastností kteroukoli z následujících činností:

  • Vyberte z nabídky nahoře typ světla (světlomet, neohraničené nebo bodové).
  • Upravte barvu, intenzitu nebo velikost aktivní oblasti.
 4. V dolní části panelu vlastností můžete přizpůsobit kompletní sadu světel. Existují tyto volby:

  Kolorovat

  Kliknutím na tuto volbu nastavíte odstín celkového osvětlení.

  Expozice

  Nastavuje detaily ve stínech a světlech.

  Odraz

  Určuje, do jaké míry povrchy odráží světlo.

  Kovový

  Určuje, co se více odráží: barva světla nebo barva objektu, na který světlo dopadá.

  Okolí

  Rozptýlí světlo, jako by se kombinovalo s jiným světlem v místnosti, například se slunečním nebo zářivkovým světlem. Při hodnotě 100 se použije výhradně zdroj světla, hodnota 100 zdroj světla zcela odstraní.

  Textura

  Aplikuje kanál textury.

Příspěvek odborníka: Příspěvek odborníka: Výukové lekce k světelným efektům

Naučte se rychle pracovat ve vyhrazené pracovní ploše Světelné efekty. Tato výuková lekce od Dana Moughamiana poskytuje přehled krok za krokem.

Můžete se také podívat na toto video o světelných efektech od Matta Kloskowského.

Typy světelných efektů

Můžete volit z několika typů světel:

Bodové

Vyzařuje světlo ve všech směrech přímo nad obrazem (podobně jako žárovka).

Neohraničené

Vyzařuje světlo přes celou rovinu (podobně jako slunce).

Světlomet

Vrhá oválný paprsek světla. Čára v okně náhledu určuje směr a úhel světla a čtvercová táhla určují hranici elipsy.

Úprava bodového světla v okně náhledu

 1. V nabídce v horní část panelu Vlastnosti vyberte možnost Bodové.

 2. Upravte světlo v okně náhledu:

  • Chcete-li světlo přesunout, přetáhněte ho kamkoli na plátno.
  • Chcete-li změnit rozptyl světla (jako by se světlo přiblížilo, respektive oddálilo), potáhněte ve středu za bílou část prstence Intenzita.

  Poznámka:

  Hodnota intenzity 100 představuje nejsvětlejší osvětlení, běžné osvětlení má hodnotu 50, negativní intenzita světlo ubírá a hodnota -100 neprodukuje světlo žádné.

Úprava neohraničeného světla v okně náhledu

 1. V nabídce v horní část panelu Vlastnosti vyberte možnost Neohraničené.

 2. Nastavte světlo:
  • Chcete-li změnit směr, táhněte za táhlo na konci čáry.
  • Chcete-li změnit jas, potáhněte ve středu ovládacích prvků světel za bílou část prstence Intenzita.

Přizpůsobení světlometu v okně náhledu

 1. Vyberte v horní části panelu Vlastnosti možnost Světlomet.

 2. Přizpůsobte světlo v okně náhledu:

  • Chcete-li světlo přesunout, táhněte kurzorem uvnitř vnější elipsy.
  • Chcete-li světlo otočit, táhněte kurzorem mimo vnější elipsu.
  • Chcete-li změnit úhel aktivní oblasti, táhněte za okraj vnitřní elipsy.
  • Chcete-li elipsu zvětšit nebo zmenšit, táhněte za jedno ze čtyř vnějších táhel.
  • Chcete-li změnit míru zaplnění elipsy světlem, táhněte ve středu za bílou část prstence Intenzita.

Přednastavení světelných efektů

K výběru některého ze 17 stylů osvětlení slouží nabídka Přednastavení na pracovní ploše Světelné efekty. Přidáním světel do výchozího nastavení můžete také vytvořit přednastavení vlastní. Vždy musíte mít alespoň jeden zdroj světla. Při úpravách můžete měnit v každém okamžiku jen jedno světlo, ale pro vytvoření efektu se použijí všechna přidaná světla.

Bodové šikmo zprava

Jedno žluté bodové světlo střední intenzity (17) s širokým ohniskem (91)

Modré rozptýlené

Jedno modré horní rozptýlené světlo shora plné intenzity (85) bez zaostření

Kruh světel

Čtyři bodová světla. Bílé má plnou intenzitu (100) a soustředěné ohnisko (8). Žluté má silnou intenzitu (88) a soustředěné ohnisko (3). Červené má střední intenzitu (50) a soustředěné ohnisko (0). Modré má plnou intenzitu (100) a střední ohnisko (25).

Křížem

Bílé bodové světlo střední intenzity (35) s širokým ohniskem (69)

Křížem dolů

Dvě bílá bodová světla střední intenzity (35) s širokým ohniskem (100)

Výchozí

Jedno bílé bodové světlo střední intenzity (35) s širokým ohniskem (69).

Pět bodových dolů/Pět bodových nahoru

Pět bílých bodových světel dolů nebo nahoru s plnou intenzitou (100) a širokým ohniskem (60)

Záblesk

Rozptýlené žluté světlo střední intenzity (46)

Světlomet

Bílé bodové světlo střední intenzity (35) s širokým ohniskem (69)

Souběžná směrová

Směrové modré světlo plné intenzity (98) bez zaostření

RGB světla

Červené, modré a zelené světlo, které vytvoří světlo střední intenzity (60) s širokým ohniskem (96)

Měkká směrová světla

Dvě nezaostřená bílá a modrá směrová světla. Bílé má měkkou intenzitu (20). Modré má střední intenzitu (67).

Měkké rozptýlené

Měkké rozptýlené světlo střední intenzity (50)

Měkké bodové

Bílé bodové světlo plné intenzity (98) s širokým ohniskem (100)

Tři bodová dolů

Tři bodová světla měkké intenzity (35) s širokým ohniskem (96)

Tři bodová

Tři bodová světla nízké intenzity (35) s širokým ohniskem (100)

Přidání nebo odstranění světla

 1. Proveďte na pracovní ploše Světelné efekty jeden z následujících úkonů:

  • Chcete-li přidat bodová nebo neohraničená světla nebo světlomet, klikněte vlevo nahoře na ikonu Světla. Opakujte tento úkon podle potřeby pro maximálně 16 světel.
  • Chcete-li světlo smazat, přetáhněte ho na panelu Světla na ikonu koše (ve výchozím nastavení je vpravo dole).

Vytvoření, uložení nebo smazání přednastavených světelných efektů

 1. V dialogovém okně Světelné efekty proveďte některou z těchto akcí:

  • Chcete-li vytvořit přednastavení, vyberte z nabídky Přednastavení možnost Vlastní. Chcete-li přidat bodová nebo neohraničená světla nebo světlomety, klikněte na ikonu Světla. Opakujte tento úkon podle potřeby pro maximálně 16 světel.
  • Chcete-li přednastavení uložit, klikněte na tlačítko Uložit, pojmenujte styl a klikněte na tlačítko OK. Uložená přednastavení obsahují všechna nastavení pro každé světlo a objeví se v nabídce Styl, kdykoli otevřete obraz.
  • Chcete-li přednastavení smazat, vyberte ho a potom klikněte na Odstranit.

Aplikování kanálu textury

Kanál textury na pracovní ploše Světelné efekty umožňuje ovládat světelné efekty pomocí obrazů ve stupních šedi, tzv. map výstupků. Mapy výstupků se do obrazů přidávají jako alfa kanály. Do obrazu lze přidat libovolný obraz ve stupních šedi jako alfa kanál nebo je možné vytvořit alfa kanál a přidat texturu do něj. Pro vytvoření efektu reliéfního textu použijte kanál s bílým textem na černém pozadí nebo naopak.

 1. Pokud je to nutné, přidejte do obrazu alfa kanál. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li použít texturu založenou na jiném obraze (například tkaniny nebo vodní hladiny), převeďte obraz na stupně šedi a pak přetáhněte kanál stupňů šedi z tohoto obrazu do současného obrazu.
  • Přetáhněte existující alfa kanál z jiného obrázku do aktuálního obrázku.
  • Vytvořte v obrázku alfa kanál a pak do něj přidejte texturu.
 2. Vyberte na pracovní ploše Světelné efekty v dialogovém okně vlastnosti z nabídky Textura příslušný kanál. (Můžete vybrat vámi přidaný alfa kanál nebo červený, zelený nebo modrý kanál obrazu.)

 3. Tažením posuvníku Výška změňte výšku textury od Plochou (0) až po Členitou (100).

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online