Anvend filteret Belysningseffekter

Med filteret Belysningseffekter kan du skabe et væld af belysningseffekter på RGB-billeder. Du kan også bruge teksturer fra gråtonefiler (kaldet refleksionsoverflader) til at oprette 3D-lignende effekter og gemme dine egne belysningsformer til brug i andre billeder.

Bemærk:

Filteret Belysningseffekter virker kun på RGB-billeder på 8 bit i Photoshop. Du skal have et understøttet grafikkort for at bruge belysningseffekter. Hvis du vil vide mere, kan du se dette Ofte stillede spørgsmål.

 1. Vælg Filter > Gengiv > Belysningseffekter.
 2. Vælg en type i menuen med faste indstillinger øverst til venstre.

 3. Vælg enkelte lys at justere i eksempelvinduet. Gør dernæst et af følgende i øverste halvdel af panelet Egenskaber:

  • Vælg en lystype (spot, uendeligt eller punkt) i den øverste menu.
  • Juster farven, intensiteten og hotspot-størrelsen.
 4. I den nederste halvdel af panelet Egenskaber kan du justere hele sættet med lys med disse indstillinger:

  Farvelæg

  Klik for at vælge farvetonen til den overordnede belysning.

  Belysning

  Bruges til at justere detaljer i højlys og skygge.

  Glans

  Bestemmer hvor refleksive overfladerne er.

  Metallisk

  Bestemmer, hvad der er mest reflekterende: lyset eller objektet, som lyset kastes på.

  Omgivelseslys

  Spreder lyset, som om det blev kombineret med andet lys i et rum, f.eks. sollys eller lys fra lysstofrør. Vælg en værdi på 100 for kun at bruge lyskilden eller en værdi på -100 for at fjerne lyskilden.

  Tekstur

  Anvender en teksturkanal.

Fra en ekspert: Sådan kommer du i gang med belysningseffekter

Få hurtigt styr på det dedikerede arbejdsrum til belysningseffekter. Dette selvstudium fra Dan Moughamian giver dig en trin for trin-guide.

Se også denne oversigtsvideo om belysningseffekter lavet af Matt Kloskowski.

Belysningseffekttyper

Du kan vælge mellem flere forskellige lystyper:

Punkt

Får lyset til at skinne i alle retninger fra lige over billedet – som en elektrisk pære.

Uendeligt

Får lyset til at skinne på tværs af et helt plan – som solen.

Spot

Kaster en elliptisk lysstråle. Linjen i eksempelvinduet definerer lysretning og -vinkel, og håndtagene definerer ellipsens kanter.

Justering af et punktlys i eksempelvinduet

 1. Vælg Punkt i den øverste menu i panelet Egenskaber.

 2. Juster lyset i eksempelvinduet:

  • Træk et sted på lærredet for at flytte lyset.
  • Du ændrer lysets spredning (for at afspejle en lyskilde, der bevæger sig tættere på eller længere væk) ved at trække i den hvide del af intensitetsringen i midten.

  Bemærk:

  En intensitetsværdi på 100 er lysest, normal intensitet er ca. 50, negativ intensitet fjerner lys, og en intensitet på –100 giver intet lys.

Justering af et uendeligt lys i eksempelvinduet

 1. Vælg Uendeligt i den øverste menu i panelet Egenskaber.

 2. Juster lyset:
  • Du kan ændre retningen ved at trække i håndtaget for enden af linjen.
  • Du justerer lysstyrken ved at trække i den hvide del af intensitetsringen i midten af kontrolknapperne til lys.

Justering af et spotlight i eksempelvinduet

 1. Vælg Spot øverst i panelet Egenskaber.

 2. Juster lyset i eksempelvinduet:

  • Træk inden for den ydre ellipse for at flytte lyset.
  • Træk uden for den ydre ellipse for at rotere lyset.
  • Træk i kanten af den indre ellipse for at ændre hotspottets vinkel.
  • Træk i et af de fire ydre håndtag for at strække eller formindske ellipsen.
  • Du justerer, hvor meget af ellipsen fyldes med lys, ved at trække i den hvide del af intensitetsringen i midten.

Faste indstillinger for belysningseffekter

Brug menuen Faste indstillinger i arbejdsrummet Belysningseffekter til at vælge mellem 17 belysningsformer. Du kan også oprette din egen faste indstilling ved at føje lys til standardindstillingen. Filteret Belysningseffekter kræver mindst ét lys. Kun ét lys kan redigeres ad gangen, men alle tilføjede lys bruges til at skabe effekten.

Klokken 2-spotlight

Et gult spotlight med mellemstor intensitet (17) og bred fokus (91).

Blå omni

Blåt omni-ovenlys med fuld intensitet (85) uden fokus.

Lyscirkel

Fire spotlights. Hvid har fuld intensitet (100) og koncentreret fokus (8). Gul har stærk intensitet (88) og koncentreret fokus (3). Rød har mellemstor intensitet (50) og koncentreret fokus (0). Blå har fuld intensitet (100) og mellemstor fokus (25).

Skærende

Et hvidt spotlight med mellemstor intensitet (35) og bred fokus (69).

Krydsende nedad

To hvide spotlights med mellemstor intensitet (35) og bred fokus (100).

Standard

Et hvidt spotlight med mellemstor intensitet (35) og bred fokus (69).

Fem lys ned/Fem lys op

Fem hvide spotlights ned eller op med fuld intensitet (100) og bred fokus (60).

Lommelygte

Et gult omni-lys med mellemstor intensitet (46).

Lyshav

Et hvidt spotlight med mellemstor intensitet (35) og bred fokus (69).

Parallelt retningsbestemt

Et retningsbestemt blåt lys med fuld intensitet (98) og ingen fokus.

RGB-lys

Rødt, blåt og grønt lys, som frembringer lys med mellemstor intensitet (60) og bred fokus (96).

Blødt direkte lys

To ufokuserede hvide og blå retningsbestemte lys. Hvid har en blød intensitet (20). Blå har en mellemstor intensitet (67).

Blødt omni

Et blødt omni-lys med mellemstor intensitet.

Blødt spotlight

Et hvidt spotlight med fuld intensitet (98) og bred fokus (100).

Tre ned

Tre hvide spotlights med blød intensitet (35) og bred fokus (96).

Tre spotlights

Tre hvide spotlights med lille intensitet (35) og bred fokus (100).

Tilføje eller slette et lys

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder i arbejdsrummet Belysningseffekter:

  • Klik på lysikonet øverst til venstre for at tilføje lys af typen punkt, spot og uendeligt. Gentag efter behov for at tilføje højst 16 lys.
  • I lyspanelet (nederst til højre som standard) kan du slette et lys ved at trække det over i papirkurven.

Opret, gem eller slet en fast indstilling for belysningseffekter

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Belysningseffekter:

  • Du opretter en fast indstilling ved at vælge Brugerdefineret i menuen med faste indstillinger og klikke på lysikonet for at tilføje lys af typen punkt, spot og uendeligt. Gentag efter behov for at tilføje højst 16 lys.
  • Du gemmer en fast indstilling ved at klikke på Gem, navngive formen og klikke på OK. Gemte faste indstillinger indeholder alle indstillingerne for hvert lys og vises i menuen Type, når du åbner billedet.
  • Du sletter en fast indstilling ved at vælge den og klikke på Slet.

Anvendelse af en teksturkanal

Med teksturkanalen i arbejdsrummet Belysningseffekter kan du kontrollere lyseffekter ved hjælp af gråtonebilleder (kaldes refleksionsoverflader).  Du kan føje refleksionsoverflader til billedet som alfakanaler. Du kan føje et hvilet som helst gråtonebilleder til dit billede som en alfakanal eller oprette en alfakanal og føje tekstur til den. Til en teksteffekt med prægning skal du bruge en kanal med hvid tekst på en sort baggrund eller omvendt.

 1. Hvis det er nødvendigt, kan du føje en alfakanal til dit billede. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil bruge en tekstur, der er baseret på et andet billede (f.eks. stof eller vand), skal du konvertere billedet til gråtoner og derefter trække gråtonekanalen fra dette billede til det aktuelle billede.
  • Træk en allerede eksisterende alfakanal fra et andet billede til det aktuelle billede.
  • Opret en alfakanal i dit billede, og tilføj derefter tekstur.
 2. I arbejdsrummet Lyseffekter skal du vælge en kanal i menuen Tekstur i dialogboksen Egenskaber. (Vælg enten en alfakanal, du har tilføjet, eller billedets røde, grønne eller blå kanal).

 3. Træk skydeknappen Højde for at variere teksturen fra Flad (0) til Bjergrig (100).