Bemærk:

Hvis du bruger Photoshop CC 2015 og nyere, kan du downloade ekstramodulet Digimarc® Barcode til digitale billeder til Adobe Photoshop på: https://www.adobeexchange.com/creativecloud.details.12783.html.

Digimarc Barcode, der er baseret på patenteret digital vandmærkningsteknologi, anvender en unik digital identifikator på billedfiler i Photoshop for at kommunikere beskyttelse af billedcopyright.

Spor en Digimarc Barcode

 1. Vælg Filter > Digimarc > Læs vandmærke. Hvis filteret finder en stregkode, viser en dialogboks Digimarc Barcode-data, forfatteroplysninger og billedattributter.

 2. Klik på OK, eller klik på Webopslag for at få yderligere oplysninger. Digimarcs websted vises i browseren, hvor du kan se kontaktoplysninger for det angivne forfatter-id..

Før du tilføjer en Digimarc Barcode

Vær opmærksom på følgende, før du føjer en Digimarc Barcode til dit billede.

Farvevariation

Billedet skal indeholde en vis variation eller tilfældighed i farverne, for at Digimarc Barcode kan integreres effektivt, uden at det ses. Billedet må ikke bestå hovedsageligt eller fuldstændigt af én grundfarve.

Pixeldimensioner

Digimarc-teknologien kræver et vist antal pixel for at fungere. Digimarc anbefaler følgende minimumdimensioner i pixels, før et billede kan beskyttes af Digimarc Barcode:

 • 100 pixels x 100 pixels, hvis du ikke forventer, at billedet skal ændres eller komprimeres, før det bruges.

 • 256 pixels x 256 pixels, hvis du forventer, at billedet skal beskæres, roteres, komprimeres eller på anden måde ændres, efter at Digimarc Barcode er tilføjet.

 • 750 pixel på hver led, hvis du forventer, at billedet i sidste ende skal vises i trykt form med en opløsning på 300 dpi eller derover.

  Der er ingen øvre grænse for pixeldimensioner ved tilføjelse af vandmærke.

Filkomprimering

En Digimarc Barcode kan som regel overleve komprimeringsmetoder med tab, som f.eks. JPEG, men det anbefales at prioritere billedkvalitet højere end filstørrelse (en JPEG-komprimeringsindstilling på 4 eller derover fungerer bedst). Jo højere en indstilling for vandmærkets holdbarhed, du vælger, når du tilføjer Digimarc Barcode, desto bedre er chancerne for, at det digitale signal kan overleve komprimering.

Arbejdsforløb

Tilføjelse af Digimarc Barcode bør være en af de sidste opgaver, du udfører på et billede, bortset fra filkomprimering. Vi anbefaler følgende arbejdsforløb:

 • Foretag alle nødvendige ændringer i billedet, indtil du er tilfreds med udseendet (herunder ændring af størrelse og farvekorrektion).

 • Anvend Digimarc Barcode.

 • Komprimer om nødvendigt billedet ved at gemme det i JPEG- eller GIF-format.

 • Hvis billedet er beregnet til udskrift, skal du foretage farveseparation.

 • Registrer Digimarc Barcode og brug signalstyrkemåleren til at kontrollere, at billedet indeholder et signal med tilstrækkelig styrke til dit formål.

 • Udgiv det Digimarc-beskyttede digitale billede.

Anvend Digimarc Barcode

Du kan anvende Digimarc Barcode ved at registrere dig hos Digimarc Corporation for at få et entydigt Digimarc-id. Du kan derefter integrere Digimarc-id'et i dine billeder sammen med oplysninger om f.eks. copyrightår eller begrænset anvendelse.

 1. Åbn det billede, du vil beskytte. Du kan kun anvende en Digimarc Barcode pr. billede. Filteret Integrer vandmærke fungerer ikke på et billede, som allerede er styrket med Digimarc Barcode.

  Hvis du arbejder med et lagdelt billede, bør du samkopiere billedet, før du beskytter det. Ellers påvirker Digimarc Barcode kun det aktive lag.  

  Bemærk:

  Du kan føje Digimarc Barcode til et billede med indekserede farver ved først at konvertere billedet til RGB-tilstand, anvende koden og derefter konvertere billedet til indekserede farver igen. Resultaterne er muligvis ikke ensartede. Hvis du vil kontrollere, om Digimarc Barcode er blevet anvendt, skal du køre filteret Læs vandmærke.

 2. Vælg Filter > Digimarc > Integrer vandmærke.
 3. Hvis du bruger filteret for første gang, skal du klikke på knappen Tilpas. Hent et Digimarc-id ved klikke på Info for at starte webbrowseren og besøge Digimarcs hjemmeside. Skriv din pinkode og dit id i tekstboksen Digimarc-id, og klik på OK.

  Når du har indtastet et Digimarc-id, ændres knappen Tilpas til Skift, så du kan indtaste et nyt Digimarc-id.

 4. Angiv et copyrightår, transaktions-id eller billed-id til billedet.
 5. Vælg en af følgende billedattributter:

  Begrænset anvendelse

  Begrænser anvendelsen af billedet.

  Må ikke kopieres

  Angiver, at billedet ikke må kopieres.

  Uegnet for mindre børn

  Angiver, at billedindholdet kun er egnet for voksne. 

 6. Træk skydeknappen Vandmærkets holdbarhed, eller indtast en værdi som beskrevet i næste afsnit.

 7. Vælg Bekræft for automatisk at vurdere Digimarc Barcodes holdbarhed, når den er blevet påført.

 8. Klik på OK.

Bruge indstillingen Vandmærkets holdbarhed

Standardindstillingen for Vandmærkets holdbarhed er beregnet til at give en balance mellem Digimarc Barcodes holdbarhed og synlighed i de fleste billeder. Du kan selv justere indstillingen Vandmærkets holdbarhed, hvis du vil tilpasse det til et billedes behov. Lave værdier er mindre synlige i et billede, men også mindre holdbare, og de kan blive beskadiget, hvis du anvender filtre eller foretager billedredigering, udskrivning eller scanning. Høje værdier er mere holdbare, men kan give mere synlig støj i billedet.

Indstillingen bør afhænge af, hvad billedet skal bruges til, og af det formål, du har med vandmærkerne. Det kan f.eks. være acceptabelt at bruge en højere indstilling for Vandmærkets holdbarhed til JPEG-billeder, der udgives på et website. Den større holdbarhed hjælper med at sikre Digimarc Barcodes holdbarhed, og større synlighed vil ofte ikke blive bemærket i JPEG-billeder med middelstor opløsning. Digimarc anbefaler, at du eksperimenterer med de forskellige indstillinger som en del af testprocessen for at bestemme, hvilken indstilling der fungerer bedst for de fleste af dine billeder.

Kontrollere signalstyrkemåleren

Med signalstyrkemåleren kan du afgøre, om en Digimarc Barcode er holdbar nok til at overleve den tilsigtede brug af billedet.

 1. Vælg Filter > Digimarc > Læs vandmærke. Signalstyrkemåleren vises nederst i dialogboksen. Du kan også få vist måleren automatisk ved at vælge Bekræft, når du anvender Digimarc Barcode.

Signalstyrkemåleren er kun tilgængelig for billeder, der indeholder en Digimarc Barcode, som du selv har påført.

Digimarc anbefaler, at du kontrollerer signalstyrkemåleren, før du udgiver dine billeder. Hvis du f.eks. ofte komprimerer billeder med vandmærker til udgivelse på et websted, skal du kontrollere måleren, før du udgiver billederne. Du kan også bruge signalstyrkemåleren til at eksperimentere med at sammenligne effektiviteten af forskellige indstillinger for Vandmærkets holdbarhed.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online