Příručka uživatele Zrušit

Vylepšete kvalitu obrázku v modulu Camera Raw

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
  8. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a služby Adobe
  1. Photoshop a Adobe Stock
  2. Knihovny Creative Cloud
  3. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Photoshop
  4. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  5. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  6. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
  7. Mřížka a vodítka
  8. Vytváření akcí
  9. Příkaz Zpět a historie
  10. Výchozí klávesové zkratky
  11. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
 4. Photoshop na iPadu
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
 5. Photoshop na webu (beta)
  1. Časté otázky | Photoshop na webu (beta)
  2. Úvod do pracovní plochy
  3. Systémové požadavky | Photoshop na webu (beta)
  4. Klávesové zkratky | Photoshop na webu (beta)
  5. Podporované typy souborů | Photoshop na webu (beta)
  6. Otevření a práce s cloudovými dokumenty
  7. Spolupráce s účastníky projektu
  8. Používání omezených úprav v cloudových dokumentech
 6. Cloudové dokumenty
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Sdílení přístupu ke cloudovým dokumentům a jejich úpravy
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 7. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Vytváření dokumentů
  3. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  4. Podpora zařízení Microsoft Dial v aplikaci Photoshop
  5. Galerie nástrojů
  6. Předvolby výkonu
  7. Použití nástrojů
  8. Dotyková gesta
  9. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  10. Technologické náhledy
  11. Metadata a poznámky
  12. Rychlé sdílení výtvorů
  13. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  14. Předvolby
  15. Výchozí klávesové zkratky
  16. Pravítka
  17. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  18. Nastavení sloupců pro obraz
  19. Příkaz Zpět a historie
  20. Panely a nabídky
  21. Vkládání souborů
  22. Umísťování elementů pomocí přitahování
  23. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
  24. Přednastavení
  25. Přizpůsobení klávesových zkratek
  26. Mřížka a vodítka
 8. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 9. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 10. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
  26. Vrstva
  27. Sloučení
  28. Kompozice
  29. Pozadí
 11. Výběry
  1. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  2. Rychlé výběry
  3. Začínáme s výběry
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Výběr rozsahu barev v obraze
  7. Úpravy výběrů obrazových bodů
  8. Změna cest na hranice výběru a naopak
  9. Základní informace o kanálech
  10. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  11. Vytvoření dočasné rychlé masky
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
  16. Výběr
  17. Ohraničovací rámeček
 12. Úpravy obrazu
  1. Pokřivení perspektivy
  2. Redukce chvění fotoaparátu
  3. Příklady použití retušovacího štětce
  4. Export vyhledávacích tabulek barev
  5. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  6. Jak fungují úpravy barev
  7. Použití nastavení Jas a kontrast
  8. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  9. Nastavení úrovní
  10. Nastavení odstínu a sytosti
  11. Úprava živosti
  12. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  13. Provádění rychlých úprav tónů
  14. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  15. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  16. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  17. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  18. Srovnání barev v obraze
  19. Oříznutí a narovnání fotografií
  20. Převedení barevného obrázku na černobílý
  21. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  22. Nastavení křivek
  23. Režimy prolnutí
  24. Příprava obrazů pro komerční tisk
  25. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  26. Nastavení expozice a tónování HDR
  27. Filtr
  28. Rozostření
  29. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  30. Nastavení selektivní barvy
  31. Nahrazení barev objektů
 13. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Nedestruktivní úpravy v aplikaci Camera Raw
  10. Kruhový filtr v Camera Raw
  11. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  12. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  13. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  14. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  15. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  16. Přehled funkcí | Adobe Camera Raw | verze z roku 2018
  17. Přehled nových funkcí
  18. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  19. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 14. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 15. Transformace obrázků
  1. Transformace objektů
  2. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  3. Oříznutí a narovnání fotografií
  4. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  5. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  6. Úběžný bod
  7. Používání filtru Zkapalnění
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
  10. Pokřivení
  11. Transformace
  12. Panoráma
 16. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
 17. Text
  1. Práce s písmy OpenType SVG
  2. Formátování znaků
  3. Formátování odstavců
  4. Vytváření textových efektů
  5. Úpravy textu
  6. Mezery mezi řádky a znaky
  7. Arabský a hebrejský text
  8. Písma
  9. Řešení potíží s písmy
  10. Asijský text
  11. Vytváření textu
  12. Chyba textového modulu při použití textového nástroje v aplikaci Photoshop | Windows 8
  13. Sazba pro celý svět pro asijská písma
  14. Přidávání a úpravy textu v aplikaci Photoshop
 18. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 19. Filtry a efekty
  1. Používání filtru Zkapalnění
  2. Použití galerie nástroje Rozostření
  3. Základy používání filtrů
  4. Přehled efektů filtrů
  5. Přidávání světelných efektů
  6. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  7. Použití filtru Olejová malba
  8. Efekty a styly vrstev
  9. Použití specifických filtrů
  10. Rozmazání oblastí obrazu
 20. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 21. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Duplexy
  8. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  9. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  10. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 22. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 23. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Práce s profily barev
  5. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  6. Správa barev v dokumentech při tisku
  7. Správa barev pro importované obrazy
  8. Kontrolní náhled barev
 24. Autenticita obsahu
  1. Informace o pověření k obsahu
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro přiřazení autorství ke kreativnímu dílu
 25. Trojrozměrné zobrazení a zpracování technických obrazů
  1. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených 3D funkcí
  2. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  3. Tisk 3D objektů
  4. 3D malování
  5. Vylepšení panelu 3D | Photoshop
  6. Základní pojmy a nástroje zobrazení 3D
  7. 3D vykreslení a uložení
  8. Vytváření 3D objektů a animací
  9. Balíčky obrázků
  10. 3D pracovní postupy
  11. Měření
  12. Soubory DICOM
  13. Photoshop a MATLAB
  14. Počítání objektů v obrazu
  15. Kombinování a převádění 3D objektů
  16. Úpravy 3D textury
  17. Nastavení expozice a tónování HDR
  18. Nastavení panelu 3D

Funkce Vylepšit umožňuje vylepšit kvalitu obrázku za účelem velkoformátového tisku nebo zvýšení rozlišení oříznutého obrázku.

Poznámka:

Počínaje verzí 13.2 modulu Adobe Camera Raw (vydání z března 2021) dochází k přejmenování funkce Vylepšit detaily na Detaily RAW.

Funkce Vylepšit zahrnuje několik prvků, mezi něž patří funkce Detaily RAW nebo Super rozlišení, které souží k vylepšení kvality obrázku v modulu Camera Raw. 

Funkce Detaily RAW, dříve Vylepšit detaily, umožňuje dosáhnout ostrých detailů, přesnějšího vykreslování hran, vylepšeného vykreslování barev a v neposlední řadě také méně artefaktů. Rozlišení vylepšeného obrázku odpovídá tomu původnímu. Tato funkce je obzvláště vhodná na velké displeje a pro tisk, které odhalí i nejjemnější detaily. K podporovaným typům souborů patří mozaikové soubory RAW z fotoaparátů se snímači Bayer (Canon, Nikon, Sony a další) a snímači Fujifilm X-Trans.

Funkce Super rozlišení, kterou jsme představili ve verzi 13.2 modulu Camera Raw, pomáhá vytvořit vylepšený obrázek podobně jako funkce Detaily RAW, ale s 2krát větším rovinným rozlišením. Znamená to, že vylepšený obrázek bude 2krát širší a 2krát vyšší než původní obrázek, tedy bude mít 4krát více pixelů. Tuto funkci lze použít u stejných typů souborů jako u funkce Detaily RAW a navíc i u souborů ve formátu JPEG a TIFF. Funkce Super rozlišení je obzvláště vhodná ke zvýšení rozlišení oříznutého obrázku.

Minimální systémové požadavky

K použití funkce Vylepšit musí váš počítač splňovat tyto minimální technické specifikace:

 • (Mac) macOS Mojave (verze 10.14) nebo novější
 • (Windows) Windows 10 verze 1903 nebo novější. Více informací naleznete v historii aktualizací Windows 10.
 • Systémové požadavky na GPU naleznete v části Požadavky pro funkce urychlované GPU. Funkce Detaily RAW i funkce Super rozlišení intenzivně využívají dostupnou grafickou kartu a mohou využívat i externí grafickou kartu (eGPU), je-li k dispozici.

Jak použít funkci Detaily RAW

 1. Otevřete v aplikaci Camera Raw podporovaný obrázek.

 2. Ve filmovém pásu na zvolený obrázek klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo podržte stisknutou klávesu Control a klikněte (Mac OS) a v kontextové nabídce vyberte položku Vylepšit.

  Vyberte z kontextové nabídky filmového pásu funkci Vylepšit
  Vyberte z kontextové nabídky filmového pásu funkci Vylepšit

  Poznámka:
 3. Ujistěte se, že v dialogovém okně Náhled funkce Vylepšit je zvolená funkce Detaily RAW. Klikněte a podržte kurzor nad zvýrazněnou oblastí, abyste získali náhled původního obrázku. Když kliknete pravým tlačítkem a táhnete myší po ploše náhledu, můžete zobrazit další části obrázku.

  Celý obrázek zobrazíte kliknutím na ikonu zmenšit zobrazení v pravém dolním rohu obrazovky.

  Funkce Detaily RAW použitá v modulu Camera Raw
  Funkce Detaily RAW použitá v modulu Camera Raw

 4. Kliknutím na tlačítko Vylepšit vytvoříte vylepšenou verzi DNG obrázku. Vylepšený obrázek je pojmenovaný stejně jako původní soubor, pouze se připojí koncovka Vylepšeno.dng.

Poznámka:
 • Obrázek lze vylepšit pouze jednou, funkci Detaily RAW tedy nelze použít na jeden obrázek vícekrát.
 • Náhled funkce Detaily RAW není nijak zvětšený.

Podporované formáty pro funkci Detaily RAW

Funkci Detaily RAW lze použít pouze na mozaikové soubory RAW z fotoaparátů se snímači Bayer a X-Trans.

Nepodporované formáty souborů pro funkci Detaily RAW

Funkci Detaily RAW nelze použít na následující typy zdrojových obrázků:

 • Soubory jiného formát než RAW, jako jsou soubory JPEG, TIFF a HEIC.
 • Lineární soubory DNG (včetně obrazů HDR a panoramatických obrázků DNG, které byly vytvořeny dříve v aplikaci Lightroom nebo Camera Raw)
 • Náhledy DNG a Smart Preview
 • Monochromatické soubory RAW (například Leica M MONOCHROM)
 • Čtyřbarevné fotoaparáty
 • Obrázky ze snímače Foveon
 • Fotoaparáty Fujifilm se snímači SR, EXR nebo mozaikovými snímači 2x4.
 • Soubory Canon S-RAW/M-RAW
 • Malé soubory RAW z fotoaparátů Nikon
 • Soubory PSR (Pentax Pixel Shift Resolution)
 • Soubory Sony ARQ

Jak použít funkci Super rozlišení

 1. Otevřete obrázek v modulu Camera Raw.

 2. Ve filmovém pásu na zvolený obrázek klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo podržte stisknutou klávesu Control a klikněte (Mac OS) a v kontextové nabídce vyberte položku Vylepšit.

  Vyberte z kontextové nabídky filmového pásu funkci Vylepšit
  Vyberte z kontextové nabídky filmového pásu funkci Vylepšit

 3. V dialogovém okně Náhled funkce Vylepšit vyberte možnost Super rozlišení. Zobrazí se odhadovaný čas dokončení vylepšování snímku. Po vylepšení klikněte a podržte kurzor nad zvýrazněnou oblastí, abyste získali náhled původního obrázku. Když kliknete pravým tlačítkem a táhnete myší, můžete zobrazit další části obrázku.

  Ikona zmenšit zobrazení v pravém dolním rohu obrazovky umožňuje zobrazit celý obrázek.

  Funkce Super rozlišení použitá v modulu Camera Raw za účelem zdvojnásobení rozlišení obrázku
  V modulu Camera Raw byla použita funkce Super rozlišení, která zdvojnásobuje rozlišení obrázku

 4. Kliknutím na tlačítko Vylepšit vytvoříte vylepšenou verzi DNG obrázku. Vylepšený obrázek je pojmenovaný stejně jako původní soubor, pouze se připojí koncovka .dng.

Poznámka:
 • V aplikaci Photoshop nelze použít funkciSuper rozlišení pokud vyberete Filtr > Filtr Camera Raw. Chcete-li tuto funkci použít, otevřete obrázek vybráním Soubor > Otevřít. Soubory RAW se ve výchozím nastavení otevírají v dialogovém okně Camera Raw. Chcete-li otevřít soubory JPEG nebo TIFF, zvolte Úpravy > Předvolby > Camera Rawa na kartě Zpracování souborů nastavte JPEG nebo TIFF na hodnotu Automaticky otevírat všechny podporované soubory JPEG nebo TIFF.
 • Obrázek lze vylepšit pouze jednou, funkci Super rozlišení tedy nelze použít na jeden obrázek vícekrát.
 • Náhled funkce Super rozlišení se zobrazuje v 2násobném rovinném zvětšení.

Obrázek lze vylepšit rychle klávesovou zkratkou

Obrázek lze rychle vylepšit i bez dialogového okna Náhled funkce Vylepšit tím, že přidržíte klávesu Option (macOS) / Alt (Win) při výběru položky Vylepšit v kontextové nabídce. Bude použita poslední zvolená možnost v dialogovém oknu Náhled funkce Vylepšit (funkce Detaily RAW nebo Super rozlišení).

Jak vylepšit několik obrázků najednou

Označte obrázky na filmovém pásu a potom vyberte z kontextové nabídky možnost Vylepšit.  V dialogovém okně Náhled funkce Vylepšit se zobrazí náhled prvního označeného obrázku z filmového pásu. Na označené obrázky bude použita poslední zvolená možnost (funkce Detaily RAW nebo Super rozlišení). Výběr lze změnit. Nakonec klikněte na možnost Vylepšit fotografie a vylepšení bude použito.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.