Příručka uživatele Zrušit

Práce s vrstvami v aplikaci Photoshop na iPadu

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a další produkty a služby Adobe
  1. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  2. Práce se soubory aplikace Photoshop v aplikaci InDesign
  3. Materiály aplikace Substance 3D pro Photoshop
  4. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
 4. Photoshop na iPadu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
 5. Photoshop na webu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Časté otázky
  2. Systémové požadavky
  3. Klávesové zkratky
  4. Podporované typy souborů
  5. Úvod do pracovní plochy
  6. Otevření cloudových dokumentů a práce s nimi
  7. Funkce generativní umělé inteligence
  8. Základní koncepty úprav
  9. Rychlé akce
  10. Práce s vrstvami
  11. Retušování a odstraňování nedostatků
  12. Rychlé výběry
  13. Vylepšení obrazu pomocí vrstev úprav
  14. Přesouvání, transformace a oříznutí obrázků
  15. Kreslení a malování
  16. Práce s textovými vrstvami
  17. Spolupráce s uživateli na webu
  18. Správa nastavení aplikace
 6. Photoshop (beta) (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Začínáme s betaverzemi aplikací Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na počítači
 7. Generativní umělá inteligence (není k dispozici v kontinentální Číně) 
  1. Časté týkající se generativní umělé inteligence v aplikaci Photoshop
  2. Generativní výplň v aplikaci Photoshop na počítači
  3. Generativní rozšíření v aplikaci Photoshop na počítači
  4. Funkce generativní umělé inteligence v aplikaci Photoshop na webu
  5. Generativní variace v aplikaci Photoshop na iPadu
 8. Autenticita obsahu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Pověření k obsahu v aplikaci Photoshop
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro atribuci kreativního díla
 9. Dokumenty v cloudu (nejsou k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Pozvání uživatelů k úpravám cloudových dokumentů
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 10. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Předvolby
  3. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Photoshop
  4. Vytváření dokumentů
  5. Vkládání souborů
  6. Výchozí klávesové zkratky
  7. Přizpůsobení klávesových zkratek
  8. Galerie nástrojů
  9. Předvolby výkonu
  10. Použití nástrojů
  11. Přednastavení
  12. Mřížka a vodítka
  13. Dotyková gesta
  14. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  15. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  16. Technologické náhledy
  17. Metadata a poznámky
  18. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  19. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  20. Pravítka
  21. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  22. Nastavení sloupců pro obraz
  23. Příkaz Zpět a historie
  24. Panely a nabídky
  25. Umísťování elementů pomocí přitahování
  26. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
 11. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 12. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 13. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
 14. Výběry
  1. Začínáme s výběry
  2. Provádění výběrů v kompozici
  3. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Úpravy výběrů obrazových bodů
  7. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  8. Vytvoření dočasné rychlé masky
  9. Výběr rozsahu barev v obrázku
  10. Změna cest na hranice výběru a naopak
  11. Základní informace o kanálech
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
 15. Úpravy obrázků
  1. Nahrazení barev objektů
  2. Pokřivení perspektivy
  3. Redukce chvění fotoaparátu
  4. Příklady použití retušovacího štětce
  5. Export vyhledávacích tabulek barev
  6. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  7. Jak fungují úpravy barev
  8. Použití nastavení Jas a kontrast
  9. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  10. Nastavení úrovní
  11. Nastavení odstínu a sytosti
  12. Úprava živosti
  13. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  14. Provádění rychlých úprav tónů
  15. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  16. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  17. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  18. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  19. Srovnání barev v obraze
  20. Oříznutí a narovnání fotografií
  21. Převedení barevného obrázku na černobílý
  22. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  23. Nastavení křivek
  24. Režimy prolnutí
  25. Příprava obrazů pro komerční tisk
  26. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  27. Nastavení expozice a tónování HDR
  28. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  29. Nastavení selektivní barvy
 16. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Kruhový filtr v Camera Raw
  10. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  11. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  12. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  13. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  14. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  15. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  16. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 17. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 18. Vylepšení a transformace obrázku
  1. Nahrazení oblohy na snímcích
  2. Transformace objektů
  3. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  4. Oříznutí a narovnání fotografií
  5. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  6. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  7. Úběžný bod
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
 19. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
  27. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
 20. Text
  1. Přidání a úpravy textu
  2. Sjednocený textový modul
  3. Práce s písmy OpenType SVG
  4. Formátování znaků
  5. Formátování odstavců
  6. Vytváření textových efektů
  7. Úpravy textu
  8. Mezery mezi řádky a znaky
  9. Arabský a hebrejský text
  10. Písma
  11. Řešení potíží s písmy
  12. Asijský text
  13. Vytváření textu
 21. Filtry a efekty
  1. Používání filtru Zkapalnění
  2. Použití galerie nástroje Rozostření
  3. Základy používání filtrů
  4. Přehled efektů filtrů
  5. Přidávání světelných efektů
  6. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  7. Použití filtru Olejová malba
  8. Používání filtru Zkapalnění
  9. Efekty a styly vrstev
  10. Použití specifických filtrů
  11. Rozmazání oblastí obrazu
 22. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 23. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Duplexy
  5. Práce s profily barev
  6. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  7. Správa barev v dokumentech při tisku
  8. Správa barev pro importované obrazy
  9. Kontrolní náhled barev
 24. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 25. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 26. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  8. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  9. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 27. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 28. Řešení problémů
  1. Opravené problémy 
  2. Známé problémy
  3. Optimalizace výkonu aplikace Photoshop
  4. Základní postupy při řešení potíží
  5. Poradce při potížích s chybovým ukončením nebo zamrznutím aplikace
  6. Řešení chyb programu
  7. Řešení chyb zaplnění odkládacího disku
  8. Řešení problémů s grafickým procesorem a ovladačem grafické karty
  9. Vyhledání chybějících nástrojů
  10. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených funkcí

Osvojte si základy práce s vrstvami v aplikaci Photoshop na iPadu.

Témata v tomto článku:

Práce s vrstvami 

Vrstvy obsahují obrázky, písma a objekty, které tvoří soubor s vrstvami. Vrstvy umožňují přesouvat a upravovat obsah na jedné vrstvě, aniž by to ovlivnilo obsah v jiných vrstvách. Vrstvy se používají k provádění takových úloh, jako je skládání více obrázků, přidávání textu do obrázku a aplikování filtrů a úprav.

Vrstvy jsou uspořádány do balíčku a lze je zobrazit klepnutím buď na kompaktní nebo podrobné zobrazení vrstev na  hlavním panelu v pracovní ploše.

Vytváření úžasných kompozic

Zobrazení vrstev

Můžete si vybrat, že chcete zobrazit vrstvy v dokumentu a další informace o vrstvách z hlavního panelu. Dostupné volby zobrazení vrstev jsou kompaktní zobrazení, detailní zobrazení nebo skrytí vrstev.

Kompaktní zobrazení vrstev

Kompaktní zobrazení vrstev

Klepnutím na na hlavním panelu můžete zobrazit pouze miniatury vrstev. Přejeďte prstem doleva po miniatuře a zobrazí se použitá maska, pokud byla na vrstvu nějaká použita.

Detailní zobrazení vrstev

Klepnutím na na hlavním panelu můžete zobrazit názvy vrstev, viditelnost a miniatury vrstvy a použitou masku, pokud byla na vrstvu nějaká použita.

Kompaktní zobrazení vrstev

Skrytí vrstvy

Odznačením kompaktního zobrazení vrstev a detailního zobrazení vrstev skryjete obě zobrazení vrstev z plátna.

Zobrazení generativních variací na panelu Vlastnosti

Zavedeno v aplikaci Photoshop na iPadu 5.0 (vydání ze září 2023)

V aplikaci Photoshop na iPadu si můžete vybrat z variant obrázku, které byly dříve vytvořeny pomocí funkce Generativní výplň v aplikaci Photoshop na počítači nebo Photoshop na webu, a pak experimentovat a vytvářet variace objektů, efektů nebo dokonce vzorů generovaných umělou inteligencí.

Vyberte vrstvu Generativní výplň v souboru PSD, přejděte na Vlastnosti vrstvy, pak přejděte na vrstvu Generativní a vyberte preferovanou možnost na panelu Variace

S variacemi na generativní vrstvě je možné cokoli – vyzkoušejte si, co všechno můžete vytvořit v aplikaci Photoshop na počítači nebo Photoshop na webu.

Poznámka:

Funkce Generativní výplň ještě není na iPadu k dispozici, ale funkce generativních variací je navržena tak, aby podporovala generativní vrstvy vytvořené v aplikaci Photoshop na počítači a Photoshop na webu.

Vlastnosti vrstvy

Klepnutím na   na hlavním panelu přejděte k vlastnostem vrstvy:

Miniatura: Zobrazí miniaturu a název vrstvy.

Volby prolnutí: Pomocí voleb prolnutí Krytí a Režim prolnutí můžete vytvořit různé speciální efekty.

 • Krytí: Posuvníkem Krytí můžete upravit celkovou úroveň krytí vrstvy. Krytí určuje, do jaké míry je vybraná vrstva zakryta nebo odhalena. Vrstva s krytím 1 % je téměř zcela průhledná, zatímco vrstva s krytím 100 % je neprůhledná. Další informace o tom, jak v aplikaci Photoshop funguje krytí, naleznete v tématu Krytí a prolnutí vrstev.
 • Režim prolnutí: Režim prolnutí vrstvy určuje, jak se její obrazové body smíchají se spodními obrazovými body v obrázku. Můžete si vybrat ze seznamu speciálních efektů využívajících režim prolnutí, který je dostupný v rozevírací nabídce. Další informace o režimech prolnutí v aplikaci Photoshop naleznete v tématu Režimy prolnutí.
Vlastnosti vrstvy

Přidat vrstvu úprav: Přidá k aktuální vrstvě vrstvu úprav s následujícími možnostmi: Jas a kontrast, Černá a bílá, Vyvážení barev, Křivky, Expozice, Odstín a sytost, Úrovně a Živost.

Efekty: Tato funkce dosud není na iPadu podporována.Společnost Adobe pracuje na přidání dalších funkcí a pracovních postupů aplikace Photoshop, které bude možné v příštích verzích použít na iPadu.

Inteligentní filtry: Tato funkce dosud není na iPadu podporována. Společnost Adobe pracuje na přidání dalších funkcí a pracovních postupů aplikace Photoshop, které bude možné v příštích verzích použít na iPadu.

Rozměry: Zobrazuje rozměry hranic aktuální vrstvy.

Přidání a pojmenování vrstvy

Klepnutím na  na hlavním panelu přidáte novou vrstvu. Nová vrstva se vloží nad aktuálně vybranou vrstvu. Chcete-li pojmenovat nebo přejmenovat vrstvu, otevřete detailní zobrazení vrstev (). Poklepáním na název vrstvy otevřete dialogové okno Přejmenovat vrstvu. Zadejte název vrstvy a klepnutím na možnost Přejmenovat potvrďte název.

Dlouhým stisknutím můžete také vyvolat další volby vrstvy – Nová vrstva, Vrstva úprav, Nová prázdná skupina a Vložit jako novou vrstvu.

Viditelnost vrstvy

Obsah určité vrstvy můžete zobrazit nebo skrýt pomocí volby Viditelnost vrstvy (), která je dostupná na hlavním panelu. Klepnutím na  na hlavním panelu nebo v podrobném zobrazení vrstev skryjete obsah vybrané vrstvy. Opětovným klepnutím zobrazíte obsah této vrstvy. 

Maska vrstvy

Chcete-li zobrazit části vrstvy, můžete do vrstvy přidat masku a skrýt ostatní části klepnutím na ikonu masky vrstvy (). V oblastech, kde je vrstva maskovaná (skrytá), budou zobrazeny vrstvy, které se nacházejí pod ní. Maskování vrstev je užitečná kompoziční technika, pomocí které můžete zkombinovat více fotografií do jednoho obrázku nebo třeba z fotografie odebrat nějakou osobu či předmět.

Masku vrstvy můžete upravit tím, že k maskované oblasti přidáte další plochy nebo od ní některé plochy odeberete. Oblasti vrstvy, které na masce vybarvíte černou barvou, budou skryté, zatímco oblasti vybarvené bílou barvou budou viditelné. Oblasti vrstvy, které na masce vybarvíte odstíny šedi, se zobrazí s různými stupni průhlednosti.

Klepnutím na viditelnost masky () dočasně změníte masku na neviditelnou, takže si můžete prohlédnout celou vrstvu bez aplikované masky. 

Standardně je vrstva nebo skupina svázaná se svou maskou vrstvy. Chcete-li přerušit vazbu mezi vrstvou a maskou, klepněte na (). Poté budete moct pohybovat obrazem vrstvy a maskou nezávisle na sobě.

Ořezová maska

Ořezová maska umožňuje použít obsah vrstvy k maskování vrstev nad ní. Maskování je určeno obsahem spodní neboli základní vrstvy. Neprůhledný obsah základní vrstvy ořízne (zobrazí) obsah vrstev nad ní v ořezové masce. Ostatní obsah v oříznuté vrstvě se zamaskuje. Když je vybrána vrstva k oříznutí, klepněte na ikonu ořezové masky () a vrstva pod ní se použije k oříznutí vrstvy. Nahoru lze umístit další vrstvy a oříznout na stejný tvar.

Horní vrstva je vrstva, která se ořízne. Prostřední vrstva určuje, co se ořízne. Spodní vrstva je nejnižší vrstva, která se zobrazí skrz ostatní vrstvy při oříznutí horní vrstvy.

Přidání ořezové masky v aplikaci Photoshop na iPadu
Přidání ořezové masky v aplikaci Photoshop na iPadu

Filtry a úpravy

Klepnutím na na hlavním panelu můžete vyvolat panel Filtry a úpravy.

Gaussovské rozostření: Aplikuje na vrstvu vybrané množství (od 0,1 do 1 000) gaussovského rozostření.

Invertovat: Invertujte obsah vrstvy.

Zkapalnění: Umožňuje opravovat a upravovat obrázky a odstraňovat deformace.

Filtr Zkapalnění je nyní k dispozici v části Filtry a úpravy v aplikaci Photoshop na iPadu

Filtr Zkapalnění je nyní k dispozici na iPadu

Zavedeno v aplikaci Photoshop na iPadu 4.8 (verze z července 2023)

Pomocí filtru Zkapalnění   můžete na iPadu provádět opravy a úpravy obrázků, odstraňovat deformace a vytvářet úžasné umělecké efekty.

Úpravou velikosti štětce můžete obrazové body pokřivit, vyhladit, zkroutit, zvětšit nebo zvětšit a provádět jemné nebo radikální úpravy. 

Filtr Zkapalnění je nyní k dispozici na iPadu
Filtr Zkapalnění je nyní k dispozici na iPadu

Přidávání efektů vrstvy Tah a Vržený stín

Zavedeno v aplikaci Photoshop na iPadu 4.7 (verze z června 2023)

Přejděte na Vlastnosti vrstvy > Efekty > Přidat efekt vrstvy a přidejte na vrstvu efekt Tah nebo Vržený stín.

Přidávání efektů vrstvy v aplikaci Photoshop na iPadu

Vámi určená vrstva bude označena ikonou   a budete moct provádět různé úpravy pomocí posuvníků, jako je Režim prolnutíKrytíVelikost, Vzdálenost, Rozšíření, VelikostPoloha.

Efekty vržení stínů v aplikaci Photoshop na iPadu

Pomocí ikony se třemi tečkami můžete získat přístup k nabídce Akce efektů vrstvy a skrýt nebo odstranit akce nebo obnovit výchozí nastavení.

Pomocí ikony se třemi tečkami můžete získat přístup k nabídce Akce efektů vrstvy a skrýt nebo odstranit akce nebo obnovit výchozí nastavení.

Akce s vrstvami

Klepnutím na na hlavním panelu můžete vyvolat panel Akce s vrstvami.

Zamknout vrstvu: Uzamkne vrstvu, aby ji nebylo možné upravovat.

Odstranit vrstvu: Odstraní aktivní vrstvu.

Přejmenovat vrstvu: Přejmenuje aktivní vrstvu.

Přidat vrstvu úprav: Přidá k vybrané vrstvě vrstvu úprav.

Přidávání efektů vrstev: Přidává Tah nebo Vržený stín efekty vrstvy do vrstvy

Povolit režim vícenásobného výběru: Umožňuje vybrat více vrstev.

Duplikovat vrstvu: Duplikuje aktivní vrstvu.

Kopírovat vrstvu: Umožňuje zkopírovat výběr nebo vrstvu, kterou chcete vložit.

Vybrat vše: Vybere veškerý obsah aktivní vrstvy.

Načíst jako výběr: Vybere všechny neprůhledné oblasti ve vrstvě, popř. všechny nemaskované oblasti, pokud existuje maska vrstvy. Výběr těchto oblastí je užitečný, když chcete vybrat text nebo obsah obrázku, který je ohraničený průhlednými oblastmi nebo obsahuje průhledné oblasti, nebo když chcete vytvořit výběr, který neobsahuje maskované oblasti ve vrstvě.

Převod na inteligentní objekt: Transformuje operace na vrstvě—Změna velikosti a otočení, Zkosení, Deformovata Perspektiva—beze ztráty původních obrazových dat nebo kvality, protože tyto transformace neovlivňují původní obrazová data.


Sloučit vrstvy:
Sloučí všechny vrstvy vícevrstvého dokumentu do jedné roviny.

Sloučit dolů: Sloučí aktivní vrstvu s vrstvou pod ní.

Sloučit viditelné: Sloučí všechny viditelné vrstvy do aktivní vrstvy.

Panel akcí s vrstvami v aplikaci Photoshop na iPadu
Panel akcí s vrstvami v aplikaci Photoshop na iPadu

Cílová vrstva na plátně

Vyberte preferovanou vrstvu nebo ohraničovací rámeček přímo na plátně, aniž byste museli přecházet do zobrazení miniatur na hlavním panelu.Nebo po výběru klepněte mimo ohraničovací rámeček transformace a vrstvu přesuňte.

Můžete také přidávat text do obrázků, aplikovat filtry a provádět úpravy, vše snadno a rychle.

Tato funkce je ve výchozím nastavení zapnutá, ale lze ji vypnout v nastavení nástroje pro přesun. Přepnutím mezi jednotlivými vrstvamiskupinou můžete pracovat s jednotlivými nebo skupinovými vrstvami. 

Správa vrstev

Výběr více vrstev

Můžete vybrat více vrstev, se kterými chcete pracovat. Vyberte kompaktní zobrazení vrstev nebo podrobné zobrazení vrstev a klepněte na ikonu akce s vrstvami (). V otevřeném panelu akcí s vrstvami vyberte možnost Povolit režim vícenásobného výběru. V režimu výběru vrstev se vedle každé miniatury vrstvy v zobrazení vrstev zobrazí zaškrtávací políčko. Klepněte na zaškrtávací políčka vedle miniatur vrstev, které chcete vybrat. Klepněte na tlačítko Hotovo v režimu výběru vrstev nebo klepnutím na tlačítko Zrušit ukončete výběr.

Seskupení a rozdělení skupiny vrstev

Způsobem popsaným výše vyberte více vrstev, které chcete seskupit dohromady. Klepnutím na ikonu složky () seskupte vrstvy dohromady. Chcete-li vrstvy rozdělit, postupujte takto:

 1. Vyberte seskupenou vrstvu.
 2. Na hlavním panelu klepněte na ikonu tří teček ().
 3. Klepnutím na ikonu otevřené složky () zrušte seskupení vrstev. 

Změna pořadí vrstev

Chcete-li změnit pořadí vrstvy, stiskněte dlouze miniaturu vrstvy, kterou chcete přesunout, a poté ji přesuňte na požadované místo v balíčku vrstev. 

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.