Om lokale justeringer

Kontrolelementerne under billedjusteringsfanerne i Camera Raw påvirker farven og tonen i et helt foto. Når du vil justere et bestemt område af et foto (eller foretage lokale justeringer, f.eks. arbejde med kontrast- og lysstyrkeforskel), kan du bruge værktøjet Justeringspensel, værktøjet Gradueret filter eller værktøjet Radialfilter i Camera Raw.

Med værktøjet Justeringspensel kan du vælge, om du vil anvende Belysning, Klarhed, Lysstyrke og andre justeringer ved at "male" dem på fotografiet.

Med værktøjet Gradueret filter kan du anvende de samme typer justeringer gradvist over et område af et foto. Du kan gøre området så bredt eller så smalt, som du vil.

Med værktøjet Radialfilter kan du tegne et elliptisk område rundt om motivet og selektivt anvende justeringer enten udenfor eller inde i det markerede område. Du kan finde flere oplysninger i Radialfilter i Camera Raw.

Du kan anvende begge typer af lokale justeringer på et vilkårligt fotografi. Du kan synkronisere lokale justeringsindstillinger på tværs af flere markerede billeder. Du kan også oprette lokale justeringsforudindstillinger, så du hurtigt kan genanvende en effekt, som du bruger ofte.

Man er nødt til at eksperimentere for at opnå de ønskede lokale justeringer i Camera Raw. Det anbefales at vælge et værktøj og angive de ønskede indstillinger og derefter anvende justeringen på fotoet. Derefter kan du gå tilbage og redigere din justering eller anvende en ny.

Der er ingen af de justeringer, der anvendes i Camera Raw, heller ikke lokale farvejusteringer, som er ødelæggende. De anvendes aldrig permanent på fotoet. Lokale justeringer gemmes med et billede i en XMP-sidecar-fil eller i Camera Raw-databasen, afhængigt af de angivne Camera Raw-indstillinger.

Video | Oprettelse af belysninger, der ser naturlige ud

Video | Oprettelse af belysninger, der ser naturlige ud
Photoshop Principal Product Manager Bryan O'Neil Hughes forklarer, hvordan man kan justere belysningen for at balancere motiv og baggrund i dette afsnit af Photoshop Playbook.
Bryan O'Neil Hughes

Anvende lokale justeringer med værktøjet Justeringspensel i Camera Raw

 1. Vælg værktøjet Justeringspensel  på værktøjslinjen (eller tryk på K).

  Camera Raw åbner indstillingerne for værktøjet Justeringspensel under Histogram og indstiller maskeringstilstanden til Ny.

 2. Vælg den type justering, du vil udføre, i indstillingerne for værktøjet Justeringspensel, ved at trække en effektskydeknap.

  Bemærk:

  De tilgængelige effekter afhænger af, om du arbejder i Processversion 2012, 2010 eller 2003, som angivet. For at opdatere et foto til PV2012 skal du klikke på udråbstegn-ikonet i nederste højre hjørne af billedeksemplet.

  Temperatur

  Justerer farvetemperaturen for et område af billedet, hvilket gør det varmere eller koldere. Et gradueret filter med temperatureffekt kan forbedre billeder, der er taget i blandede lysforhold.

  Farvetone

  Kompenserer for en grøn eller magenta farvetone.

   

  Belysning

  Indstiller billedets overordnede lysstyrke. Hvis en lokal belysningskorrektion anvendes, kan man opnå resultater svarende til traditionelt arbejde med kontrast- og lysstyrkeforskel.

  Højlys

  Gendanner detaljer i overbelyste højlysområder i et billede.

   

  Skygger

  Gendanner detaljer i underbelyste skyggeområder i et billede.

  Hvide

  Justerer de hvide punkter i et fotografi

  Sorte

  Justerer de sorte punkter i et fotografi

  Lysstyrke

  Justerer billedets lysstyrke med større effekt i mellemtonerne.

  Kontrast

  Justerer billedets kontrast med større effekt i mellemtonerne. 

  Farvemætning

  Ændrer farvens livlighed eller renhed.

  Klarhed

  Føjer dybde til et billede ved at øge lokale kontraster.

  Fjern tåge

  Reducerer eller øger eksisterende tåge i et fotografi

  Skarphed

  Forstærker kantdefinitionen for at fremhæve detaljer i et foto. En negativ værdi slørrer detaljer.

  Støjreduktion

  Reducerer luminansstøj, som kan blive tydelig, når skyggeområder åbnes.

  Moiréreduktion

  Fjerner moiréartefakter eller farveudjævning.

  Rens kant

  Fjerner kantfarver langs kanter. Se Fjern lokale farvekanter.

  Farve

  Anvender en tone på det markerede område. Vælg farvetone ved at klikke på farveeksempelboksen til højre for navnet på effekten.

  Bemærk:

  Klik på plusikonerne (+) eller minusikonerne (–) for at øge eller mindske effekten med en forudindstillet mængde. Klik flere gange for at vælge en stærkere justering. Dobbeltklik på skydeknappen for at nulstille effekten til nul.

 3. Angiv penselindstillinger:

  Størrelse

  Angiver diameteren på penselspidsen i pixel.

  Udtynding

  Styrer hårdheden på penselstrøget.

  Forløb

  Styrer graden af justering.

  Tæthed

  Styrer mængden af gennemsigtighed i penselstrøget.

  Autoafmasking

  Begrænser penselstrøg til områder med lignende farve.

  Vis maske

  Viser/skjuler maskelag i billedeksemplet.

 4. Flyt værktøjet Justeringspensel over billedet.

  Trådkorsikonet viser anvendelsespunktet. Den udfyldte cirkel angiver penselstørrelsen. Den sort-hvide stiplede cirkel indikerer udtyndingsmængden.

  Bemærk:

  Hvis Fjer er angivet til 0, indikerer den sort-hvide cirkel penselstørrelsen. I forbindelse med meget små udtyndingsmængder er den udfyldte cirkel måske ikke synlig.

 5. Mal med værktøjet Justeringspensel i den del af billedet, som skal justeres.

  Når du slipper museknappen, vises en tegnestift  på anvendelsespunktet. I indstillingerne for værktøjet Justeringspensel ændres masketilstanden til Tilføj.

 6. (Valgfrit) Finjuster justeringen ved at benytte en af følgende fremgangsmåder:
  • Træk i en af effektskydeknapperne i indstillingerne for værktøjet Justeringspensel for at tilpasse effekten i billedet.
  • Tryk på V for at skjule eller vise tegnestiftikonet.
  • Hvis du vil vise/skjule maskelaget, skal du bruge indstillingen Vis maske, trykke på Y eller placere markøren over tegnestiftikonet.

  Bemærk:

  Hvis du vil tilpasse farven på maskelaget, skal du klikke på farveprøven ved siden af indstillingen Vis maske. Vælg derefter en ny farve i farvevælgeren.

  • Hvis du vil fortryde en del af justeringen, skal du klikke på Slet i indstillingerne for værktøjet Justeringspensel og male over justeringen.

  Bemærk:

  Hvis du vil oprette en slettepensel med andre egenskaber ud fra den aktuelle justeringspensel, skal du klikke på menuknappen for lokale justeringsindstillinger  og vælge en separat slettestørrelse. Angiv derefter størrelsen, udtyndingen, forløbet og tætheden til viskelæderet.

  • Fjern justeringen helt ved at markere tegnestiften og trykke på Delete.
  • Tryk på Ctrl+Z (Windows) eller Kommando+Z (Mac OS) for at annullere den sidste justering.
  • Klik på Slet alle nederst i indstillingerne for værktøjet for at fjerne alle justeringer med værktøjet Justeringspensel og angive masketilstanden til Ny.
 7. (Valgfrit) Klik på Ny for at anvende endnu en justering med værktøjet Justeringspensel og finjustere den efter behov ved hjælp af teknikkerne i trin 6.

  Bemærk:

  Når du arbejder med flere justeringer med Justeringspensel, skal du sørge for at aktivere tilføjelsestilstanden, så du kan skifte mellem dem. Klik på et tegnestiftikon for at vælge en justering og finjustere den.

Anvende lokale justeringer med værktøjet Gradueret filter i Camera Raw

 1. Vælg værktøjet Gradueret filter  på værktøjslinjen (eller tryk på G).

  Camera Raw åbner indstillingerne for værktøjet Gradueret filter under Histogram og indstiller maskeringstilstanden til Ny.

 2. Vælg den type justering, du vil udføre, i indstillingerne for værktøjet Gradueret filter, ved at trække skydeknappen for en af følgende effekter:

  Bemærk:

  De tilgængelige effekter afhænger af, om du arbejder i Processversion 2012, 2010 eller 2003, som angivet. For at opdatere et foto til PV2012 skal du klikke på udråbstegn-ikonet i nederste højre hjørne af billedeksemplet.

  Temperatur

  Justerer farvetemperaturen for et område af billedet, hvilket gør det varmere eller koldere. Et gradueret filter med temperatureffekt kan forbedre billeder, der er taget i blandede lysforhold.

  Farvetone

  Kompenserer for en grøn eller magenta farvetone.

  Belysning

  Indstiller billedets overordnede lysstyrke. Hvis et gradueret filter til belysning anvendes, kan man opnå resultater svarende til traditionelt arbejde med kontrast- og lysstyrkeforskel.

  Højlys

  Gendanner detaljer i overbelyste højlysområder i et billede.

  Skygger

  Gendanner detaljer i underbelyste skyggeområder i et billede.

  Hvide

  Justerer de hvide punkter i et fotografi

  Sorte

  Justerer de sorte punkter i et fotografi

  Lysstyrke

  Justerer billedets lysstyrke med større effekt i mellemtonerne.

  Kontrast

  Justerer billedets kontrast med større effekt i mellemtonerne.

  Farvemætning

  Ændrer farvens livlighed eller renhed.

  Klarhed

  Føjer dybde til et billede ved at øge lokale kontraster.

  Fjern tåge

  Reducerer eller øger eksisterende tåge i et fotografi

  Skarphed

  Forstærker kantdefinitionen for at fremhæve detaljer i fotoet. En negativ værdi slørrer detaljer.

  Støjreduktion

  Reducerer luminansstøj, som kan blive tydelig, når skyggeområder åbnes.

  Moiréreduktion

  Fjerner moiréartefakter eller farveudjævning.

  Rens kant

  Fjerner kantfarve langs kanter. Se Fjern lokale farvekanter.

  Farve

  Anvender en tone på det markerede område. Vælg farvetone ved at klikke på farveeksempelboksen til højre for navnet på effekten.

  Bemærk:

  Klik på plusikonet (+) eller minusikonet (–) for at øge eller mindske effekten med en forudindstillet mængde. Dobbeltklik på skydeknappen for at nulstille effekten til nul.

 3. Træk i fotoet for at anvende et gradueret filter hen over et område af fotoet.

  Filteret starter ved det røde punkt og den røde stiplede linje og fortsætter forbi det grønne punkt og den grønne stiplede linje.

  Masketilstanden skifter til Rediger i indstillingerne for værktøjet Gradueret filter.

 4. (Valgfrit) Finjuster filteret ved at benytte en af følgende fremgangsmåder:
  • Træk en af effektskydeknapperne i indstillingerne for værktøjet Gradueret filter for at tilpasse filteret.
  • Hvis du vil vise/skjule hjælpelinjemaskerne, skal du vælge indstillingen Maske (eller trykke på V).
  • Træk det grønne eller røde punkt for at udvide, sammentrække og rotere effekten frit.
  • Træk den sort-hvide stiplede linje for at forskyde effekten.
  • Placer markøren på den grøn-hvide eller rød-hvide stiplede linje, nær det grønne eller røde punkt, indtil der vises en dobbelt pil. Træk derefter for at udvide eller sammentrække effekten i den ende af området.
  • Placer markøren på den grøn-hvide eller rød-hvide stiplede linje, væk fra det grønne eller røde punkt, indtil der vises en buet, dobbelt pil. Træk derefter for at rotere effekten.
  • Fjern filteret ved at trykke på Delete.
  • Tryk på Ctrl+Z (Windows) eller Kommando+Z (Mac OS) for at annullere den sidste justering.
  • Brug indstillingen Maske til at aktivere maskevisualisering. Du kan også trykke på Y for at ændre indstillingen for Maske.
  • Klik på Slet alle nederst i indstillingerne for værktøjet for at fjerne alle effekter af værktøjet Gradueret filter og indstille masketilstanden til Ny.
 5. (Valgfrit) Klik på Ny for at anvende endnu en effekt med værktøjet Gradueret filter og finjustere den efter behov ved hjælp af teknikkerne i trin 4.

  Bemærk:

  Når du arbejder med flere Gradueret filter-effekter, kan du klikke på en maske for at vælge den pågældende effekt og finjustere den.

Rediger en Gradueret filter-forekomst ved hjælp af penselkontrolelementer

Du kan ændre Gradueret filter-masker ved hjælp af penselkontrolelementer. Når du har tilføjet en maske, skal du vælge indstillingen Pensel ud for Ny/Rediger for at få adgang til penselkontrolelementerne. Du kan også markere en Gradueret filter-forekomst og trykke på Skift + K.

Brug penslerne + og – efter behov.

Du kan se en videobeskrivelse af penselkontrolelementerne i Filter Brush in Adobe Camera Raw.

Bemærk:

Tilføj/Fjern-funktionen er kun tilgængelig for Photoshop CC-kunder, der bruger Camera Raw 8.5 eller nyere.

Anvend lokale justeringer med Farve-, Luminans- eller Dybdeområdemaske

Opdateret i oktober 2018-udgivelsen af Camera Raw

Ved hjælp af kontrolelementerne FarveområdemaskeLuminansområdemaske og Dybdeområdemaske kan du hurtigt oprette et præcist maskeringsområde på fotografiet til anvendelse af lokale justeringer.

Du starter ved at oprette en hurtig indledende maskeringsmarkering med Justeringspensler eller Radialfilter/Gradueret filter. Foretag derefter en mere nøjagtig markering med farveområdevælgeren for at tage farveprøver i maskeringsområdet. Brug luminansområdevælgeren eller -skydeknappen til at angive slutpunkter for luminansområdet til markeringsmasken eller dybdeområdevælgeren eller -skydeknappen til at angive slutpunkter for dybdeområdet til markeringsmasken.

Finjuster markering med Dybdeområdemaske

Bemærk:

Dybdeområdemaske er kun tilgængelig for billeder, der har indlejret dybdekortinformation. I øjeblikket er dette begrænset til HEIC-billeder, der er taget med Apple iPhone 7+, 8+ samt X, XS, XS MAX og XR (se listen over understøttede Apple iPhones) ved hjælp af portrættilstanden i den indbyggede iOS-kameraapp. Hvis der ikke er dybdeinfo for et billede, er Dybde-maskeringsindstillingen deaktiveret på rullelisten Områdemaske.

Når du har oprettet en indledende markeringsmaske med Justeringspensler eller Radialfilter/Gradueret filter, kan du finjustere maskeområdet, baseret på markeringens dybdeområde. Følg disse trin for at bruge dybdeområdemaskering:

 1. Åbn et foto i Adobe Camera Raw.

 2. Vælg værktøjet Justeringspensel, værktøjet Gradueret filter eller værktøjet Radialfilter fra værktøjslinjen i dialogboksen Camera Raw. Opret derefter en indledende markeringsmaske over et bestemt område på fotografiet, som du vil rette.

  depth_range_masking
  Indledende maskeområde, oprettet ved hjælp af et gradueret filter, der dækker hele fotografiet.
 3. Angiv typen af Områdemaske til Dybde på rullelisten med værktøjsindstillinger til højre i panelet Justeringer. Som standard er Områdemaske indstillet til Ingen (deaktiveret som standard).

  depth_range_mask
  Kontrolelementer til Dybdeområdemaske
 4. Gør følgende for at vælge et dybdeområde inden for maskeområdet:

  • Juster skydeknappen Dybdeområde for at angive slutpunkterne for det valgte dybdeområde. Du kan også vælge pipetteværktøjet  (over skydeknappen Dybdeområde). Klik og træk et område på billedet for at indstille dybdeområdet. Det anbefales at vælge et mindre område, når du bruger dette værktøj, for at indsnævre på et bestemt dybdeområde. 
  • Brug skydeknappen Udjævning til at justere udjævningen af aftagningen i begge ender af det valgte dybdeområde.

  Bemærk:

  Hvis du vil have en mere præcis visning af maskeområdet, skal du trykke på Alt (Win) eller Alternativ (Mac), mens du flytter skydeknappen Dybdeområde eller Udjævning, for at få en sort-hvidt visualisering af fotografiet.

 5. Markér afkrydsningsfeltet Visualiser dybdekort for at se fotografiets dybdeinformation i sort-hvid gengivelse. Den hvide del af billedet repræsenterer forgrunden, mens den sorte del af billedet repræsenterer baggrunden. Den røde farve viser det faktiske maskerede område, hvilket er overlappet af dybde og den anvendte lokale justering.

  Visualiser dybdekort
  Vælg Visualiser dybdekort for at se dybdeinformationen på billedet.

  Når du har finjusteret maskeområdet, kan du lave selektive justeringer i panelet Justeringer for at foretage præcise fotografiske redigeringer.

Arbejd med Farveområdemaske

Når du har oprettet en indledende markeringsmaske på dit foto med Justeringspensler eller Radialfilter/Gradueret filter, kan du finjustere markeringsmasken, baseret på de farver du indsamler i maskeområdet.

 1. Åbn et foto i Adobe Camera Raw.

  Foto, der skal redigeres i Camera Raw
  Foto, der skal redigeres i Camera Raw
 2. Vælg værktøjet Justeringspensel, værktøjet Gradueret filter eller værktøjet Radialfilter fra værktøjslinjen i dialogboksen Camera Raw. Opret derefter en indledende markeringsmaske over et bestemt område på fotografiet, som du vil rette.

  Indledende maskeområde, oprettet ved hjælp af et gradueret filter, der dækker hele fotografiet
  Indledende maskeområde, oprettet ved hjælp af et gradueret filter, der dækker hele fotografiet
 3. Angiv typen af Områdemaske til Farve på rullelisten med værktøjsindstillinger til højre i panelet Justeringer. Som standard er Områdemaske indstillet til Ingen (deaktiveret som standard).

 4. Du kan bruge pipetten (ved indstillingen Områdemaske) til at indsamle farve i maskeområdet. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil indsamle en enkelt farve i maskeområdet, skal du klikke på pipetten på den ønskede placering på fotoet. 
  • Hvis du ønsker et mere nøjagtigt farvevalg, skal du klikke på og trække et område rundt om farverne i det foto, du vil justere.
  • Hvis du vil indsamle farver fra flere markeringer, skal du holde Skift-tasten nede, mens du vælger en enkelt farve (Skift + klik), eller mens du vælger et område (Skift + klik + træk). Du kan tilføje op til fem farveprøver.
  En farveområdemaske, der dækker baggrundstonerne i fotografiet
  En farveområdemaske, der dækker baggrundstonerne i fotografiet. Farveområdemasken er oprettet ved at vælge et område, der indeholder alle baggrundsfarver i øverste venstre hjørne af fotografiet. Derefter er skydeknappen Farveområde brugt til at reducere effekten på bladene.
 5. Juster skydeknappen Farveområde for at indsnævre eller udvide området af valgte farver.

  Bemærk:

  Hvis du vil have en mere præcis visning af maskeområdet, skal du trykke på Alt (Win) eller Alternativ (Mac), mens du flytter skydeknappen Farveområde, for at få en sort-hvidt visualisering af fotografiet.

  Hvis du vil afslutte farveindsamling, skal du trykke på Esc-tasten eller klikke på pipetten (ved indstillingen Områdemaske).

  Lokale justeringer anvendt på farvemasken.
  Lokale justeringer anvendt på farvemasken. Nedsat belysning, højlys og farvemætning i menuen Effekter for at gøre baggrunden mørkere, så bladene træder bedre frem.

Når du har finjusteret maskeområdet, kan du lave selektive justeringer for at foretage præcise fotografiske redigeringer.

Ved hjælp af Adobe Camera Raw 10.1 og nyere kan du fjerne en Farveområdemaske-prøve. Dette gør du ved at trykke på Alt (i Windows)/Alternativ (på Mac) og klikke på Farveområdemaske-prøven.

Arbejd med Luminansområdemaske

Når du har oprettet en indledende markeringsmaske på dit foto med Justeringspensler eller Radialfilter/Gradueret filter, kan du finjustere maskeområdet, baseret på markeringens luminansområde.

 1. Åbn et foto i Adobe Camera Raw.

 2. Vælg værktøjet Justeringspensel, værktøjet Gradueret filter eller værktøjet Radialfilter fra værktøjslinjen i dialogboksen Camera Raw. Opret derefter en indledende markeringsmaske over et bestemt område på fotografiet, som du vil rette.

  Indledende maskeområde, oprettet ved hjælp af et gradueret filter, der dækker himlen på fotografiet
  Indledende maskeområde, oprettet ved hjælp af et gradueret filter.
 3. Angiv typen af Områdemaske til Luminans på rullelisten med værktøjsindstillinger til højre i panelet Justeringer. Som standard er Områdemaske indstillet til Ingen.

  Luminansområdemaske
  Kontrolelementer til Luminansområdemaske
  • Juster skydeknappen Luminansområde for at angive slutpunkterne for det valgte luminansområde. Du kan også vælge pipetteværktøjet  (over skydeknappen Luminansområde). Klik og træk et område på det foto, du vil justere. Det anbefales at markere et lille område for at indsnævre på et bestemt luminansområde. 
  • Brug skydeknappen Udjævning at tilpasse, hvor jævn aftagningen er i begge ender af det valgte luminansområde.

  Bemærk:

  Hvis du vil have en mere præcis visning af maskeområdet, skal du trykke på Alt (Win) eller Alternativ (Mac), mens du flytter skydeknappen Luminansområde eller Udjævning, for at få en sort-hvidt visualisering af fotografiet.

  Lokale justeringer anvendt på luminansområdemasken.
  Anvend lokale justeringer på luminansområdemasken.
 4. Markér afkrydsningsfeltet Visualiser luminanskort for at se fotografiets luminansinformation i sort-hvid gengivelse. Den røde del af billedet viser det faktiske maskerede område, hvilket er overlappet af dybde og den anvendte lokale justering.

  visualize_luminancemap
  Vælg Visualiser luminanskort for at se luminansinformationen på billedet.

Når du har finjusteret maskeområdet, kan du lave selektive justeringer for at foretage præcise fotografiske redigeringer.

Lagring og anvendelse af lokale justeringsforudindstillinger

Du kan gemme lokale justeringer som forudindstillinger, så du hurtigt kan anvende effekterne på andre billeder. Du opretter, vælger og administrerer forudindstillinger for lokale justeringer ved hjælp af menuen Camera Raw-indstillinger  under indstillingerne for værktøjet Justeringspensel eller Gradueret filter. Du anvender lokale justeringsforudindstillinger med værktøjet Justeringspensel  eller værktøjet Gradueret filter .

Bemærk:

Lokale justeringer kan ikke gemmes med Camera Raw-billedforudindstillinger.

 1. Brug indstillingerne for Justeringspensel eller Gradueret filter i dialogboksen Camera Raw til at klikke på menuknappen Camera Raw-indstillinger. Vælg derefter en af følgende kommandoer:

  Ny indstilling for lokal korrektion

  Gemmer de aktuelle, lokale justeringseffektindstillinger som en forudindstilling. Skriv et navn, og klik på OK. Gemte forudindstillinger vises i menuen for lokale justeringsindstillinger og kan anvendes på et billede, der åbnes i Camera Raw.

  Slet "navn på forudindstilling"

  Sletter den valgte lokale justeringsforudindstilling.

  Omdøb "navn på forudindstilling"

  Omdøber den valgte lokale justeringsforudindstilling. Skriv et navn, og klik på OK.

  Navn på forudindstilling

  Vælg en forudindstilling for at anvende indstillingerne med værktøjet Justeringspensel eller værktøjet Gradueret filter.

Vær opmærksom på følgende, når du bruger lokale justeringsforudindstillinger:

 • Der kan kun vælges én lokal justeringsforudindstilling ad gangen.

 • Når du anvender en lokal justeringsforudindstilling med værktøjet Justeringspensel, kan du stadig tilpasse penselindstillingerne, herunder Størrelse, Udtynd, Forløb og Tæthed. Forudindstillingen anvender effektindstillingerne med den angivne penselstørrelse.

 • Når en lokal justeringsforudindstilling er anvendt, kan du justere den efter behov.

 • De samme effektindstillinger er tilgængelige for værktøjet Justeringspensel og værktøjet Gradueret filter. Lokale justeringsforudindstillinger kan derfor anvendes med et af værktøjerne, uanset hvilket værktøj der blev anvendt til at oprette forudindstillingen.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online