Nyheder i CS6

Bemærk:

2017-udgivelsen af Photoshop CC er nu tilgængelig! Se oversigten over nye funktioner.

Tip: Du kan fremhæve nye funktioner i Photoshop-menuerne ved at vælge Vindue > Arbejdsrum > Nyheder i CS6.

Kun Adobe Creative Cloud

Hvis du abonnerer på Adobe Creative Cloud, er følgende yderligere funktioner tilgængelige. Rul ned på siden for at se de nye CS6-funktioner, der ikke er begrænset til Adobe Creative Cloud.

Forbedringer af filteret Blødgør

I Creative Cloud-opdateringen til Photoshop er filteret Blødgør betydeligt hurtigere end i tidligere versioner. Filteret Blødgør understøtter nu Smart Objects, herunder Smart Object-videolag, og anvendes som et Smart-filter.

En anden forbedring af filteret Blødgør er en tilføjet adfærd for Rekonstruktionsværktøjet. Hvis du holder tasten Alt (Windows) eller Valg (Mac OS) nede, mens du trækker værktøjet hen over en fordrejning, udglatter Rekonstruktionsværktøjet fordrejningen i stedet for at skalere den tilbage eller fjerne den.

Få mere at vide i Filteret Blødgør.

Anvend effekterne i Sløringsgalleri som Smart-filtre

De fotografiske sløringseffekter i Sløringsgalleriet understøtter nu Smart Objects og kan anvendes som Smart-filtre uden at ødelægge noget. Denne funktion understøtter også Smart Object-videolag.

Få mere at vide i Fotosløringsgalleri i CS6, Om Smart-filtre.

Kopiere CSS-egenskaber fra form- eller tekstlag

Med Kopiér CSS kan du generere CSS-egenskaber (Cascading Style Sheet) fra form- eller tekstlag. Det fanger værdier for størrelse, placering, udfyldningsfarve (inklusive farveforløb), stregfarve og slagskygge.  Når du arbejder med tekstlag, kan du bruge Kopiér CSS til at fange værdier for skrifttypeserie, -størrelse, -vægt, linjehøjde, under- og gennemstregning, hævet og sænket skrift samt tekstjustering. CSS kopieres til udklipsholderen og kan indsættes i et typografiark.

Betingede handlinger

Med betingede handlinger kan du opbygge handlinger, der på baggrund af adskillige betingelser bestemmer, hvad der skal ske. Du skal først vælge en betingelse, og derefter kan du vælge en handling, der skal afspilles, hvis dokumentet opfylder den betingelse. Derefter kan du vælge en handling, der afspilles, hvis dokumentet ikke opfylder den betingelse.

Understøttelse af højopløsningsskærm

Photoshop tilføjer understøttelse af højopløsningsskærme som f.eks. Retina-skærme. Blandt forbedringerne ved at arbejde med skærme med højere opløsninger er, at dokumenter hurtigt kan vises i 200 %. Brug en af følgende fremgangsmåder til at få vist et dokument i 200 %.

 • Vælg Vis > 200 %.
 • Hold Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede, og dobbeltklik på ikonet for zoom-værktøjet.
 • Hold Shift-Ctrl (Windows) eller Shift-Kommando (Mac OS) nede, og dobbeltklik på zoom-værktøjet for at få vist alle åbne dokumenter i 200 %.

Ændringer i isningsindstillinger

I indstillingslinjen for zoom-værktøjet og i indstillingslinjen for hånd-værktøjet er knappen til visning af et billede i dets faktiske størrelse omdøbt til 100 %. Derudover findes knappen Udskriftsstørrelse ikke længere i nogen af de to værktøjslinjer. Derudover er kommandoen Faktiske pixel i menuen Vis ændret til 100 %.

Ændringer og forbedringer af beskæringsværktøjet

Opdateringer til Beskærings-værktøj omfatter flere rettelser og forbedringer, heriblandt:

 • Forreste billede og nye forudindstillinger i menuen Størrelsesforhold.
 • Når du klikker på ikonet med en dobbeltpil, ændres beskæringsretningen ved at bytte rundt på værdierne Bredde og Højde. Dette erstatter knappen Roter beskæringsområde.
 • Valg af B x H x opløsning i menuen Størrelsesforhold frembringer feltet Opløsning på indstillingslinjen og udfylder automatisk værdierne Bredde og Højde.
 • Hvis du klikker på knappen Ryd, bliver værdierne i felterne Bredde og Højde på indstillingslinjen ryddet. Hvis feltet Opløsning er synligt, bliver det også ryddet.
 • Tastaturgenvejen til Forreste billede er blevet ændret fra F til I for både Beskærings- og Perspektivbeskærings-værktøjet.
Indstillingslinje til beskæringsværktøj i Photoshop
Indstillingslinje til beskæringsværktøj i CS6 Creative Cloud

A. Størrelsesforholdmenu B. Ombyt værdierne for bredde og højde C. Maskeindstillinger 

Standardteksttyper

Tegn- og afsnitstyperne i et dokument kan gemmes som standardteksttyperne. Standardteksttyperne indlæses automatisk i panelerne Tegntype og Afsnitstype, når et nyt Photoshop-dokument bliver oprettet. Standardteksttyperne kan også indlæses i ethvert eksisterende dokument med kommandoen Indlæs teksttyper.

Få mere at vide i Angiv standardteksttyper, Tegntyper og Afsnitstyper

Forbedringer af Ansigtsgenkendelse i Farveområde

Kommandoen udvælgelse af Farveområde gemmer nu valg af Hudtone som en forudindstilling. Den kan også gemme indstillingen for funktionen Registrer ansigter, når Hudtoner eller Farveprøver er valgt.

Få mere at vide i Gem indstillinger for valg af hudtoner som en forudindstilling, Valg af farveområde i et billede, eller se videoen, Vælge hudtoner i Photoshop CS6, med Photoshop-eksperten Matt Kloskowski.

Indlæse farveprøver fra HTML-, CSS- og SVG-filer

Du kan føje farver angivet i et HTML-, CSS- eller et SVG-dokument til panelet Farveprøver. Hvis en farveværdi gentages i et dokument, tilføjes kun én forekomst af farven – ikke dubletter. Denne funktion genkender følgende HTML-/CSS-farvesyntaks: #112233, #123, rgb(1,2,3), rgba(1,2,3,4), hsb(1,2,3) og hsba(1,2,3,4).

Forbedringer og ændringer af 3D

Der er adskillige nye 3D-funktioner og forbedringer i Creative Cloud-versionen af Photoshop CS6. Få mere at vide om opdateringerne i 3D-arbejdsforløb.

Understøttelse af store JPEG-filer

I Photoshop kan du nu åbne og gemme JPEG-dokumenter på op til 65.535 pixel i bredde eller højde.

Justerbart farvepanel

Farvepanelet er nu justerbart i størrelsen.

Nye funktioner til alle Photoshop CS6-brugere

De følgende nye funktioner er tilgængelige for alle brugere af Photoshop CS6 og ikke kun Adobe Creative Cloud.

Retouchering og transformering

Værktøj til Indholdsafhængig flytning

Med Indholdsafhængig flytning kan du hurtigt omarrangere billeder uden at skulle opdele det i lag eller bruge langsomme, præcise valg. Med udvidetilstanden kan du naturligt udvide og sammentrække objekter som f.eks. hår, træer og bygninger. Med flyttetilstanden kan du anbringe objekter på forskellige steder (mest effektivt når baggrunden forbliver ensartet). Hold knappen nede på pletreparationspenslen på værktøjslinjen, og vælg Indholdsafhængig flytning.

Få mere at vide i Indholdsafhængig flytning.

Indholdsafhængigt korrektionsværktøj

Det opdaterede korrektionsværktøj har en indholdsafhængig funktion, der uden problemer kan erstatte uønskede billedelementer ved at generere ud fra omkringliggende indhold. De naturlige resultater minder om indholdsafhængig udfyldning, men korrektionsværktøjet gør det muligt at vælge det område, hvorfra udfyldningen hentes. Hold knappen nede på pletreparationspenslen på værktøjslinjen, og vælg korrektionsværktøjet.

Få mere at vide i Indholdsafhængig korrektion.

Opdaterede beskæringsværktøjer

Det opdaterede beskæringsværktøj har et interaktivt eksempelvindue, så du bedre kan kontrollere resultaterne. Et strømlinet funktionssæt på værktøjslinjen omfatter et nyttigt billedopretningsværktøj samt knapper til at justere højde/bredde-forholdet, mens en beskæring er aktiv i billedvinduet. (Højreklik på billedet for at se flere indstillinger, hvis du vil bevare højde/bredde-forholdet eller opløsningen).

 • Du kan beskære et billede ved at klikke på beskæringsværktøjet på værktøjslinjen. Dernæst kan du enten justere standardbeskæringsrammerne i billedvinduet eller trække i vinduet for at starte med bestemte rammer.
 • Du kan korrigere billedperspektiv ved at holde knappen nede på beskæringsværktøjet og vælge Perspektivbeskæring 

Få flere oplysninger i Beskæring og opretning af fotografier.

Filtre

Korrektion af vidvinkellinser

Vælg Filter > Adaptive Wide Angle for hurtigt at rette linjer op, hvis de ser krumme ud på panoramaer, eller på billeder taget med fiskeøje- og vidvinkellinser. Filteret bruger de fysiske kendetegn fra forskellige linser til at korrigere billeder automatisk.

Få mere at vide i Adaptive Wide-Angle-filter, eller se videoselvstudiet Linseafhængige justeringer af RC Conception.

Fotosløringsgalleri

Vælg Filter > Feltslør, Iris-slør eller Hæld-forskyd for hurtigt at oprette tre karakteristiske fotografiske sløringseffekter med brugervenlige justeringsknapper på billedet. Brug justeringsknapperne til sløringseffekter til at føje Bokeh-effekter til billederne.

Få mere at vide i Sløringsgalleri.

Galleri med belysningseffekter

Få bedre resultater med det nye 64-bit galleri med belysningseffekter. Et dedikeret arbejdsrum med kontrolfunktioner på lærredet og eksempler, der gør det lettere at få overblik over dine belysningsjusteringer.

Få mere at vide i Tilføj belysningseffekter.

Oliemalingsfilter

Vælg Filter > Oliemaling for at tilnærme udseendet af et klassisk maleri.

Få mere at vide i Oliemalingsfilter.

Video

Det opdaterede, klipbaserede Tidslinje-panel omfatter overgange og effekter, der giver færdige videoklip et professionelt præg. Du kan ganske enkelt ændre klippets varighed og hastighed samt anvende bevægelseseffekter på tekst, stilbilleder og Smart Objects.

Videogrupper kombinerer flere videoklip og indhold som f.eks. tekst, billeder og forme på et enkelt spor på tidslinjen. Med separate lydspor er redigering og justering lettere.

Det nyt videoprogram, der er designet helt fra bunden, understøtter desuden et større udvalg af importformater. Når du er klar til at eksportere den endelige video, indeholder Photoshop en række nyttige faste indstillinger til DPX-, H.264- og QuickTime-formaterne.

Bemærk: I Windows skal du installere QuickTime separat.

Se detaljerede instruktioner i Videoredigering

Farve- og tonejusteringer

Valg af hudtone og ansigtsregistrering

Brug Vælg > Farveområde. Vælg dernæst Hudtoner i dialogboksen Farveområde i pop op-menuen Vælg for at isolere farvetonerne. Få et mere præcist valg af hudtone ved at vælge Registrer ansigter og derefter justere Sløring for at angive, hvor højt eller lavt farveområdet bliver i det markerede.

Se videoen Ændringer af farveområde i CS6. Få mere at vide i Vælg et farveområde.

Forbedret automatisk korrektion

Du kan forbedre dine billeder drastisk i ét trin ved hjælp af forbedrede automatiske justeringer af Niveauer, Kurver og Lysstyrke/kontrast.

Bemærk:

Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og klik på knappen Automatisk for at tilpasse automatiske justeringer. Få mere at vide om hver indstilling i Angiv automatiske justeringsindstillinger Se Automatiske rettelser for at få et hurtigt videooverblik.

3D (kun Photoshop Extended)

Det er ligetil at oprette 3d-værker med en forenklet brugerflade, hvor du kan redigere scener direkte på lærredet. Du kan let flytte rundt på skygger, animere 3D-objekter, give 3D-objekter et skitse- eller tegneserieagtigt udseende og meget mere.

Se detaljerede instruktioner i 3D-arbejdsforløb.

Automatisering

I Photoshop CS6 kan du optage værktøjer som penselværktøjet i din handling. Vælg Tillad optagelse af værktøj i menuen i panelet Handlinger for at aktivere denne funktion.

Få mere at vide i Optage værktøjer i handlinger.

Maling og mønstre

Nedbrydelige penselspidser

Nedbrydelige blyanter og pastelfarver slides naturligt ved brug. Tilpas indstillinger for  PenselspidsformBlødhed angiver slidhastigheden, Form kan indstilles fra flad til rund, og Gør spids skarpere gendanner den oprindelige skarphed. Mens du maler, kan du se, hvor slidt spidsen er med visningen af den aktive penselspids øverst til venstre på billedet.

Vælg Vindue > Faste indstillinger for pensler for at få hurtig adgang til nye nedbrydelige spidser, eller vælg Vindue > Pensel for at tilpasse dem. Få mere at vide i Indstillinger for nedbrydelige spidser.

Airbrush-spidser

Airbrush-spidser gengiver spraydåser med en konisk 3D-spray. Tilpas Penselspidsform med indstillinger for GrynethedStænkHårdhed og Forvrængning. Med en pen kan du justere spredningen af spraystrøg ved at ændre pennens tryk.

Vælg Vindue > Faste indstillinger for pensler for at få hurtig adgang til nye airbrush-spidser, eller vælg Vindue > Pensel for at tilpasse dem. Få mere at vide i Indstillinger for airbrush-spidser.

Penselstilling

Angiv pennens hældning, rotation og tryk. Vælg Vindue > Pensel, og vælg Penselstilling for at male med bestemte værdier for vinkel, rotation og tryk. Brug en pen til at ændre strøget i forhold til standardstillingen, eller vælg Tilsidesæt for at fastholde en bestemt stilling. Få mere at vide i Indstillinger for penselstilling.

Penselprojektion

Brug Penselprojektion til at vælge pennehældning og -rotation for spidsformer. Vælg Vindue > Pensel, og vælg Formdynamik på listen til venstre. Vælg Penselprojektion i indstillingerne nederst til højre. Når du maler med en pen, ændres spidsens form alt efter pennens hældning og rotation. Se Dynamiske indstillinger for penselform.

Dynamisk penselfarve

Farvedynamikken bevares som standard for hvert strøg. Indstillingerne for Farvedynamik varierer farverne automatisk, mens du maler. I tidligere versioner af Photoshop, ændrede dynamikindstillingerne farven for hvert tydeligt tryk med spidsen i et strøg. I Photoshop CS6 sker de dynamiske ændringer dog én gang i begyndelsen af hvert strøg. Med denne funktion kan du variere farven mellem strøg snarere end inden for hvert strøg.

 

Du kan gendanne de tidligere versioners funktionsmåde ved at vælge Vindue > Pensel og vælge Farvedynamik på listen til venstre. Vælg Anvend pr. spids øverst i indstillingerne til højre. Se Penselindstillinger for farvedynamik.

 

Scriptede mønstre

Vælg Rediger > Fyld, vælg Mønster i menuen Brug og vælg dernæst Scriptede mønstre for at vælge mellem diverse geometriske indstillinger. Lav avancerede design ved at kombinere disse scripts med faste indstillinger for brugerdefinerede mønstre og blandingstilstande.

Tegning

Vektorlag

Værktøjerne Linje og Form opretter nu komplet vektorbaserede objekter. Anvend optegninger og udfyldninger med indstillingslinjen. Optegn objekter med stiplede linjer og andre design. Udfyld objekter med faste eller brugerdefinerede farveforløb, farver eller mønstre.

Du kan justere optegnings- og udfyldningsindstillingerne senere ved at vælge objektlaget og vælge værktøjet til kurvemarkering eller direkte valg .

Få mere at vide i: Video om vektorbaserede formlag.

Intuitiv redigering af kurver Når der trækkes med værktøjet til direkte valg, justeres der som standard flere relaterede segmenter, så du hurtigt kan transformere kurveformer. Hvis du kun vil redigere segmenter mellem valgte ankerpunkter som i tidligere versioner af Photoshop, skal du vælge Afgræns kurvetrækning på indstillingslinjen.

Bemærk:

Du kan reducere antallet af udjævnede kanter ved at sørge for, at vektorobjekter ser så skarpe ud som muligt. Vælg Juster kanter på indstillingslinjen.

Arbejdsrum og arbejdsforløb

Adskillige forbedringer gør det lettere at udføre almindelige opgaver mere effektivt.

Mercury-grafikmotoren

Oplev lynhurtige interaktioner med processor-intensive kommandoer som BlødgørFordrejFordrej som marionetdukke og Beskær.

Friskt nyt udseende

 

Sig goddag til en ny og elegant brugerflade med bl.a. følgende designforbedringer:

 

 

 • Vælg mellem fire lysstyrkeniveauer: Vælg Rediger > Indstillinger (Windows) eller Photoshop > Indstillinger (Mac OS). Vælg i afsnittet Brugerflade et Farvetema.

Bemærk: Du kan reducere lysstyrken i brugerfladen hurtigt med Shift + F1. Du kan øge lysstyrken med Skift + F2 (Brugere med en bærbar Mac skal også trykke på FN-tasten).

 • Med oplysninger vist på billedet kan du bevare overblikket, mens du bruger dine foretrukne værktøjer, idet du kan se dimensioner for markeringer, vinkler for transformeringer m.m. Du kan justere, hvor disse værdier skal vises, ved at vælge en indstilling i menuen Vis transformeringsværdier under Brugerflade.
 • Med det nye Mini Bridge-galleri har du lettere adgang til billeder og dokumenter. Vælg Vindue > Udvidelser > Mini Bridge.
 • Funktioner, der tidligere var på programlinjen, er blevet flyttet for at give mere ledig plads på skærmbilledet. Klik derefter på knappen nederst på værktøjslinjen for at skifte mellem almindelig visning og fuldskærmstilstand.

 

Forbedringer i Lag 

Øverst i panelet Lag hjælper nye filtreringsfunktioner dig med hurtigt at finde vigtige lag i komplekse dokumenter. Vis undersæt af lag ud fra navn, slags, effekt, tilstand, attribut eller farvemærkat. I panelet Egenskaber kan du hurtigt ændre de valgte komponenter i laget i panelet Lag.

Overføre og dele forudindstillinger

Med Rediger > Forudindstillinger > Overfør er det let at flytte forudindstillinger, arbejdsrum og indstillinger fra Photoshop CS3 og senere til Photoshop CS6. Vælg Rediger > Forudindstillinger > Eksporter/importer forudindstillinger for at dele en tilpasset konfiguration med alle computere i en arbejdsgruppe.

Få mere at vide i Overfør forudindstillinger fra tidligere af versioner af Photoshop.

Gemme i baggrunden

Med gemmefunktionen, der kører i baggrunden, kan du fortsætte arbejdet med det samme, når du vælger at gemme.

Bemærk: Hvis du jævnligt gemmer store filer og ønsker en så stabil ydeevne fra Photoshop som muligt, skal du deaktivere funktionen Gem i baggrunden i indstillingerne for Filhåndtering.

Automatisk gendannelse

Funktionen Gendan automatisk lagrer oplysninger til gendannelse efter nedbrud med angivne intervaller. Standardintervallet er ti minutter. Hvis programmet bryder ned, gendannes dit arbejde, næste gang du starter programmet.

Du kan tilpasse tidsintervallet ved at vælge Rediger > Indstillinger > Filhåndtering (Windows) eller Photoshop > Indstillinger > Arkivhåndtering (Mac OS).
Vælg Gem i baggrunden, og vælg et interval i menuen Gem automatisk gendannelsesoplysninger.

Tekst

Afsnits- og tegntyper

I panelet Vindue > Afsnitstyper kan du oprette, gemme og genanvende egenskaberne for markerede sætningsgrupper. I panelet Vindue > Tegntyper kan du angive udseendet på markerede bogstaver, ord eller udtryk.

Få mere at vide i Afsnitstyper og Tegntyper.

Se introduktionsvideoen Afsnits- og tegnformater i Photoshop CS6 af Julieanne Kost.

Tekst-menu

Der er tilføjet en ny tekst-menu, og de fleste tekstrelaterede funktioner kan findes i tekst-menuen. Du kan for eksempel åbne panelet Tegn og panelet Afsnit via menuen i Tekst > Paneler.

Kompatibilitet med Adobe Touch og Photoshop-ledsagerapplikationer

Spred din kreativitet hinsides Photoshop CS6 med Adobe-berøringsapplikationer og Photoshop-ledsagerapplikationer (skal købes separat). Du kan designe, redigere og præsentere dit arbejde elegant med seks Adobe-berøringsapplikationer til din tablet-pc – inklusive Photoshop Touch, Adobe Kuler og Adobe Debut. Overfør filer med Adobe Creative Cloud for at finjustere dem i Photoshop CS6 – eller for at vise, åbne og dele dem uanset hvor du er. Du kan også bruge Photoshop CS6 direkte og trådløst med Photoshop-ledsagerapplikationer fra Adobe og brugergruppen med udviklere.

Camera Raw 7

Forenklede grundlæggende funktionsknapper under fanen Fremkald forbedrer gengivelsen af højlys og skygge. Der findes nye korrektioner til hvidbalance, højlys, skygger, støjreduktion og moiré.

De nye grundlæggende skydeknapper og lokale justeringsindstillinger vises, når du behandler nye billeder eller konverterer tidligere behandlede billeder til Process Version 2012 (PV2012). Du konverterer et billede ved at klikke på udråbstegnet nederst til højre i billedforhåndsvisningsområdet.

Få mere at vide i Farve- og tonejusteringer i Camera Raw og Udførelse af lokale justeringer i Camera Raw.

Du kan få mere at vide i dette selvstudium fra Iceflow Studios.

Adobe-logo

Log ind på din konto