V 64bitové verzi aplikace Photoshop byl vylepšen výkon, zejména způsob, jakým aplikace využívá paměť RAM. V tomto dokumentu naleznete informace o výhodách 64bitové verze aplikace Photoshop, které nejsou dostupné v 32bitové verzi.

Systém Mac OS

V systému Mac OS se nainstaluje pouze 64bitová verze aplikací Photoshop CS6 a CC.

Pokud aplikaci Photoshop CS5 nainstalujete v 64bitové verzi systému Mac OS (Mac OS X 10.5 nebo novější), nainstaluje se verze, kterou lze spustit buď v 32bitovém, nebo 64bitovém režimu. Pokud používáte systém Mac OS X 10.4 nebo dřívější, nainstaluje aplikace Photoshop pouze 32bitovou verzi.

V případě aplikace Photoshop CS4 se nainstaluje pouze 32bitová verze.

Otevření 32bitové a 64bitové verze aplikace Photoshop CS5 v systému Mac OS

V případě aplikace Photoshop CS5 se v systému Mac OS nainstaluje kopie aplikace a ve výchozím nastavení je aplikace spuštěna v 64bitovém režimu. Aplikaci Photoshop CS5 můžete spustit i v 32bitovém režimu.

Postup spuštění aplikace Photoshop CS5 v 32bitovém režimu:

  1. Ukončete aplikaci Photoshop CS5.
  2. Přejděte do složky Aplikace/Adobe Photoshop CS5.
  3. Vyberte soubor Adobe Photoshop CS5.app.
  4. Zvolte možnost Soubor > Informace.
  5. Zaškrtněte možnost Otevřít v 32bitovém režimu.
  6. Zavřete dialog Informace.
  7. Znovu otevřete aplikaci Photoshop CS5.

Využití paměti RAM (v systému Mac OS)

Pokud používáte 64bitovou verzi aplikace Photoshop CS5, získáte především přístup k větší paměti RAM, než jakou může využít 32bitová verze aplikace Photoshop. Aplikace Photoshop může využívat více než 4 GB paměti RAM, ale pouze pokud je spuštěna 64bitová verze aplikace. Pokud pracujete se soubory, které potřebují více než 4 GB paměti RAM a máte k dispozici dostatek paměti, mohou se všechny velké obrazy zpracovat pomocí paměti RAM. Není tedy nutné, aby aplikace Photoshop využívala k tomuto účelu pevný disk. Na rozdíl od systému Windows mohou všechny podporované verze systému Mac OS spustit aplikaci Photoshop CS5 v 64bitovém režimu. Při spuštění v 64bitovém režimu použije aplikace Photoshop CS5 všechnu paměť RAM, kterou lze přidat do počítače.

Systém Windows

Při instalaci aplikací Photoshop CS5 a CS4 v 64bitové verzi systému Windows 7, Vista nebo XP se nainstalují 32bitová a 64bitová verze. Pokud používáte 32bitovou verzi systému Windows, nainstaluje aplikace Photoshop pouze 32bitovou verzi. V aplikaci Photoshop CS6 si můžete zvolit, kterou z těchto verzí chcete nainstalovat. Aplikace Photoshop CC nainstaluje obě verze. V 64bitovém operačním systému se ve výchozím nastavení nainstaluje pouze 64bitová verze aplikace Photoshop CC (2014) a novější.

Přečtěte si, jak stáhnout 32bitovou verzi aplikace Photoshop CC 2018

Pokud používáte systém Windows Vista, upgradujte v zájmu vyššího výkonu na aktualizaci Service Pack 1.

Poznámka: Aplikace Photoshop CS6 podporuje systémy Windows 8, 7 a XP. Aplikace Photoshop podporuje systémy Windows 8 a 7.

Poznámka: 64bitová verze aplikace Photoshop CS4 nebyla v 64bitové verzi systému Windows XP důkladně testována. Přestože není podporována, mělo by ji být možné spustit.

Otevření 32bitové a 64bitové verze v systému Windows

Při instalaci umístí aplikace Photoshop do nabídky Start zástupce 32bitové a 64bitové verze. Pokud potřebujete ručně spustit 32bitovou verzi aplikace, využijte soubor photoshop.exe ve složce Program Files (x86)/Adobe/Adobe Photoshop [verze]. 64bitovou verzi aplikace představuje soubor photoshop.exe ve složce Program Files/Adobe/Adobe Photoshop [verze].

Využití paměti RAM (v systému Windows)

Pokud používáte 64bitovou verzi, získáte především přístup k větší paměti RAM, než jakou může využít 32bitová verze aplikace Photoshop. Více než 4 GB paměti RAM můžete využít pouze v 64bitových verzích systémů a při použití 64bitové verze aplikace Photoshop. Pokud pracujete se soubory, které vyžadují více než 4 GB paměti RAM a máte k dispozici dostatek paměti, mohou se všechny velké obrazy zpracovat pomocí paměti RAM. Není tedy nutné, aby aplikace Photoshop využívala k tomuto účelu pevný disk.

V následující tabulce je uvedena velikost paměti RAM, kterou může aplikace Photoshop použít v různých verzích systému Windows:

Verze aplikace Photoshop Verze systému Windows Maximální velikost paměti RAM, kterou může aplikace Photoshop použít
32bitová verze 32bitová verze 1,7 GB
32bitová verze 64bitová verze 3,2 GB
64bitová verze 64bitová verze Libovolně veliká paměť RAM, kterou lze přidat do počítače

Zásuvné moduly třetích stran

Při použití 64bitové verze aplikace Photoshop se zásuvné moduly třetích stran pro 32bitovou verzi aplikace Photoshop nezobrazí v nabídce Filtr. Pokud potřebujete použít zásuvné moduly, které nebyly aktualizovány, spusťte 32bitovou verzi aplikace Photoshop. Po ukončení práce se zásuvnými moduly zavřete 32bitovou verzi aplikaci. Poté spusťte 64bitovou verzi aplikace. Pokud potřebujete další informace o aktualizacích zásuvného modulu, obraťte se na výrobce.

Rychlost procesoru a operace aplikace Photoshop

64bitová verze aplikace Photoshop zrychluje některé operace, ale neumí urychlit všechny operace. Všechny operace také nejsou prováděny stejně rychle. Rychlost prováděných operací je běžně zvýšena o 8–12 %. Rychlost procesoru není největší výhodou 64bitové verze aplikace, pokud zrovna nepracujete s velkými soubory. Pokud pozastavíte provádění akce v aplikaci Photoshop, data budou na pevný disk zapisována postupně. Při provádění akcí neexistují žádné pauzy, ve kterých by aplikace Photoshop mohla zapisovat na disk. Aplikace Photoshop tudíž data zapisuje na disk při provádění operací. Zvýšením rychlosti procesoru zvýšíte i rychlost těchto procesů.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online