Du kan bli mer produktiv när du använder plugin-programmet Adobe Camera Raw genom att använda kortkommandon.

Markeringsverktyg

Resultat Windows macOS
Vitbalans
I I
Zooma Z Z
Hand H H
Beskär C C
Räta upp/justera A A
Provverktyg S S
Riktat justeringsverktyg T T
Punkt/retuschera B B
Röda ögon E E
Ta bort objekt eller mask Backsteg Delete
Justering K K
Övertoning G G
Omvänd övertoningar X X
Oval J J
Omforma Skift+T Skift+T
Växla omformningslupp Skift+L Skift+L
Filterpensel Skift+K Skift+K
Ny mask N N
Skapa ny förinställning Ctrl+Skift+P Kommando+Skift+P
Skapa ny fixering Ctrl+Skift+S Kommando+Skift+S

Dialogrutan Photomerge Panorama

Resultat Windows macOS
Sfärisk panoramaprojektion
Ctrl+1 Kommando+1
Cylindrisk panoramaprojektion Ctrl+2 Kommando+2
Perspektivpanoramaprojektion Ctrl+3 Kommando+3
Beskär panorama automatiskt C C

Dialogrutan Sammanfoga HDR

Resultat Windows macOS
Justera källbilder
A A
Visualisera fantomskuggor
Y Y
Justera ton automatiskt för HDR-resultat T T

Bildstjärngradering och -etikettering

Resultat Windows macOS
Ange bildstjärngradering till 0
Ctrl+` Kommando+`
Ange bildstjärngradering till 1
Ctrl+1 Kommando+1
Ange bildstjärngradering till 2 Ctrl+2 Kommando+2
Ange bildstjärngradering till 3 Ctrl+3 Kommando+3
Ange bildstjärngradering till 4 Ctrl+4 Kommando+4
Ange bildstjärngradering till 5 Ctrl+5 Kommando+5
Minska bildstjärngradering
Ctrl+, Kommando+,
Öka bildstjärngradering
Ctrl+. Kommando+.
Växla bildstjärngradering
Ctrl+' Kommando+'
Ange bildetiketten till röd
Ctrl+6 Kommando+6
Ange bildetiketten till gul Ctrl+7 Kommando+7
Ange bildetiketten till grön Ctrl+8 Kommando+8
Ange bildetiketten till blå Ctrl+9 Kommando+9
Ange bildetiketten till lila Ctrl+0 Kommando+0

Kurvpunkt och synlig punkt

Resultat Windows macOS
Välj nästa kurvpunkt
+ +
Välj föregående kurvpunkt
- -
Välj nästa synliga punkt Tabb Tabb
Välj föregående synliga punkt Skift+Tabb Skift+Tabb

Stödrasterskjutreglage

Resultat Windows macOS
Minska stödrasterrutstorleken Skift+< Skift+<
Öka stödrasterrutstorleken Skift+, Skift+,

Lokal pensel/punktlagningspensel

Resultat Windows macOS
Minska den aktuella luddstorleken
Skift+< Skift+<
Öka den aktuella luddstorleken Skift+, Skift+,
Minska den andra penselstorleken Alt+[ Alt+[
Öka den andra penselstorleken Alt+] Alt+]
Minska den andra penselluddstorleken Alt+Skift+[ Alt+Skift+
Öka den andra penselluddstorleken Alt+Skift+] Alt+Skift+]
Öka flödet för den aktuella penseln - -
Minska flödet för den aktuella penseln + +
Öka flödet för den andra penseln Alt+- Alt+-
Minska flödet för den andra penseln Alt++ Alt++
Ange tätheten till 10 1 1
Ange tätheten till 20 2 2
Ange tätheten till 30 3 3
Ange tätheten till 40 4 4
Ange tätheten till 50 5 5
Ange tätheten till 60 6 6
Ange tätheten till 70 7 7
Ange tätheten till 80 8 8
Ange tätheten till 90 9 9
Ange tätheten till 100 0 0

Visualisera fläckar

Resultat Windows macOS
Minska tröskelvärdet för visualisering av fläckar
, ,
Öka tröskelvärdet för visualisering av fläckar . .
Minska tröskelvärdet för visualisering av fläckar (mycket) Skift+, Skift+,
Öka tröskelvärdet för visualisering av fläckar (mycket) Skift+. Skift+.

Panelen Objektivkorrigeringar

Resultat Windows macOS
Välj fliken Profil i panelen Objektivkorrigeringar
Alt+1 Alt+1
Välj fliken Manuellt i panelen Objektivkorrigeringar Alt+2 Alt+2

Panelen Punktkurva

Resultat Windows macOS
Välj standardinställning för punktkurvor
Alt+1 Alt+1
Välj röd punktkurva Alt+2 Alt+2
Välj grön punktkurva Alt+3 Alt+3
Välj blå punktkurva Alt+4 Alt+4

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy