Podręcznik użytkownika Anuluj

Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów w module Camera Raw

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop a inne produkty i usługi firmy Adobe
  1. Korzystanie z kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop
  2. Korzystanie z plików programu Photoshop w programie InDesign
  3. Materiały Substance 3D w programie Photoshop
  4. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
 4. Photoshop na tablet iPad (brak dostępu w Chinach)
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie z przestrzenią roboczą
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop na tablet iPad
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
  29. Polecenia dopasowań automatycznych w programie Photoshop na tablet iPad
  30. Rozmazywanie obszarów obrazów w programie Photoshop na tablet iPad
  31. Zwiększanie i zmniejszanie nasycenia obrazów przy użyciu narzędzia Gąbka
  32. Wypełnienie z uwzględnieniem zawartości na tablecie iPad
 5. Photoshop w Internecie (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania
  2. Wymagania systemowe
  3. Skróty klawiaturowe
  4. Obsługiwane typy plików
  5. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Funkcje oparte na generatywnej sztucznej inteligencji
  8. Podstawowe pojęcia związane z edytowaniem
  9. Szybkie operacje
  10. Korzystanie z warstw
  11. Retuszowanie obrazów i usuwanie niedoskonałości
  12. Szybkie zaznaczanie
  13. Ulepszenia obrazów dzięki warstwom dopasowania
  14. Przesuwanie, przekształcanie i kadrowanie obrazów
  15. Rysowanie i malowanie
  16. Korzystanie z warstw tekstowych
  17. Współpraca z innymi przez Internet
  18. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  19. Generowanie obrazów
  20. Generowanie tła
  21. Obraz odniesienia
 6. Photoshop (beta) (brak dostępu w Chinach)
  1. Pierwsze kroki z wersjami beta aplikacji Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na komputer
  3. Generowanie obrazów z opisów tekstowych
  4. Generowanie tła z opisów tekstowych
 7. Generatywna sztuczna inteligencja (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania dotyczące generatywnej sztucznej inteligencji w programie Photoshop
  2. Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na komputer
  3. Rozszerzenie generatywne w programie Photoshop na komputer
  4. Narzędzie Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  5. Narzędzie Rozszerzenie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  6. Funkcje oparte na SI w programie Photoshop w Internecie
 8. Autentyczność zawartości (brak dostępu w Chinach)
  1. Poświadczenia zawartości w programie Photoshop
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 9. Pliki w chmurze (brak dostępu w Chinach)
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich przy użyciu programu Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Zapraszanie innych do edytowania plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 10. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Preferencje
  3. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Umieszczanie plików
  6. Domyślne skróty klawiaturowe
  7. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  8. Galerie narzędzi
  9. Preferencje wydajności
  10. Korzystanie z narzędzi
  11. Ustawienia predefiniowane
  12. Siatka i linie pomocnicze
  13. Gesty dotykowe
  14. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  15. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  16. Zapowiedzi technologii
  17. Metadane i uwagi
  18. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  19. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  20. Miarki
  21. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  22. Określanie kolumn dla obrazu
  23. Cofanie i historia
  24. Panele i menu
  25. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  26. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
 11. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 12. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 13. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
 14. Zaznaczenia
  1. Podstawy zaznaczania
  2. Zaznaczanie elementów kompozycji
  3. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  7. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  8. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  9. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  10. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  11. Podstawy stosowania kanałów
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
 15. Dopasowywanie obrazów
  1. Zastępowanie kolorów obiektu
  2. Wypaczenie perspektywy
  3. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  4. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  5. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  6. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  7. Omówienie dopasowań kolorów
  8. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  9. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  10. Dopasowanie Poziomy
  11. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  12. Dopasowanie jaskrawości
  13. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  14. Szybkie dopasowania tonalne
  15. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  16. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  17. Obrazy HDR
  18. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  19. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  20. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  21. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  22. Warstwy dopasowań i wypełnień
  23. Dopasowywanie krzywych
  24. Tryby mieszania
  25. Przygotowywanie obrazów do druku
  26. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  27. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  28. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  29. Dopasowania koloru selektywnego
 16. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  10. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  11. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  12. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  13. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  14. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  15. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  16. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 17. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 18. Ulepszanie i przekształcanie obrazów
  1. Zastępowanie nieba na obrazach
  2. Przekształcanie obiektów
  3. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  4. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  5. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  6. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  7. Punkt zbiegu
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
 19. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
  27. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
 20. Tekst
  1. Dodawanie i edytowanie tekstu
  2. Jednolity mechanizm tekstowy
  3. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  4. Formatowanie znaków
  5. Formatowanie akapitów
  6. Tworzenie efektów tekstowych
  7. Edytowanie tekstu
  8. Odstępy między wierszami i między znakami
  9. Tekst arabski i hebrajski
  10. Czcionki
  11. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  12. Tekst azjatycki
  13. Tworzenie tekstu
 21. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z galerii rozmyć
  2. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  3. Dokumentacja efektów filtrów
  4. Dodawanie efektów świetlnych
  5. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  6. Korzystanie z filtra Farba olejna
  7. Korzystanie z filtra Formowanie
  8. Efekty i style warstw
  9. Stosowanie określonych filtrów
  10. Smużenie obszarów obrazu
 22. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Bichromia
  5. Korzystanie z profilów kolorów
  6. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  7. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  8. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  9. Próby kolorów
 24. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 25. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 26. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Profesjonalne drukowanie obrazów
  8. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  9. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 27. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 28. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy 
  2. Znane problemy
  3. Optymalizacja wydajności programu Photoshop
  4. Podstawowe rozwiązywanie problemów
  5. Rozwiązywanie problemów z awariami i zawieszeniami
  6. Usuwanie błędów programu
  7. Rozwiązywanie problemu z zapełnionym dyskiem magazynującym
  8. Rozwiązywanie problemów z GPU i sterownikiem graficznym
  9. Znajdowanie brakujących narzędzi
  10. Photoshop — 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji

Przetwarzanie, porównywanie i ocena wielu obrazów

Najwygodniejszym sposobem pracy z wieloma obrazami raw jest wykorzystanie funkcji Podgląd obrazu w module Camera Raw. Widok podglądu otwiera się domyślnie po otwarciu wielu obrazów z programu Adobe Bridge w module Camera Raw.

Uwaga:

Funkcja Podgląd obrazu nie jest dostępna w przypadku importu wielu plików do programu After Effects.

Obrazy w panelu Taśma filmowa mogą mieć trzy typy stanów: niezaznaczone, zaznaczone (ale nieaktywne) i aktywne (równocześnie zaznaczone). Na ogól, dopasowanie jest stosowane do wszystkich zaznaczonych obrazów.

Możesz też zsynchronizować ustawienia, aby zastosować ustawienia obrazu aktywnego do wszystkich obrazów zaznaczonych. Możesz szybko zastosować zestaw korekt do całego zestawu obrazów — np. wszystkich zdjęć zrobionych w tych samych warunkach — a później dopracować pojedyncze zdjęcia, kiedy już zdecydujesz, które z nich zamierzasz ostatecznie wykorzystać. Synchronizować można zarówno ustawienia korekt globalnych, jak i lokalnych.

 • Aby zaznaczyć obraz, kliknij jego miniaturkę. Aby zaznaczyć zakres obrazów, kliknij z wciśniętym klawiszem Shift dwie miniaturki. Aby dodać do zaznaczenia kolejny obraz, kliknij jego miniaturkę z wciśniętym klawiszem Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS).
 • Aby zmienić aktywny obraz bez zmiany zestawu zaznaczonych obrazów, kliknij strzałkę  na dole okna podglądu.
 • Aby zastosować ustawienia obrazu aktywnego do wszystkich obrazów zaznaczonych, kliknij przycisk Synchronizuj na górze okna Taśma filmowa i wybierz, które ustawienia chcesz synchronizować.
 • Aby zastosować ocenę gwiazdkami, kliknij pole ocena pod miniaturką obrazu.
 • Aby oznaczyć zaznaczone obrazy w celu usunięcia, kliknij Oznakuj w celu usunięcia .

  Nad obrazem oznaczonym do usunięcia wyświetla się czerwony znak X. Po zamknięciu okna dialogowego Camera Raw pliki zaznaczone do usunięcia są wysyłane do Kosza (Windows) lub folderu Trash (Mac OS). (Jeśli okaże się, że obraz wybrany do usunięcia nie wymaga jednak usuwania, przed zamknięciem okna dialogowego Camera Raw przejdź do panelu Taśma filmowa i kliknij ponownie ikonę Oznakuj w celu usunięcia).

Samouczek dotyczący synchronizacji zmian edycyjnych w różnych zdjęciach Camera Raw można obejrzeć na stronie Synchronizacja edycji w programie Adobe Camera Raw (autor: Dan Moughamian).

Automatyzacja przetwarzania obrazów

Możesz utworzyć zadanie, aby zautomatyzować przetwarzanie plików z obrazami w module Camera Raw. Automatyzacja może dotyczyć edycji plików, a także zapisywania plików formatach TIFF, PSD, JPEG, Large Document Format (PSB) oraz PDF. W programie Photoshop dostępne są także polecenia Wsad, Procesor obrazów oraz Utwórz droplet, które umożliwiają przetwarzanie więcej niż jednego pliku. Procesor obrazów jest szczególnie przydatny, gdy w jednej sesji przetwarzania pliki są zapisywane w różnych formatach.

Automatyzując przetwarzanie plików camera raw, warto mieć na uwadze następujące wskazówki:

 • Nagrywając operację, najpierw wybierz polecenie Ustawienia obrazu w menu Ustawienia Camera Raw  w oknie dialogowym Camera Raw. Dzięki temu podczas odtwarzania operacji będą używane ustawienia poszczególnych obrazów (pobierane z bazy danych modułu Camera Raw lub z towarzyszących plików XMP).

 • Jeżeli operacja ta będzie używana w przetwarzaniu wsadowym, to warto użyć polecenia Zapisz jako i wybrać format pliku, w którym będą zapisywane obrazy camera raw.

 • Gdy plik camera raw jest otwierany w zadaniu, stosowane są takie ustawienia okna dialogowego Camera Raw, jakie były ustawione w momencie nagrywania tego zadania. Warto zatem utworzyć różne zadania do otwierania plików przy różnych ustawieniach.

 • Używając polecenia Wsad, wybierz opcję Przesłoń polecenia operacji „Otwórz”. Występujące w operacji polecenia Otwórz będą wtedy stosowane do plików przetwarzanych wsadowo, a nie do plików o nazwach określonych w zadaniu. Usuń zaznaczenie opcji Przesłoń polecenia „Otwórz” operacji tylko wtedy, gdy chcesz, aby operacja była stosowana do otwartych plików, albo gdy operacja będzie używała polecenia Otwórz do pobierania informacji.

 • Aby podczas wsadowego przetwarzania plików dla każdego z plików nie były wyświetlane osobne okna dialogowe Camera Raw, zaznacz opcję Ukryj okna dialogowe opcji otwierania plików.

 • Aby użyć instrukcji „Zapisz jako” z polecenia Wsad zamiast instrukcji „Zapisz jako” z operacji, należy zaznaczyć opcję Przesłoń polecenia „Zapisz jako” operacji. Opcję tę można zaznaczyć tylko wtedy, gdy operacja zawiera polecenie Zapisz jako (polecenie Wsad nie powoduje bowiem automatycznego zapisywania plików źródłowych). Niezaznaczenie opcji Przesłoń instrukcje zadania „Zapisz jako” powoduje, że pliki przetwarzane za pomocą polecenia Wsad są zapisywane w miejscach określonych w oknie dialogowym Wsad.

 • Tworząc droplet, należy zaznaczyć opcję Ukryj okna dialogowe opcji otwierania plików w sekcji odtwarzania okna dialogowego Utwórz droplet. Dzięki temu w trakcie przetwarzania poszczególnych plików camera raw nie będą wyświetlane osobne okna dialogowe Camera Raw.

 

Otwieranie obrazów

 • Aby przetwarzać obrazy w formacie pierwotnym (raw) w module Camera Raw, zaznacz co najmniej jeden plik w tym formacie w programie Adobe Bridge. Następnie wybierz polecenie Plik > Otwórz w Camera Raw lub wciśnij klawisze Ctrl+R (Windows) albo Command+R (Mac OS). Po zakończeniu dopasowań w oknie dialogowym Camera Raw kliknij przycisk Gotowe, aby zaakceptować zmiany i zamknąć okno. Możesz także kliknąć przycisk Otwórz obraz, aby otworzyć kopię dopasowanego obrazu w programie Photoshop.
 • Aby przetwarzać obrazy JPEG lub TIFF w module Camera Raw, zaznacz przynajmniej jeden plik w takim formacie w programie Adobe Bridge, a następnie wybierz polecenie Plik > Otwórz w Camera Raw lub wciśnij klawisze Ctrl+R (Windows) albo Command+R (Mac OS). Po zakończeniu dopasowań w oknie dialogowym Camera Raw kliknij przycisk Gotowe, aby zaakceptować zmiany i zamknąć okno. Możesz zdecydować, czy obrazy JPEG lub TIFF z ustawieniami Camera Raw mają być automatycznie otwierane w Camera Raw w sekcji Obsługa preferencji Camera Raw plików JPEG i TIFF.
 • Aby zaimportować obrazy w formacie pierwotnym aparatu fotograficznego do programu Photoshop, zaznacz przynajmniej jeden taki plik w programie Adobe Bridge, a następnie wybierz polecenie Plik > Otwórz w > Adobe Photoshop CS5. (Możesz także wybrać polecenie Plik > Otwórz w programie Photoshop, a następnie wybrać pliki w formacie pierwotnym aparatu fotograficznego). Po zakończeniu wprowadzania dopasowań w oknie dialogowym Camera Raw kliknij opcję Otwórz obraz, aby zaakceptować zmiany i otworzyć dopasowany obraz w programie Photoshop. Naciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS), aby otworzyć kopię dopasowanego obrazu i nie zapisywać korekt w metadanych obrazu oryginalnego. Aby otworzyć obraz jako inteligentny obiekt w programie Photoshop, przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift i kliknij opcję Otwórz obraz. W dowolnym momencie można dwukrotnie kliknąć na warstwie inteligentnego obiektu zawierającej plik raw, aby dopasować jego ustawienia.

  Wskazówka: przytrzymaj klawisz Shift i dwukrotnie kliknij miniaturkę w programie Adobe Bridge, aby otworzyć obraz w formacie pierwotnym w programie Photoshop bez otwierania okna dialogowego Camera Raw. Przytrzymaj klawisz Shift, wybierając polecenie Plik > Otwórz, aby otworzyć wiele zaznaczonych obrazów.

 • Aby zaimportować obrazy w formacie pierwotnym aparatu fotograficznego do programu After Effects za pomocą programu Adobe Bridge, zaznacz przynajmniej jeden taki plik w programie Adobe Bridge, a następnie wybierz polecenie Plik > Otwórz za pomocą > Adobe After Effects CS5. (Możesz także wybrać polecenie Plik > Importuj w programie After Effects i wybrać pliki camera raw). Po zakończeniu dopasowań w oknie dialogowym Camera Raw, kliknij przycisk OK aby zaakceptować zmiany.
 • Aby zaimportować pliki TIFF i JPEG do programu After Effects za pomocą modułu Camera Raw, wybierz w programie After Effects polecenie Plik > Importuj. Z menu Włącz w oknie dialogowym Importuj wybierz polecenie Wszystkie pliki (Mac OS) lub Pliki typu (Windows). Wybierz plik do zaimportowania. Z menu Format wybierz opcję Camera Raw i kliknij przycisk Otwórz.
 • Aby zaimportować obrazy w formacie Camera Raw do programu After Effects jako sekwencję, wybierz polecenie Plik > Importuj do programu After Effects. Wybierz obrazy, zaznacz opcję Sekwencja Camera Raw, a następnie kliknij Otwórz. Ustawienia Camera Raw użyte w pierwszym importowanym pliku camera raw stosowane są w pozostałych plikach sekwencji chyba, że do jakiegokolwiek z kolejnych plików tej sekwencji dołączony jest plik pomocniczy XMP. W takim wypadku ustawienia pliku XMP lub DNG zostają użyte w tej konkretnej ramce danej sekwencji. Wszystkie pozostałe ramki mają takie same ustawienia jak określono w pierwszym pliku tej sekwencji.
Uwaga:

W przypadku problemów z otwieraniem plików Camera Raw warto zapoznać się z następującym artykułem: Dlaczego moja wersja programu Photoshop lub Lightroom nie obsługuje mojego aparatu?

Zapisywanie obrazu Camera Raw w innym formacie

Okno dialogowe Camera Raw umożliwia zapisywanie plików camera raw (format pierwotny aparatu fotograficznego) w formatach PSD, TIFF, JPEG oraz DNG.

W przypadku użycia polecenia Zapisz obraz w oknie dialogowym Camera Raw pliki są umieszczane w kolejce, w której oczekują na ostateczne przetworzenie i zapisanie. Metoda taka jest przydatna, gdy wiele różnych plików trzeba zapisać w tym samym formacie.

 1. Kliknij przycisk Zapisz obraz w lewym dolnym rogu okna dialogowego Camera Raw.

  Uwaga:

  Aby podczas zapisywania plików było pomijane okno dialogowe Opcje zapisu modułu Camera Raw, kliknij opcję Zapisz, przytrzymując wciśnięty klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

 2. Ustaw następujące opcje w oknie dialogowym Opcje zapisu.

  Miejsce docelowe

  Określa miejsce zapisania pliku. Jeśli zachodzi taka potrzeba, kliknij przycisk Wybierz folder i przejdź do odpowiedniego miejsca.

  Nazywanie pliku

  Określa nazwę pliku używając konwencji nazw zawierającej elementy takie jak data i numer seryjny aparatu. Używanie nazw plików zawierających wiele informacji, opartych o jedną konwencję nazw ułatwia uporządkowanie plików z obrazami.

 3. Wybierz format pliku z menu Format.

  Digital Negative

  Kopia pliku camera raw zostanie zapisana w formacie DNG.

  Zgodność

  Określa wersje programów Camera Raw i Lightroom, które mogą odczytać dany plik.

  Jeśli wybierzesz opcję Własna, to określ, czy chcesz zapewnić zgodność z wersją formatu DNG 1.1, czy DNG 1.3. Podczas konwersji domyślnie używana jest kompresja bezstratna, co oznacza, że przy redukcji rozmiaru pliku nie dochodzi do utraty żadnych danych. Wybranie opcji Liniowy (bezmozaikowy) zapisuje dane obrazu w formacie interpolowanym. Taki plik może być interpretowany przez inne programy nawet wtedy, gdy nie mają one dostępu do profilu aparatu cyfrowego, którym zrobione było zdjęcie.

   

  Podgląd JPEG

  Osadzanie podgląd JPEG w pliku DNG. Jeśli zdecydujesz się na osadzenie podglądu JPEG, możesz wybrać jego wielkość. Podglądy JPEG umożliwiają przeglądanie zawartości plików DNG bez konieczności parsowania danych camera raw.

   

  Osadź oryginalny plik raw

  Zapisywanie wszystkich danych obrazu camera raw w pliku DNG.

   

  JPEG

  Kopia pliku camera raw zostanie zapisana w formacie JPEG (Joint Photographic Experts Group). Stopień kompresji danych możesz określić liczbowo (w zakresie od 0 do 12) lub wybrać z menu. Wprowadzenie odpowiednio wysokiej wartości albo wybór ustawienia Wysoka lub Maksymalna zapewnia wysoką jakość obrazu (czyli mniejszy stopień kompresji), lecz zwiększa rozmiar pliku. Format JPEG jest używany powszechnie do wyświetlania fotografii i innych obrazów z ciągłym rozkładem tonów w internetowych galeriach fotograficznych, pokazach slajdów, prezentacjach i innych usługach sieciowych.

  TIFF

  Umożliwia zapisanie kopii plików camera raw w formacie TIFF (Tagged-Image File Format). Zdecyduj, czy plik ma zostać zapisany bez kompresji, czy też z zastosowaniem kompresji LZW lub ZIP. Jest to elastyczny format obrazów rastrowych, obsługiwany przez praktycznie wszystkie programy graficzne i aplikacje DTP. Format TIFF charakteryzuje większa kompresja i zgodność z innymi aplikacjami niż format PSD.

  Photoshop

  Kopia pliku camera raw zostanie zapisana w formacie PSD. Zdecyduj, czy w pliku PSD mają zostać zapisane przycięte dane obrazka.

 4. Kliknij przycisk Zapisz.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?