Symulacja ziarna błony filmowej

Sekcja Ziarno na zakładce Efekty steruje symulacją ziarna błony filmowej. Pozwala to nadawać obrazom efekty stylistyczne przypominające konkretne marki błon. Za pomocą efektu Ziarno można również zamaskować artefakty wynikające z dużego powiększania. Jest to przydatne przy sporządzaniu wydruków wielkoformatowych.

Opcje Rozmiar i Nierówność łącznie określają charakterystykę ziarna. Skontroluj ziarno na różnych poziomach powiększenia, aby upewnić się, że ma pożądaną charakterystykę.

Obrazy bez ziarna (na górze) i po zastosowaniu efektu ziarna (na dole)
Bez ziarna (na górze), po zastosowaniu efektu ziarna (na dole).

Wartość

Steruje intensywnością ziarna wprowadzanego do obrazu. Przeciągnij w prawo, aby zwiększyć ilość. Ustaw na zero, aby wyłączyć ziarno.

Rozmiar

Steruje wielkością poszczególnych ziaren. Określenie wartości 25% lub wyższej może powodować rozmycie obrazu.

Nierówność

Steruje regularnością ziaren. Przeciągnięcie w lewo powoduje, że ziarna są bardziej jednolite. Przeciągnięcie w prawo powoduje, że ziarna stają się bardziej nierówne.

Stosowanie winiety pokadrowej

Aby zastosować winietowanie w wykadrowanym obrazie w celu uzyskania efektu artystycznego, użyj funkcji Winietowanie pokadrowe.

 1. Wykadruj obraz. Zobacz Kadrowanie obrazów.

 2. Wybierz styl w obszarze Winieta pokadrowa na zakładce Efekty.

  Priorytet świateł

  Nadaje winietę pokadrową, zachowując kontrast w obszarach świateł. Może jednak prowadzić do zmian kolorów w przyciemnionych obszarach obrazu. Opcja przydatna w przypadku obrazów, które zawierają ważne obszary świateł.

  Priorytet koloru

  Nadaje winietę pokadrową, zachowując barwy. Może jednak prowadzić do utraty szczegółów w obszarach jasnych świateł.

  Nakładka farby

  Nadaje winietę pokadrową, mieszając kolory oryginalnego obrazu z czernią lub bielą. Jest to opcja przydatna, gdy chce się uzyskać delikatny efekt. Może jednak zmniejszać kontrast w obszarach świateł.

 3. Efekt można dostroić, modyfikując ustawienia następujących suwaków:

  Wartość

  Wartości dodatnie rozjaśniają narożniki, a ujemne przyciemniają je.

  Punkt środkowy

  Wyższe wartości ograniczają możliwość dostosowywania do obszaru znajdującego się bliżej narożników, a niższe rozszerzają te możliwości do większego obszaru znajdującego się dalej od nich.

  Zaokrąglenie

  Wartości dodatnie czynią efekt bardziej okrągłym, a ujemne – owalnym.

  Wtapianie

  Wyższe wartości zwiększają zmiękczanie między efektem, a otaczającymi go pikselami, natomiast niższe wartości – zmniejszają.

  Podświetlenia

  (Opcja dostępna dla efektu Priorytet światła lub Priorytet koloru, gdy opcję Wartość ustawiono na wartość ujemną). Steruje stopniem „przebijania” świateł w jasnych obszarach obrazu (np. blasku latarni lub innego źródła jasnego światła).

Usuwanie zamglenia

Moduł Adobe Camera Raw umożliwia łatwe zmniejszanie lub zwiększanie efektu zamglenia lub mgły na zdjęciu. Kliknij  w panelu Dopasowanie po prawej stronie, aby wyświetlić panel Podstawowe i dopasować suwak funkcji Usuwanie zamglenia.

Suwak funkcji Usuwanie zamglenia
Zastosuj funkcję Usuwanie zamglenia na zdjęciach.

Wartość

Steruje on ilością zamglenia na zdjęciu. Przeciągnij w prawo, aby usunąć zamglenie; przeciągnij w lewo, aby dodać zamglenie.

Filtr promieniowy

Filtry promieniowe w Adobe Camera Raw kierują uwagę na konkretne obszary obrazu. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Filtr promieniowy w Camera Raw.

Uwaga: usuwanie zamglenia jest teraz dostępne jako dopasowanie lokalne. Dopasuj suwak zamglenia podczas pracy z Filtrem promieniowym, Filtrem stopniowym lub Pędzlem dopasowania. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Wprowadzanie lokalnych dopasowań w module Camera Raw.

basic_panel