Navigere, behandle og lagre bilder i Camera Raw

Behandle, sammenligne og gradere flere bilder

Den mest praktiske måten å arbeide med flere Camera Raw-bilder på, er å bruke filmstripevisningen i Camera Raw. Filmstripevisningen åpnes som standard når du åpner flere bilder i Camera Raw fra Adobe Bridge.

Merk:

Filmstripevisningen er ikke tilgjengelig når du importerer flere bilder til After Effects.

Bilder kan ha tre statuser i filmstriperuten: ikke valgt, valgt (men ikke aktiv) og aktiv (også valgt). Justeringer brukes vanligvis på alle valgte bilder.

Du kan også synkronisere innstillinger for å bruke innstillinger fra det aktive bildet på alle valgte bilder. Du kan raskt bruke et sett med justeringer på en hel gruppe med bilder – for eksempel alle bilder som er tatt under samme forhold – og deretter finjustere enkeltbildene etter at du har valgt ut dem du vil bruke i de endelige utdataene. Du kan synkronisere både globale og lokale justeringsinnstillinger.

 • Hvis du vil velge et bilde, klikker du bildeminiatyren. Hvis du vil velge et område med bilder, Skift+klikker du to miniatyrer. Hvis du vil legge til et bilde i et merket område, Ctrl+klikker (Windows) eller Kommando+klikker du (Mac OS) bildeminiatyren.
 • Hvis du vil gjøre et annet bilde aktivt uten å endre bildeutvalget, klikker du en navigasjonspil  nederst i forhåndsvisningsruten.
 • Hvis du vil bruke innstillinger fra det aktive bildet på alle valgte bilder, klikker du synkroniseringsknappen øverst i filmstriperuten og velger innstillingene som skal synkroniseres.
 • Hvis du vil bruke en stjernegradering, klikker du en gradering i bildeminiatyren.
 • Hvis du vil merke valgte bilder for sletting, klikker du Merk for sletting-ikonet .

  En rød X vises i miniatyren for et bilde som er merket for sletting. Filen sendes til papirkurven når du lukker dialogboksen Camera Raw. (Hvis du bestemmer deg for å beholde et bilde du har merket for sletting, velger du det i filmstriperuten og klikker Merk for sletting igjen, før du lukker dialogboksen Camera Raw.)

Les Synkronisere redigeringer i Adobe Camera Raw av Dan Moughamian for å finne ut hvordan du synkroniserer redigeringer i flere Camera Raw-bilder.

Automatisere bildebehandling

Du kan opprette en prosedyre for å automatisere behandlingen av bildefiler med Camera Raw. Du kan automatisere redigeringsprosessen og prosessen med å lagre filene i formater som PSD, DNG, JPEG, Stort dokumentformat (PSB), TIFF eller PDF. I Photoshop kan du også bruke kommandoen Gruppe bildeprosessoren eller kommandoen Opprett slippverktøy til å behandle én eller flere bildefiler. Bildeprosessoren er spesielt nyttig hvis du vil lagre bildefiler i forskjellige filformater i samme behandlingsøkt.

Her er noen tips for å automatisere behandlingen av Camera Raw-bildefiler:

 • Når du spiller inn en prosedyre, velger du først Bildeinnstillinger på menyen for Camera Raw-innstillinger  i dialogboksen Camera Raw. Da vil de spesifikke innstillingene for hvert bilde (fra Camera Raw-databasen eller XMP-underfiler) brukes når prosedyren spilles av.

 • Hvis prosedyren skal brukes sammen med kommandoen Gruppe, kan du bruke kommandoen Lagre som og velge filformat når du lagrer Camera Raw-bildet.

 • Når du bruker en prosedyre til å åpne en Camera Raw-fil, gjenspeiler dialogboksen Camera Raw innstillingene som var valgt da prosedyren ble tatt opp. Du kan eventuelt opprette andre prosedyrer for åpning av Camera Raw-bildefiler med andre innstillinger.

 • Når du bruker kommandoen Gruppe, velger du Overstyr Åpne-kommandoer for prosedyre. Alle Åpne-kommandoer i prosedyren vil da brukes på filgruppen i stedet for på filene som er angitt ved navn i prosedyren. Fjern merket for Overstyr Åpne-kommandoer for prosedyrer bare hvis du vil at prosedyren skal brukes på åpne filer, eller hvis prosedyren bruker kommandoen Åpne til å hente nødvendig informasjon.

 • Når du bruker kommandoen Gruppe, merker du av for Omgå dialogboksene Alternativer for filåpning for å forhindre at dialogboksen Camera Raw åpnes for hvert enkelt Camera Raw-bilde som skal behandles.

 • Når du bruker kommandoen Gruppe, merker du av for Overstyr Lagre som-kommandoer for prosedyrer hvis du vil bruke Lagre som -instruksjonene fra kommandoen Gruppe i stedet for Lagre som-instruksjonene i prosedyren. Hvis du merker av for dette alternativet, må prosedyren inneholde en Lagre som-kommando fordi kommandoen Gruppe ikke lagrer kildefilene automatisk. Fjern merket for Overstyr Lagre som-kommandoer for prosedyrer for å lagre filene som er behandlet av kommandoen Gruppe, på stedet som er angitt i dialogboksen Gruppe.

 • Når du oppretter et slippverktøy, merker du av for Omgå dialogboksene Alternativer for filåpning i avspillingsområdet i dialogboksen Opprett slippverktøy. Dette forhindrer at dialogboksen Camera Raw åpnes for hvert enkelt Camera Raw-bilde som skal behandles.

 

Åpne bilder

 • Hvis du vil behandle RAW-bilder i Camera Raw, velger du en eller flere Camera Raw-filer i Adobe Bridge, og deretter velger du Fil > Åpne i Camera Raw eller trykker Ctrl+R (Windows) eller Kommando+R (Mac OS). Når du er ferdig med justeringene i dialogboksen Camera Raw, klikker du Ferdig for å godta endringene og lukke dialogboksen. Du kan også klikke Åpne bilde for å åpne en kopi av det justerte bildet i Photoshop.
 • Hvis du vil behandle JPEG- eller TIFF-bilder i Camera Raw, velger du en eller flere JPEG- eller TIFF-filer i Adobe Bridge, og deretter velger du Fil > Åpne i Camera Raw eller trykker Ctrl+R (Windows) eller Kommando+R (Mac OS). Når du er ferdig med justeringene i dialogboksen Camera Raw, klikker du Ferdig for å godta endringene og lukke dialogboksen. Du kan angi om JPEG- eller TIFF-bilder med Camera Raw-innstillinger skal åpnes automatisk i Camera Raw. Det gjør du i delen for JPEG- og TIFF-behandling i innstillingene for Camera Raw.
 • Hvis du vil importere Camera Raw-bilder i Photoshop, velger du en eller flere Camera Raw-filer i Adobe Bridge, og deretter velger du Fil > Åpne med > Adobe Photoshop CS5. (Du kan også velge kommandoen Fil > Åpne i Photoshop og bla for å velge Camera Raw-filer.) Når du er ferdig med justeringene i dialogboksen Camera Raw, klikker du Åpne bilde for å godta endringene og åpne det justerte bildet i Photoshop. Trykk Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) for å åpne en kopi av det justerte bildet uten å lagre justeringene i metadataene for originalbildet. Hold nede Skift mens du klikker Åpne bilde for å åpne bildet som et smart objekt i Photoshop. Du kan når som helst dobbeltklikke smartobjektlaget som inneholder RAW-filen, for å justere Camera Raw-innstillingene.

  Tips: Skift-dobbeltklikk et miniatyrbilde i Adobe Bridge for å åpne et Camera Raw-bilde i Photoshop uten å åpne dialogboksen Camera Raw. Hold nede Skift mens du velger Fil > Åpne for å åpne flere valgte bilder.

 • Hvis du vil importere Camera Raw-bilder i After Effects ved hjelp av Adobe Bridge, velger du én eller flere Camera Raw-filer i Adobe Bridge, og deretter velger du Fil > Åpne med > Adobe After Effects CS5. (Du kan også velge en kommando under File > Import i After Effects og bla for å velge Camera Raw-filer.) Når du er ferdig med justeringene i dialogboksen Camera Raw, klikker du OK for å godta endringene.
 • Hvis du vil importere TIFF- eller JPEG-filer i After Effects ved hjelp av Camera Raw, velger du kommandoen File > Import i After Effects, velger All Files på Aktiver-menyen (Mac OS) eller Filtype-menyen (Windows) i dialogboksen After Effects Import File. Velg filen som skal importeres, velg Camera Raw på Format-menyen, og klikk Open.
 • Hvis du vil importere Camera Raw-bilder som en sekvens i After Effects, velger du File > Import i After Effects. Velg bildene, velg Camera Raw Sequence (Camera Raw-sekvens), og klikk Åpne. Camera Raw-innstillingene som brukes på den første Camera Raw-filen ved import, brukes på resten av filene i sekvensen, med mindre det finnes en XMP-underfil for en av de etterfølgende filene i sekvensen. I så fall brukes innstillingene i XMP-filen eller DNG-filen på det spesifikke bildet i sekvensen. For alle de andre bildene brukes innstillingene fra den første filen i sekvensen.
Merk:

Hvis du har problemer med å åpne Camera Raw-filer, kan du se Why doesn't my version of Photoshop or Lightroom support my camera? om hvorfor din versjon av Photoshop eller Lightroom ikke støtter kameraet ditt.

Lagre et Camera Raw-bilde i et annet format

Du kan lagre Camera Raw-filer fra dialogboksen Camera Raw i PSD-, TIFF-, JPEG- eller DNG-format.

Når du bruker kommandoen Lagre bilde i dialogboksen Camera Raw, plasseres filene i kø for behandling og lagring. Dette er nyttig når du skal behandle flere filer i dialogboksen Camera Raw og lagre dem i samme format.

 1. Klikk Lagre bilde  nederst til venstre i dialogboksen Camera Raw.

  Merk:

  Alt+klikk (Windows) eller Tilvalg+klikk (Mac OS) Lagre hvis du ikke vil at dialogboksen for Camera Raw-lagringsalternativer skal vises når du lagrer en fil.

 2. Angi følgende alternativer i dialogboksen for lagringsalternativer:

  Mål

  Angir hvor filen skal lagres. Klikk om nødvendig Velg mappe-knappen, og gå til lagringsstedet.

  Gi navn til filer

  Angir filnavnet basert på en navnekonvensjon som omfatter elementer som dato og kameraets serienummer. Det er lettere å organisere bildefiler når du bruker informative filnavn basert på en navnekonvensjon.

 3. Velg et filformat på Format-menyen.

  Digitalt negativ

  Lagrer en kopi av Camera Raw-filen i DNG-format.

  Kompatibilitet

  Angir versjonene av Camera Raw og Lightroom som kan lese filen.

  Hvis du velger Egendefinert, angir du om du ønsker kompatibilitet med DNG 1.1 eller DNG 1.3. Som standard brukes tapsfri komprimering, som betyr at ingen informasjon går tapt, samtidig som filstørrelsen reduseres. Hvis du velger Lineær (uten mosaikk), lagres bildedataene i et interpolert format. Dette betyr at annen programvare kan lese filen selv om programvaren ikke har en profil for det digitale kameraet bildet ble tatt med.

   

  JPEG-forhåndsvisning

  Bygger inn en JPEG-forhåndsvisning i DNG-filen. Hvis du velger å bygge inn en JPEG-forhåndsvisning, kan du angi forhåndsvisningsstørrelse. Når du bygger inn JPEG-forhåndsvisninger, kan innholdet i DNG-filen vises i andre programmer uten at Camera Raw-dataene må analyseres.

   

  Bygg inn opprinnelig RAW-fil

  Lagrer alle opprinnelige Camera Raw-bildedata i DNG-filen.

   

  JPEG

  Lagrer kopier av Camera Raw-filene i JPEG-format (Joint Photographic Experts Group). Du angir komprimeringsmengde ved å skrive inn en verdi mellom 0 og 12 eller velge en verdi på menyen. Hvis du angir en høy verdi eller velger Høy eller Maksimal, brukes mindre komprimering, og filstørrelsen og bildekvaliteten øker. JPEG er et vanlig format for visning av fotografier og andre halvtonebilder i webfotogallerier, lysbildefremvisninger, presentasjoner og andre elektroniske tjenester.

  TIFF

  Lagrer kopier av Camera Raw-filene som TIFF-filer (Tagged-Image File Format). Angi at filene ikke skal komprimeres, eller velg LZW- eller ZIP-filkomprimering. TIFF er et fleksibelt bildeformat for punktgrafikk som støttes av nesten alle male-, bilderedigerings- og sideoppsettprogrammer. TIFF gir større komprimering og kompatibilitet med andre programmer enn PSD-format.

  Photoshop

  Lagrer kopier av Camera Raw-filene i PSD-format. Du kan angi om beskårede bildepunktdata skal beholdes i PSD-filen.

 4. Klikk Lagre.
Adobe-logoen

Logg på kontoen din