Bruke Lyssetting-filteret

Med Lyssetting-filteret kan du skape utallige lyssettingseffekter på RGB-bilder. Du kan også bruke teksturer fra gråtonefiler (kalt teksturkanaler) til å lage 3D-lignende effekter og lagre dine egne stiler for bruk i andre bilder.

Merk:

Lyssetting-filteret fungerer bare med 8-biters RGB-bilder i Photoshop CC. Du må ha et støttet videokort for å bruke Lyssetting. Se vanlige spørsmål for mer informasjon.

 1. Velg Filter > Gjengi > Lyssetting.
 2. Velg en stil fra forhåndsinnstillingsmenyen øverst til venstre.

 3. I forhåndsvisningsvinduet velger du lysene du vil justere, enkeltvis. Deretter gjør du et av følgende i øvre halvdel av Egenskaper-panelet:

  • Velg lystype (spotlys, uendelig lys eller punktlys) fra den øverste menyen.
  • Juster farge, intensitet og størrelsen på aktiveringspunktet.
 4. I den nedre halvdelen av Egenskaper-panelet kan du justere hele lyssettet med følgende alternativer:

  Fargelegg

  Klikk for å gi hele lyssettingen en bestemt fargetone.

  Eksponering

  Styrer utheving og skyggedetaljer.

  Glans

  Styrer hvor mye overflaten skal reflektere lys.

  Metallisk

  Bestemmer hva som er mest reflekterende: lyset eller objektet som lyset gjenspeiles på.

  Omgivelse

  Sprer lyset som om det var kombinert med andre lystyper i rommet, som sollys eller selvlysende objekter. Velg 100 som verdi for å bruke bare lyskilden, eller –100 for å fjerne lyskilden.

  Tekstur

  Tar i bruk en teksturkanal.

Fra en ekspert: Opplæring i lyssetting

Få raskt oversikt over lyssettingsområdet. Dette læreprogrammet fra Dan Moughamian gir deg en trinnvis rundtur.

Se også denne oversiktsvideoen om lyssetting i av Matt Kloskowski.

Lyssettingstyper

Du kan velge blant flere lyssettingstyper:

Punkt

Lyser i alle retninger fra rett over bildet, som en lyspære.

Uendelig

Lyser over et helt plan, som solen.

Spot

Lager en ellipseformet lysstråle. Linjen i forhåndsvisningsvinduet definerer lysretningen og -vinkelen, og håndtakene definerer ellipsekantene.

Justere punktlys i forhåndsvisningsvinduet

 1. I Egenskaper-panelet velger du Punkt fra den øverste menyen.

 2. Juster lyset i forhåndsvisningsvinduet:

  • Du flytter lyset ved å dra på et vilkårlig sted på lerretet.
  • Du endrer spredningen av lyset (om lyset som reflekteres, er nærmere eller lengre unna) ved å dra den hvite delen av intensitetssirkelen i midten.

  Merk:

  Intensitetsverdien 100 gir sterkest lys, normal lyssetting er omtrent 50, negativ intensitet fjerner lys og intensitetsverdien -100 gir intet lys i det hele tatt.

Justere uendelig lys i forhåndsvisningsvinduet

 1. I Egenskaper-panelet velger du Uendelig fra den øverste menyen.

 2. Tilpass lyset:
  • Du endrer retning ved å dra håndtaket i enden av streken.
  • Du endrer lysstyrken ved å dra den hvite delen av intensitetssirkelen midt på lyskontrollene.

Justere spotlys i forhåndsvisningsvinduet

 1. Velg Spot øverst i Egenskaper-panelet.

 2. Juster lyset i forhåndsvisningsvinduet:

  • Du flytter lyset ved å dra inne i den ytre ellipsen.
  • Du roterer lyset ved å dra utenfor den ytre ellipsen.
  • Du endrer vinkelen på aktiveringspunktet ved å dra i kanten på den indre ellipsen.
  • Du forstørrer eller forminsker ellipsen ved å dra i en av de fire ytre håndtakene.
  • Du endrer hvor stor del av ellipsen som fylles med lys, ved å dra den hvite delen av intensitetssirkelen i midten.

Forhåndsinnstilt lyssetting

Bruk forhåndsinnstillingsmenyen i arbeidsområdet Lyssetting til å velge blant 17 lysstiler. Du kan også lage dine egne forhåndsinnstillinger, ved å legge til lys i standardinnstillingen. Lyssetting-filteret krever minst én lyskilde. Bare ett lys kan redigeres om gangen, men alle lys som er lagt til, kan brukes til å opprette effekten.

Spot klokken 2

En gul spot med middels (17) intensitet og vidt (91) fokus.

Blå spredt

Et spredt, blått prosjektørlys med full (85) intensitet og ikke noe fokus.

Lyssirkel

Fire spoter. Hvit har full (100) intensitet og konsentrert (8) fokus. Gul har sterk intensitet (88) og konsentrert fokus (3). Rød har middels (50) intensitet og konsentrert (0) fokus. Blå har full (100) intensitet og middels (25) fokus.

Kryssende

En hvit spot med middels (35) intensitet og vidt (69) fokus.

Kryssende nedover

To hvite spoter med middels (35) intensitet og vidt (100) fokus.

Standard

En hvit spot med middels (35) intensitet og vidt (69) fokus.

Fem lys ned/Fem lys opp

Fem hvite spoter ned eller opp med full (100) intensitet og vidt (60) fokus.

Lommelykt

Et spredt, gult lys med middels (46) intensitet.

Flomlys

En hvit spot med middels (35) intensitet og vidt (69) fokus.

Retningsbestemt parallell

Et retningsbestemt, blått lys med full (98) intensitet og ikke noe fokus.

RGB-lys

Røde, blå og grønne lys som gir et lys med middels (60) intensitet og vidt (96) fokus.

Dempet direkte lys

To ufokuserte hvite og blå retningsbestemte lys. Hvit har dempet (20) intensitet. Blå har middels (67) intensitet.

Dempet spredt

Et dempet, spredt lys med middels (50) intensitet.

Dempet spot

En hvit spot med full (98) intensitet og vidt (100) fokus.

Tre ned

Tre hvite spoter med dempet (35) intensitet og vidt (96) fokus.

Trippel spot

Tre spoter med dempet (35) intensitet og vid (100) fokus.

Legge til eller slette et lys

 1. Gjør ett av følgende i arbeidsområdet Lyssetting:

  • Klikk lysikonet i øvre venstre hjørne for å legge til punktlys, spotlys og uendelige lys. Gjenta etter ønske for å teste ut i alt 16 lystyper.
  • I lyspanelet (som standard plassert i nedre høyre hjørne) drar du et lys til papirkurven for å slette det.

Opprette, lagre og slette forhåndsinnstilte lyssettinger

 1. Gjør ett av følgende i dialogboksen Lyssetting:

  • Du oppretter en forhåndsinnstilling ved å velge Egendefinert fra forhåndsinnstillingsmenyen, og deretter klikke lysikonet for å legge til punktlys, spotlys eller uendelig lys. Gjenta etter ønske for å teste ut i alt 16 lystyper.
  • Du lagrer en forhåndsinnstilling ved å klikke Lagre, gi stilen et navn og klikke OK. Lagrede forhåndsinnstillinger inneholder alle innstillingene for hvert lys, og vises i Stil-menyen når du åpner bildet.
  • Du sletter en forhåndsinnstilling ved å velge den og deretter klikke Slett.

Bruke teksturkanaler

I arbeidsområdet for Lyssetting, kan du bruke Teksturkanalen for å kontrollere lyssetting ved bruk av gråtonebilder (kalt bump maps).  Du legger bump maps til bildet som alfakanaler. Du kan legge til et hvilket som helst gråtonebilde til bildet som en alfakanal, eller du kan opprette en alfakanal og legge til tekstur. Hvis du vil ha en preget teksteffekt, bruker du en kanal med hvit tekst på svart bakgrunn, eller vice versa.

 1. Om nødvendig legger du til en alfakanal i bildet. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil bruke en tekstur basert på et annet bilde (for eksempel tekstiler eller vann), kan du konvertere det bildet til gråtoner og deretter dra bildets gråtonekanal til gjeldende bilde.
  • Dra en eksisterende alfakanal fra et annet bilde inn i det gjeldende bildet.
  • Opprett en alfakanal i bildet, og legg til en tekstur.
 2. I arbeidsområdet Lyssetting velger du en kanal fra Tekstur-menyen i dialogboksen Egenskaper. (Velg enten en alfakanal du har lagt til, eller bildets røde, grønne eller blå kanal.)

 3. Dra glidebryteren for høyde for å variere teksturen fra Flat (0) til Kupert (100).

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet