Simulere filmkorn

Kategorien Effekter under Korn inneholder kontroller for å simulere filmkorn for å gi en stilistisk effekt som ligner på bestemte råfilmer. Du kan også bruke korneffekten til å maskere forstørrelsesartefakter ved bruk av stor skrift.

Størrelsen og grovheten bestemmer sammen formen på kornet. Kontroller korn på forskjellige zoomnivåer for å sikre at tegnet vises som ønsket.

Bilder uten korn (øverst), og med korn (nederst).
Ingen korn brukt (øverst), korneffekt brukt (nederst).

Mengde

Styrer mengden korn som brukes på bildet. Dra til høyre for å øke mengden. Angi null for å deaktivere korn.

Størrelse

Bestemmer partikkelstørrelsen på korn. Hvis du angir en verdi på 25 % eller høyere, kan det gjøre bildet uskarpt.

Grovhet

Bestemmer regelmessigheten på kornet. Dra til venstre for å gjøre kornet mer jevnt, dra til høyre for å gjøre kornet mer ujevnt.

Bruke vignettering etter beskjæring

Hvis du vil bruke vignettering på et beskåret bilde for å få en kunstnerisk effekt, bruker du funksjonen Vignettering etter beskjæring.

 1. Beskjær bildet. Se Beskjære bilder.

 2. Velg en stil under Vignettering etter beskjæring i kategorien Effekter.

  Høylysprioritet

  Bruker vignettering etter beskjæring og beskytter høylyskontrasten, men kan forårsake fargeendringer i mørke områder på et bilde. Dette passer bra for bilder med viktige høylysområder.

  Fargeprioritet

  Bruker vignettering etter beskjæring og bevarer fargekuløren, men kan forårsake tap av detaljer i skarpe høylys.

  Maleoverlapping

  Bruker vignettering etter beskjæring ved å blande opprinnelige bildefarger med svart eller hvitt. Dette passer bra når du ønsker en myk effekt, men det kan redusere høylyskontrasten.

 3. Finjuster effekten ved å justere en av følgende skyvekontroller:

  Mengde

  Positive verdier gjør hjørnene lysere, og negative verdier gjør dem mørkere.

  Midtpunkt

  Høyere verdier begrenser justeringen til området nærmest hjørnene, og lavere verdier bruker justeringen på et større område lenger unna hjørnene.

  Rundhet

  Positive verdier gjør effekten rundere, og negative verdier gjør den mer oval.

  Uttoning

  Høyere verdier øker mykheten mellom effekten og de omkringliggende bildepunktene, og lavere verdier reduserer mykheten.

  Høylys

  (Tilgjengelig for en Høylysprioritet- eller Fargeprioritet-effekt når Mengde er en negativ verdi) Bestemmer graden av høylys i skarpe områder på et bilde, for eksempel i skjæret fra et gatelys eller en annen skarp lyskilde.

Fjern uklarhet

Med Adobe Camera Raw kan du nå enkelt redusere eller øke mengden av uklarhet eller tåke i et bilde. Klikk  i Justering-panelet til høyre for å vise Grunnleggende-panelet og justere glidebryteren Fjern uklarhet.

Glidebryteren Fjern uklarhet
Bruk Fjern uklarhet i bilder.

Mengde

Kontrollerer mengden av uklarhet i et bilde. Dra til høyre for å fjerne uskarphet. Dra til venstre for å legge til uklarhet.

Sirkulært filter

Sirkulære filtre i Adobe Camera Raw trekker oppmerksomheten mot bestemte deler av bildet. Du finner mer informasjon i Sirkulært filter i Camera Raw.

Merk: Fjern uklarhet er nå tilgjengelig som en lokal justering. Når du jobber med Sirkulært filter, Gradert filter eller Justeringspensel, justerer du Fjern uklarhet-glidebryteren. Se mer informasjon i Gjøre lokale justeringer i Camera Raw.

basic_panel