Camera Raw-filer

En Camera Raw-fil inneholder ubehandlede, ukomprimerte gråtonedata fra et digitalt kameras bildesensor, i tillegg til informasjon om hvordan bildet ble tatt (metadata). Photoshop® Camera Raw-programvaren tolker Camera Raw-filen og bruker informasjon om kameraet og metadataene i bildet til å bygge og behandle et fargebilde.

Tenk på en Camera Raw-fil som et fotonegativ. Du kan når som helst behandle filen på nytt og justere hvitbalanse, toneområde, kontrast, fargemetning og skarphet for å få de resultatene du ønsker. De opprinnelige Camera Raw-dataene beholdes når du justerer et Camera Raw-bilde. Justeringer lagres som metadata i en medfølgende underfil, i en database, eller i selve filen (hvis filen er i DNG-format).

Når du tar JPEG-bilder med kameraet, behandler kameraet automatisk bildene for å forbedre og komprimere dem. Vanligvis har du liten kontroll over hvordan denne behandlingen foregår. Du får større kontroll når du tar Camera Raw-bilder i stedet for JPEG-bilder med kameraet, fordi Camera Raw ikke begrenser deg til kameraets egen behandling. Du kan fortsatt redigere JPEG- og TIFF-bilder i Camera Raw, men da redigerer du bildepunkter som allerede er behandlet av kameraet. Camera Raw-filer inneholder alltid de opprinnelige, ubehandlede bildepunktene fra kameraet.

For å kunne ta Camera Raw-bilder må du stille inn kameraet til å lagre filer i kameraets eget Camera Raw-filformat.

Merk:

Photoshop RAW-formatet (.raw) er et filformat for overføring av bilder mellom programmer og maskinplattformer. Du må ikke forveksle Photoshops RAW-format (Photoshop Uspesifisert) med kameraets RAW-format. Filtyper for Camera Raw-filer varierer etter kameraprodusenten.

Digitale kameraer tar og lagrer Camera Raw-data med en lineær toneresponskurve (gamma 1.0). Både film og det menneskelige øye har en ikke-lineær, logaritmisk respons på lys (gamma større enn 2). Et ubehandlet Camera Raw-bilde i gråtoner ser svært mørkt ut. Det kommer av at det fotosensoren og datamaskinen oppfatter som dobbelt så lyst, ikke oppfattes så lyst av øyet.

Hvis du vil ha en liste over støttede kameraer og mer informasjon om Camera Raw, kan du se informasjonen om digitale kameraer og støtte for Camera Raw-filer.

Hvis du vil ha en liste over kameraer og se hvilken versjon av Camera Raw hvert kamera krever, kan du se Kameraer som støttes av Camera Raw.

Om Adobe Camera Raw

Camera Raw-programmet er inkludert som plugin-modul i Adobe After Effects® og Adobe Photoshop, og gir også ny funksjonalitet i Adobe Bridge. Camera Raw gjør at alle disse programmene kan importere og fungere med Camera Raw-filer. Du kan også bruke Camera Raw sammen med JPEG- og TIFF-filer.

Merk:

Camera Raw støtter bilder med en lengde eller bredde på opptil 65 000 bildepunkter, og opptil 512 megapiksler. Camera Raw konverterer CMYK-bilder til RGB når bildene åpnes. Hvis du vil ha en liste over støttede kameraer, kan du se støtte for.

Du må ha Photoshop eller After Effects installert for å kunne åpne filer i dialogboksen Camera Raw fra Adobe Bridge. Du kan imidlertid forhåndsvise bilder og se metadataene i Adobe Bridge selv om Photoshop eller After Effects ikke er installert. Hvis et annet program er knyttet til bildefiltypen, kan filen åpnes i det programmet fra Adobe Bridge.

Med Adobe Bridge kan du bruke, kopiere og fjerne bildeinnstillinger, og du kan se forhåndsvisninger og metadata for Camera Raw-filer uten å åpne dem i dialogboksen Camera Raw. Forhåndsvisningen i Adobe Bridge er et JPEG-bilde som er generert med gjeldende bildeinnstillinger, og ikke selve Camera Raw-bildet, som ville blitt vist som et svært mørkt gråtonebilde.

Merk: Et forsiktig-ikon  vises i miniatyrbildene og forhåndsvisningsbildet i dialogboksen Camera Raw mens forhåndsvisningen genereres fra Camera Raw-bildet.

Du kan endre standardinnstillingene som brukes i Camera Raw for en bestemt kameramodell. For hver kameramodell kan du også endre standardverdiene for en bestemt ISO-innstilling eller et bestemt kamera (etter serienummer). Bildeinnstillinger kan endres og lagres som forhåndsinnstillinger for bruk med andre bilder.

Når du bruker Camera Raw til å gjøre justeringer (inkludert oppretting og beskjæring) i et Camera Raw-bilde, beholdes bildets opprinnelige Camera Raw-data. Justeringene lagres enten i Camera Raw-databasen, som metadata som bygges inn i bildefilen, eller i en XMP-underfil (en metadatafil som følger med en Camera Raw-fil). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Angi hvor Camera Raw-innstillinger skal lagres.

Når du har behandlet og redigert en Camera Raw-fil ved hjelp av plugin-modulen Camera Raw, vises ikonet  i bildeminiatyren i Adobe Bridge.

Hvis du åpner en Camera Raw-fil i Photoshop, kan du lagre bildet i andre bildeformater, for eksempel PSD, JPEG, Stort dokumentformat (PSB), TIFF, Cineon, Photoshop Uspesifisert, PNG eller PBM. I dialogboksen Camera Raw i Photoshop kan du lagre de behandlede filene i formatet Digital Negative (DNG), JPEG, TIFF eller Photoshop (PSD). Selv om Photoshop Camera Raw-programvaren kan brukes til å åpne og redigere en Camera Raw-bildefil, kan den ikke brukes til å lagre et bilde i Camera Raw-format.

Etter hvert som nye versjoner av Camera Raw blir tilgjengelig, kan du oppdatere programvaren ved å installere en ny versjon av plugin-modulen. Velg Hjelp > Oppdateringer for å se om det finnes oppdateringer av Adobe-programvare.

Ulike kameramodeller lagrer Camera Raw-bilder i mange forskjellige formater, og dataene må tolkes forskjellig for disse formatene. Camera Raw støtter mange kameramodeller og kan tolke mange Camera Raw-formater.

Merk:

Hvis du har problemer med å åpne Camera Raw-filer, kan du se Why doesn't my version of Photoshop or Lightroom support my camera? om hvorfor din versjon av Photoshop eller Lightroom ikke støtter kameraet ditt.

DNG-formatet (Digital Negative)

DNG-formatet (Digital Negative) er et ikke-proprietært, offentlig dokumentert og bredt støttet format for lagring av Camera Raw-data. Maskinvare- og programvareutviklere bruker DNG fordi det gir en fleksibel arbeidsflyt for behandling og arkivering av Camera Raw-data. Du kan også bruke DNG som et mellomliggende format for lagring av bilder som er tatt i et proprietært Camera Raw-format.

Ettersom DNG-metadata er offentlig dokumentert, trenger ikke programvarelesere, for eksempel Camera Raw, kameraspesifikke funksjoner for å kunne dekode og behandle filer som er tatt med et kamera som støtter DNG. Hvis støtte for et proprietært format opphører, kan det hende at brukere ikke får tilgang til bilder som er lagret i det formatet, og bildene kan gå tapt for alltid. Fordi DNG er offentlig dokumentert, er det langt mer sannsynlig at råbilder som er lagret som DNG-filer, vil kunne leses av programvare langt inn i fremtiden. Dette gjør DNG til et trygt valg for bildearkivering.

Metadata for justeringer i bilder som er lagret som DNG-filer, kan bygges inn i selve DNG-filen i stedet for i en XMP-underfil eller i en Camera Raw-database.

Du kan konvertere Camera Raw-filer til DNG-format med Adobe DNG Converter eller dialogboksen Camera Raw. Hvis du vil ha mer informasjon om DNG-formatet og DNG Converter, kan du se produktsiden for Digital Negative (DNG). Du kan laste ned den nyeste versjonen av DNG Converter fra siden for nedlastinger fra Adobe.

Behandle bilder med Camera Raw

Kopier Camera Raw-filer til harddisken, organiser dem, og konverter dem (valgfritt) til DNG.

Før du kan arbeide på bildene som Camera Raw-filene representerer, må du overføre dem fra kameraets minnekort, organisere dem, gi dem hensiktsmessige navn og klargjøre dem for bruk på andre måter. Disse oppgavene kan utføres automatisk med kommandoen Hent bilder fra kamera i Adobe Bridge.

Åpne bildefilene i Camera Raw.

Du kan åpne Camera Raw-filer i Camera Raw fra Adobe Bridge, After Effects eller Photoshop. Fra Adobe Bridge kan du også åpne JPEG- og TIFF-filer i Camera Raw.

Juster farge.

Fargejusteringer omfatter hvitbalanse, tone og metning. Du kan utføre de fleste justeringer fra kategorien Grunnleggende og deretter bruke kontrollene i de andre kategoriene til å finjustere resultatet. Hvis du vil at Adobe Camera Raw skal analysere bildet og bruke automatisk tonejustering, klikker du Auto i kategorien Grunnleggende.

Hvis du vil bruke de samme innstillingene som for det forrige bildet, eller hvis du vil bruke standardinnstillingene for kameramodellen eller kamera- eller ISO-innstillinger, velger du den aktuelle kommandoen på menyen for Camera Raw-innstillinger. (Se Bruke lagrede Camera Raw-innstillinger.)

Hvis du vil se en opplæringsvideo om hvordan du justerer sikre farger (og andre elementer) i bilder i Camera Raw, kan du se Gjøre sikre endringer i Camera Raw.

Gjør andre justeringer og fargekorrigeringer.

Bruk de andre verktøyene og kontrollene i dialogboksen Camera Raw til å gjøre bildet skarpere, redusere støy, korrigere objektivfeil, retusjere o.l.

(Valgfritt) Lagre bildeinnstillinger som en forhåndsinnstilling eller som standard bildeinnstillinger.

Hvis du vil bruke de samme justeringene på andre bilder senere, lagrer du innstillingene som en forhåndsinnstilling. Hvis du vil lagre justeringene som standardinnstillinger for bruk på alle bilder fra en bestemt kameramodell, et bestemt kamera eller en bestemt ISO-innstilling, lagrer du bildeinnstillingene som nye standardinnstillinger for Camera Raw. (Se Lagre, tilbakestille og laste inn Camera Raw-innstillinger.)

Angi alternativer for arbeidsflyt for Photoshop.

Velg alternativer som angir hvordan bilder lagres fra Camera Raw, og hvordan bildene skal åpnes i Photoshop. Du får tilgang til alternativene for arbeidsflyt ved å klikke koblingen under bildeforhåndsvisningen i dialogboksen Camera Raw.

Lagre bildet, eller åpne det i Photoshop eller After Effects.

Når du er ferdig med å justere bildet i Camera Raw, kan du bruke justeringene på Camera Raw-filen, åpne det justerte bildet i Photoshop eller After Effects, lagre det i et annet format eller avbryte og forkaste justeringene. Hvis du åpner dialogboksen Camera Raw fra After Effects, er ikke knappene Lagre bilde (Save Image) og Ferdig (Done) tilgjengelige.

 • Lagre bilde Bruker Camera Raw-innstillingene på bildene og lagrer kopier av dem i JPEG-, PSD-, TIFF- eller DNG-format. Trykk Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) hvis du ikke vil at dialogboksen for Camera Raw-lagringsalternativer skal vises, og du vil lagre filene med de sist valgte lagringsalternativene. (Se Lagre et Camera Raw-bilde i et annet format.)
 • Åpne bilde eller OK Åpner kopier av Camera Raw-bildefilene (når Camera Raw-innstillingene brukes) i Photoshop eller After Effects. Den opprinnelige Camera Raw-bildefilen beholdes uendret. Hold nede Skift mens du klikker Åpne bilde for å åpne RAW-filen som et smart objekt i Photoshop. Du kan når som helst dobbeltklikke smartobjektlaget som inneholder RAW-filen, for å justere Camera Raw-innstillingene.
 • Ferdig Lukker dialogboksen Camera Raw og lagrer filinnstillinger i Camera Raw-databasefilen, i XMP-underfilen eller i DNG-filen.
 • Avbryt Avbryter de angitte justeringene i dialogboksen Camera Raw.

Oversikt over dialogboksen Camera Raw

Adobe Camera Raw
Dialogboksen Camera Raw

Merk:

 • Enkelte kontroller, for eksempel koblingen Alternativer for arbeidsflyt, som er tilgjengelige når du åpner dialogboksen Camera Raw fra Adobe Bridge eller Photoshop, er ikke tilgjengelige når du åpner dialogboksen fra After Effects.
 • Du kan aktivere funksjonalitet for automatisk temperatur og automatisk fargetone ved å trykke Shift–dobbeltklikk der bildet forhåndsvises.

 • Gå til Rediger-panelet på den høyre siden av dialogboksen. Flere av kommandoene på denne menyen er også tilgjengelige fra menyen Rediger > Utvikle innstillinger i Adobe Bridge.

Zoomkontroller i Camera Raw:

 • Zoomeverktøy 

  Setter zoomeverdien for forhåndsvisning til neste høyere forhåndsinnstilte verdi når du klikker i forhåndsvisningsbildet. Alt+klikk (Windows) eller Tilvalg+klikk (Mac OS) hvis du vil bruke neste lavere zoomeverdi. Dra zoomeverktøyet i forhåndsvisningsbildet for å zoome inn på et merket område. Dobbeltklikk zoomeverktøyet for å gå tilbake til 100 %-visning.

 • Håndverktøy 

  Flytter bildet i forhåndsvisningsvinduet hvis forhåndsvisningsbildet er satt til et høyere zoomnivå enn 100 %. Hold nede mellomromstasten en kort stund for å aktivere håndverktøyet mens et annet verktøy er valgt. Dobbeltklikk håndverktøyet for å tilpasse forhåndsvisningsbildet til vinduet.

 • Velg zoomnivå

  Velg en forstørrelsesinnstilling på menyen, eller klikk en knapp for valg av zoomnivå.

Forhåndsvisning

Viser en forhåndsvisning med bildejusteringene du har gjort i gjeldende kategori, sammen med innstillingene i de andre kategoriene. Fjern merket for å vise bildet med de opprinnelige innstillingene i gjeldende kategori, sammen med innstillingene i de andre kategoriene.

En ny funksjon i Camera Raw-versjon 8.4 til Photoshop CC er at Camera Raw gir avanserte forhåndsvisningskontroller som gjør at du raskt kan sammenligne et bildes før- og etter-tilstand:

 •  Lagre de gjeldende innstillingene som før-tilstand for bildet
  Bytt de gjeldende innstillingene og de lagrede innstillingene for før-tilstand. De gjeldende innstillingene lagres som før-tilstand, og innstillingene som tidligere ble lagret som før-tilstand, brukes på bildet
   Velg en modus for å vise forhåndsvisningen
 • Se bare etter-innstillingene som brukes på bildet
 • Før-/etter-innstillingene som brukes på venstre og høyre halvdel av bildet
 • Før-/etter-innstillingene som brukes på hele bildet og vises side ved siden av hverandre
 • Før-/etter-innstillingene som brukes på øverste og nederste halvdel av bildet
 • Før-/etter-innstillingene som brukes på hele bildet og vises vertikalt for rask sammenligning

RGB

Viser den røde, grønne og blå verdien for bildepunktet under pekeren i forhåndsvisningsbildet.

Skygger og høylys

Viser skygge- og høylysmaskering ved hjelp av knappene øverst i histogrammet. Maskert skygge vises i blått, og maskert høylys vises i rødt. Høylysmaskering vises hvis en av de tre RGB-kanalene er maskert (fullt mettet, uten noen detaljer). Skyggemaskering vises hvis alle tre RGB-kanaler er maskert (svart, uten noen detaljer).

 

Bildejusteringskategorier i Camera Raw:

  Grunnleggende 

  Juster hvitbalanse, fargejustering og tonalitet.

  Tonekurve 

  Finjuster tonalitet ved hjelp av en parametrisk kurve og en punktkurve.

  Detaljer 

  Gjør bilder skarpere, eller reduser støy.

  HSL / gråtoner 

  Finjuster farger ved å endre fargetone, metning og lyshet.

  Del toner 

  Fargelegg monokrome bilder, eller lag spesialeffekter med fargebilder.

  Objektivkorrigeringer 

  Kompenser for kromatisk avvik, geometrisk forvrengning og vignettering som skyldes kameralinsen.

  Effekter 

  Simuler filmkorn eller bruk vignettering etter beskjæring.

  Kamerakalibrering 

  Bruk kameraprofiler på råbilder for å korrigere fargeskjær og justere ikke-nøytrale farger for å kompensere for virkemåten til et kameras bildesensor.

  Forhåndsinnstillinger 

  Lagre og bruk sett med bildejusteringer som forhåndsinnstillinger.

  Øyeblikksbilder 

  Opprett bildeversjoner som tar opp bildestatusen på ulike punkter i redigeringsprosessen.

Forhåndsvise bilder

Opplæringsvideo: Sammenlign Camera Raw-justeringer før og etter

Opplæringsvideo: Sammenlign Camera Raw-justeringer før og etter
Infinite Skills

Arbeide med Camera Raw-hurtigbufferen i Adobe Bridge

Når du viser Camera Raw-filer i Adobe Bridge, bruker miniatyrene og forhåndsvisningene enten standardinnstillingene eller dine justerte innstillinger. Hurtigbufferen i Adobe Bridge lagrer data for filminiatyrer, metadata og filinformasjon. Hurtigbufring av disse dataene gjør det raskere å laste dem inn igjen når du går tilbake til en tidligere vist mappe i Adobe Bridge. Camera Raw-hurtigbufferen gjør det raskere å åpne bilder i Camera Raw og genererer nye forhåndsvisninger i Adobe Bridge når du endrer bildeinnstillingene i Camera Raw.

Hurtigbuffere kan bli svært store, og du bør derfor tømme Camera Raw-hurtigbufferen eller begrense størrelsen på den. Du kan også tømme hurtigbufferen og generere den på nytt hvis du har mistanke om at den er skadet eller gammel.

Merk:

Camera Raw-hurtigbufferen har plass til data for ca. 200 bilder for hver gigabyte tilordnet disklagringsplass. Som standard er maksimumsstørrelsen for hurtigbufferen 1 GB. Denne grensen kan du øke i innstillingene for Camera Raw.

 1. I Adobe Bridge velger du Rediger > Innstillinger for Camera Raw (Windows) eller Bridge > Innstillinger for Camera Raw (Mac OS). Når dialogboksen Camera Raw er åpen, kan du også klikke knappen for å åpne innstillingsdialogboksen .

 2. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil endre bufferstørrelse, angir du en verdi for Maksimal størrelse.
  • Hvis du vil tømme Camera Raw-bufferen, klikker du Tøm buffer-knappen.
  • Hvis du vil endre plasseringen for Camera Raw-bufferen, klikker du Velg plassering.

Arbeide med Camera Raw og Lightroom

Camera Raw og Lightroom har samme teknologi for bildebehandling for å sikre konsekvente og kompatible resultater på tvers av programmer. For å kunne vise bildejusteringer i Camera Raw som er gjort i Develop-modulen til Lightroom, må metadataendringer lagres i XMP i Lightroom.

Justeringer som er gjort i Camera Raw, vises også i Adobe Bridge-innholdet og i forhåndsvisningspaneler.

Hvis du vil vise Lightroom-endringer i Camera Raw og sikre at Camera Raw-justeringer kan vises i Lightroom og Adobe Bridge, gjør du følgende:

 1. I Adobe Bridge velger du Rediger > Innstillinger for Camera Raw (Windows) eller Bridge > Innstillinger for Camera Raw (Mac OS). Når dialogboksen Camera Raw er åpen, kan du også klikke knappen for å åpne innstillingsdialogboksen .

 2. Velg Lagre bildeinnstillinger i > XMP-underfiler, og fjern merket for Ignorer underfiler av typen XMP.
 3. Når du har brukt justeringer på et bilde i Camera Raw, lagrer du dem ved å klikke Ferdig eller Åpne bilde.

Merk:

Camera Raw leser bare de gjeldende innstillingene for hovedbildet i Lightroom-katalogen. Justeringer som er gjort i virtuelle kopier, vises ikke eller er ikke tilgjengelige i Camera Raw.