Merk:

Hvis du bruker Photoshop CC 2015 eller nyere, kan du laste ned plugin-modulen Digimarc®-strekkode for digitale bilder for Adobe Photoshop på: https://exchange.adobe.com/creativecloud.details.12783.html.

Digimarc-strekkoder, basert på patentert digital vannmerkingsteknologi, er en unik digital identifikator av Photoshop-bildefiler som markerer beskyttelse av opphavsrett for bilder.

Oppdage en Digimarc-strekkode

 1. Velg Filter > Digimarc > Les vannmerke. Hvis filteret finner en strekkode, vises en dialogboks med informasjon om Digimarc-strekkoden, oppretterinformasjon og bildeattributter.

 2. Klikk OK, eller klikk Web Lookup hvis du vil ha mer informasjon. Nettstedet for Digimarc vises i nettleseren. Der finner du kontaktinformasjon for den angitte oppretter-ID-en.

Før du legger til en Digimarc-strekkode

Husk det følgende før du legger til en Digimarc-strekkode på bildet ditt.

Fargevariasjon

Bildet må inneholde en viss grad av variasjon eller tilfeldighet i fargen for at Digimarc-strekkoden skal kunne legges til effektivt og usynlig. Bildet kan ikke helt eller hovedsakelig bestå av én enkelt flatfarge.

Bildepunktmål

Digimarc-teknologien krever et visst antall bildepunkter for å fungere. Digimarc anbefaler følgende minste bildepunktdimensjoner for at bildet skal beskyttes av Digimarc-strekkoden:

 • 100 x 100 bildepunkter hvis du ikke forventer at bildet skal endres eller komprimeres før reell bruk.

 • 256 x 256 bildepunkter hvis du forventer at bildet skal beskjæres, roteres, komprimeres eller endres på annen måte etter at Digimarc-strekkoden er lagt til.

 • 750 x 750 bildepunkter hvis du forventer at bildet til slutt skal skrives ut ved 300 dpi eller mer.

  Det finnes ingen øvre grense for bildepunktmål for vannmerker.

Filkomprimering

Vanligvis tåler en Digimarc-strekkode komprimering med tap, for eksempel JPEG-komprimering, selv om det anbefales å prioritere bildekvalitet fremfor filstørrelse (en JPEG-komprimeringsinnstilling på 4 eller høyere fungerer best). Jo høyere vannmerkeholdbarhet du velger når du legger til Digimarc-strekkoden, desto større er sjansene for at det digitale signalet vil tåle komprimering.

Arbeidsflyt

Tillegging av Digimarc-strekkode bør være noe av det siste du gjør med et bilde, bortsett fra filkomprimering. Bruk følgende anbefalte arbeidsflyt:

 • Gjør alle nødvendige endringer i bildet til det har det endelige utseendet (inkludert endring av størrelse og fargekorrigering).

 • Legg til Digimarc-strekkode.

 • Komprimer om nødvendig bildet ved å lagre det i JPEG- eller GIF-format.

 • Hvis bildet skal trykkes, utfører du en fargeseparasjon.

 • Finn Digimarc-strekkoden, og bruk signalstyrkemåleren til å kontrollere at bildet inneholder et signal med tilstrekkelig styrke for ditt formål.

 • Publiser det Digimarc-beskyttede digitale bildet.

Legge til Digimarc-strekkode

Før du legger til en Digimarc-strekkode, må du først registrere deg hos Digimarc Corporation for å få en unik Digimarc-ID. Du kan deretter inkludere Digimarc-ID-en i bildene sammen med informasjon om for eksempel copyright-år eller en identifikator for begrenset bruk.

 1. Åpne bildet du vil beskytte. Du kan bare legge til én Digimarc-strekkode per bilde. Filteret Sett inn vannmerke fungerer ikke på et bilde der en Digimarc-strekkode har blitt lagt til tidligere.

  Hvis du arbeider med et bilde med flere lag, bør du slå sammen bildet før du beskytter det. Hvis du ikke gjør dette, vil Digimarc-strekkoden bare legges til på det aktive laget.  

  Merk:

  Du kan legge til en Digimarc-strekkode i et bilde med begrensede farger ved først å konvertere bildet til RGB-modus, legge til koden og deretter konvertere bildet tilbake til modus for begrensede farger. Resultatet kan imidlertid bli ustabilt. Kjør filteret Les vannmerke for å kontrollere at Digimarc-strekkoden blir lagt til.

 2. Velg Filter > Digimarc > Sett inn vannmerke.
 3. Hvis det er første gang du bruker filteret, klikker du Tilpass. Du kan få en Digimarc-ID ved å klikke Informasjon for å starte nettleseren og gå til Digimarcs nettsted. Skriv inn PIN-koden og Digimarc-ID-en, og klikk OK.

  Når du har skrevet inn en Digimarc-ID, blir Tilpass-knappen til en Endre-knapp, slik at du kan skrive inn en ny Digimarc-ID.

 4. Skriv inn copyright-år, transaksjons-ID eller bilde-ID for bildet.
 5. Velg blant følgende bildeattributter:

  Begrenset bruk

  Begrenser bruken av bildet.

  Ikke kopier

  Angir at bildet ikke må kopieres.

  Ikke for mindreårige

  Angir at bildeinnholdet bare er egnet for voksne. 

 6. Under Vannmerkeholdbarhet drar du glidebryteren eller skriver inn en verdi, som beskrevet i neste avsnitt.

 7. Velg Kontroller hvis du vil vurdere holdbarheten for Digimarc-strekkoden automatisk etter at den er lagt til.

 8. Klikk OK.

Bruke innstillingen Vannmerkeholdbarhet

Standardinnstillingen for Vannmerkeholdbarhet er satt for å finne en balanse mellom Digimarc-strekkodens holdbarhet og synlighet i de fleste bilder. Du kan imidlertid selv justere innstillingen for Vannmerkeholdbarhet etter egne bildebehov. Lave verdier er mindre synlige i et bilde, men mindre holdbare, og kan bli skadet hvis du bruker filtre eller utfører enkelte bilderedigerings-, utskrifts- og skanneoperasjoner. Høye verdier er mer holdbare, men kan medføre noe synlig støy i bildet.

Velg innstilling avhengig av hva bildet skal brukes til, og hva formålet med vannmerkene er. Det kan for eksempel være akseptabelt å bruke en høyere innstilling for vannmerkeholdbarhet for JPEG-bilder som er publisert på et nettsted. En høyere innstilling bidrar til å sikre holdbarheten for Digimarc-strekkoden, og den økte synligheten er ofte ikke merkbar på JPEG-bilder med middels oppløsning. Digimarc anbefaler at du eksperimenterer med ulike innstillinger som en del av testprosessen for å finne ut hvilke innstillinger som virker best for de fleste bildene dine.

Kontrollere signalstyrkemåleren

Signalstyrkemåleren hjelper deg med å finne ut om en Digimarc-strekkode er holdbar nok til å overleve den tiltenkte bruken av bildet.

 1. Velg Filter > Digimarc > Les vannmerke. Signalstyrkemåleren vises nederst i dialogboksen. Du kan også vise måleren automatisk ved å velge Kontroller mens du legger til Digimarc-strekkoden.

Signalstyrkemåleren er bare tilgjengelig for bilder som inneholder en Digimarc-strekkode som du selv har lagt til.

Digimarc anbefaler at du kontrollerer signalstyrkemåleren før du publiserer bildene. Hvis du for eksempel ofte komprimerer bilder med vannmerker for publisering på en nettside, må du kontrollere måleren før du publiserer bildet. Du kan også bruke signalstyrkemåleren til å måle effektiviteten av forskjellige holdbarhetsinnstillinger som du eksperimenterer med.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet