I dette dokumentet finner du feilsøkingstrinn for å hjelpe deg med å løse generelle utskriftsproblemer i Adobe Photoshop.

Du kan også søke i Adobes kunnskapsbase etter løsninger på spesifikke utskriftsproblemer.

Før du begynner

Før du kan feilsøke problemet må du fastslå årsaken.

Fastslå årsaken til utskriftsproblemet

 1. Lag et 2x2 tommers RGB, 72-ppi-bilde, mal en linje i bildet og skriv det ut.

  Last ned

 2. Skriv ut en annen filtype (f.eks. en ren tekstfil) fra et annet program (f.eks. Microsoft Word eller TextEdit).
  • Hvis filen blir skrevet ut riktig, er det ikke et systemproblem. Det er spesifikt for Photoshop. Photoshops interaksjon med systemet kan påvirke utskriftsytelsen. Gå til trinn 3 for å eliminere enkelte systemrelaterte årsaker til problemet.
  • Hvis filen ikke blir skrevet ut riktig, er det et systemproblem. Det er ikke spesifikt for Photoshop eller filene dine. Problemet kan være små systemressurser, utilstrekkelig minne på skriveren eller dårlig forbindelse mellom datamaskinen og skriveren. Gå til trinn 3 for å eliminere enkelte sannsynlige årsaker til problemet.
 3. Start datamaskinen din på nytt, og skriv deretter ut bildet ditt.
  • Hvis bildet blir skrevet ut riktig, kan det hende at systemet ditt har vært tomt for minneressurser.
  • Hvis bildet ikke blir skrevet ut riktig, gå til trinn 4.
 4. Slå av skriveren i minst 15 sekunder for å tømme minnet, og slå den så på igjen. Prøv deretter å skrive ut bildet på nytt.
  • Hvis bildet blir skrevet ut riktig, var skriverens minne for fullt.
  • Hvis bildet ikke blir skrevet ut riktig, gå til trinn 5.
 5. Hvis du bruker en nettverksskriver kan du skrive ut fra en annen datamaskin.
  • Hvis bildet skrives ut riktig kan det hende at den datamaskinen som du brukte første gangen, ikke kunne koble seg til skriveren eller nettverket. Ta kontakt med din nettverksadministrator, se i nettverksdokumentasjonen eller ta kontakt med skriverprodusenten for å få hjelp med problemet ditt.
  • Hvis filen ikke blir skrevet ut riktig, gå til trinn 6.
 6. Skriv ut bildet ditt til en annen skriver.

  • Hvis bildet skrives ut riktig kan det hende at den datamaskinen som du brukte første gangen, ikke kunne koble seg til skriveren. Kommunikasjons-, maskinvare- eller minneproblemer kan hindre en datamaskins tilkobling til en skriver. Kontroller at skriveren er slått på og riktig tilkoblet, og kjør deretter en selvtest på skriveren for å kontrollere at den fungerer som den skal. Du finner instruksjoner i dokumentasjonen som fulgte med skriveren. Du kan også kontakte skriverprodusenten. Hvis du bruker en nettverksskriver kan du kontakte nettverksansvarlig for å få hjelp.
  • Hvis filen ikke blir skrevet ut riktig, se Løs problemer med uskrift av filer fra ethvert program i dette dokumentet.

Løse problemer med utskrift av et spesifikt bilde fra Photoshop

Hvis du har problemer med å skrive ut et individuelt bilde fra Photoshop kan du gå gjennom det påfølgende oppgavesettet i riktig rekkefølge. Skriv ut etter hver oppgave.

1. Tilbakestill skriverinnstillinger i bildet.

Trykk på mellomromstasten på tastaturet før du klikker på Fil > Skriv ut. Denne prosessen tilbakestiller skriverinnstillinger som er skrevet inn i bildet. 

2. Kontroller disse alternativene i skriverdriveren.

 • Kontroller at papirstørrelsen er riktig i utskriftsinnstillingene. 
 • Velg riktig matealternativ for papir for hvordan papiret faktisk mates inn i skriveren. Hvis du velger feil matealternativ for skriveren kan bildet bli avskåret, skrevet du delvis eller skrevet ut på feil del av siden.
 • Kontroller at papirhåndteringen er riktig. Med noen Epson-drivere som eksempel velger du Papirhåndtering. Sørg for at papirstørrelsen samsvarer med størrelsen på papiret ditt. Hvis ikke velger du Skaler til papirstørrelse og endrer papirstørrelsen til riktig størrelse. Deretter kan du fjerne avmerkingen for Skaler til papirstørrelse. Andre skriverprodusenter kan ha noe lignende.
 • Kontroller at medietype er riktig under skriverinnstillingene.
 • Fjern avmerkingen for 16-biters utdata, i tilfelle skriveren ikke støtter 16-biters utskrift.

3. Lagre bildet som en ny fil.

Lagre dokumentet på nytt ved å velge Fil > Lagre som, og gi filen nytt navn. Kommandoen Lagre Som gjør at Photoshop skriver om filen.

4. Raster lag eller komprimer bildet ditt.

Når du skriver ut et bilde fra Photoshop er bare innholdet som er synlig på skjermen som blir skrevet ut. Raster lag eller komprimer bildet ditt for å forbedre utskriftsytelsen.

Viktig: Rastering av lag eller komprimering av bildet fjerner redigerbart innhold, slik som type og smart-objekter. Ta en sikkerhetskopi av bildet ditt før du går videre med denne oppgaven.

Rastering av lag:

 1. Velg lagene du vil rasterisere.

 2. Velg Lag > Rastrere, og velg deretter et alternativ på undermenyen.

Du finner mer informasjon om rastering av lag under Rastere lag.

Hvis du vil komprimere bildet ditt velger du Lag > Slå sammen alle lag.

Du finner mer informasjon om komprimering av lag under Slå sammen og stemple lag.

5. Skriv ut et kompositt av filen.

Hvis du opplever problemer med utskrift av et bilde med fargeseparasjoner, kan du skrive ut en kompositt for å avgjøre om fargeplansjen er problemet. Når du skriver ut et kompositt skrives alle fargene ut på én plansje, uavhengig av om individuelle farger er valgt.

Hvis problemet med det spesifikke bildet vedvarer etter du har utført trinnene ovenfor, kan det hende at filen er skadd. Det er også mulig at måten Photoshop samhandler med systemet på forårsaker problemet. Gå videre til Løs problemer med utskrift til skriver fra Photoshop for flere feilsøkingstrinn.

Løs problemer med utskrift av filer fra programmer

Hvis du har problemer med å skrive ut filer fra datamaskinen, kan du kontakte Apples støtte, Microsofts tekniske støtte eller skriverprodusenten. Kontroller at skriveren er på, og sjekk de fysiske tilkoblingene mellom skriveren og datamaskinen. Løsningen kan være så enkel som å feste en løs kabel.

Merk deg også alle nylige endringer på datamaskinen som kan påvirke utskrift, som f.eks. følgende:

 • Oppdatering av maskinvare eller programvare
 • Ny maskinvare eller programvare
 • Oppgraderinger eller oppdateringer av operativsystemet ditt
 • Fjerning av programvare
 • Installere eller fjerne fonter
 • Koble til et nettverk eller andre endringer i dine nettverkskonfigurasjoner
 • Omstilling eller opprydding av filer på harddisken

Før register over endringer på systemet for å hjelpe deg med å feilsøke utskrift og andre problemer. Hvis problemet vedvarer, kan du arbeide deg gjennom de andre delene av dette dokumentet som måtte passe.

Du kan også se disse feilsøkingsdokumentene fra Apple (macOS) og Microsoft (Windows).

Løs problemer med utskrift til skriver fra Photoshop

Hvis du har problemer med å skrive ut fra Photoshop kan du gå gjennom det påfølgende oppgavesettet i riktig rekkefølge, og skrive ut ett og ett.

1. Kontroller at du oppfyller minimum systemkrav for Photoshop.

Du finner en oppdatert liste med systemkrav under Systemkrav | Photoshop.

2. Bruk en oppdatert skriverdriver.

Mange skriverprodusenter oppdaterer programvaredriverne sine ofte. Hvis du ikke har oppdatert skriverdrivere nylig, kontakter du skriverprodusenten for en oppdatert driver, eller laster ned en fra produsentens nettsted.

3. Slett midlertidige filer fra systemet (kun Windows).

Overflødige midlertidige filer kan føre til at Photoshop henger seg opp eller ser ut til å henge seg opp når du skriver ut.

Se følgende dokumenter for mer informasjon: 

4. Sørg for at skriveren din har nok minne.

Forsikre deg om at skriveren har nok minne til å skrive ut alle sideelementene. For å kunne skrive ut med 300 dpi må skriveren ha minst 2 MB tilgjengelig RAM. For å kunne skrive ut med 600 dpi må skriveren ha minst 4–6 MB tilgjengelig RAM. Hvis du vil ha veiledning om å avgjøre hvor mye skriverminne som er tilgjengelig, se skriverens dokumentasjon.

5. Opprett skriverforekomsten på nytt (kun Mac).

Slik gjenoppretter du skriverforekomsten:

 1. Gå til Skriv ut og skann i systeminnstillinger.

 2. Velg skriveren og trykk på minus-knappen (-).

 3. Klikk på pluss-knappen (+).

 4. Velg en skriver eller skriv inn IP-adressen til skriveren og klikk på Legg til.

6. Gjenopprett filen med Photoshops-innstillinger.

Gjenopprett Photoshop-programpreferanser for å eliminere problemer som en skadet innstillingsfil kan forårsake.

Du får instruksjoner for hvordan du gjenoppretter innstillinger i disse trinnene: Tilbakestille innstillinger for Photoshop

Merk: Når du bruker denne løsningen oppretter Photoshop en innstillingsfil, og du mister tilpassede innstillinger knyttet til din gjeldende innstillingsfil. Filen du gir nytt navn til i trinn 3 er din opprinnelige innstillingsfil. Hvis du finner ut at innstillingsfilen ikke forårsaker problemet kan du gjenopprette dine egendefinerte innstillinger ved å returnere innstillingsfilen til sin opprinnelige plassering.

7. Flytt bildet til en lokal harddisk.

Hvis filen er på en flyttbar disk (f.eks. en USB-enhet) eller en nettverksstasjon, må du flytte alle filene til en lokal harddisk. Adobe anbefaler å lagre filer på en lokal harddisk når du åpner, lagrer. Du kan også skrive dem ut for å redusere potensielle problemer og skader på filene dine.

8. Lag mer ledig diskplass.

Kontroller at det er godt med ledig plass på harddisken eller disken hvor du har lagret filen. Adobe anbefaler at ledig plass er lik tre til fem ganger størrelsen på filen du skriver ut.

Du kan frigjøre mer plass ved å søke etter og slette midlertidige filer (.tmp) på datamaskinen, slette midlertidige Internett-filer eller fjerne unødvendige programmer fra datamaskinen. Du finner veiledning for tømming av midlertidige Internett-filer i nettleserens dokumentasjon. Du finner informasjon om fjerning av programmer i dokumentasjonen til hvert enkelt program.

Du kan også frigjøre plass på disken ved å forbigå spolfilen på Windows, som lagrer midlertidige filer til systemdisken ved utskrift. For instruksjoner for hvordan du omgår spolefilen, se dokumentasjonen som følger med Windows eller ta kontakt med Microsofts tekniske støtte.

9. Skriv ut til en lokal skriver.

Hvis du skriver ut til en nettverksskriver kan du prøve å skrive ut filen fra en datamaskin som er tilkoblet en lokal skriver direkte.

Hvis filen skrives ut slik den skal, kan nettverksrelaterte problemer eller problemer med skriveren eller enhetsdriverne være årsaken. Kontakt med din nettverksadministrator, se i skriverdokumentasjonen eller ta kontakt med skriverprodusenten for å få hjelp.

10. Kjør Photoshop mens ingen andre programmer kjører.

Noen programmer eller tjenester kan forårsake problemer når de kjører samtidig som Photoshop. Før du skriver ut fra Photoshop bør du deaktivere oppstartselementer som kjører når datamaskinen startes.

Start opp i Safe Boot for Mac. Safe Boot-modus maksimerer tilgjengelig RAM og reduserer muligheten for at et annet program eller en annen bakgrunnstjeneste er i konflikt med Photoshop.For instruksjoner om eller hjelp med å starte datamaskinen i Safe Boot-mode, kan du se «Mac OS X: Oppstart i sikker modus» (Apples støtteartikkel HT1455). Du kan også ta kontakt med Apples støtte.

For Windows kan du se: Deaktiver oppstartselementer | Windows for mer informasjon.

11. Optimer Photoshops ytelse.

Løse problemer med å skrive ut til en PostScript-skriver

Hvis du har problemer med å skrive ut fra Photoshop til en PostScript-skriver kan du gå gjennom det påfølgende oppgavesettet i riktig rekkefølge, og skrive ut ett og ett.

Ansvarsfraskrivelse: Noen av disse løsningene krever at du endrer skriverdriveregenskaper. Plasseringen av bestemte egenskaper varierer etter skriver og skriverdriver. Derfor kan ikke Adobe teknisk støtte tilby detaljert informasjon om plasseringen til hver egenskap. Kontakt skriverprodusenten eller se skriverens dokumentasjon for mer informasjon.

1. Bruk en oppdatert PPD-fil.

En PostScript-skriverbeskrivelsesfil (PPD) beskriver evnen til en PostScript-skriver til innstillinger som marginer, farge og oppløsning. Feil eller utdaterte PPD-filer kan øke skrivetider og forårsake andre problemer. Konfigurer skriveren din i Skriverkontrollpanelet med PPD-filen som skriverens produsent anbefaler.

Hvis du vil få tak i en PPD-fil til din enhet kan du kontakte skriverprodusenten.

2. Konfigurer skriverdriveren til å avgi optimert PostScript-kode (kun Windows).

Hvis du setter opp skriverdriveren til å mate ut PostScript-kode som er optimalisert for flyttbarhet og i binært format, gjør dette at skaleringen skriveren må utføre er minst mulig, noe som forhindrer at deler av bilder går tapt.

Konfigurer skriverdriveren så den kan produsere optimalisert PostScript-kode ved å gjøre det følgende:

 1. Velg Start > Kontrollpanel og åpne Skrivere.
 2. Høyreklikk på skriveren og velg Egenskaper fra kontekstmenyen.
 3. Velg kategorien Generelt.
 4. Klikk Utskriftsinnstillinger og klikk Avansert.
 5. Utvid Dokumentalternativer og utvid PostScript-alternativer.
 6. Angi Utdataalternativ for PostScript til Optimaliser for flyttbarhet.

3. Installer en skriverdriver som er kompatibel med operativsystemet (kun Windows).

Hvis du bruker en nettverksskriver, må du installere en skriverdriver som er kompatibel med operativsystemet ditt. Utskriftsservere har ikke alltid drivere for operativsystemer som kjører på klientdatamaskiner. Det kan hende du bruker en skriverdriver som passer for utskriftsserverens operativsystem, men ikke for datamaskinens operativsystem.

Installere en skriverdriver som er kompatibel med operativsystemet:

 1. Velg Start > Kontrollpanel og åpne Skrivere.
 2. Høyreklikk nettverksskriveren og velg Slett.
 3. Dobbeltklikk Legg til skriver og klikk Neste.
 4. Velg Legg til en lokal skriver og klikk på Neste.
 5. Velg Opprett en ny port.
 6. Velg Lokal port fra menyen Porttype og klikk Neste.
 7. I Dialogboksen Portnavn skriver du inn banen til skriverserveren og skriveren (for eksempel \\skriverservernavn\skrivernavn) og klikker så OK.
 8. Følg veiledningen på skjermen for å installere en driver som matcher merket og modellen til nettverksskriveren.

Løse problemer med å skrive ut til en skriver som ikke er PostScript

Hvis du har problemer med å skrive ut fra Photoshop til en ikke-PostScript-skriver kan du gå gjennom det påfølgende oppgavesettet i riktig rekkefølge, og skrive ut ett og ett.

1. Sørg for at skriveren din har nok minne.

Forsikre deg om at skriveren har nok minne til å skrive ut alle sideelementene. For å kunne skrive ut med 300 dpi må skriveren ha minst 2 MB tilgjengelig RAM. For å kunne skrive ut med 600 dpi må skriveren ha minst 4–6 MB tilgjengelig RAM.

Hvis du vil ha veiledning om å avgjøre hvor mye skriverminne som er tilgjengelig, se skriverens dokumentasjon.

2. Aktiver VGA-modus for skjermkortet ditt (kun Windows)

VGA-modus er et oppstartsalternativ som tvinger systemet inn i standard 640 x 480 16-fargers VGA-modus ved å bruke en videodriver som er kompatibel med enhver videoadapter. Aktiver VGA-modus for skjermkortet ditt for å løse problemer knyttet til skjermkortet og dets drivere.

For å starte Windows på nytt i VGA-modus:

 1. Avslutt alle applikasjoner.
 2. Klikk Start og skriv msconfig i søkeboksen og klikk Enter.
 3. Klikk på kategorien Omstart.
 4. Velg Base Video under omstartsalternativer.
 5. Klikk OK og start Windows på nytt.

Merk: Ved oppstart ser du en melding som sier at Systemkonfigurasjon har endret måten Windows starter opp på. Hvis det er tilfelle klikker du på OK, og når Systemkonfigurasjon vises klikker du på Avbryt for å avslutte verktøyet.

 1. For å reaktivere din opprinnelige skjermkortdriver:
 2. Klikk Start og skriv msconfig i søkeboksen og klikk Enter.
 3. Klikk på kategorien Omstart.
 4. Fjern avmerkingen for Base Video under omstartsalternativer.
 5. Klikk OK og start Windows på nytt.

Hvis du kan skrive ut riktig fra Photoshop med Windows VGA-driveren, så kan skjermkortets driver være skadd, utdatert eller inkompatibel med skriverdriveren eller Photoshop. Ta kontakt med skjermkortets produsent for å skaffe deg en oppdatert skjermkortdriver.

3. Bruk skriverens PostScript-modus

Hvis skriveren har et PostScript-alternativ, bør du bruke PostScript-modus. Du finner mer informasjon i skriverens dokumentasjon.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet