Bruk hurtigtaster for å være mer produktiv når du bruker Adobe Camera Raw plugin-modulen.

Velge verktøy

Resultat Windows macOS
Hvitbalanse
I I
Zoom Z Z
Håndverktøy H H
Beskjær C C
Rett opp / juster A A
Prøveverktøy S S
det målrettede T T
Flekker/retusjer B B
Røde øyne E E
Slett objekt eller maske Tilbake Slett
Justering K K
Gradering G G
Reverser gradering X X
Ellipse J J
Transformere Skift + T Skift + T
Slå av/på Transformere-lupen Skift + L Skift + L
Filterpensel Skift + K Skift + K
Ny maske N N
Opprett ny forhåndsinnstilling Ctrl + Skift + P Kommando + Skift + P
Opprett nytt øyeblikksbilde Ctrl + Skift + S Kommando + Skift+ S

Slå sammen panorama-dialogboks

Resultat Windows macOS
Kuleprojisering av panorama
Ctrl + 1 Kommando + 1
Sylinderprojisering av panorama Ctrl + 2 Kommando + 2
Perspektivprojisering av panorama Ctrl + 3 Kommando + 3
Panorama med automatisk beskjæring C C

Slå sammen HDR-dialogboks

Resultat Windows macOS
Juster kildebilder
En En
Visualiser dobbeltkontur
Y Y
HDR-resultat for automatisk tone T T

Bilderangering og -etikett

Resultat Windows macOS
Angi bilderangering til 0
Ctrl + (`) Kommando + (`)
Angi bilderangering til 1
Ctrl + 1 Kommando + 1
Angi bilderangering til 2 Ctrl + 2 Kommando + 2
Angi bilderangering til 3 Ctrl + 3 Kommando + 3
Angi bilderangering til 4 Ctrl + 4 Kommando + 4
Angi bilderangering til 5 Ctrl + 5 Kommando + 5
Reduser bilderangering
Ctrl + (,) Kommando + (,)
Øk bilderangering
Ctrl + (.) Kommando + (.)
Slå av/på bilderangering
Ctrl + (') Kommando + (')
Angi bildeetikett til rød
Ctrl + 6 Kommando + 6
Angi bildeetikett til gul Ctrl + 7 Kommando + 7
Angi bildeetikett til grønn Ctrl + 8 Kommando + 8
Angi bildeetikett til blå Ctrl + 9 Kommando + 9
Angi bildeetikett til lilla Ctrl + 0 Kommando + 0

Kurvepunkt og synlig punkt

Resultat Windows macOS
Velg neste kurvepunkt
+ +
Velg forrige kurvepunkt
- -
Velg neste synlige punkt Tab Tab
Velg forrige synlige punkt Skift + Tab Skift + Tab

Glidebryter for rutenett

Resultat Windows macOS
Finere rutenett Skift + > Skift + >
Grovere rutenett Skift + ; (semikolon) Skift + ; (semikolon)

Penselverktøy, lokalt/punkt

Resultat Windows macOS
Reduser størrelsen på gjeldende fjær
Skift + > Skift + >
Øk størrelsen på gjeldende fjær Skift + ; (semikolon) Skift + ; (semikolon)
Reduser størrelsen på den andre penselen Alt + [ Tilvalg + [
Øk størrelsen på den andre penselen Alt + ] Tilvalg + ]
Reduser størrelsen på den andre penselfjæren Alt + Skift + [ Tilvalg + Skift + 
Øk størrelsen på den andre penselfjæren Alt + Skift + ] Tilvalg + Skift + ]
Reduser flyten til gjeldende pensel - -
Øk flyten til gjeldende pensel + +
Reduser flyten til den andre penselen Alt + (-) Tilvalg + (-)
Øk flyten til den andre penselen Alt + (+) Tilvalg + (+)
Angi tetthet til 10 1 1
Angi tetthet til 20 2 2
Angi tetthet til 30 3 3
Angi tetthet til 40 4 4
Angi tetthet til 50 5 5
Angi tetthet til 60 6 6
Angi tetthet til 70 7 7
Angi tetthet til 80 8 8
Angi tetthet til 90 9 9
Angi tetthet til 100 0 0

Visualiser punkter

Resultat Windows macOS
Reduser terskel for flekkvisualisering
, ,
Øk terskel for flekkvisualisering . .
Reduser terskel for flekkvisualisering (stor) Skift + (,) Skift + (,)
Øk terskel for flekkvisualisering (stor) Skift + (.) Skift + (.)

Panelet Objektivkorrigering

Resultat Windows macOS
Gå til kategorien Profile (Profil) under Linsekorrigeringer
Alt + 1 Tilvalg + 1
Velg kategorien Manual (Manuell) under Linsekorrigeringer Alt + 2 Tilvalg + 2

Punktkurve-panelet

Resultat Windows macOS
Velg standard punktkurve
Alt + 1 Tilvalg + 1
Velg rød punktkurve Alt + 2 Tilvalg + 2
Velg grønn punktkurve Alt + 3 Tilvalg + 3
Velg blå punktkurve Alt + 4 Tilvalg + 4

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet