Oppdatert i Adobe Camera Raw 10.3 (april 2018-utgaven).

Profiler gjør det mulig å kontrollere hvordan farger og tonalitet gjengis i bildene dine. Profilene er ment å fungere som et startpunkt eller grunnlag for det å redigere bilder.

Når du bruker en profil på et bilde, endres eller overskrives ikke verdien for andre glidebrytere for redigering. Du kan derfor redigere bilder som du ønsker, og deretter velge å bruke en profil for redigerte bildet.

Bruke en profil for et bilde

Slik blar du gjennom og bruker profiler:

 1. Gå til panelet Grunnleggende i dialogboksen Camera Raw, og klikk rullegardinlisten Profil for å raskt få tilgang til Adobe Raw-profiler. Hvis du vil velge andre tilgjengelige profiler, velger du Bla.

  screen_shot_2018-03-28at31607pm
  Bla gjennom profiler i rullegardinlisten Profil.
  profile_browser
  Profilvelger

  Merk:

  Når du importerer bilder, er profilene Adobe Color og Adobe Monochrome som standard satt til henholdsvis farge- og svart-hvitt-bilder.

 2. Utvid profilgruppene (forklart nedenfor) for å vise profilene som er tilgjengelige i den gruppen.

  Merk:

  Gå til panelet Profilvelger, og klikk rullegardinlisten til høyre for å få tilgang til visningsalternativene. Du kan velge å vise profilene som rutenettminiatyrer eller som en liste. Du kan også filtrere profilene ved å velge Farge, Svart-hvitt eller Alle.

  adobe_profile_browser

  Favoritter

  Viser profiler du har merket som favoritt. Se Legge til profiler i Favoritter.

  adobe_raw
  Adobe Raw-profiler

  Kreative profiler for RAW- og ikke-RAW-bilder

  Kreative profiler fungerer på alle filtyper, inkludert RAW-bilder, JPEG-er og TIFF-er. Disse profilene er utformet for å skape en bestemt stil eller effekt i bildet.

  Artistisk: Bruk disse profilene hvis du vil at fargegjengivelsen i bildet ditt skal være mer dristig og ha sterkere fargeskift.

  Svart-hvitt: Bruk disse profilene hvis du ønsker optimale toneskift for svart-hvitt-arbeid.

  Moderne: Bruk disse profilene for å skape unike effekter som passer til moderne fotograferingsstiler.

  Vintage: Bruk disse profilene for å gi bildet et gammeldags utseende.

  Profiler for RAW-bilder

  Følgende profilgrupper vises når du redigerer et RAW-bilde:

  Adobe Raw: Adobe Raw-profiler forbedrer fargegjengivelsen betydelig, og danner et godt grunnlag for redigering av RAW-bilder. Adobe Color-profilen er laget for å gi en god farge-/tonebalanse for ethvert bilde. Denne profilen tas i bruk som standard for RAW-bildene du importerer. 

  Camera Matching: Viser profiler basert på kameramerket/kameramodellen RAW-bildet er tatt med. Bruk Camera Matching-profiler når du foretrekker at fargegjengivelsen i RAW-filene skal samsvare med det du ser på kameraskjermen.

  Eldre: Viser eldre profiler som fulgte med tidligere versjoner av Adobe Camera Raw.

  Artistic
  Artistiske profiler

  Merk:

  Når du bruker en av profilene under kategoriene Artistisk, Svart/hvitt, Moderne og Vintage, vises en Mengde-glidebryter som gjør det mulig å kontrollere profilintensiteten. For andre profiler er Mengde-glidebryteren nedtonet eller ikke aktiv.

 3. Flytt pekeren over en profil for å forhåndsvise profileffektene i bildet. Klikk på profilen for å ta den i bruk for bildet ditt.

 4. Hvis du vil gå tilbake til panelet Grunnleggende, klikker du Lukk øverst til høyre i panelet Profilvelger.

Legge til profiler i Favoritter

Hvis du vil legge til en profil i Favoritter, må du gjøre ett av følgende:

 • Når du blar gjennom profilene i rutenettvisningen, holder du pekeren over miniatyren for profilen og klikker på stjerneikonet som vises øverst til høyre i miniatyren.
 • Når du blar gjennom profilene i listevisningen, klikker du på stjerneikonet som vises foran navnet på profilen.

Merk:

Når du legger til en profil i Favoritter, oppdateres også popup-menyen Profil i fanen Grunnleggende i dialogboksen Camera Raw. Når du fjerner en profil fra Favoritter, vil popup-menyen Profil reflektere endringen. Du kan dermed enkelte tilpasse popup-menyen Grunnleggende for å få enklere tilgang til favorittprofilene dine eller de oftest brukte profilene.

Installere profiler

Installere profiler manuelt

De eksisterende DCP-profilene på datamaskinen din konverteres automatisk til XMP-format når du oppdaterer til Camera Raw 10.3. Hvis du vil legge til en DCP-profil etter den første lanseringen, kopierer du profilen manuelt til følgende plasseringer:

Win: C:\ProgramData\Adobe\CameraRaw\CameraProfiles
Mac: /Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/CameraProfiles

Hvis du vil legge til en XMP-profil manuelt, kopierer du profilen til følgende plassering:

Win: C:\ProgramData\Adobe\CameraRaw\Settings
Mac: /Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/Settings

Importere profiler og forhåndsinnstillinger

Du kan importere DCP- og XMP-profiler og -forhåndsinnstillinger som zip-filer ved å bruke dialogboksen Importere profiler og forhåndsinnstillinger. Du får tilgang til dialogboksen ved å følge denne fremgangsmåten:

 1. Gå til panelet Grunnleggende i dialogboksen Camera Raw, og klikk rullegardinlisten Profil.

 2. Velg Bla.

 3. Gå til panelet Profilvelger, høyreklikk (Windows) / klikk Command-tasten (Mac) hvor som helst i området med profilgrupper, og velg Importere profiler og forhåndsinnstillinger fra kontekstmenyen.

  Du kan også høyreklikke (Windows) / klikke Command-tasten (Mac) i panelet Forhåndsinnstilling og velge Importere profiler og forhåndsinnstillinger.

 4. I dialogboksen Importere profiler og forhåndsinnstillinger leter du etter ønsket profil eller forhåndsinnstilling på datamaskinen din og klikker Åpne for å importere den.

  De importerte profilene kan deretter åpnes i panelet Profilvelger.

Merk:

Dialogboksen Importere profiler og forhåndsinnstillinger gjør det kun mulig å importere zip-filer. Hvis du vil importere enkeltstående profiler og forhåndsinnstillinger, kan du installere dem manuelt på riktig plassering. Se Installere profiler manuelt for å finne ut mer.