Photoshop a Mojave | macOS 10.14

V tomto článku je uveden seznam známých problémů s kompatibilitou, ke kterým může dojít při spuštění aplikace Photoshop v systému macOS 10.14 (Mojave), a nabízí známá alternativní řešení.

Společnost Adobe zjistila, že při spuštění aplikace Photoshop CC 2018 (a starších verzí) v systému macOS 10.14 Mojave dochází k níže uvedeným problémům s kompatibilitou.

Společnost Adobe zákazníkům doporučuje před aktualizací na systém macOS 10.14 Mojave provést aktualizaci na aplikaci Photoshop 2019. Starší verze aplikace Photoshop nebyly pro používání v systému macOS Mojave navrženy ani důkladně testovány. Dále zákazníkům doporučujeme, aby provedením vlastního testování na jiném než provozním oddílu ověřili, zda budou nové operační systémy s aktuálním hardwarem a ovladači správně fungovat (tisk atd). Můžete také zůstat u používání starší verze operačního systému, která je kompatibilní s předchozími verzemi našeho softwaru.

Pokud narazíte na problémy, které ještě nejsou zdokumentované, nebojte se je ohlásit na našem webu pro sdělování názorů.

Verze, kterých se tento problém týká

Photoshop CC 2018 nebo starší

Operační systém

macOS 10.14 Mojave

Společnost Adobe zjistila, že při spuštění aplikace Photoshop CC 2018 nebo její starší verze v systému macOS 10.14 Mojave dochází k níže uvedeným problémům s kompatibilitou.

Spuštění aplikace Photoshop CC 19.1.9 nebo 19.1.8 v macOS 10.14 může způsobit pomalé načtení domovské obrazovky nebo zobrazení prázdného panelu Výuka

Obecné informace

Verze produktu, kterých se tento problém týká Aplikace Photoshop CC verze 19.1.9 a 19.1.8
Jazyk Zjednodušená čínština
Operační systém macOS Mojave (10.14)

Řešení (pomalé načtení domovské obrazovky

Chcete-li tento problém vyřešit, postupujte takto:

 1. Z lišty nabídky vyberte možnost Photoshop > Předvolby > Obecné.

 2. V dialogu Předvolby zrušte výběr možností Automaticky zobrazit domovskou stránku a Použít starší rozhraní nového dokumentu.

 3. Klikněte na tlačítko OK.

Řešení (prázdný panel Výuka)

Problém můžete vyřešit tím, že v pruhu voleb vyberete položku Okno a zrušíte zaškrtnutí možnosti Výuka.

Nefunguje funkce Přítlak pera a při malování se zobrazuje kurzor indikující probíhající operaci

Řešení

Aktualizujte aplikaci na verzi Photoshop CC 2019 20.0.2.

Alternativní řešení (pro starší verze)

Po aktualizaci na systém macOS 10.14 se po spuštění aplikace Photoshop CC 2018 (a starší) zobrazí dialogové okno s následující zprávou:

Udělení přístupu k aplikaci Photoshop
Udělení přístupu k aplikaci Photoshop

Adobe Photoshop žádá o ovládání počítače pomocí funkcí zpřístupnění. Této aplikaci můžete udělit přístup v předvolbách Zabezpečení a soukromí v Předvolbách systému.

Pokud kliknete na tlačítko Zakázat, bude při používání aplikace Photoshop docházet k následujícím problémům:

 • Nebude fungovat funkce Přítlak pera.
 • Při malování se bude zobrazovat kurzor indikující probíhající operaci.

V tomto případě postupujte podle následujících pokynů:

 1. Otevřete okno Předvolby systému.

 2. Vyberte možnost Zabezpečení a soukromí.

 3. Klikněte na ikonu zámku pro povolení provádění změn a potom zadejte uživatelské jméno a heslo k počítači.

 4. V horní části okna vyberte kartu Soukromí a v levém sloupci možností vyberte možnost Zpřístupnění.

 5. Klikněte na tlačítko se symbolem + (plus) zobrazené pod seznamem „Níže uvedeným aplikacím bude povoleno ovládání vašeho počítače“.

 6. Přejděte do složky Aplikace, vyberte aplikaci Photoshop a klikněte na tlačítko Otevřít.

  Nastavení v dialogovém okně Předvolby systému pro aplikaci Photoshop by mělo vypadat podobně jako na následujícím obrázku, to znamená, že by měla být přidána aplikace Photoshop a políčko vedle ní by mělo být zaškrtnuté:

  Udělení přístupu k aplikaci Photoshop
  Udělení přístupu k aplikaci Photoshop

 7. Kliknutím na ikonu zámku zabraňte dalším změnám. Znovu spusťte aplikaci Photoshop.

Černé artefakty na obrazu po použití filtru Zkapalnění

Pokud v počítači Mac používáte určité grafické karty nebo hardware a použijte u obrazu filtr Zkapalnění, objeví se na obrazu nežádoucí černé obrazové body.

Používáte systém macOS 10.14.0, 10.14.2 nebo 10.14.3.

Týká se to počítačů Mac s následujícími grafickými kartami:

 • AMD Radeon HD – FirePro D300
 • AMD Radeon HD – FirePro D500
 • AMD Radeon HD – FirePro D700
 • AMD Radeon R9 M290
 • AMD Radeon R9 M370
 • AMD Radeon R9 M390

Alternativní řešení:

Proveďte aktualizaci na verzi systému macOS Mojave 10.14.4.

nebo

Spusťte filtr Zkapalnění bez akcelerace grafiky:

 • Při výběru možnosti Filtr > Zkapalnění podržte stisknutou klávesu [Option]. Tím v dialogovém okně Zkapalnění deaktivujete možnost Používat grafický procesor.
 • V předvolbách deaktivujte možnost Používat grafický procesor.
  1. Vyberte možnost Photoshop > Předvolby > Výkon.
  2. Zrušte zaškrtnutí políčka Používat grafický procesor.
  3. Ukončete aplikaci Photoshop a znovu ji spusťte.

Na řešení tohoto problému spolupracujeme se společností Apple.

Chybějící profily tiskáren Epson v aplikaci Photoshop

Po aktualizaci na systém macOS Mojave chybí v aplikaci Photoshop profily tiskáren ICC Epson.

Chcete-li tento problém vyřešit, resetujte tiskový systém v předvolbách systému Mac a znovu přidejte tiskárnu Epson. 

 1. Resetujte tiskový systém.

  Pokyny najdete v dokumentaci podpory společnosti Apple: https://support.apple.com/cs-cz/HT203343#reset

 2. Znovu přidejte tiskárnu Epson.

  Pokyny najdete v dokumentaci uživatelské příručky systému macOS Mojave společnosti Apple: Přidání tiskárny v systému Mac

 3. Znovu spusťte aplikaci Photoshop.

Nastavení tmavého režimu není použito u celého uživatelského rozhraní

Pokud v dialogovém okně Předvolby systému > Obecné v systému macOS aktivujete nastavení tmavého režimu, u některých prvků uživatelského rozhraní aplikace Photoshop se toto nastavení neprojeví. Nastavení tmavého režimu bude použito u nabídek aplikace, nikoli však u následujících prvků:

 • Rámeček a panely aplikace
 • Dialogové okna aplikace Photoshop
 • Rozevírací nabídky
 • Nabídky panelu
 • Kontextové nabídky
 • Dialogové okna operačního systému, například okno Otevřít nebo okno pro výběr barvy Apple

Aplikace Photoshop používá pro ovládání rámečku a panelů aplikace a dialogových oken aplikace Photoshop vlastní nastavení. Chcete-li, aby tyto prvky uživatelského rozhraní lépe odpovídaly vzhledu pro tmavý režim, postupujte následujícím způsobem:

 1. Vyberte možnost Předvolby > Rozhraní.
 2. Pro položku Barevný motiv vyberte nejtmavší nastavení.

Poznámka: Na nabídky automaticky otevíraných oken a panelů, místní nabídky ani dialogová okna operačního systému, jako je například okno Otevřít nebo okno pro výběr barvy Apple, nebude mít toto nastavení žádný vliv.

Chybí možnost pro rychlé sdílení ve službách Facebook a Twitter

Upozornění:

Sbohem, rychlé sdílení!

V dubnové verzi aplikace Photoshop 23.3 bude odstraněna funkce Rychlé sdílení z důvodu nízkého využití, snahy o zjednodušení uživatelského rozhraní pruhu voleb a nadbytečnosti této funkce s ohledem na další funkce exportu.

Když v pravé části panelu možností kliknete na ikonu Sdílet za účelem sdílení obrazu, nejsou již v nabídce zobrazeny možnosti Facebook, Twitter atd.

Aplikace Photoshop používá ke sdílení rozhraní API systému macOS a tyto možnosti byly v systému Mojave odebrány.

Nastavení funkce Uložit pro web nejsou mezi jednotlivými relacemi zachována

Když aplikaci Photoshop ukončíte a znovu ji spustíte, nebudou naposledy použitá nastavení ve funkci Uložit pro web zachována. Tým techniků společnosti Adobe na řešení tohoto problému pracuje.

Chybové ukončení při použití příkazu aplikace Terminál pro aktivaci tmavého režimu pouze pro panel Dock a řádek nabídek

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.