Aplikaci Photoshop nelze kvůli chybějícímu souboru D3DCOMPILER_47.dll spustit

Naučte se odstranit chybu systému, ke které dochází při spuštění souboru Photoshop.exe, protože v počítači chybí soubor D3DCOMPILER_47.dll.

Problém

Při spuštění aplikace Photoshop CC (20.0) se zobrazí dialogové okno Photoshop.exe – chyba systému s následující zprávou:

Program nelze spustit, protože v počítači chybí soubor D3DCOMPILER_47.dll. Pokuste se tento problém vyřešit přeinstalací programu.

Dialogové okno Photoshop.exe – chyba systému
Dialogové okno Photoshop.exe – chyba systému

Verze produktů, kterých se tento problém týká

Photoshop CC (verze 20.0)

Operační systém

Windows 7

Řešení

Informace o instalaci aktualizace D3DCompiler najdete v tomto článku podpory společnosti Microsoft: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/4019990/update-for-the-d3dcompiler-47-dll-component-on-windows.

Po instalaci aktualizace restartujte počítač. 

Spusťte aplikaci Photoshop CC 2019 a zjistěte, zda je váš problém vyřešen. Pokud vyřešen není, postupujte podle kroků v níže uvedené části Řešení 2.   

  1. V Průzkumníkovi souborů přejděte do této složky:

    C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2019\Required\Plug-ins\Spaces

  2. Zkopírujte soubor d3dcompiler_47.dll, který se v ní nachází.

  3. Zkopírovaný soubor vložte do této složky: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2019\

  4. Restartujte počítač a spusťte aplikaci Photoshop.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?