Lokale justeringer

Kontrollene i bildejusteringsfanene i Camera Raw påvirker fargen og tonen i et helt bilde. Hvis du vil justere et bestemt område på et bilde (eller foreta lokale justeringer, for eksempel lysne eller mørkne), bruker du Justeringspensel-verktøyet , Gradert filter-verktøyet eller Sirkulært filter-verktøyet i Camera Raw.

Med Justeringspensel-verktøyet kan du bruke eksponering, lysstyrke, klarhet og andre typer justeringer selektivt ved å "male" dem på bildet.

Med Gradert filter-verktøyet kan du bruke de samme typene justering gradvis i et bildeområde. Du kan gjøre et område så bredt eller smalt som du vil.

Med Sirkulært filter-verktøyet kan du tegne et elliptisk område rundt motivet og selektivt utføre justeringer enten utenfor eller innenfor det markerte området. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sirkulært filter i Camera Raw.

Du kan bruke begge typer lokale justeringer på alle bilder. Du kan synkronisere lokale justeringsinnstillinger i flere valgte bilder. Du kan også opprette forhåndsinnstillinger for lokale justeringer, slik at du raskt kan bruke vanlige effekter på nytt.

Det kreves litt eksperimentering for å få "riktige" lokale justeringer i Camera Raw. Den beste fremgangsmåten er å velge et verktøy, angi alternativer for verktøyet og til slutt bruke justeringen på bildet. Deretter kan du gå tilbake og redigere justeringen eller bruke en ny.

Lokale justeringer er ikke-ødeleggende, i likhet med alle andre justeringer som brukes i Camera Raw. De brukes aldri permanent på bildet. Lokale justeringer lagres sammen med et bilde i en XMP-underfil eller i Camera Raw-databasen, avhengig av hva som er angitt i Camera Raw-innstillingene.

Video | Opprette naturlige eksponeringer

Video | Opprette naturlige eksponeringer
Photoshop Principal Product Manager, Bryan O'Neil Hughes, forklarer hvordan du justerer eksponering for å balansere motiv og bakgrunn i denne episoden av Photoshop Playbook.
Bryan O'Neil Hughes

Bruke lokale justeringer med Justeringspensel-verktøyet i Camera Raw

 1. Velg Justeringspensel-verktøyet  på verktøylinjen (eller trykk K).

  Camera Raw åpner alternativene for Justeringspensel-verktøyet under histogrammet og setter maskemodusen til Ny.

 2. Velg ønsket justeringstype i alternativene for Justeringspensel-verktøyet ved å dra glidebryteren for en effekt.

  Merk:

  Hvilke effekter som er tilgjengelige, avhenger av om du arbeider i prosessversjon 2012, 2010 eller 2003 som beskrevet. Hvis du vil oppdatere et bilde til PV2012, klikker du på utropstegnikonet nederst til høyre i bildeforhåndsvisningen.

  Temp

  Justerer fargetemperaturen i et område på bildet og gjør det varmere eller kaldere. En temperatureffekt med gradert filter kan forbedre bilder som er tatt under ulike lysforhold.

  Fargetone

  Kompenserer for grønt eller magenta fargeskjær.

   

  Eksponering

  Angir den generelle lysstyrken i bildet. Hvis du bruker en lokal rettelse for Eksponering, kan du oppnå resultater som ligner tradisjonell lysning og mørkning.

  Høylys

  Gjenoppretter detaljer i overeksponerte belyste områder på et bilde.

   

  Skygger

  Gjenoppretter detaljer i undereksponerte skyggeområder på et bilde.

  Hvitt

  Justerer de hvite punktene i et bilde

  Svart

  Justerer de svarte punktene i et bilde

  Lysstyrke

  Justerer lysstyrken i bildet, med større effekt på mellomtoneverdiene.

  Kontrast

  Justerer kontrasten i bildet, med større effekt på mellomtoneverdiene. 

  Metning

  Endrer fargens livaktighet eller renhet.

  Klarhet

  Tilfører et bilde dybde ved å øke den lokale kontrasten.

  Fjern uklarhet

  Reduserer eller øker eksisterende uklarhet i et bilde

  Skarphet

  Forbedrer kantdefinisjonen for å få frem detaljene på et bilde. En negativ verdi gjør detaljene uskarpe.

  Støyreduksjon

  Reduserer lystetthetsstøy, som kan bli tydelig når skyggeområder åpnes.

  Moaréreduksjon

  Fjerner moaréartefakter eller kantfargestøy.

  Rens kant

  Fjerner farger langs ytterkanter. Se Fjerne lokale fargeytterkanter.

  Farge

  Bruker en fargetone på det merkede området. Velg kulør ved å klikke fargeeksempelboksen til høyre for effektnavnet.

  Merk:

  Klikk på pluss- (+) eller minusikonet (–) for å øke eller redusere effekten med en forhåndsinnstilt verdi. Klikk flere ganger for å få en sterkere justering. Dobbeltklikk på glidebryteren for å nullstille effekten.

 3. Angi penselalternativer:

  Størrelse

  Angir diameteren for penseltuppen i bildepunkter.

  Fjær

  Kontrollerer hardheten til penselstrøket.

  Flyt

  Kontrollerer graden av justering.

  Tetthet

  Kontrollerer graden av gjennomsiktighet i strøket.

  Automaskering

  Begrenser penselstrøk til områder med lignende farge.

  Vis maskering

  Veksler mellom å vise og skjule maskeoverlegg i bildeforhåndsvisningen.

 4. Flytt Justeringspensel-verktøyet over bildet.

  Trådkorset angi punktet der justeringen brukes. Den fylte sirkelen angir penselstørrelse. Den svart- og hvitstiplede sirkelen angir uttoningsmengde.

  Merk:

  Hvis uttoningen er satt til 0, angir den svarte og hvite sirkelen penselstørrelse. Ved svært små uttoningsmengder vises kanskje ikke den fylte sirkelen.

 5. Mal med Justeringspensel-verktøyet i bildeområdet du vil justere.

  Når du slipper museknappen, vises et tegnestiftikon  i punktet der justeringen skal brukes. Maskemodusen endres til Legg til i alternativene for Justeringspensel-verktøyet.

 6. (Valgfritt) Finjuster ved å gjøre ett av følgende:
  • Dra en effektglidebryter i alternativene for Justeringspensel-verktøyet for å tilpasse effekten i bildet.
  • Trykk på V for å skjule eller vise tegnestiftikonet.
  • Hvis du vil veksle mellom å vise og skjule maskeoverlegget, bruker du alternativet Vis maskering, trykker på Y eller holder pekeren over tegnestiftikonet.

  Merk:

  Hvis du vil tilpasse fargen på maskeoverlegget, klikker du fargekartet ved siden av Vis maske. Deretter velger du en ny farge fra fargevelgeren.

  • Hvis du vil angre en del av justeringen, klikker du på Fjern i alternativene for Justeringspensel-verktøyet og maler over justeringen.

  Merk:

  Du kan opprette en viskelærpensel som har andre egenskaper enn gjeldende Justeringspensel-verktøy. Det gjør du ved å klikke menyknappen Lokale justeringer  og velge Separat viskelærstørrelse. Deretter angir du ønsket størrelse, fjær, flyt og tetthet for viskelæret.

  • Fjern justeringen helt ved å velge tegnestiften og trykke på Slett.
  • Trykk på Ctrl+Z (Windows) eller Kommando+Z (Mac OS) for å angre den siste justeringen.
  • Klikk på Fjern alle nederst i verktøyalternativene for å fjerne alle justeringene som er gjort med Justeringspensel-verktøyet, og sett maskemodusen til Ny.
 7. (Valgfritt) Klikk på Ny for å justere en ekstra gang med Justeringspensel-verktøyet, og finjuster eventuelt ved hjelp av teknikkene i trinn 6.

  Merk:

  Når du arbeider med flere Justeringspensel-justeringer, må du passe på at du er i Legg til-modus for å kunne veksle mellom dem. Klikk et tegnestiftikon for å velge justeringen og foreta finjusteringer.

Bruke lokale justeringer med Gradert filter-verktøyet i Camera Raw

 1. Velg Gradert filter-verktøyet  på verktøylinjen (eller trykk G).

  Camera Raw åpner alternativene for Gradert filter-verktøyet under Histogram og setter maskemodusen til Ny.

 2. Velg ønsket justeringstype i alternativene for Gradert filter-verktøyet ved å dra glidebryteren for en av følgende effekter:

  Merk:

  Hvilke effekter som er tilgjengelige, avhenger av om du arbeider i prosessversjon 2012, 2010 eller 2003 som beskrevet. Hvis du vil oppdatere et bilde til PV2012, klikker du på utropstegnikonet nederst til høyre i bildeforhåndsvisningen.

  Temp

  Justerer fargetemperaturen i et område på bildet og gjør det varmere eller kaldere. En temperatureffekt med gradert filter kan forbedre bilder som er tatt under ulike lysforhold.

  Fargetone

  Kompenserer for grønt eller magenta fargeskjær.

  Eksponering

  Angir den generelle lysstyrken i bildet. Hvis du bruker et gradert filter for Eksponering, kan du oppnå resultater som ligner tradisjonell lysning og mørkning.

  Høylys

  Gjenoppretter detaljer i overeksponerte belyste områder på et bilde.

  Skygger

  Gjenoppretter detaljer i undereksponerte skyggeområder på et bilde.

  Hvitt

  Justerer de hvite punktene i et bilde

  Svart

  Justerer de svarte punktene i et bilde

  Lysstyrke

  Justerer lysstyrken i bildet, med større effekt på mellomtoneverdiene.

  Kontrast

  Justerer kontrasten i bildet, med større effekt på mellomtoneverdiene.

  Metning

  Endrer fargens livaktighet eller renhet.

  Klarhet

  Tilfører et bilde dybde ved å øke den lokale kontrasten.

  Fjern uklarhet

  Reduserer eller øker eksisterende uklarhet i et bilde

  Skarphet

  Forbedrer kantdefinisjonen for å få frem detaljene på bildet. En negativ verdi gjør detaljene uskarpe.

  Støyreduksjon

  Reduserer lystetthetsstøy, som kan bli tydelig når skyggeområder åpnes.

  Moaréreduksjon

  Fjerner moaréartefakter eller kantfargestøy.

  Rens kant

  Fjerner farger langs ytterkanter. Se Fjerne lokale fargeytterkanter.

  Farge

  Bruker en fargetone på det merkede området. Velg kulør ved å klikke fargeeksempelboksen til høyre for effektnavnet.

  Merk:

  Klikk på pluss- (+) eller minusikonet (–) for å øke eller redusere effekten med en forhåndsinnstilt mengde. Dobbeltklikk på glidebryteren for å nullstille effekten.

 3. Dra inn bildet for å bruke et graderingsfilter på et område i bildet.

  Filteret starter ved det røde punktet og den rødprikkede linjen og fortsetter forbi det grønne punktet og den grønnprikkede linjen.

  Maskemodusen endres til Rediger i alternativene for Gradert filter-verktøyet.

 4. (Valgfritt) Presiser filteret ved å gjøre ett av følgende:
  • Dra en effektglidebryter i alternativene for Gradert filter-verktøyet for å tilpasse filteret.
  • Veksle mellom å vise og skjule hjelpelinjeoverlegg ved å velge alternativet Overlapping (eller trykk på V).
  • Dra det grønne eller røde punktet for å utvide, trekke sammen eller rotere effekten.
  • Dra den prikkete svart-hvit-linjen for å forskyve effekten.
  • Plasser pekeren over den prikkete grønn-hvit- eller rød-hvit-linjen, nær det grønne eller røde punktet, til det vises en dobbeltpekende pil. Dra deretter for å utvide eller trekke sammen effekten på slutten av området.
  • Plasser pekeren over den prikkete grønn-hvit- eller rød-hvit-linjen, bort fra det grønne eller røde punktet, til det vises en buet dobbeltpekende pil. Dra deretter for å rotere effekten.
  • Fjern filteret ved å trykke på Slett.
  • Trykk på Ctrl+Z (Windows) eller Kommando+Z (Mac OS) for å angre den siste justeringen.
  • Bruk Maske-alternativet for å aktivere maskevisualisering. Alternativt kan du trykke på Y for å veksle Maske-innstillingen.
  • Klikk på Fjern alle nederst i verktøyalternativene for å fjerne alle Gradert filter-effektene og sette maskemodusen til Ny.
 5. (Valgfritt) Klikk på Ny for å bruke en ekstra Gradert filter-effekt, og finjuster eventuelt ved hjelp av teknikkene i trinn 4.

  Merk:

  Når du arbeider med flere Gradert filter-effekter, kan du klikke på en overlapping for å velge effekten og finjustere den.

Endre en forekomst av gradert filter ved hjelp av børstekontroller

Du kan endre masker for gradert filter ved hjelp av penselkontroller. Når du har lagt til en maske og vil ha tilgang til penselkontroller, velger du Pensel-alternativet ved siden av Ny/Rediger. Med en Gradert filter-forekomst valgt kan du alternativt trykke på Skift+K.

Bruk penslene + og – etter behov.

Hvis du vil ha en videobeskrivelse av penselkontrollene, kan du se Filterpensel i Adobe Camera Raw.

Merk:

Legg til / fjern-funksjonaliteten er bare tilgjengelig for Photoshop CC-kunder som bruker Camera Raw 8.5 eller nyere.

Bruk lokale justeringer med farge-, lystetthets- eller dybdeområdemaske

Oppdatert i oktober 2018-versjonen av Camera Raw

Ved å bruke kontrollene for FargeområdemaskeLystetthetsområdemaske og Dybdeområdemaske kan du raskt opprette et nøyaktig maskeringsområde på bildet der du kan bruke lokale justeringer.

Du begynner med å gjøre en rask innledende maskering med justeringspenslene eller et sirkulært filter / gradert filter. Finjuster deretter utvalget ved å bruke fargeområdevelgeren til å ta fargeprøver innenfor maskeområdet, bruke velgeren eller glidebryteren for lystetthetsområde til å angi endepunktene for lystetthetsområdet for utvalgsmasken, eller bruke velgeren eller glidebryteren for dybdeområde til å angi endepunktene for dybdeområdet for utvalgsmasken.

Finjustere markeringen med dybdeområdemaske

Merk:

Dybdeområdemaske er bare tilgjengelig for bilder med innebygd dybdekartinformasjon. Dette er for tiden begrenset til HEIC-bilder som er tatt med Apple iPhone 7+, 8+ og X, XS, XS MAX og XR (se listen over støttede Apple iPhone-modeller) med portrettmodus i den innebygde kamera-appen i iOS. Hvis et bilde ikke har dybdeinformasjon, er maskeringsalternativet Dybde deaktivert i rullegardinlisten Områdemaske.

Etter at du har laget en innledende utvalgsmaske med justeringspensler eller et sirkulært filter / gradert filter, kan du finjustere maskeområdet basert på utvalgets dybdeområde. Følg trinnene nedenfor for å bruke dybdeområdemaskering:

 1. Åpne et bilde i Adobe Camera Raw.

 2. Velg verktøyet Justeringspensel, Gradert filter eller Sirkulært filter i dialogboksen Camera Raw. Deretter oppretter du en innledende utvalgsmaske over et bestemt område av bildet du vil korrigere.

  depth_range_masking
  Innledende maskeområde opprettet ved hjelp av et gradert filter som dekker hele bildet.
 3. Fra verktøyalternativene i Justering-panelet til høyre gjør du et valg og angir Områdemaske-typen som Dybde fra rullegardinlisten. Som standard er Områdemaske satt til Ingen (deaktivert som standard).

  depth_range_mask
  Kontroller for dybdeområdemaske
 4. Gjør følgende for å velge et dybdeområde innenfor maskeområdet:

  • Juster glidebryteren for dybdeområde for å angi endepunktene for det valgte dybdeområdet. Alternativt kan du velge pipetteverktøyet  (over glidebryteren for dybdeområde). Klikk+dra et område på bildet for å angi dybdeområdet. Den beste fremgangsmåten er å markere et mindre område når du bruker dette verktøyet til å begrense et bestemt dybdeområde. 
  • Bruk Utglatting-glidebryteren til å justere hvor jevn fallvinkelen skal være i begge endene av det valgte dybdeområdet.

  Merk:

  Hvis du vil ha en mer nøyaktig visning av maskeområdet, trykker du på Alt-tasten (Win) / Tilvalg-tasten (Mac) mens du flytter Dybdeområde- eller Utglatting-glidebryteren for å få svart og hvit visualisering over bildet.

 5. Merk av i avmerkingsboken Visualiser dybdekart for å vise bildets dybdeinformasjon i svart-hvitt-gjengivelse. Den hvite delen av bildet representerer forgrunnen, mens den svarte delen av bildet er bakgrunnen. Den røde fargen viser det maskerte området som er en overlapping av dybde og de lokal justeringene som er brukt.

  Visualiser dybdekart
  Velg Visualiser dybdekart for å vise dybdeinformasjonen for bildet.

  Når du har finjustert maskeområdet, kan du gjøre selektive justeringer i Justering-panelet for mer presise bilderedigeringer.

Arbeide med fargeområdemaske

Etter at du har laget en innledende utvalgsmaske på bildet med justeringspensler eller et sirkulært filter / gradert filter, kan du finjustere utvalgsmasken basert på fargene du prøver ut innenfor maskeområdet.

 1. Åpne et bilde i Adobe Camera Raw.

  Bilde som skal redigeres i Camera Raw
  Bilde som skal redigeres i Camera Raw
 2. I dialogboksen Camera Raw velger du Justeringspensel-verktøyet, Gradert filter-verktøyet eller Sirkulært filter-verktøyet på verktøylinjen. Deretter oppretter du en innledende utvalgsmaske over et bestemt område av bildet du vil korrigere.

  Innledende maskeområde opprettet ved hjelp av et gradert filter som dekker hele bildet
  Innledende maskeområde opprettet ved hjelp av et gradert filter som dekker hele bildet
 3. Fra verktøyalternativene i Justering-panelet til høyre gjør du et valg og angir Områdemaske-typen til Farge fra rullegardinlisten. Som standard er Områdemaske satt til Ingen (deaktivert som standard).

 4. Bruk pipetteverktøyet (nær Områdemaske-alternativet) til å ta en fargeprøve innenfor maskeområdet. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil ta en fargeprøve av én enkelt farge innenfor maskeområdet, klikker du på pipetteverktøyet på det aktuelle stedet i bildet. 
  • Hvis du vil ha en mer nøyaktig fargeseleksjon, klikk+dra et område rundt fargene i bildet du vil justere.
  • Hvis du vil ta fargeprøver fra flere områder, holder du nede Shift-tasten mens du velger én enkelt farge (Shift+klikk) eller mens du velger et område (Shift+klikk+dra). Du kan legge til opptil fem fargeprøver.
  En fargeområdemaske som dekker bakgrunnstonene i bildet
  En fargeområdemaske som dekker bakgrunnstonene i bildet. Fargeområdemasken ble opprettet ved å velge et område som omfatter alle bakgrunnsfarger nær bildets øvre venstre del. Deretter ble glidebryteren for fargeområde brukt for å redusere effekten på bladene.
 5. Juster Fargeområde-glidebryteren for å innsnevre eller utvide det valgte fargeområdet.

  Merk:

  Hvis du vil ha en mer nøyaktig visning av maskeområdet, trykker du på Alt (Win) / Tilvalg (Mac)-tastene mens du flytter Fargeområde-glidebryteren for å få svart og hvit visualisering over bildet.

  Hvis du vil avslutte fargevalget, trykker du på Esc-tasten eller klikker på pipetteverktøyet (ved alternativet Områdemaske).

  Lokale justeringer er brukt på fargemasken.
  Lokale justeringer er brukt på fargemasken. Redusert eksponering, høylys og metning i Effekter-menyen er brukt for å gjøre bakgrunnen mørkere og få bladene til å skille seg mer ut.

Etter å ha finjustert maskeområdet kan du nå gjøre selektive justeringer for å oppnå nøyaktige fotografiske redigeringer.

Ved hjelp av Adobe Camera Raw 10.1 og senere, kan du fjerne en fargeområdemaske-prøve. Hvis du vil gjøre dette, trykker du på Alt (i Windows) / Tilvalg (på Mac), og klikker Fargeområdemaske-prøve.

Arbeide med lystetthetsområdemaske

Etter at du har laget en innledende utvalgsmaske på bildet med justeringspensler eller et sirkulært filter / gradert filter, kan du finjustere maskeområdet basert på utvalgets lystetthetsområde.

 1. Åpne et bilde i Adobe Camera Raw.

 2. I dialogboksen Camera Raw velger du Justeringspensel-verktøyet, Gradert filter-verktøyet eller Sirkulært filter-verktøyet på verktøylinjen. Deretter oppretter du en innledende utvalgsmaske over et bestemt område av bildet du vil korrigere.

  Innledende maskeområde opprettet ved hjelp av et gradert filter, som dekker himmelen på bildet
  Innledende maskeområde opprettet ved hjelp av et gradert filter.
 3. Fra verktøyalternativene i Justering-panelet til høyre gjør du et valg og angir Områdemaske-type til Lystetthet fra rullegardinlisten. Som standard er Områdemaske satt til Ingen.

  Lystetthetsområdemaske
  Kontroller for lystetthetsområdemaske
  • Juster Lystetthetsområde-glidebryteren for å angi endepunktene for det valgte lystetthetsområdet. Alternativt kan du velge pipetteverktøyet  (over glidebryteren for Lystetthetsområde). Klikk+dra et område på bildet du vil justere. Den beste fremgangsmåten er å velge et lite område for å begrense et bestemt lystetthetsområde. 
  • Bruk Utglatting-glidebryteren til å justere hvor jevn fallvinkelen skal være i endene av det valgte lystetthetsområdet.

  Merk:

  Hvis du vil ha en mer nøyaktig visning av maskeområdet, trykker du på Alt (Win) / Tilvalg (Mac)-tastene mens du flytter Lystetthetsområde- eller Utglatting-glidebryteren for å få svart og hvit visualisering over bildet.

  Lokale justeringer er brukt på lystetthetsområdemasken.
  Bruk lokale justeringer på lystetthetsområdemasken.
 4. Merk av i avmerkingsboken Visualiser lystetthetskart for å vise bildets lystetthetsinformasjon i svart-hvitt-gjengivelse. Den røde fargen viser det faktiske maskerte området som er en overlapping av dybde og de lokal justeringene som er brukt.

  visualize_luminancemap
  Velg Visualiser lystetthetskart for å vise lystetthetsinformasjonen for bildet.

Når du har finjustert maskeområdet, kan du gjøre selektive justeringer for mer presise bilderedigeringer.

Lagre og bruke lokale justeringsinnstillinger

Du kan lagre lokale justeringer som forhåndsinnstillinger slik at du raskt kan bruke effektene på andre bilder. Du kan opprette, velge og administrere lokale justeringsinnstillinger ved hjelp av menyen for Camera Raw-innstillinger  i alternativene for Justeringspensel- eller Gradert filter-verktøyet. Du bruker lokale justeringsinnstillinger ved hjelp av Justeringspensel-verktøyet  eller Gradert filter-verktøyet .

Merk:

Lokale justeringer kan ikke lagres i forhåndsinnstillingene for Camera Raw-bilder.

 1. I alternativene for Justeringspensel- eller Graderingsfilter-verktøyet i dialogboksen Camera Raw klikker du menyknappen for Camera Raw-innstillinger . Deretter velger du en av disse kommandoene:

  Ny innstilling for lokal korrigering

  Lagrer de gjeldende, lokale justeringseffektinnstillingene som forhåndsinnstilling. Skriv inn et navn, og klikk OK. Lagrede forhåndsinnstillinger vises i menyen Lokale justeringer og kan brukes på alle bilder som åpnes i Camera Raw.

  Slett "navn på forhåndsinnstilling"

  Sletter den valgte forhåndsinnstillingen for lokale justeringer.

  Gi nytt navn til "navn på forhåndsinnstilling"

  Gir nytt navn til den valgte lokale justeringsinnstillingen. Skriv inn et navn, og klikk på OK.

  Navn på forhåndsinnstilling

  Velg en forhåndsinnstilling for å bruke den med Justeringspensel- eller Gradert filter-verktøyet.

Når du bruker forhåndsinnstillinger for lokale justeringer, må du huske på dette:

 • Du kan bare velge én forhåndsinnstilling for lokale justeringer om gangen.

 • Når du bruker en lokal justeringsinnstilling med Justeringspensel-verktøyet, kan du fortsatt tilpasse penselalternativene, inkludert Størrelse, Fjær, Flyt og Tetthet. Forhåndsinnstillingen gjelder effektinnstillingene for den angitte penselstørrelsen.

 • Etter at en forhåndsinnstilling for lokale justeringer er brukt, kan du finjustere den slik du vil.

 • De samme effektinnstillingene er tilgjengelige for Justeringspensel-verktøyet og Graderingsfilter-verktøyet. Lokale justeringsinnstillinger kan dermed brukes med begge verktøyene, uavhengig av hvilket verktøy som ble brukt til å opprette forhåndsinnstillingen.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet