Roter, panorer, zoom og tilbakestill lerretet

Lær hvordan du roterer, panorerer, zoomer og tilbakestiller lerretet i Photoshop på iPad.

Når du bruker Photoshop på iPad, kan du fokusere og se nærmere på en del av dokumentet ditt ved å zoome inn, og redusere forstørrelsen når du zoomer ut. Du kan også rotere lerretet og panorere rundt for å vise andre deler av dokumentet.

Hvordan rotere lerretet

Trykk på lerretet med to fingre, og flytt dem i den retningen du ønsker å rotere lerretet på iPad-skjermen i mens du jobber. Denne intuitive funksjonen gjør det mulig å arbeide i dokumentene dine i den vinkelen eller retningen som føles mest naturlig for deg. 

Du kan også klype raskt for å automatisk sette rotasjonen tilbake til null, og zoome for å fylle.

Bruk rotasjonsgesten med to fingre til å rotere lerretet fritt på iPad-skjermen.
Bruk to fingre til å rotere lerretet fritt på iPad-skjermen.

Slik panorerer du gjennom lerretet

Trykk på lerretet med to fingre. Trykk to fingre mot lerretet samtidig som du skyver i en hvilken som helst retning for å bevege deg rundt på lerretet.

panorer for å flytte
Bruk panoreringsgest med to fingre til å bevege deg rundt på lerretet.

Slik zoomer du på lerretet

Gjør ett av følgende for å zoome på utvalget:

  • Det gjeldende zoomenivået for lerretet vises midt på det øverste feltet. Trykk på og rull gjeldende zoomenivåindikator til siden for å zoome inn og ut. 
  • Du kan også klype for raskt å gjøre følgende:
    Zoome inn – Trykk hvor som helst på lerretet med to fingre, og flytt dem nærmere hverandre mens du holder fingrene trykket mot iPad-skjermen
    Zoome ut – Trykk hvor som helst på lerretet med to fingre, og flytt dem vekk fra hverandre mens du holder fingrene trykket mot iPad-skjermen.

Merk: Det maksimale vedvarende zoomenivået i Photoshop på mobil er 25 600 %. 

klypegester
Bruk klypegester til å zoome inn og ut på lerretet.

Merk:

Vanligvis oppnås panorerings- og zoomefunksjonene best med tommelen og pekefingeren.

Slik tilbakestiller du på lerretet

Dobbelttrykk hvor som helst på lerretet for å tilpasse lerretet etter skjermen og sentrere det på nytt.

Merk: Tilbakestill lerret-gesten fungerer bare når du jobber med verktøyene Flytt, Transformer og Plasser bilde.

tilbakestill lerret
Dobbelttrykk for å tilbakestille lerretet.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din