Jakie zmiany wprowadzono

W programie Photoshop CC 2015 firma Adobe wprowadziła nieznaczne zmiany do popularnej i ulubionej funkcji: Save for Web. Ta funkcja służy do wielu celów — np. przygotowywania zasobów do witryny internetowej, optymalizacji fotografii w wysokiej rozdzielczości, czy tworzenia animowanych plików GIF. Ze względu na to, że funkcja Save for Web jest oparta na wcześniejszym produkcie ImageReady (obecnie wycofany z eksploatacji), kod jest zbyt przestarzały, by umożliwić utrzymanie i zaprojektowanie nowych funkcji.

Adobe Generator jest nową, nowoczesną i bardziej wydajną platformą do eksportowania zasobów obrazów z programu Photoshop. Firma Adobe od dwóch lat tworzy nowe funkcje oparte na tej platformie, w tym nowe funkcje Eksportuj jako i Podgląd urządzenia. Platforma Generator umożliwia tworzenie nowych, ulepszonych obiegów pracy oraz wdrażanie bardziej wydajnych algorytmów kompresji, np. PNGQuant, w programie Photoshop.

Nowe obiegi pracy Eksportuj jako stanowią całkowicie nowy sposób na eksportowanie zasobów z programu Photoshop. Obieg pracy Eksportuj jako ma nowe funkcje takie jak dodawanie wypełnienia do obrazu oraz eksportowanie kształtów i ścieżek do SVG. Wprowadziliśmy również opcję Szybki eksport, która umożliwia szybkie eksportowanie całego dokumentu lub wybranych warstw bez okna dialogowego.

W przyszłości firma Adobe nie będzie już rozwijać nowych funkcji w funkcji Save for Web i dlatego jest ona obecnie oznaczona jako „Starsza wersja”. Nie ma powodów do zmartwień; żadne funkcje nie zostały z niej usunięte i wiemy, że istnieją krytyczne obiegi pracy, które nadal wymagają funkcji Save for Web. Jednak funkcja Save for Web nie obsługuje, np., nowych dokumentów przestrzeni roboczej.

Chętnie poznamy Twoją opinię, gdyż cały czas budujemy przyszłość obiegów pracy eksportowania w programie Photoshop. Najlepszym sposobem na przekazanie opinii jest skorzystanie z witryny feedback.photoshop.com, w której można przeczytać sugestie innych osób, głosować na nie i brać udział w rozmowie z inżynierami i projektantami programu Photoshop.

Najczęściej zadawane pytania

Czy funkcja Save for Web została usunięta z programu Photoshop CC 2015?

Nie. Funkcja Zapisz do pokazania w Internecie jest nadal dostępna w menu Plik > Eksportuj.

Używam funkcji Save for Web codziennie. Czy zaprojektowany na nowo system menu nie spowolni mojego obiegu pracy?

Można pominąć to menu całkowicie, używając następującego skrótu klawiaturowego:

(Windows) Ctrl + Alt + Shift + S
(Mac) Cmd + Opt + Shift + S

W razie potrzeby można dostosować skrót klawiaturowy, wybierając polecenia Edycja > Skróty klawiaturowe.

Czy z funkcji Save for Web zostały usunięte jakieś funkcje?

Nie. Funkcja Save for Web nie została naruszona, pomijając przeniesienie jej do menu Eksportuj i dodanie oznaczenia „Starsza wersja."

Czy oznaczenie „Starsza wersja” oznacza, że firma Adobe zamierza usunąć funkcję Save for Web w przyszłości?

Jest to prawdopodobne. Jednak można mieć pewność, że firma Adobe nie usunie funkcji Save for Web, jeśli nie zapewni tych funkcji w nowym i ulepszonym obiegu pracy. Na przykład wiele osób nadal potrzebuje opcji widoku 2up, rozmiaru pliku docelowego, Konwertuj do sRGB, opcji metadanych i funkcji animowanych plików GIF. Funkcja Save for Web nie zostanie usunięta, jeśli funkcje te nie zostaną zastąpione w nowym i ulepszonym obiegu pracy.

Jeśli nadal brakuje obiegów pracy, czy nie jest za wcześnie na wprowadzenie oznaczenia „Starsza wersja”?

Funkcja Zapisz do pokazania w Internecie nie obsługuje właściwie obszarów roboczych i nie ma planów jej aktualizacji. Modyfikator Starsza wersja ma oznaczać, że opcja Zapisz do pokazania w Internecie jest nadal dostępna, ale nie jest już aktualizowana.

Czy ta zmiana zakłóci moją operację lub skrypt?

Nie; ta zmiana nie ma wpływu na operacje ani skrypty użytkownika. Będą one funkcjonować jak do tej pory.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online