Dowiedz się, jak w pełni wykorzystać zaawansowane możliwości wyszukiwania w programie Photoshop.
Heroimage_search

Program Photoshop udostępnia zaawansowane możliwości wyszukiwania z poziomu jednego okna dialogowego. Umożliwia ono wyszukiwanie w elementach interfejsu użytkownika, dokumentach, pomocy, materiałach do nauki, inspirujących zasobach w usłudze Stock oraz innych elementach. Wyszukiwanie jest możliwe zaraz po uruchomieniu programu Photoshop lub po otwarciu co najmniej jednego dokumentu.Mechanizm wyszukiwania w aplikacji umożliwia znajdowanie, filtrowanie, sortowanie i importowanie zdjęć z programu Lightroom do programu Photoshop.

Rozpoczynanie wyszukiwania

W programie Photoshop wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wybierz opcję Edycja > Szukaj.
 • Użyj skrótu klawiaturowego Cmd/Ctrl+F.
 • Po pierwszym uruchomieniu kliknij ikonę Szukaj () na prawym końcu paska Opcje i na lewo od ikony Przełącznik przestrzeni roboczej.
Search_workspace_switcher_v3
Ikona Szukaj na pasku Opcje

A. Ikona Szukaj B. Przełącznik przestrzeni roboczej 

Uwaga:

We wcześniejszych wersjach programu Photoshop skrót klawiaturowy Cmd/Ctrl+F był używany do ponownego stosowania ostatnio użytego filtra. Od wersji 2017 programu Photoshop CC skrót ten wywołuje funkcję wyszukiwania w programie Photoshop.

Informacje o zmienianiu skrótu klawiaturowego ponownego zastosowania ostatnio użytego filtra można znaleźć w artykule Dostosowywanie skrótów klawiaturowych.

Zakres wyszukiwania

Przy użyciu funkcji wyszukiwania programu Photoshop można wyszukiwać w następujących miejscach:

 • Elementy interfejsu użytkownika
  • Narzędzia
  • Panele, w tym panel Style
  • Elementy menu
  • Ustawienia predefiniowane nowego dokumentu
  • Otwarte dokumenty
  • Ostatnie pliki
  • Warstwy
  • Obiekty inteligentne
 • Pomoc i materiały do nauki, dokumentacja i samouczki
 • Zasoby w usłudze Stock
 • Zdjęcia programu Lightroom

Uwaga:

 • Zakres wyszukiwania nie obejmuje obecnie elementów w bibliotece ani pojedynczych stylów.
 • Zakres wyszukiwania obejmuje też wyłączone elementy menu.

 

Interfejs wyszukiwania

only_search
Zakładki wyszukiwania

W programie Photoshop wyniki wyszukiwania są wyświetlane w czterech zakładkach:

Wszystkie: Wyniki wyświetlane są w następującej kolejności: elementy interfejsu użytkownika programu Photoshop, pomoc i materiały do nauki, zasoby w usłudze Adobe Stock

all_tab
Wyszukiwanie w programie Photoshop | Zakładka Wszystkie

Photoshop: Wyświetlane są tylko wyniki z elementów interfejsu użytkownika programu Photoshop: narzędzia, polecenia, panele, ustawienia predefiniowane, otwarte dokumenty, warstwy itd.

 

photoshop
Wyszukiwanie w programie Photoshop | Zakładka Photoshop

Nauka: Wyświetlane są wyniki z pomocy/dokumentacji oraz materiały do nauki dotyczące programu Photoshop i odpowiadające słowom kluczowym.

learn
Wyszukiwanie w programie Photoshop | Zakładka Nauka

Stock: Wyświetlane są obrazy z usługi Adobe Stock odpowiadające słowom kluczowym. Interfejs wyszukiwania ogranicza liczbę kliknięć potrzebną do dodania obrazu z usługi Stock do projektu. Obrazy z usługi Stock w tym miejscu obejmują zdjęcia i grafiki wektorowe.

stock
Wyszukiwanie w programie Photoshop | Zakładka Stock

Lightroom

Umożliwia wyszukiwanie, filtrowanie, sortowanie i importowanie zdjęć z programu Lightroom na podstawie słów kluczowych wyszukiwania w programie Photoshop.

lr_photos
Praca ze zdjęciami programu Lightroom w programie Photoshop

Uwaga:

Aby zamknąć okno dialogowe Wyszukiwanie, naciśnij klawisz Esc lub kombinację klawiszy Cmd+F. Można też kliknąć dowolny element interfejsu użytkownika programu Photoshop poza oknem dialogowym Wyszukiwanie.

Wyszukiwanie wizualne na obszarze roboczym

Program umożliwia wyszukanie w usłudze Adobe Stock obrazów podobnych do zaznaczonych na obszarze roboczym.

Domyślne działanie w przypadku wyników wyszukiwania

Po kliknięciu wyniku wyszukiwania program Photoshop wykonuje domyślną operację powiązaną z typem wyniku:

Warstwa: Wybiera warstwę i włącza jej widoczność w panelu Warstwy.

Narzędzie: Aktywuje narzędzie i podświetla je w interfejsie użytkownika.

Panel: Włącza widoczność panelu, aktywuje go oraz podświetla go i otwiera.

Polecenia menu: Uruchamia polecenie menu. Wyniki wyszukiwania mogą obejmować też wyłączone polecenia menu.

Ostatni plik: Otwiera plik.

Otwarty dokument: Ustawia dokument jako aktywny.

Pomoc lub tematy do nauki: Otwiera temat w nowym oknie przeglądarki.

Zasób w usłudze Stock: Pobiera zasób obrazu i dodaje go do aktywnej biblioteki Creative Cloud.. W przypadku licencjonowanych zasobów dodawane są obrazy w pełnej rozdzielczości. W przypadku nielicencjonowanych obrazów dodawany jest podgląd ze znakiem wodnym.Zasób zostaje też umieszczony w obszarze roboczym jako zasób połączony z chmurą.

 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online