Använda filtret Ljuseffekter

Med filtret Ljuseffekter kan du skapa många ljuseffekter i RGB-bilder. Du kan också använda texturer från gråskalefiler (så kallade ojämnheter) till att skapa 3D-liknande effekter och spara dina egna format för användning i andra bilder.

Obs!

Filtret Ljuseffekter fungerar bara på 8-bitars RGB-bilder i Photoshop. Du måste ha ett grafikkort som stöds för att använda ljuseffekter. Mer information finns i Vanliga frågor.

 1. Välj Filter > Återgivning > Ljuseffekter.
 2. Välj en stil i förinställningsmenyn i övre vänstra hörnet.

 3. Välj individuella ljus som du vill justera i förhandsgranskningsfönstret. Sedan gör du något av följande i övre delen av panelen Egenskaper:

  • Välj en ljustyp i menyn Filformat (spot, oändligt ljus eller punktljus) i den översta menyn.
  • Justera färg, intensitet och aktivitetspunktformat.
 4. Justera hela uppsättningen ljus med följande alternativ i den nedre delen av panelen Egenskaper:

  Färga

  Klicka för att tona det övergripande ljuset.

  Exponering

  Styr högdager- och skuggdetaljer.

  Glans

  Avgör hur mycket ljus som ytan reflekterar.

  Metall

  Avgör vilket som reflekterar mest: ljuset eller det objekt som ljuset faller på.

  Omgivning

  Sprider ljuset som om det kombinerades med annat ljus i ett rum, t.ex. solljus eller lysrörsljus. Välj värdet 100 om du bara vill använda ljuskällan, och värdet -100 om du vill ta bort ljuskällan.

  Textur

  Använd en texturkanal.

Från en expert: Självstudiekurser i ljuseffekter

Lär dig snabbt att behärska arbetsytan Ljuseffekter. Den här självstudiekursen från Dan Moughamian ger dig en stegvis vägledning.

Se även den här översiktsvideon om ljuseffekter av Matt Kloskowski.

Ljuseffekttyper

Du kan välja mellan flera olika ljustyper:

Punkt

Lyser i alla riktningar direkt ovanför bilden, som en glödlampa.

Oändligt

Lyser över ett helt plan, som solen.

Spot

Lyser med en elliptisk ljusstråle. Linjen i förhandsvisningsfönstret anger ljusets riktning och vinkel, och handtagen anger ellipsens kantlinjer.

Justera ett punktljus i förhandsgranskningsfönstret

 1. Välj Punkt i den översta menyn på panelen Egenskaper.

 2. Justera ljuset i förhandsgranskningsfönstret:

  • Dra ljuset på arbetsytan för att flytta det.
  • Dra den vita delen av intensitetscirkeln till mitten för att ändra ljusspridningen (spegla en ljuskälla som flyttas närmare eller längre bort.)

  Obs!

  Intensitetsvärdet 100 är ljusast, standardljus är ungefär 50, negativ intensitet tar bort ljus och intensiteten -100 ger inget ljus.

Justera oändligt ljus i förhandsgranskningsfönstret

 1. Välj Oändligt i den översta menyn på panelen Egenskaper.

 2. Justera ljuskällan:
  • Dra i handtaget i slutet av linjen för att ändra ljusets riktning.
  • Dra den vita delen av intensitetscirkeln i mitten för att ändra ljusstyrkan.

Justera en strålkastare i förhandsvisningsfönstret

 1. Välj Spot överst på panelen Egenskaper.

 2. Justera ljuset i förhandsgranskningsfönstret:

  • Dra i den externa ellipsen för att flytta ljuset.
  • Dra utanför den externa ellipsen för att rotera ljuset.
  • Dra i kanten av den interna ellipsen för att ändra vinkeln på aktiveringspunkten.
  • Om du vill sträcka ut eller förminska ellipsen drar du i ett av de yttre handtagen.
  • Dra den vita delen av intensitetscirkeln i mitten för att ändra hur mycket ljus som ska fyllas i ellipsen.

Förinställningar för ljuseffekter

Använd menyn Förinställningar på arbetsytan för ljuseffekter för att välja mellan 17 ljuseffekter. Du kan även skapa dina egna förinställningar genom att lägga till ljus i standarinställningarna. Filtret Ljuseffekter kräver minst en ljuskälla. Du kan bara ändra en ljuskälla åt gången, men alla ljuskällor som har lagts till används för att skapa effekten.

Strålkastare kl 2

En gul strålkastare med medelhög intensitet (17) och brett fokus (91).

Blå omni

En högt placerad blå allmänstrålande ljuskälla med full intensitet (85) utan fokus.

Ljuscirkel

Fyra strålkastare. Den vita har full intensitet (100) och koncentrerat fokus (8). Den gula har hög intensitet (88) och koncentrerat fokus (3). Den röda har medelhög intensitet (50) och koncentrerat fokus (0). Den blå har full intensitet (100) och medelfokus (25).

Korsning

En vit spotlight med medelhög intensitet (35) och brett fokus (69).

Korsning nere

Två vita strålkastare med medelhög intensitet (35) och brett fokus (100).

Standard

En vit strålkastare med medelhög intensitet (35) och brett fokus (69).

Fem ljus nere/Fem ljus uppe

Fem vita strålkastare som är uppåt- eller nedåtriktade och har full intensitet (100) och brett fokus (60).

Ficklampa

En gul allmänstrålande ljuskälla med medelintensitet (46).

Fasadbelysning

En vit spotlight med medelhög intensitet (35) och brett fokus (69).

Parallellt riktningsljus

En riktad blå ljuskälla med full intensitet (98) utan fokus.

RGB-ljus

Röda, blå och gröna ljuskällor som ger ett ljus med hög intensitet (60) och brett fokus (96).

Mjukt direktljus

En blå och en vit riktad ljuskälla utan fokus. Den vita har mjuk intensitet (20). Den blå har medelhög intensitet (67).

Mjuk omni

En mjuk allmän ljuskälla med medelhög intensitet (50).

Mjuk strålkastare

En vit strålkastare med hög intensitet (98) och brett fokus (100).

Tre nere

Tre vita strålkastare med låg intensitet (35) och brett fokus (96).

Tredubbla strålkastare

Tre strålkastare med ganska låg intensitet (35) och brett fokus (100).

Lägga till eller ta bort en ljuskälla

 1. Gör något av följande på arbetsytan i Ljuseffekter:

  • Klicka på ljusikonerna för att lägga till typerna Punkt, Spot och Oändligt uppe till vänster. Du kan lägga till högst 16 ljuskällor på det här sättet.
  • Dra ett ljus till papperskorgen för att ta bort det från panelen Ljus (som standard nere till höger).

Skapa, spara eller ta bort en förinställd ljuseffekt

 1. Gör något av följande i dialogrutan Ljuseffekter:

  • Skapa en förinställning genom att välja Egen i förinställningsmenyn och klicka på ljusikonerna för att lägga till typerna Punkt, Spot och Oändligt. Du kan lägga till högst 16 ljuskällor på det här sättet.
  • Klicka på Spara, ge förinställningen ett namn och klicka på OK. I de sparade förinställningarna ingår alla inställningar för varje ljus. De visas i stilmenyn när du öppnar bilden.
  • Om du vill ta bort en förinställning väljer du den och klickar på Ta bort.

Använd texturkanal

I arbetsytan Ljuseffketer kan du kontrollera ljuseffekter som använder gråskalebilder med Texturkanaler (så kallade ojämnhetsscheman).  Du lägger till ojämnhetsscheman till bilden som alfakanaler. Du kan lägga till en valfri gråskalebild som en alfakanal i bilden eller så skapar du en alfakanal och lägger till textur i den. Om du vill skapa en textreliefeffekt använder du en kanal med vit text på svart bakgrund eller tvärs om.

 1. Om det behövs lägger du till en alfakanal i bilden. Gör något av följande:
  • Om du vill använda en textur som baserats på en annan bild (till exempel tyg eller vatten) konverterar du först bilden till gråskala och drar sedan gråskalekanalen från den bilden till den aktuella bilden.
  • Dra en befintlig alfakanal från en annan bild till den aktuella bilden.
  • Skapa en alfakanal i bilden och lägg sedan till en textur.
 2. Välj en kanal i texturmenyn i dialogrutan Egenskaper på arbetsytan för ljuseffekter. (Välj antingen en alfakanal som du har lagt, eller den röda, gröna eller blå kanalen.)

 3. Dra i skjutreglaget Höjd och variera texturen från Plan (0) till Bergig (100).