I det här dokumentet finns felsökningssteg som hjälper dig att lösa vanliga utskriftsproblem i Adobe Photoshop.

För lösningar på ett specifikt utskriftsproblem, sök i Adobes kunskapsbas.

Innan du börjar

Innan du kan felsöka problemet måste orsaken fastställas.

Fastställ orsaken till utskriftsproblemet

 1. Skapa en 2x2 tum RGB, 72 ppi-bild, rita ett streck i bilden och skriv sedan ut den.

  Hämta

 2. Skriv ut en annan filtyp (exempelvis en textfil) från något annat program (exempelvis Microsoft Word eller TextEdit).
  • Om den filen skrivs ut korrekt är inte problemet systemomfattande. Det är specifikt för Photoshop. Det sätt på vilket Photoshop interagerar med systemet kan emellertid påverka utskriften. Gå till steg 3 för att eliminera några systemrelaterade orsaker till problemet.
  • Om filen inte skrivs ut korrekt är problemet systemomfattande. Det är inte specifikt för Photoshop eller dina filer. Problemet kan vara för små systemresurser, otillräckligt med minne i skrivaren eller en dålig anslutning mellan datorn och skrivaren. Gå till steg 3 för att eliminera några troliga orsaker till problemet.
 3. Starta om datorn och skriv sedan ut din bild.
  • Om bilden skrivs ut korrekt kan ditt system haft för lite minne eller resurser.
  • Om bilden inte skrivs ut korrekt går du vidare till steg 4.
 4. Stäng av skrivaren i minst 15 sekunder för att rensa minnet, sätt på den igen och skriv ut bilden.
  • Om bilden skrivs ut korrekt var skrivarens minne för fullt.
  • Om bilden inte skrivs ut korrekt går du vidare till steg 5.
 5. Om du använder en nätverksskrivare - skriv ut från en annan dator.
  • Om bilden skrivs ut korrekt kan det hända att den dator som du inte kan skriva ut från inte är korrekt ansluten till skrivaren eller nätverket. Kontakta nätverksadministratören, se bruksanvisningen till nätverket eller kontakta skrivartillverkaren för att lösa problemet.
  • Om filen inte skrivs ut korrekt går du vidare till steg 6.
 6. Skriv ut bilden på en annan skrivare.

  • Om bilden skrivs ut korrekt kan det hända att den dator som du inte kan skriva ut från inte kan ansluta till skrivaren. Fel på kommunikationen, hårdvara eller minne kan förhindra en dator från att ansluta till en skrivare. Se till att skrivaren är påslagen och korrekt ansluten och kör sedan ett självtest för att kontrollera att den fungerar som den ska. För mer information, se dokumentationen som levererades med skrivaren eller kontakta skrivartillverkaren. Om du använder en nätverksskrivare, kontakta nätverksadministratören om du behöver hjälp.
  • Om filen inte skrivs ut korrekt läser du Lös problem med att skriva ut filer från något program i det här dokumentet.

Lös problem vid utskrift av en specifik bild från Photoshop

Om du har problem med att skriva ut en specifik bild från Photoshop av, följ anvisningarna nedan i den ordning de visas. Skriv ut efter varje åtgärd.

1. Återställa bildens skrivarinställningar.

Tryck på blanksteg på ditt tangentbord innan du klickar på Arkiv > Skriv ut. Genom detta återställs de skrivarinställningar som kan ha tillämpats på bilden. 

2. Kontrollera dessa alternativ i skrivardrivrutinen.

 • Under Utskriftsinställningar, se till att pappersstorleken är passande. 
 • Välj rätt matningsalternativ för hur ditt papper förs in i skrivaren. Om du väljer fel matningsalternativ kan bilden beskäras, skrivas ut delvis eller skrivas ut på fel sida av pappret.
 • Kontrollera att pappret matas på rätt sätt. Vi tar Epson-drivrutiner som ett exempel. Välj då Pappershantering och se till att Målpappersstorlek stämmer överens med ditt papper. Om den inte gör det, välj Skala till pappersstorlek och ändra Målpappersstorlek till rätt storlek. Avmarkera sedan Skala till pappersstorlek om så önskas. Andra skrivartillverkare kan ha alternativ som liknar dessa.
 • Kontrollera Utskriftsinställningarna så att medietyp är korrekt.
 • Avmarkera alternativet 16-bitar ifall din drivrutin inte har stöd för utskrift med 16-bitar.

3. Spara bilden som en ny fil.

Spara om dokumentet genom att välja Arkiv > Spara som och ge filen ett nytt namn. Alternativet Spara som gör att Photoshop skriver över filen.

4. Rastrera lager eller förenkla din bild.

När du skriver ut en bild från Photoshop skrivs endast det innehåll som visas på skärmen ut. Rastrera lager eller förenkla din bild för att förbättra utskriften.

Viktigt: Genom att rastrera lager eller förenkla din bild tas redigerbart innehåll, t.ex. typ och smarta objekt, bort. Säkerhetskopiera din bild innan du fortsätter med denna åtgärd.

För att rastrera lager:

 1. Markera de lager du vill rastrera.

 2. Välj Lager > Rastrera och välj sedan ett alternativ i undermenyn.

För mer information om att rastrera lager, se Rastrera lager.

För att förenkla bilden, välj Lager > Lägg samman lager.

För mer information om att lägga samman lager, se Sammanfoga och klona lager.

5. Skriv ut en sammansatt fil.

Om du har problem med att skriva ut en bild med färgseparationer, skriv ut en komposit fil för att avgöra ifall en färgplåt orsakar felet. När du skriver ut en sammansatt fil skrivs alla färger ut på samma plåt oberoende av vilka enskilda färger som har valts.

Om problemet med din specifika fil kvarstår efter att du har genomfört ovanstående steg kan din fil vara skadad. Det är även möjligt att sättet som Photoshop interagerar med ditt system orsakar problemet. Fortsätt till Lös problem med att skriva ut från någon skrivare i Photoshop för vidare hjälp.

Lös problem med att skriva ut filer från något program

Om du inte kan skriva ut några filer från datorn ska du kontakta Apples eller Microsofts tekniska support eller skrivarens tillverkare. Kontrollera att skrivaren är påslagen och kontrollera också de fysiska anslutningarna mellan skrivaren och datorn. Lösningen kan vara så enkel som att en kabel inte sitter ordentligt.

Notera också om det finns några nya förändringar i systemet som kan påverka utskrifter, exempelvis:

 • Uppdateringar av din hård- eller mjukvara
 • Ny hård- eller mjukvara
 • Uppgraderingar eller uppdateringar av ditt operativsystem
 • Borttagning av mjukvara
 • Installera eller ta bort typsnitt
 • Ansluta till ett nätverk eller andra förändringar av din nätverkskonfiguration
 • Ordna om eller rensa filer på hårddisken

Behåll noteringarna av de ändringar som gjorts i systemet som hjälp vid felsökning av utskrifter och andra problem. Om problemet kvarstår bör du ta dig igenom de andra avsnitten som kan gälla i detta dokument.

Se även dessa dokument för felsökning av utskrifter från Apple (macOS) och Microsoft (Windows).

Lös problem med att skriva ut från någon skrivare i Photoshop

Om du har problem med att skriva ut en specifik bild från Photoshop, följ anvisningarna nedan i den ordning de visas och gör en utskrift efter varje åtgärd.

1. Kontrollera att din enhet åtminstone uppfyller de lägsta systemkraven för Photoshop.

För en uppdaterad lista över systemkrav, gå till Systemkrav | Photoshop.

2. Använd en uppdaterad skrivardrivrutin.

Många skrivartillverkare uppdaterar sina programdrivrutiner ofta. Om du inte har uppdaterat skrivarens drivrutin på länge bör du ta kontakt med tillverkaren och be om den nyaste versionen, eller ladda ned den från tillverkarens webbplats.

3. Ta bort tillfälliga filer från systemet (endast Windows).

För många tillfälliga filer kan orsaka att Photoshop låser sig eller verkar låsa sig vid utskrift.

Läs följande för mer information: 

4. Kontrollera att skrivaren har tillräckligt med minne.

Verifiera att skrivaren har tillräckligt med minne för att skriva ut alla element på sidorna. För att skriva ut med 300 dpi, se till att skrivaren har minst 2 MB tillgängligt RAM. Se till att skrivaren har minst 4–6 MB tillgängligt RAM-minne för att skriva ut med 600 dpi. Om du behöver anvisningar om hur du fastställer mängden tillgängligt minne på skrivaren kan du läsa i skrivarens dokumentation.

5. Återskapa en tidigare installerad skrivare (endast Mac).

Så här återskapar du instansen av skrivaren:

 1. Gå till Skrivare och Skanner under Systeminställningar.

 2. Välj skrivare och klicka på minusknappen (-).

 3. Klicka på plusknappen (+).

 4. Välj en skrivare eller ange skrivarens IP-adress och klicka på Lägg till.

6. Återskapa Photoshops inställningsfil.

Återskapa Photoshops programinställningsfil för att eliminera problem som orsakas av en skadad inställningsfil.

Anvisningar om hur inställningar återskapas finns nedan: Återställa Photoshop-inställningar

Obs! När du använder denna lösning skapar Photoshop en inställningsfil och du förlorar de anpassade inställningar som förknippas med din nuvarande inställningsfil. Filen du ändrar namn på i steg 3 är däremot din ursprungliga inställningsfil. Om det visar sig att inställningsfilen inte orsakar detta problem, kan du återställa dina anpassade inställningar genom att flytta inställningsfilen till sin ursprungliga plats.

7. Flytta bilden till en lokal hårddisk.

Om filen finns på en flyttbar enhet (t.ex. en extern hårddisk) eller en nätverksenhet, flytta den till den lokala hårddisken. Adobe rekommenderar att spara filer på en lokal hårddisk när du öppnar, sparar eller skriver ut dem för att minska potentiella problem och skador för dina filer.

8. Frigör mer ledigt diskutrymme.

Se till att det finns mycket ledigt diskutrymme på systemdisken eller där filen är sparad. Adobe rekommenderar att det lediga diskutrymmet är tre till fem gånger större än storleken på den fil du ska skriva ut.

Du kan skapa mer utrymme genom att söka efter och ta bort tillfälliga filer (tmp-filer), rensa tillfälliga Internetfiler eller ta bort program som inte används på datorn. För anvisningar om hur man rensar tillfälliga Internetfiler, se bruksanvisningen till din webbläsare. För anvisningar om hur man tar bort program, se bruksanvisningen till respektive program.

Du kan även frigöra diskutrymme genom att förbigå utskriftsbufferten på Windows som sparar tillfälliga filer på systemdisken under utskrift. För anvisningar om hur man förbigår utskriftsbufferten, se bruksanvisningen som medföljde Windows eller kontakta teknisk support.

9. Skriv ut på en lokal skrivare.

Om du skriver ut till en nätverksskrivare kan du prova att skriva ut filen från en dator som är direktansluten till en lokal skrivare.

Om filen skrivs ut korrekt kan det bero på nätverksrelaterade problem eller fel på din skrivare eller dess drivrutiner. Kontakta nätverksadministratören, se skrivarens bruksanvisning eller kontakta tillverkaren för vidare hjälp.

10. Kör Photoshop utan att några andra program är igång.

Vissa program eller tjänster kan orsaka problem då de körs samtidigt som Photoshop. Innan du skriver ut från Photoshop, inaktivera startprogram som körs då datorn startas.

För Mac, starta i säkert läge. Säkert läge maximerar tillgängligt RAM-minne och minskar risken för att ett annat program eller tjänst i bakgrunden stör Photoshop.För anvisningar eller hjälp med att starta din dator i säkert läge, se ”Mac OS X: Starta i säkert läge” (Apples hjälpartikel HT1455). Du kan även kontakta Apples support.

För Windows, se: Inaktivera startobjekt, tjänster | Windows för mer information.

11. Optimera prestandan i Photoshop.

Lösa problem med att skriva ut till en PostScript-skrivare

Om du har problem med att skriva ut från Photoshop till en PostScript-skrivare, följ anvisningarna nedan i den ordning de visas och gör en utskrift efter varje åtgärd.

Ansvarsfriskrivning: Några av dessa lösningar kräver att du ändrar skrivardrivrutinens egenskaper. Platsen för specifika egenskaper varierar beroende på skrivare och skrivardrivrutinen. Därför kan Adobe Support inte ge någon detaljerad information om platsen för varje egenskap. Kontakta skrivarens tillverkare eller hänvisa till skrivarens dokumentation om du behöver mer information.

1. Använd en uppdaterad PPD-fil.

En PPD-fil (PostScript Printer Description) beskriver funktionerna för en PostScript-skrivare för sådana inställningar som marginaler, färg och upplösning. Felaktiga eller föråldrade PPD-filer kan öka utskriftstiden eller orsaka andra fel. Konfigurera skrivaren under Skrivare på Kontrollpanelen med den PPD-fil som rekommenderas av skrivarens tillverkare.

Kontakta skrivarens tillverkare om du vill erhålla en PPD-fil för din enhet.

2. Ställ in skrivardrivrutinen att skapa optimerad PostScript-kod (endast Windows).

Om du installerar skrivardrivrutinen för optimerad PostScript-kod för portabilitet i binärt format är mängden skalning som drivrutinen behöver göra minimal, vilket gör att den inte förlorar delar av stora bilder.

Gör enligt följande för att ställa in skrivardrivrutinen att skapa optimerad PostScript-kod:

 1. Välj Start > Kontrollpanelen och öppna sedan Enheter och skrivare.
 2. Högerklicka på skrivaren och välj Egenskaper i snabbmenyn.
 3. Välj fliken Allmänt.
 4. Välj Utskriftsinställningar och sedan på Avancerat.
 5. Expandera Dokumentalternativ och sedan PostScript-alternativ.
 6. Ange utdataalternativet PostScript till Optimera för portabilitet.

3. Installera en skrivardrivrutin som är kompatibel med ditt operativsystem (endast Windows).

Om du använder en nätverksskrivare ska du installera en skrivardrivrutin som är kompatibel med ditt operativsystem. Skrivarservrar har inte alltid drivrutiner för operativsystem som körs på klientdatorer. Det är därför möjligt att du använder en skrivardrivrutin som är anpassad för skrivarserverns operativsystem men inte för din dators operativsystem.

Gör enligt följande för att installera en skrivardrivrutin som är kompatibel med ditt operativsystem:

 1. Välj Start > Kontrollpanelen och öppna sedan Enheter och skrivare.
 2. Högerklicka på nätverksskrivarens namn och välj Ta bort.
 3. Dubbelklicka på Lägg till skrivare och klicka sedan på Nästa.
 4. Välj Lägg till en lokal skrivare och klicka sedan på Nästa.
 5. Välj Skapa en ny port.
 6. Välj Lokal port från menyn Porttyp och klicka sedan på Nästa.
 7. I dialogrutan Portnamn skriver du sökvägen till skrivarservern och skrivaren (t.ex. \\skrivarservernamn\skrivarnamn) och klicka sedan på OK.
 8. Följ anvisningarna på skärmen för att installera en drivrutin som matchar märket och modellen för din nätverksskrivare.

Lösa problem med att skriva ut till en skrivare som inte använder PostScript

Om du har problem med att skriva ut från Photoshop till en skrivare utan PostScript, följ anvisningarna nedan i den ordning de visas och gör en utskrift efter varje åtgärd.

1. Kontrollera att skrivaren har tillräckligt med minne.

Verifiera att skrivaren har tillräckligt med minne för att skriva ut alla element på sidorna. För att skriva ut med 300 dpi, se till att skrivaren har minst 2 MB tillgängligt RAM. Se till att skrivaren har minst 4–6 MB tillgängligt RAM-minne för att skriva ut med 600 dpi.

Om du behöver anvisningar om hur du fastställer mängden tillgängligt minne på skrivaren kan du läsa i skrivarens dokumentation.

2. Aktivera VGA-läge för ditt grafikkort (endast Windows)

VGA-läge är ett startalternativ som försätter systemet i 640 x 480 16-färgers VGA-läge genom att använda en grafikdrivrutin som är kompatibel med alla grafikkort. Aktivera VGA-läge för ditt grafikkort för att lösa problem som förknippas med ditt grafikkort och dess drivrutiner.

För att starta Windows i VGA-läge:

 1. Avsluta alla program.
 2. Välj Start, skriv msconfig i sökrutan och tryck på Retur.
 3. Klicka på fliken Systemstart.
 4. I sektionen Startalternativ, välj Enkel grafik.
 5. Klicka på OK och starta om Windows.

Obs! När du startar om datorn kan du se ett meddelande som bekräftar att systemkonfigurationsverktyget har ändrat hur Windows startar. Klicka i så fall på OK. När systemkonfigurationsverktyget visas klickar du på Avbryt.

 1. Så här aktiverar du den ursprungliga grafikkortsdrivrutinen igen:
 2. Välj Start, skriv msconfig i sökrutan och tryck på Retur.
 3. Klicka på fliken Systemstart.
 4. Avmarkera Enkel Grafik i sektionen Startalternativ.
 5. Klicka på OK och starta om Windows.

Om du får korrekta utskrifter från Photoshop när du använder drivrutinen Windows VGA kan det vara så att drivrutinen för ditt grafikkort är skadad, inaktuell eller inte kompatibel med drivrutinen för skrivaren eller Photoshop. Kontakta tillverkaren av ditt grafikkort för att erhålla en ny drivrutin.

3. Använd skrivarens PostScript-läge

Om skrivaren har ett PostScript-alternativ ska du använda PostScript-läget. Mer information hittar du i dokumentationen för skrivaren.