Obs!

Om du använder Photoshop CC 2015 eller senare kan du hämta plugin-programmet Digimarc®-streckkod för digitala bilder för Adobe Photoshop på: https://www.adobeexchange.com/creativecloud.details.12783.html.

Digimarc-streckkoden är baserad på patenterad teknik för digitala vattenstämplar och lägger till unika, digitala ID:n i Photoshop-bildfiler för att visa att de är copyrightskyddade.

Hitta en Digimarc-streckkod

 1. Välj Filter > Digimarc > Läs vattenstämpel. Om det finns en streckkod visas en dialogruta med Digimarc-streckkodsdata, skaparinformation och bildattribut.

 2. Klicka på OK eller, om du vill ha mer information, på Web Lookup. Webbplatsen för Digimarc visas i webbläsaren. Här visas kontaktinformation för det angivna skapar-ID:t.

När du lägger till en Digimarc-streckkod

Tänk på det här när du lägger till en Digimarc-streckkod i din bild.

Färgvariation

Bilden måste innehålla en viss grad av variation eller slumpmässighet i färgerna om en Digimarc-streckkod ska läggas till effektivt utan att synas. Bilden får inte bestå av huvudsakligen en enda färg.

Pixelstorlek

Digimarc-tekniken kräver minimalt antal pixlar för att fungera. Digimarc rekommenderar följande minimipixeldimensioner om en bild ska skyddas av Digimarc-streckkoden:

 • 100 x 100 pixlar, om bilden inte ska ändras eller komprimeras innan den används

 • 256 x 256 pixlar, om bilden ska beskäras, roteras, komprimeras eller på annat sätt ändras när Digimarc-streckkoden har lagts till.

 • 750 x 750 pixlar, om bilden ska skrivas ut med upplösningen 300 dpi eller högre  

  Det finns ingen övre gräns för pixeldimensioner för vattenstämplar.

Filkomprimering

I allmänhet överlever en Digimarc-streckkod komprimeringsmetoder som JPEG, även om det är bäst att acceptera en större filstorlek (en JPEG-komprimeringsinställning om 4 eller högre fungerar bäst). Dessutom ger en högre inställning av Hållbarhet för vattenstämpel bättre möjlighet att en Digimarc-streckkod överlever komprimeringen.

Arbetsflöde

Att lägga till en Digimarc-streckkod är det sista moment du utför, förutom att komprimera filen. Använd följande rekommenderade arbetsflöde:

 • Gör alla nödvändiga ändringar i bilden tills du är nöjd med den (detta inkluderar storleksändringar och färgkorrigering).

 • Lägg till en Digimarc-streckkod.

 • Komprimerar bilden, om det behövs, genom att spara den i JPEG- eller GIF-format.

 • Om bilden ska skrivas ut utför du färgseparationen.

 • Hitta en Digimarc-streckkod och använd signalstyrkemätaren till att kontrollera att bilden innehåller en signal med tillräcklig styrka för dina ändamål.

 • Publicera den digitala Digimarc-skyddade bilden.

Lägga till en Digimarc-streckkod

Om du vill lägga till en Digimarc-streckkod måste du registrera dig hos Digimarc Corporation för att få ett unikt Digimarc-ID. Sedan kan du lägga till Digimarc-ID:t i dina bilder, tillsammans med information om till exempel copyrightår eller ett ID för begränsad användning.

 1. Öppna bilden du vill skydda. Du kan bara lägga till en Digimarc-streckkod per bild. Filtret Infoga vattenstämpel fungerar inte på en bild som sedan tidigare har förbättrats med en Digimarc-streckkod.

  Om du arbetar med en bild som innehåller lager bör du slå samman bilden innan du skyddar den. Annars påverkas bara det aktiva lagret. 

  Obs!

  Du kan lägga till en Digimarc-streckkod i en bild med indexerade färger genom att först konvertera bilden till RGB-läge, lägga till koden och sedan konvertera tillbaka bilden till indexerade färger. Däremot kan resultatet bli inkonsekvent. Om du vill kontrollera att en Digimarc-streckkod har lagts till använder du filtret Läs vattenstämpel.

 2. Välj Filter > Digimarc > Infoga vattenstämpel.
 3. Om du använder filtret för första gången klickar du på knappen Namnge. Om du vill hämta ett Digimarc-ID startar du webbläsaren och går till Digimarcs webbplats genom att klicka på Information. Ange din PIN-kod och ditt ID-nummer i textrutan för Digimarc-ID och klicka sedan på OK.

  När du har angett ett Digimarc-ID ändras knappen för anpassa till en ändringsknapp vilket betyder att du kan ange ett nytt Digimarc-ID.

 4. Ange copyrightår, verifierings-ID eller bild-ID för bilden.
 5. Välj något av följande bildattribut:

  Begränsad användning

  Begränsar bildens användning.

  Kopiera inte

  Anger att bilden inte får kopieras.

  Endast för vuxna

  Anger att bildens innehåll är lämpligt endast för vuxna. 

 6. Vid Hållbarhet för vattenstämpel drar du i skjutreglaget eller anger ett värde, som beskrivs i nästa avsnitt.

 7. Markera Verifiera om du automatiskt vill kontrollera Digimarc-streckkodens varaktighet när den har lagts till.

 8. Klicka på OK.

Använda inställningen Hållbarhet för vattenstämpel

Standardinställningen för Hållbarhet för vattenstämpel är utformad att skapa en balans mellan Digimarc-streckkodens varaktighet och synlighet i de flesta bilder. Du kan justera inställningen till att passa den aktuella bilden. Lägre värden gör stämpeln mindre synlig men också mindre hållbar, och stämpeln kan skadas om du använder filter eller utför redigeringsåtgärder på bilden, till exempel utskrifter och inläsningar. Om du anger högre värden är stämpeln mer hållbar men brus kan synas på bilden.

Inställningen bör anpassas till bildens avsedda användning och de mål du ställt upp för vattenstämpeln. Du kan exempelvis använda en högre hållbarhet för vattenstämpel för JPEG-bilder som ska publiceras på en webbplats. Den högre varaktigheten hjälper dig att kontrollera att din Digimarc-streckkod blir varaktig. Den högre synligheten är ofta inget problem med medelupplösta JPEG-bilder. Digimarc rekommenderar att du testar olika inställningar när du skapar vattenstämplar för att avgöra vilken inställning som fungerar bäst för de flesta av dina bilder.

Kontrollera signalstyrkemätaren

Med hjälp av signalstyrkemätaren kan du se om en Digimarc-streckkod är tillräckligt varaktig för att överleva bildens avsedda användning.

 1. Välj Filter > Digimarc > Läs vattenstämpel. Signalstyrkemätaren visas nederst i dialogrutan. Du kan också visa mätaren automatiskt genom att markera Verifiera när du lägger till en Digimarc-streckkod.

Signalstyrkemätaren är bara tillgänglig för bilder som innehåller en Digimarc-streckkod som du själv lagt till.

Digimarc rekommenderar att du kontrollerar signalstyrkemätaren innan du publicerar dina bilder. Om du till exempel ofta komprimerar bilder med vattenstämplar för användning på en webbplats, bör du kontrollera mätaren innan du använder bilderna. Med signalstyrkemätaren kan du också utvärdera effektiviteten för olika inställningar av hållbarhet för vattenstämpel som du experimenterar med.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy