Det finns stöd för språk från Mellanöstern, Ostasien och Sydasien i Photoshop CC. Du kan skapa dokument med text på de språken. Du kan använda de nya dispositionerna för Mellanöstern och Sydasien till att skapa rätt ordformer för text för många icke-västerländska språk.

Asiatiska språk som det finns stöd för

I dispositionen för Mellanöstern och Sydasien finns det stöd för följande språk:

Indiska språk Språk från Mellanöstern Sydostasiatiska språk*
 • bengali
 • gujarati
 • hindi
 • kannada
 • malayalam
 • marathi
 • oriya
 • punjabi
 • tamil
 • telugu
 • arabiska
 • hebreiska
Mer information finns i Arabiska och hebreiska.
 • thailändska
 • singalesiska
 • burmesiska 
 • khmer
 • lao

* Introducerades i oktober 2018-versionen av Photoshop CC (20.0).

Obs!

De textfunktioner som finns i ett Adobe-program behöver inte finnas i ett annat Adobe-program eftersom olika textmotorer används i olika program. Dessutom beror vilka textfunktioner som är tillgängliga i ett program på det primära användningsområdet för programmet (bildredigering, sidlayout, illustrering osv.). Det innebär även att vilken formatering som bevaras, vilka format som bevaras och om det går att redigera text mellan olika program också beror på vilken typ av textbehandling du använder.

Det finns inte stöd för alla sydostasiatiska språk och inte för text för alla sydostasiatiska språk i alla Adobe-produkter. Om du flyttar text som är skrivet på ett sydostasiatiskt språk till ett Adobe-program som det inte finns stöd för sydostasiatiska språk i kommer du troligtvis att förlora hela texten och textformateringen eller en del av texten och textformateringen. Om du vill flytta text måste du tänka på följande:

 • du måste eventuellt förenkla bildfiler innan du flyttar dem från Photoshop till ett annat program
 • du måste eventuellt konvertera Adobe Illustrator-textfiler till dispositioner innan du kan använda dem i andra program
 • när du konverterar text kommer du eventuellt inte att kunna redigera den efter att ha flyttat den till ett annat program

Installera språk- och teckensnittspaket (Windows)

Om du vill kunna använda de här språken i Windows måste du installera språk- och teckensnittspaketen för det språk du vill använda.

Mer information finns i Microsofts hjälpdokumentation om språkpaket.

Skapa dokument på asiatiska språk

Så här skapar du ett dokument på ett sydostasiatiskt språk:

 1. Välj Redigera Inställningar > Text.
 2. Välj alternativet Mellanöstern och Södra Asien under Välj textmotoralternativ.
 3. Öppna ett dokument.
 4. Skapa ett textlager.
 5. I panelen Tecken anger du språket till något av de nya språken: burmesiska, khmer, lao, singalesiska eller thailändska.
 6. Ange ett teckensnitt baserat på det språk du har valt. Om du har valt thailändska kan du till exempel ange ett thailändskt teckensnitt som Adobe Thai eller Noto Sans Thai.
 7. Kopiera och klistra in text på det språk du har valt. Om du har ett språkspecifikt tangentbord skriver du helt enkelt något på språket.
Välj ett föredraget textmotoralternativ i textinställningarna.
Välj ett föredraget textmotoralternativ i textinställningarna.

Obs!

Du måste välja rätt och relevant disposition, teckensnitt och språkalternativ (ordbok) för att skriftdispositionen ska visas på rätt sätt.

Välja en layout

Följande layouter är tillgängliga på snabbmenyn i panelen Stycke

 • Layout för Mellanöstern och Sydasien
 • Latinsk layout och layout för Ostasien
Välja en styckelayout
Välja en styckelayout

Välja ett språk

Välj ett relevant språkalternativ i listrutan Språk i panelen Tecken. Det här alternativet används till att kontrollera avstavning och stavning.

chanracter-panel-language

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy