64-bitowa wersja programu Photoshop poprawia wydajność, szczególnie w zakresie sposobu użycia pamięci RAM. W tym dokumencie przedstawiono większe korzyści związane z użyciem 64-bitowej wersji programu Photoshop w porównaniu z wersją 32-bitową.

Mac OS

W przypadku programów Photoshop CS6 i CC instalowana jest tylko wersja 64-bitowa w systemie Mac OS.

Program Photoshop CS5 instaluje wersję, która może być uruchamiana zarówno w wersji 32-bitowej jak i 64-bitowej w przypadku instalacji w 64-bitowej wersji systemu Mac OS (Mac OS X 10.5 lub nowszej). Jeśli używasz systemu Mac OS X 10.4 lub wcześniejszej wersji, program Photoshop instaluje tylko wersję 32-bitową.

Photoshop CS4 instaluje tylko wersję 32-bitową.

Otwórz wersję 32-bitową i 64-bitową programu Photoshop CS5 w systemie Mac OS

Program Photoshop CS5 w systemie Mac OS instaluje jedną kopię aplikacji, która jest uruchamiana domyślnie w trybie 64-bitowym. Program Photoshop CS5 można uruchamiać w trybie 32-bitowym.

Aby uruchomić program Photoshop CS5 w trybie 32-bitowym:

  1. Zamknij program Photoshop CS5.
  2. Przejdź do folderu Applications/Adobe Photoshop CS5.
  3. Wybierz plik Adobe Photoshop CS5.app.
  4. Wybierz Plik > Pobierz informacje.
  5. Wybierz opcję Otwórz w trybie 32-bitowym.
  6. Zamknij okno dialogowe Pobierz informacje.
  7. Otwórz ponownie program Photoshop CS5.

Użycie pamięci RAM (Mac OS)

Podstawową korzyścią wynikającą z używania 64-bitowej wersji programu Photoshop CS5 jest uzyskanie dostępu do o wiele większej ilości pamięci RAM niż ilość, do której może uzyskać dostęp program Photoshop jako aplikacja 32-bitowa. Program Photoshop może najlepiej wykorzystać ponad 4 GB pamięci RAM tylko, jeśli zostanie uruchomiony jako aplikacja w wersji 64-bitowej. W przypadku używania plików wymagających ponad 4 GB pamięci RAM i dysponowania wystarczającą ilością pamięci RAM całe przetwarzanie wykonywane na dużych obrazach może odbywać się w pamięci RAM. Program Photoshop nie musi przełączać się na dysk twardy. Inaczej niż w systemie Windows wszystkie obsługiwane wersje systemu Mac OS umożliwiają uruchamianie programu Photoshop CS5 w trybie 64-bitowym. Podczas uruchamiania w trybie 64-bitowym program Photoshop CS5 używa całej pamięci RAM, która mieści się na komputerze.

Windows

Programy Photoshop CS5 i CS4 instalują wersję 32-bitową i 64-bitową w przypadku instalacji w wersji 64-bitowej systemu Windows 7, Vista oraz XP. Jeśli używana jest 32-bitowa wersja systemu Windows, program Photoshop instaluje tylko wersję 32-bitową. Program Photoshop CS6 umożliwia wybranie do zainstalowania jednej lub obu tych wersji. Program Photoshop CC instaluje obie wersje. Program Photoshop CC (2014) oraz jego nowsze wersje instalują domyślnie wersję 64-bitową w 64-bitowej wersji systemu operacyjnego. Wersję 32-bitową można pobrać tutaj.

Jeśli uruchomiony jest system Windows Vista, uaktualnij do dodatku Service Pack 1, aby poprawić wydajność.

Uwaga: Program Photoshop CS6 jest obsługiwany w systemie Windows 8, 7 oraz XP. Program Photoshop CC jest obsługiwany w systemie Windows 8 i 7.

Uwaga: Program Photoshop CS4 w wersji 64-bitowej nie został dokładnie przetestowany w systemie Windows XP64. Chociaż nie oferuje się do niego usługi pomocy technicznej, powinno być możliwe jego uruchomienie.

Otwórz wersję 32-bitową i 64-bitową w systemie Windows

Program Photoshop instaluje w menu Start skrót do wersji 32-bitowej i 64-bitowej. Jeśli trzeba uruchomić aplikację ręcznie, wersję 32-bitową można pobrać z pliku photoshop.exe znajdującego się w folderze Program Files (x86)/Adobe/Adobe Photoshop [wersja]. Wersję 64-bitową można pobrać z pliku photoshop.exe znajdującego się w folderze Program Files/Adobe/Adobe Photoshop [wersja].

Użycie pamięci RAM (Windows)

Podstawową korzyścią wynikającą z używania 64-bitowej wersji jest uzyskanie dostępu do o wiele większej ilości pamięci RAM niż ilość, do której może uzyskać dostęp program Photoshop w przypadku uruchamiania wersji 32-bitowej. Ponad 4 GB pamięci RAM można wykorzystać tylko w przypadku uruchomienia systemów 64-bitowych i użycia 64-bitowej wersji programu Photoshop. W przypadku używania plików wymagających ponad 4 GB pamięci RAM i dysponowania wystarczającą ilością pamięci RAM całe przetwarzanie wykonywane na dużych obrazach może odbywać się w pamięci RAM. Program Photoshop nie musi przełączać się na dysk twardy.

W tej tabeli przedstawiono ilość pamięci RAM dostępnej w programie Photoshop w różnych wersjach systemu Windows:

Wersja programu Photoshop Wersja systemu Windows Maksymalna ilość pamięci RAM, którą może użyć program Photoshop
wersja 32-bitowa wersja 32-bitowa 1.7 GB
wersja 32-bitowa wersja 64-bitowa 3.2 GB
wersja 64-bitowa wersja 64-bitowa Tyle pamięci RAM, ile mieści się na komputerze

Dodatki plug-in innych firm

Dodatki plug-in innych firm do 32-bitowych wersji programu Photoshop nie są wyświetlane w menu Filtr podczas uruchamiania 64-bitowej wersji programu Photoshop. Jeśli konieczne jest użycie dodatków plug-in, które nie zostały zaktualizowane, uruchom 32-bitową wersję programu Photoshop. Po zakończeniu korzystania z dodatków plug-in zamknij wersję 32-bitową. Następnie uruchom wersję 64-bitową. Skontaktuj się z producentem dodatku plug-in, aby uzyskać informacje na temat ewentualnych aktualizacji.

Szybkość procesora i operacje w programie Photoshop

Chociaż 64-bitowa wersja programu Photoshop pozwala na przyspieszenie niektórych operacji, nie pozwala na przyspieszenie ich wszystkich. Nie umożliwia też przyspieszenia wszystkich operacji w równym stopniu. Zasadniczo, operacje są uruchamiane mniej więcej 8–12% szybciej. Ogólnie rzecz biorąc, szybkość procesora nie jest główną zaletą korzystania z wersji 64-bitowej, chyba że w przypadku uruchamiania operacji na dużych plikach. Program Photoshop dodatkowo zapisuje dane na dysku twardym podczas wstrzymania pracy w programie Photoshop. Jeśli zostaną uruchomione operacje, praca w programie Photoshop nie jest wstrzymywana i nie ma możliwości zapisywania na dysku. Dlatego też program Photoshop zapisuje na dysku w trakcie wykonywania operacji. Wzrost szybkości procesora zwiększa szybkość tych procesów.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online