W 64-bitowych wersjach systemu Mac OS 10.5 lub nowszego niektóre starsze, opcjonalne wtyczki dostępne są tylko wtedy, gdy program Photoshop działa w trybie 32-bitowym:

  1. W programie Finder wybierz polecenie Idź > Aplikacje.

  2. Rozwiń folder programu Photoshop. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę aplikacji Photoshop i wybierz polecenie Informacje.

  3. W sekcji Ogólne okna Informacje wybierz opcję Otwórz w trybie 32-bitowym.

  4. Zamknij okno Informacje i ponownie uruchom program Photoshop.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online