64-bitarsversionen av Photoshop förbättrar prestandan och särskilt användningen av RAM-minnet. Detta dokument visar fördelarna med 64-bitarsversionen av Photoshop jämfört med 32-bitarsversionen.

Mac OS

Photoshop CS6 och Photoshop installerar endast en 64-bitarsversion på Mac OS.

Photoshop CS5 installerar en version som startar i både 32-bitars- och 64-bitarsversionen vid installation på en 64-bitarsversion av Mac OS (Mac OS X 10.5 och senare). Vi användning av Mac OS X 10.4 och tidigare installerar Photoshop endast 32-bitarsversionen.

Photoshop CS4 installerar endast 32-bitarsversionen.

Öppna 32-bitars- och 64-bitarsversioner av Photoshop CS5 på Mac OS

I Mac OS installerar Photoshop CS5 ett exemplar av programmet och startar det i 64-bitarsläge som standard. Du kan köra Photoshop CS5 i 32-bitarsläge.

Köra Photoshop CS5 i 32-bitarsläge:

  1. Avsluta Photoshop CS5.
  2. Navigera till mappen Applications/Adobe Photoshop CS5.
  3. Markera filen Adobe Photoshop CS5.app.
  4. Välj Arkiv > Hämta information.
  5. Välj Öppna i 32-bitarsläge.
  6. Stäng dialogrutan Hämta information.
  7. Öppna Photoshop CS5 på nytt.

RAM-användning (Mac OS)

Den största fördelen med att använda 64-bitarsversionen av Photoshop CS5 är att komma åt betydligt mer RAM-minne utöver vad 32-bitarsversionen kan. Photoshop utnyttjar över 4 GB RAM-minne bäst om det körs som ett 64-bitarsprogram. Om du använder filer som kräver mer än 4 GB RAM-minne och har tillräckligt med RAM-minne kan du behandla större bilder där. Photoshop behöver inte växla till hårddisken. Till skillnad från Windows kan alla versioner som stöds av Mac OS köra Photoshop CS5 i 64-bitarsläge. I 64-bitarsläge utnyttjar Photoshop CS5 allt RAM-minne som finns i datorn.

Windows

Photoshop CS5 och CS4 installerar en 32-bitars- och en 64-bitarsversion när det installeras på en 64-bitarsversion av 7, Vista och Windows XP. Om du använder 32-bitarsversionen av Windows installerar Photoshop enbart 32-bitarsversionen. I Photoshop CS6 kan du välja att installera en eller båda versionerna. Photoshop installerar båda versionerna. Photoshop CC (2014) och senare installerar som standard 64-bitarsversionen på ett 64-bitars operativsystem.

Så här hämtar du 32-bitarsversionen av Photoshop CC 2018.

Om du använder Windows Vista får du bättre prestanda om du uppgraderar till Service Pack 1.

Obs! Photoshop CS6 har stöd för Windows 8, 7 och XP. Photoshop har stöd för Windows 8 och 7.

Obs! 64-bitars Photoshop CS4 testades inte grundligt i Windows XP 64. Men det bör kunna köras trots att det inte stöds.

Öppna 32-bitars- och 64-bitarsversioner i Windows

Photoshop installerar en 32-bitars- och en 64-bitarsgenväg i Startmenyn. Om du ska köra programmet manuellt hittar du 32-bitarsversionen som filen photoshop.exe i mappen Program (x86)/Adobe/Adobe Photoshop [version]. 64-bitarsversionen är filen photoshop.exe i mappen Program/Adobe/Adobe Photoshop [version].

RAM-användning (Windows)

Den största fördelen med att använda 64-bitarsversionen är att kunna utnyttja delar av RAM-minne som Photoshop inte kommer åt med 32-bitarsversionen. Över 4 GB RAM-minne kan bara utnyttjas i 64-bitarssystem med 64-bitars Photoshop. Om du använder filer som kräver mer än 4 GB RAM-minne och har tillräckligt med RAM-minne kan du behandla större bilder där. Photoshop behöver inte växla till hårddisken.

Tabellen nedan visar mängden ledigt RAM-minne för Photoshop i de olika versionerna av Windows:

Photoshop-version Windows-version Maximal mängd RAM-minne som Photoshop kan utnyttja
32-bitars 32-bitars 1,7 GB
32-bitars 64-bitars 3,2 GB
64-bitars 64-bitars Datorns maximala mängd RAM-minne

Tredje parts plugin-program

Tredje parts plugin-program för 32-bitarsversioner av Photoshop visas inte under menyn Filter när 64-bitarsversionen av Photoshop körs. Om icke uppdaterade plugin-program är nödvändiga kör du 32-bitarsversionen av Photoshop. Stäng 32-bitarsversionen när du har använt plugin-programmen. Kör sedan 64-bitarsversionen. Kontakta tillverkaren av plugin-programmet för information om eventuella uppdateringar.

Processorhastighet och åtgärder med Photoshop

64-bitarsversionen av Photoshop snabbar inte upp alla åtgärder. Dessutom snabbas åtgärderna inte upp lika mycket. Vanligtvis blir åtgärderna 8–12 procent snabbare. I regel har du mest nytta av 64-bitarsversionens processorhastighet när du utför åtgärder i stora filer. Photoshop skriver data till hårddisken medan du pausar i Photoshop. När åtgärderna utförs finns det inga pauser för Photoshop att skriva till skivan. Därför skriver Photoshop till disken medan åtgärden utförs. Ökad processorhastighet ökar hastigheten på dessa processer.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy